Области на политики

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

Прозрачно и отговорно управление, дигитализация на услугите, оптимизация на структурата на общината, добронамерена администрация.

За да постигнем целите си, ни трябва ефективна и добре работеща община. Искаме през 2027 година Столична община да означава: “прозрачна, отворена, отговорна”. Общината трябва да работи с данни, да интегрира граждани и бизнес, да е място, в което работят мотивирани хора. Столична община, която е фокусирана върху нуждите на гражданите и бизнеса.

Районни кметове с реална власт и правомощия:

+ -

 • Ще работим активно за реална децентрализация на управлението на града. Ще повишим финансовата независимост на районните администрации и ще организираме отговорностите им така че да не се смесват с централната администрация. Така ще осигурим бърза реакция и адекватна поддръжка без ремонти да се бавят заради бюрокрацията между централната и районната власт. 
 • Ще реализираме структурна реформа и в централната администрация, за да осигурим по-добро изпълнение на приоритетите, които поставяме. Ще следваме модерните организационни практики за управление на екипи и ще оптимизираме щатните разпределения на база на функционален анализ, за да минимизираме излишъци. 
 • Ще каталогизираме общинската собственост и ще направим информацията за нея прозрачна, за да прекратим практиките на недобросъвестно управление. Ще въведем единна политика и стандарти за управление на всеки вид общинска собственост и ще осигурим видимост в реално време на това с каква цел е отдадена и как се управлява. Ще преоценим политиките по концесия и приватизация, за да подсигурим, че общината печели от собствеността си на пазарни цени и че не продава имоти на безценица.
 • Ще внедрим съвременни добри практики в управлението на задачите на администрацията. Ще дигитализираме максимално много процеси и ще обвържем целеполагането на всяко ниво с общите стратегически цели, като следим изпълнението с максимално обективни данни за ефективност на политиките и ефикасност на работата. Ще въведем култура на координирана работа със съвременни дигитални инструменти, като сме максимално прозрачни за прогреса по поставените цели. 
 • Ще работим за преход към максимално прозрачен и програмен бюджет, при който всички разходи са оценени предварително и не се раздават финанси на калпак, а по ясен план за постигане на стратегически цели на всяко звено. По този начин ще можем да оценим много по-добре ефикасността на работата и да спестим финансов ресурс, който да вложим в изграждане и поддръжка на по-добра среда.
 • Ще оптимизираме структурата на общинските предприятия и търговски дружества, за да се съкратят дублиращи се звена и да се намалят административните разходи. Окрупнените дружества ще могат да реализират по-големи инвестиции за подобряване на предлаганите услуги. Основен приоритет ще са създаването на обединени дружества за управление на градския транспорт и пазарите.

Прозрачна община и администрация, достъпна през телефона

+ -

 • Ще осигурим пълна прозрачност в работата и разходите на общината, защото смятаме, че градската управа трябва да бъде напълно изрядна в предоставянето на информация на гражданите. Ще се заемем веднага с отваряне на всички налични набори от данни и ще възприемем политика на откритост, за да се преборим с корупцията и да изградим отново доверието на гражданите към общината.
 • Ще подобрим значително електронните услуги на общината, за да отговарят на очакванията на потребителите в 2023 г. Ще прекратим хаоса с различни услуги, достъпни от различни места, и ще осигурим модерен вид, удобно плащане и ясно проследяване на статуса на всяка заявка. Всички услуги ще са достъпни от всяка точка, независимо дали ги търсим на сайта на общината, на гише в район или в деловодството на Московска.
 • Ще превърнем София в действително умен град. Ще приложим съществуващи решения чрез умни технологии в областта на сметосъбирането, осветлението, трафика, енергийната ефективност, поддръжката на зелените системи и всички останали елементи от градската среда. Ще интегрираме новите технологии в живота на града и ще създадем реални условия за иновации съвместно с бизнеса. Това ще подобри средата за всички нас.
 • Ще дигитализираме останалите хартиени регистри и ще въведем общи стандарти за организация на градските данни, за да могат да се ползват за по-добри политики. Достъп до тях ще имат и граждани, и бизнеси, и неправителствени организации, и изследователи. 
 • Ще обърнем необходимото внимание на киберсигурността на градските информационни системи, като одитираме системите и наложим спазване на всички съвременни стандарти, за да гарантираме сигурни данни, стабилни услуги и защитена информация.

Активни граждани с идеи, които работят за кварталите си

+ -

 • Ще ангажираме гражданите на София  чрез организиране и насърчаване на локални активности, събития и кампании, насочени към конкретните квартали. Ще привлечем като партньори местните организации и  бизнеса, за да подпомогнем установяването на живи и креативни общности, които да участват в поддържането и облагородяването на материалната и нематериалната среда по кварталите. Ще работим ефективно с местни координатори като контактни точки за връзка с активните общности.
 • Ще използваме модерни дигитални инструменти за връзка с гражданите. Ще събираме структурирано мнение и предложения и на свой ред ще информираме проактивно. Ще използваме технологии за изграждане на консенсус, пилотно разпределяне на бюджет на местно ниво, визуализации на планирани намеси. Нашият ръководен принцип е да работим заедно с гражданите за по-добра среда и вярваме в ползата от въвличането на повече граждани в управлението.
 • Ще улесним значително възможностите за предложения и инициативи от страна на гражданите.. Ще въведем пилотно реално гражданско бюджетиране - ще оставим 1% от бюджета на районната администрация да бъде приоритизиран с гражданско участие, като ще обърнем особено внимание на процеса по информиране за възможности и последствия от всяко решение, по добрите примери от държави със сериозни традиции в местните референдуми като САЩ, Швейцария и други.
 • Гражданско обучение и популяризиране на градските каузи сред младото население и дългосрочно ангажиране на новите поколения с тях. Ще надградим програмите на МОН за гражданско образование със свободно избираеми пилотни предмети в избрани общински училища, като фокусираме усилия върху изграждането на общности, разбирането на права и отговорности и съвременни механизми за участие и сътрудничество.
 • Активно взаимодействие и сътрудничество с младежките организации:
  • София е облагодетелствана да събере в себе си най-много млади хора, а именно  над 20 % от младите хора в страната. 
  • Поставяме фокус върху взаимодействие и сътрудничество с младежките организации за развитие и изграждане на градска среда, която младите хора създават, развиват и припознават. 
  • Провеждане на последователна младежка политика, базирана на факти, в партньорство с младежките организации за развитие на пълния потенциал на младите хора в града и повишаване на техните възможности.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK