Димитър
Божилов

Район Триадица

Биография
 • Кандидат за район “Триадица”
 • Издигнат от “Демократична България”
 • Възраст: 38 г.

Образование

 • Магистър | Специалност “Право” | Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Професионален опит

 • Районен кмет, Столична община – район “Триадица”
 • Адвокат на свободна практика към Софийска адвокатска колегия

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Дългогодишен доброволец към неправителствена организация за защита правата на животните
 • Адвокат на граждански каузи и инициативи

Дейност за София до момента

 • Горд е с това, че е направил администрацията на района по-прозрачна, по-достъпна и най- вече отзивчива към исканията на хората.
 • В качеството си на районен кмет е премахнал стотици незаконни обекти, отворил е нови места в детските заведения и е започнал строеж на нова детска градина.
 • Бори се за финансова децентрализация на районите и е изготвил законопроект за нейното въвеждане.

Планове за района

 • Да продължи проектите за нови корпуси към училищата в район “Триадица” и да проектира ново училище. Планира изграждането на нови паркове, защитавайки каузата “Зелена Триадица”.
 • Данъците на живущите в района да се инвестират в него.
 • Утвърждаване на модела на достъпна администрация.

Мотив и амбиция

“Предизвикателствата, трудностите и тежките моменти ме амбицират да докажа, че няма невъзможни неща. Вдъхновяват ме естественият стремеж на всеки човек към прогрес и детето ми, в което виждам бъдещето, нетърпеливо надничащо след всяка моя малка победа.”

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Премахване и облагородяване на кални точки: натрупали сме опит в успешното реализиране на локации в кварталите Иван Вазов, Стрелбище и Гоце Делчев. Чрез обособяването на регулирани паркоместа с бетонови решетъчни елементи се постига понижаване нивото на ФПЧ и затревяване на кални участъци, с оптимизиране на съответното пространство за адекватно и отговарящо на нормативните изисквания паркиране;
 • Облекчаване на трафика- въвеждане на еднопосочно движение по кварталите- налице са проведени процедури по изготвяне на проекти и тяхното приемане на обществено обсъждане в кварталите Иван Вазов, Стрелбище, Гоце Делчев и Манастирски ливади-изток. За Ив. Вазов и Стрелбище проектите са въведени и физически на терен. Подобни локални проекти са въвеждани и в кв. Стрелбище;
 • Премахване на незаконни обекти- анализът на района доказа, че премахването на гаражни клетки освобождава пространства, които дават проводимост на въздушни коридори, които чувствително подобряват качеството на въздуха, подчертано в участъците до Южен парк- трета част;
 • В района имаме напредък и в проектирането на публични инсталации за пречистване на въздуха.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Наложително е въвеждането на енергийна ефективност за сградите, отличаващи се с голяма площ: 121 СУ, 73 СУ, 104 СУ, 126 ОУ, 22 СУ, 7 ДГ, 2 ДГ. 
 • 73 СУ „Владислав Граматик“, съвместно с район Триадица, успешно разработи и внедри през август 2023г. система от фотоволтаици.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • кв. Иван Вазов- бл. 36, бл. 37, бл. 38, бл. 23 и 24, бл. 93, бл. 72А, бл. 76, бл. 99, бл. 28, бл. 33, бл. 34, бл. 40, бл. 41, бл. 5, бл. 10, бл. 14, бл. 2, бл. 1, бл. 1, бл. 6, бл. 11, бл. 15
 • ж.к. Стрелбище- бл. 10, бл. 11, бл. 11А, бл. 12, бл. 60А, бл. 91, бл. 93, бл. 109, бл. 21, бл. 20, бл. 19, бл. 18, бл. 17, бл. 128, бл. 4, бл. 3, бл. 7Б, бл. 27, бл. 28, бл. 24, бл. 25, бл. 1.
 • ж.к. Гоце Делчев- бл. 24, бл. 37, бл. 42, бл. 26, бл. 67, бл. 68, бл. 69, бл. 1,  бл. 102, бл. 236, бл. 237, бл. 238, бл. 239, бл. 240, бл. 241, бл. 232, бл. 233, бл. 234, Експериментални блокове, бл. 252, бл. 253, бл. 254, бл. 255, бл. 256, бл. 257, бл. 258 и бл. 259.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Слабо изразен проблем със замърсяване от отопление на твърдо гориво
 • Локализирани са два обекта, с които се работи- на ул. „Григор Чешмеджиев“ и на Околовръстен път.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Всеки строителен обект в района се контролира за наличие на задължителна автомивка и за съблюдаване на нормативните ограничения за строително и шумово замърсяване. По-висока концентрация на строителни обекти се наблюдава в кв. Манастирски ливади-изток и Кръстова вада-запад.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • Проекти съвместно с Велоеволюция, които обхващат регламентирани вело-трасета през Южен парк-трета част, както и продължения на наличните велоалеи. 
 • Проектиране на велоалеи при осъществяване на текущи ремонти (ул. „Емилиян Станев“).

Разчистване на незаконни сметища

 • Най-често срещани в частни имоти в кв. „Кръстова вада- запад“
 • Организиране на годишни почиствания, съвместно със Столичен инспекторат, както и чрез предписания към собствениците на имотите.

Подобряване на градския транспорт

 • Необходими са спирко-навеси при кръстовището на бул. „Витоша“ и ул. „Д-р Стефан Сарафов“, при спирката на автобусите на пл. „Ручей“, при спирките на автобусите по бул. „Черни връх“, както и спирко-навес и достъпна среда при спирката на автобусите на бул. „България“ и ул. „Васил Стефанов“.

Паркове и градини

 • Парк „Боряна“- ул. „Бурел“ и ул. „Забърде“;
 • Парк на ул. „Йосиф Брадати“ и ул. „Гатьо Шишков“
 • Парк на ул. „Димитър Манчев“

Спортни площадки

 • Ул. „Златни мостове“ и ул. „Шарл Шампо“- оптимизиране на съществуваща площадка;
 • Ул. „Боянски водопад“- облагородяване на същестуваща площадка „Георги Аспарухов- Гунди“
 • Бл. 41А, Гоце Делчев- облагородяване на съществуваща баскетболна площадка
 • Зад бл. 102, Гоце Делчев- основен ремонт на съществуваща спортна площадка
 • Ул. „Кестенова гора“ до бл. 28- основен ремонт на спортно игрище

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Продължаване на традиционни инициативи- Отворени училищни дворове, Тичай с кмета, Ден на хорото в 104 ОУ, международните форуми на БКХУ „Левски“, районните училищни турнири по футбол, волейбол и шах, както и на нови формати – районен шампионат по плуване „В свои води“, баскетболен турнир на обновените игрища.
 • Изграждане на нови площадки за стрийт-фитнес- Южен парк-втора част, Южен парк- вход откъм ул. „Кишинев“, зад бл. 27А и до „Дедеагач“ 20 в кв. Стрелбище

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Монтаж на анти-паркинг елементи или кашпи
 • Понастоящем пилотно се обособяват и ограждения с жив плет.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • Поради наличието на четирите части на Южен парк районът не се отличава с подчертани топлинни острови. Кварталите са добре озеленени, с изключение на „Манастирски ливади-изток“ и „Кръстова вада- запад“, където е необходима концентрация на усилия за нова алейна растителност.

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Необходим е спешен неотложен ремонт на материалната база на 29 ДКЦ- ВиК, ОВИ, мерки за енергийна ефективност.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • Районът е сравнително добре снабден с транспорт и свързаност с останалите части на града. Наред с обществените проекти за продължаване на мрежата на метрополитена и прокарването на трамвайно трасе по бул. „Тодор Каблешков“, районът може да бъде проактивна страна в обособяването или оптимизирането на нови улични и пешеходни трасета. Пример в тази насока са проектите на Триадица за пробиви при безименната улица, свързваща „Ген. Кирил Ботев“ и бензиностанцията на бул. „България“, както и на ул. „Кестенова гора“ при бул. „Гоце Делчев“. 
 • Пешеходните алеи, които обособихме в кв. „Кръстова вада- запад“, свързващи участъци на ул. „Емилиян Станев“ с търговския център на бул. „Хенрих Ибсен“ ще бъдат развити в тротоарни площи с реализацията на основния ремонт на „Емилиян Станев“ и пробива на бул. „Тодор Каблешков“. 
 • Реализацията на две важни артерии могат да подобрят значително свързаността и комуникацията в два квартала на Триадица- ул. „Иван Кирков“ в кв. „Манастирски ливади- изток“ и ул. „Славовица“ в кв. „Гоце Делчев“. Последната се явява свързваща бул. „България“ и бул. „Костенски водопад“, като с въвеждане на двупосочност по нея ще понижим значително трафика във вътрешнокварталните улици и ще улесним достъпа на живущите, особено тези в Експерименталните блокове.

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Създаденото към района звено за поддръжка на междублоковите пространства има капацитет и възможност да реагира на сигнали, както и да осъществява текущ ремонт на пространствата и намиращите се там детски и спортни съоръжения. Наред с горното, районът има добри практики за съвместни акции с граждански организации или представители на неправителствения сектор за обновяване и освежаване на детски площадки. 
 • Районната администрация е деен и проактивен партньор в редица проекти за регламентирано изпълнение на стенописи и графити в публичната среда, измежду които графитите на читалище „Светлина“, в подлезите по бул. „България“- този на „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ и този на бул. „Тодор Каблешков“, стенописа на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“, както и графита на трафопоста при новата детска площадка на ул. „Йордан Йовков“. Тази програма на района ще бъде доразвита и надградена с нови проекти и съвместни събития с нови артисти, обхващащи обекти като подлеза на пазара „Иван Вазов“, трафопоста при бл. 14 в кв. „Иван Вазов“ или подлеза на жк „Бокар“. 
 • Предстои реализацията на нов паметник, посветен на големия български спортист и футболист на „Левски“ Георги Соколов- Соколето, предвиден за позициониране при колелото на трамваите на ул. „Краище“.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Планират се разширения и оптимизиране на пространствата и трасетата на важни и интензивно ползвани улици, за част от които бяха провеждани обществени обсъждания или процедури по отчуждаване: „Ген. Кирил Ботев“, „Деян Белишки“, „Славовица“, „Иван Кирков“, „Васил Стефанов“, „Флора“, „Д-р Борис Бълчев“, „Асен Йорданов“ и бул. „Костенски водопад“- в частта, попадаща в кв. „Манастирски ливади- изток“.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Предстои изграждане на два нови корпуса към съществуващите сгради на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“ и 73 СУ „Владислав Граматик“. Двете нови постройки ще подпомогнат образователния процес, както и ще благоприятстват за преминаване към едносменен режим в училищата. 
 • Планира се и изграждане на нов филиал към 131 ДГ „Флора“ на ул. „Луи Айер“. 
 • След приключване на градоустройствена процедура на ул. „Тодор Джебаров“ може да започне изграждане на ново основно училище. 
 • Районната администрация планира обособяване на трети Клуб на пенсионера, локализиран в кв. „Гоце Делчев“.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Чрез дигитализирането на услугите на районната администрация, Триадица е място където всеки прогресивен и законосъобразен бизнес може да развие и надгради дейността си. 
 • В своята централна градска част, но и с разпознаваеми и търсени офис сгради, районът предлага отлични условия за развитие на установени или започващи (старт-ъп) компании.
 • Предвид наличието на условия за спорт и отдих на открито, районът се явява и важна локация за бизнес-проекти, фокусирани върху здравето и физическата активност. 
 • Големият брой културни обекти привличат интереса на компании, занимаващи се със сферата на културното наследство, услугите и развлеченията.

Привличане на инвестиции

 • Предвид острата нужда от нови места за паркиране, налице са редица възможности за реализиране на надземни или подземни паркинги в условията на публично-частно партньорство. С подобен механизъм е реализиран и проектът за монтаж на фотоволтаици на покрива на 73 СУ „Владислав Граматик“, който може да бъде приложен и при други общински обекти на територията на района.

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Предвид географската и демографска специфика, Триадица не разполага с открояващи се индустриални зони. Въпреки това, в част от развиващите се квартали- „Манастирски ливади-изток“ и „Кръстова вада-запад“ има обособени и традиционно разпознаваеми локации за логистика и складова дейност, чието обслужване ще бъде подобрено с по-добра свързаност на уличната мрежа, при стриктно съблюдаване на нормите за шум и интензивност на трафика, така че да не смущават жилищните обекти в съседство.

Индустриални паркове

 • Подобни терени биха могли да се обособят, според спецификите на пазара, в кварталите „Манастирски ливади-изток“ и „Кръстова вада-запад“, при отчитане интересите на живущите в съседство.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • В района се намират едни от най-разпознаваемите културни и социални обекти на София. Въпреки това, районът е фокусиран върху обособяването на културен календар по квартали, възстановяване на кварталните кина (читалище „Д-р Петър Берон – 1926“, читалище „Светлина“), както и квартални събития със социален или обществен характер, като концерта за именуването на ул. „Боян Петров“.

Открити пространства за култура

 • Една от най-важните задачи на районната администрация е именно развитие на социалните места по квартали. Предвид силно развитата гражданска общност в Триадица, усилия в тази насока могат да бъдат насочени към обособяването на нов площад при кръстовището на улиците „Деян Белишки“ и „Силиврия“, градинката пред читалище „Светлина“, новия парк „Боряна“ при улиците „Бурел“ и „Забърде“, парк „Буката“, новия парк при кръстовището на улиците „Йосиф Брадати“ и „Гатьо Шишков“, на ул. „Нишава“ при бл. 128 и между бл. 97 и бл. 98, на ул. „Чужденец“, в карето при улиците „Шарл Шампо“ и „Златни мостове“, колелото на трамваите на ул. „Краище“ или на бул. „Гоце Делчев“- между улиците „Боянски водопад“ и „Бадемова гора“, където районът планира изграждане на паметник, посветен на Гоце Делчев.

Детски градини и ясли

 • Едно от основните предизвикателства пред района е липсата на места за изграждане на нова социална инфраструктура. Този дефицит се преодолява с градоустройствени процедури, които отнемат време и ресурс, но понастоящем част от тях са в напреднал етап.
 • Обособен е нов общински терен за изграждането на филиал за поне три нови групи към 131 ДГ „Флора“. 
 • След приключване на процедурите по обжалване на новия устройствен план за западната част на кв. „Кръстова вада-запад“ общината ще получи възможност за изграждане на ново детско заведение, като подобна е и хипотезата при успешно приключване на преговорите с Драгалевския манастир за учредяване право на строеж за нова детска градина и училище в терена, собственост на метоха на ул. „Ген. Иван Колев“. 
 • Районната администрация проведе успешни преговори за изкупуване на разумни цени на терен за детска градина в кв. „Манастирски ливади-изток“, на ул. „Иван Кирков“. В случай на положително становище от страна на Столична община, тази сделка ще добави нов имот за детско заведение, разположено на границата с бъдещия линеен парк по поречието на река Боянска бара.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Наложително е в оперативен порядък да се осигури нормативно ефективен и ефикасен инструментариум за налагане на глоби.

Сигурност

 • Монтиране на видеонаблюдение на всички детски и спортни площадки в района, във всички подлези, както и в участъците около детски и училищни заведения.

Първостепенна улична мрежа

 • бул. Младежки проход
 • ул. Иван Кирков
 • ул. Васил Стефанов
 • ул. Флора
 • ул. Асен Йорданов
 • ул. Борис Вълчев

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Най-сериозен е проблемът в кварталите Стрелбище и Гоце Делчев. Възможни решения са монтаж на анти-паркинг елементи или кашпи, въвеждане на Зелена зона и изграждане на етажни паркинги в отредените за целта парцели.

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

 • кв. Иван Вазов- УПИ XIV, кв. 57А
 • кв. Стрелбище- УПИ II, кв. 7Г, УПИ I и УПИ III, кв. 93Д, УПИ VI, кв. 93Е, УПИ III, кв. 78.
 • кв. Гоце Делчев- до бл. 41А (ъгъла на ул. „Метличина поляна“ и „Бадемова гора“), УПИ II, кв. 151, УПИ II и УПИ III, кв. 155.

Подаване на сигнали

 • Нова апликация за телефон, позволяваща лесен достъп, локализиране на проблема и прилагане на снимки

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • На практика всички, без сключване на граждански брак

Децентрализация

 • Финансова децентрализация- минимум 20% от постъпленията от местни данъци и такси да се връщат в районите за инвестиции в публична и образователна инфраструктура.
 • Задачи, които районният кмет може да решава в режим на оперативна самостоятелност- делегиране на правомощия от гл. архитект на СО към гл. архитект на района- често срещан подход в настоящия мандат, в който успешно съм договарял мандат от гл. архитект на СО към нашата администрация за обработване на конкретни задачи и преписки. Този диапазон ще бъде разширен. Аналогична е и ситуацията в частта изграждане на нови улици, която е прерогатив на СО- налице е напоителна практика на делегиране на правомощия от страна на ресорния зам.-кмет на СО към инженерния отдел на района за проектиране и изграждане на нови улични трасета. Този обем също ще бъде увеличен.
 • Обвързана компетентност- промени в структурните и подзаконовите документи на общината за постигане на оперативна децентрализация в най-важните направления: ремонти на улици и тротоари, ремонти на улично осветление, чистота и сметоизвозване, премахване на незаконни строежи от 5-та и 6-та категория по ЗУТ, както и поддръжка на зелени площи.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • Център- история, архитектура, култура;
 • кв. Буката- спокойствие, чистота, зеленина;
 • кв. Здраве- уют, достъпност, история;
 • ж.г. Южен парк- история и археология, ред, комуникативност;
 • кв. Иван Вазов- уреденост, удобство, престиж;
 • ж.к. Стрелбище- зеленина, устои, добросъседство;
 • ж.к. Гоце Делчев- прогрес, спорт, образование;
 • кв. Манастирски ливади- изток- ред, паркове, квартални събития;
 • кв. Кръстова вада-запад- спокойствие, транспорт, зеленина.

Триадица

Район Триадица включва в състава си части от центъра на столицата, както и някои от по-крайните южни квартали. Триадица е сред най-значимите райони за икономиката на Столична община. Компаниите в район Триадица допринасят за 7,7% от приходите и 6,8% от работните места в София.

№10 на картата, 23 МИР

Официален уебсайт: triaditza.org

Население

Население на район Триадица по възраст (2021 г.)

Население

Жителите на район Триадица са 68,8 хил. души, което е 5,4% от населението на Столична община (2021 г.). Хората в трудоспособна възраст са 44,2 хил. души, или 64,3% от населението (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е сравнително висок – 15,8% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 19,9% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Триадица (%, 2021 г.)

Образование

Образователната структура на населението в район Триадица е много добра. Близо 36,8 хил. души имат висше образование, като това са 57,9% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Други 29,6% са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 12,5% (15,9% средно за СО). Добрата образователна структура допринася за това районът да има висок коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече години – 65,0% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Триадица и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Триадица са 36,2 хил. души, което е 5,5% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост сред населението на 15 и повече години е висок – 62,5% (60,9% средно за СО), като заетостта във възрастовата група 15-64 г. достига 77,4% (75% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Триадица работят в сферата на търговията (16%), информационните и комуникационните технологии (15%), както и професионалните дейности (12%). В рамките на 5-7% са заетите в сферите на здравеопазването, преработващата промишленост, държавното управление, финансовите услуги, образованието, административните и спомагателните дейности, под 5% са заетите в сферите на строителство, туризма и транспорта.

По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Триадица са 594 души, като коефициентът на безработица в района е 1,8% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 30% от всички жители на Триадица, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Под половината пътуващи използват градския транспорт – 10% се придвижват с метро, 19% пътуват с автобус, а 12% пътуват с трамвай/тролей. Близо 22% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 3,3% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването над 12% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

В район Триадица има 2 900 жилищни сгради, като 952 (33%) са на шест и повече етажа. В района се наблюдава сериозна строителна активност в последните две десетилетия и съответно много висок дял на новите сгради. Над 37% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а 29% са построени преди 1959 г. Общият брой на жилищата в района е 46 559, от които 35% (16 467 жилища) са необитавани. Най-голям дял от жилищата в района се отопляват чрез централен източник на топлинна енергия (40%). Отопляващите се чрез електрическа енергия жилища са 23%, а други 4% използват за отопление природен газ от централен източник. Общо 47% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 60% нямат външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK