Трайчо
Трайков

Район Средец

Биография
 • Кандидат за район “Средец”
 • Издигнат от Демократична България
 • Възраст: 53г.

Образование

 • Магистър | Специалност “Международни икономически отношения” | УНСС, София
 • Специализации по финансов анализ и контролинг в Германия и Австрия

Професионален опит

 • Районен кмет, Столична община – район “Средец”.
 • Общински съветник в Столичен общински съвет
 • Стратегически консултант в CET и Roland Berger с проекти в 15 различни европейски държави
 • Член на висшия управленски екип на EVN
 • Министър на икономиката, енергетиката и туризма
 • Ментор на стартиращи компании

Дейност за София до момента

 • Винаги е изисквал поддържане на висок стандарт при предоставянето на услуги на гражданите. Имал е редица успехи в инициативите си за защита на публичния интерес по отношение на ремонти, детски и спортни площадки, преустройство на административни сгради в детски заведения, освобождаване на зелени площи и обществени пространства от незаконни обекти.
 • Създал е нов площад – “Вацлав Хавел”.

Планове за района

 • Плановете му за района включват по-широка децентрализация и представителство на съмишленици в ръководството на СО и в СОС. Според него това е ключово за разкриването на нови възможности и подобряване на качеството на живот в София.

Мотив и амбиция

“Поставям си високи цели, включително и такива, смятани за невъзможни и ги постигам. Имам план за развитието на район Средец. Ще съм там, за да го реализирам.”

Актуално

Средец

Район Средец е разположен в централната част на София. Въпреки малкия брой на своето население, районът концентрира сравнително голям дял от икономиката на столицата. Компаниите в район Средец допринасят за 7,3% от приходите и 6,8% от работните места в София.

№1 на картата, 24 МИР

Официален уебсайт: sredec-sofia.org

Население

Население на район Средец по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Средец живеят 25,7 хил. души, което е 2,0% от населението на Столична община (2021 г.). Районът се отличава със силно застаряващо население. Делът на населението на 65 и повече години е най-високият за столицата – 29,2% (19,6% средно за СО). Населението в трудоспособна възраст е близо 15,2 хил. души, или 59,0% (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-15 г.) е едва 11,8%, като само в район Студентски този дял е по-нисък.

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Средец (%, 2021 г.)

Образование

Населението на район Средец има най-добрата образователна структура в Столична община. Над 15,6 хил. души имат висше образование, като това са 64,2% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Това е най-високият дял на висшистите спрямо всички райони на столицата. Други 25,4% са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е едва 10,4%. Въпреки добрата образователна структура, коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години в района е сравнително нисък (58,6%), което би могло да се обясни с високата възраст на населението.

Заетост

Коефициент на заетост в район Средец и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Средец е 12 799 души, а коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е 56,4% (60,9% средно за СО). Коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 г. достига 77,1%, което е по-високо от средното за столицата. Най-голям дял от заетите жители на район Средец работят в сферата на информационните и комуникационните технологии (16%), професионалните дейности (14%) и търговията (13%). В рамките на 5-7% са заетите в сферите на образованието, здравеопазването, преработващата промишленост, държавното управление, административните и спомагателните дейности, а 3-4% са заетите в сферите на финансовите и застрахователните дейности, туризма, културата и спорта, строителството и транспорта. Според Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в района са 188, а коефициентът на безработица е 1,4% (при средно 1,6% за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 22% от всички жители на Средец, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Далеч под половината пътуващи използват градския транспорт – 15% се придвижват с метро, 12% пътуват с автобус, а 10% пътуват с трамвай/тролей. Над 32% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша (два пъти над средните стойности за столицата), а 3,5% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването близо 15% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

В район Средец броят на жилищните сгради е 1 874, а сградите на шест и повече етажа са 482 (26%). Районът се отличава с най-висок дял на старите сгради и най-нисък дял на новото строителство в столицата. Цели 84% от сградите в района са построени преди 1959 г., а едва 2% са построени в периода 2000-2021 г. Общият брой на жилищата в район Средец е 18 805, от които 6 336 (34%) са необитавани (при средно 30% за СО). Почти половината от жилищата (48%) се отопляват чрез централен източник на топлинна енергия, а други 19% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Процентът на жилищата без енергоспестяваща дограма е сравнително нисък – 35% при средно 41% за СО. Делът на жилищата без външна изолация е висок – 64% при средно 56% за СО.

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK