Всички приоритети

ЗДРАВЕ

ЗДРАВЕ

Чист и зелен град с възможности за спорт, активен живот и отдих, достъп до природните ни ресурси, без отпадъци и мръсен въздух.

 

Зелена София - с чист въздух, чисти и големи паркове, чисти улици с повече дървета по тях. Достъпна за всички Витоша, по-добри връзки и с останалите планини. Свързани велоалеи. Достъпна минерална вода и градски спа-центрове.

Искаме да създадем градска среда с чист въздух, която поддържа здравето и високо качество на живот на софиянци. Грижата за околната среда е приоритет и затова ще предприемем смели стъпки, които да променят начина, по който се отопляваме и придвижваме. Чрез реформа на системата за енергийни помощи и интегриране на гражданите в енергийни общности ще намалим използването на замърсители като дърва, въглища и отпадъци за отопление.

Наша цел е също така да направим Витоша достъпна за всички хора на София през всички четири сезона. Улеснявайки достъпа до планината чрез нови транспортни връзки и ограничаване на колите в парка, ние създаваме възможности за активен и здравословен начин на живот. Ще работим и за възстановяване на зелените връзки между Витоша и града. Същото важи и за другите близки планини - Люлин, Плана, Верила и Стара планина. Искаме децата да могат да се насладят на различни спортни активности и приключения в природата. Подобряваме инфраструктурата и достъпността на планината дори за хора с ограничена подвижност.  

Чрез подкрепа на масовия спорт, създаване на места за активни занимания на открито и закрито, както и възможности за участие в събития през цялата година, ние насърчаваме здравословния начин на живот и активната общност в София.

Чист въздух за нас и децата ни

+ -

 • Ще помогнем на софиянци да спрат да горят дърва, въглища и отпадъци за отопление - реформа на системата за енергийни помощи и включването на гражданите в енергийни общности. Ще затегнем и контрола върху нерегламентираното горене. По 3000 домакинства на година спират да се отопляват с твърдо гориво. Това в голяма степен ще изиграе решаваща роля, за да имаме по-чист въздух.
 • Ще реформираме и надградим идеята за нискоемисионна зона, която да доведе до реални резултати, и ще засилим контрола върху силно замърсяващите коли. 
 • Ще направим градския транспорт атрактивен като увеличим скоростта му, чрез оптимизиране на разписанията и маршрутите, създаване на повече бус-летни и обособени трасета, приоритетно преминаване през кръстовища и по-добра координиранация на възможностите за прекачване
 • Ще намалим калните точки и ще затегнем контрола при извършването на изкопни работи и върху паркирането в зелени площи, за да има по-малко кал и прах по улиците на София.
 • Създаване на велосипеден план и изграждане на липсващи връзки от веломрежата с необходимите параметри и качество, а не просто линии жълта боя.
 • Увеличаването на озеленяването в града - паркове, улична растителност, вътрешни дворове и междублокови пространства.
 • Още дървета по улиците на града с цел намаляване на прегряването, улавяне на праха и намаляване на шумовото и въздушното замърсяване

Витоша – парк за всички хора и всички сезони

+ -

 • Улеснен достъп до планината с градски транспорт чрез нови транспортни връзки и ограничаваме достъпа на коли на територията на парка. 
 • Облагородяване на  често посещаваните места като Копитото и Алеко. 
 • След създаването на устройствен и обновяването на управленския план за природния парк се заемаме с активирането на лифтовете, включително Княжевски и Драгалевски. 
 • Превръщаме Витоша в пространство за 4-сезонен активен туризъм. Място, в което децата ни за първи път да се качат на ски, да изкачат планински връх, да отседнат в уютни хижи, да почувстват невероятната сила на природата.
 • Създаваме специални маршрути и инфраструктура, които да осигурят достъп до планината и за трудноподвижни хора.
 • В сътрудничество в управата на парка ограничаваме и санкционираме човешкия достъп до резерватите на Витоша.

Спорт за деца и възрастни

+ -

 • Фокус върху развитието на масов спорт за деца, младежи и възрастни. Изграждане на спортни зали и терени за масов спорт съвместно с държавата. 
 • Изграждане в междублоковите пространства на площадки за фитнес на открито и за колективните спортове като футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, федербал (бадминтон) и тенис.
 • Осигуряване на терени за атрактивни съвременни спортове за децата и младежите като байк, скейт, ролери, и тротинетки
 • Изграждане, възстановяване и поддръжка на трасета и маркировка на туристическите маршрути, включително бегачески и колоездачески и изграждане на съоръжения за спорт, движение и игра (велотрасета, паркове за водни спортове, конни бази и др.) в района около София
 • Подпомагане на развитието на набиращи популярност спортове като ветроходство, парапланеризъм, downhill спускане с колела и други.
 • Създаване на годишен Спортен календар, включващ спортни събития през цялата година. 
 • Активно партниране и подпомагане на местни спортни клубовете. 
 • Създаване на трайни партньорства с организаторите на вече съществуващите спортни събития като 5kmrun, Trail Series, Pancharevo Trail Marathon, Vitosha Run, Витоша 100, ХСО Княжево, Legion Run, Софийските събития на Българските колоездачни серии и др. Както и разширяване на сътрудничеството с вече успешни инициативи като Софийския маратон
 • Програма за данъчни облекчения за работодатели, които стимулират активно придвижване до работното място.
 • Работа с пенсионерските клубове и групи за промотиране и улесняване на активния живот на възрастните.

Модерна, свързана и сигурна мрежа от велоалеи

+ -

 • Създаване на велосипеден план и изграждане на липсващи връзки от веломрежата с високо качество. 
 • Подобряване на безопасността, с особено внимание към кръстовищата
 • Създаване на връзки  между центъра и по-отдалечени квартали като Дружба, Младост, Люлин, Дианабад, Студентски град, Надежда, Хаджи Димитър, Орландовци.

Зелена София, с паркове покрай реките

+ -

 • Ще работим за увеличаването на озеленяването в града - паркове, улична растителност, вътрешни дворове и междублокови пространства. 
 • Засаждаме само подходящи видове дървета и поддържаме дървесната растителност на базата на стандарти за качество и график. 
 • Работим за намиране на решение за придобиване на частните имоти, попадащи в реализирани и бъдещи градски паркове.
 • Ще продължим и изпълним проекта за реализация на Зеления ринг и подобрим състоянието на зелените клинове чрез линейни паркове покрай реките.
 • Ще засадим нови 25 000 дървета по улиците на града с цел намаляване на прегряването, улавяне на праха и намаляване на шумовото замърсяване
 • Ще започнем преобразуването на каналите на реките в паркова среда за отдих и придвижване пеша и/или с колело.

Достъпна минерална вода и градски спа-центрове

+ -

 • Ще направим минералната вода отново достъпна - активираме всички 9 извора, управлявани от общината, и ги правим достъпни за гражданите. 
 • Възстановяваме исторически сгради на обществени бани и ги пускаме в експлоатация като термални центрове. 
 • Популяризираме уникалните качества на София и превръщаме София в град на спа-услугите.

Чисти улици, чисти и красиви квартали

+ -

 • Ефективно почистване на кварталните улици. Увеличаване на механизираното измиване до максимална степен и включване на всички квартални улички в договорите за почистване. 
 • Ще въведем ясни стандарти за вида на междублоковите пространства и ще увеличим възможностите на районните администрации да възлагат дейности по поддръжката. Така ще имаме приветливи, зелени и чисти места за социализация и отдих в кварталите.
 • Ще въведем принципа "замърсителят плаща" при формирането на такса смет, ще засилим контрола над почистващите фирми и ще направим рециклирането по-достъпно - система за разделно събиране на отпадъците в рамките на 50 м от жилището. Да изхвърлиш разделно става по-лесно и по-изгодно, отколкото да хвърлиш в общия контейнер
 • Ще създадем площадки за едрогабаритни отпадъци, както и ще улесним компостирането на биоразградими отпадъци. 
 • Ще подпомогнем кръговата икономика и ще създадем условия за преизползване на отпадъци за икономически цели.

Модерни и удобни медицински центрове, добро здравеопазване

+ -

 • Оптимизиране на броя и структурата на лечебните заведения в отговор на реалните потребности на гражданите
 • Инвестиции в сгради и оборудване
 • Подобряване на управленския капацитет
 • Въвеждане на стандарт и система за оценка на качеството на медицинските услуги
 • Актуализация и контрол върху прилагането на нормативните документи на СО, имащи отношение към общественото здраве
 • Изработване и прилагане на програма за здравно образование и създаване на здравословни навици в общинските училища и детски градини. Специално внимание върху храненето на децата.
 • Разкриване на допълнителни центрове за психично здраве на територията на СО
 • Осигуряване на стипендии и допълнително материално подпомагане за специализации по специалности, в които има кадрови дефицит на територията на СО.
 • Сътрудничество между СО и намиращите се на територията на София учебни заведения за обучение на кадри в здравеопазването по отношение на провеждане на практики, привличане на специалисти, осигуряване на стипендии за специализации, продължителна следдипломна квалификация и др
 • Актуализация на Наредбата за общинските лечебни заведения, с цел подобряване на управлението и контрола при общинските лечебни заведения
 • Дигитализация на процесите по документооборот, планиране и контрол върху изпълнението на дейностите, в здравеопазването

ВЪЗМОЖНОСТИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Бърз и лесен достъп до обществени услуги, повече ресурси за кварталите, град на иновациите и предприемачеството, център на култура и творчество.

София - гостоприемен, умен и удобен град с бърз и лесен достъп до всякакви услуги. Крайградски железници, по-бърз и полезен градски транспорт. Развитие на високотехнологични индустрии. Специално внимание към детските градини и училищата.

Нашата амбициозна визия за София се фокусира върху безброй възможности за трансформация. Ще превърнем столицата в умен и зелен град, където се предлага удобство и качество на живот. Ще работим за осъществяването на концепцията за "15-минутния град", който дава възможност за бърз и лесен достъп до разнообразни услуги, насърчавайки пешеходната и велосипедната мобилност.

Поставяме фокус върху иновациите чрез развитие на високотехнологични индустрии и създаване на условия за създаване и внедряване на иновации, превръщайки София в иновативния център на Балканите. Ще дадем възможност за развитие на знанието и икономиката на региона, привличайки внимание и инвестиции от международни компании и таланти. В основата на всичко това е подобряване на условията за образование и инфраструктурата. Ще насърчим младите хора да се развиват като креативни и отговорни граждани.

Наясно сме, че хората в София са с много различни възможности. Осъзнаваме, че общината има роля и в това да помага на хората в трудно положение - жертви на насилие, бездомни, страдащи от зависимости и др. Ще осигурим по-добра и по-адекватна социална инфраструктура и услуги, така че тези хора да опитат да стъпят на краката си.

Географското позициониране на София е стратегическа възможност за превръщането ѝ в международен център в сферата на културата. Това ще има ключов принос за развитието на местните културни индустрии, организации и творци.

Детска градина или целодневна грижа за всяко дете

+ -

 • Идентифициране на места, които могат да се преустроят в детски градини; 
 • Строеж на нови детски градини на подходящи терени; 
 • Работа със заинтересованите страни на национално ниво относно признаване на алтернативни форми, тип родителски кооперативи, и осигуряване на подкрепа от страна на администрацията към тях; 
 • Създаване на “ведомствени” детски градини към големи компании . 
 • Осигуряване на грижа за децата през лятото; 
 • Фокус върху качеството на грижата и задържането на учителите: 
 • Създаване на програми на Столична община за подкрепа към детските градини спрямо техните нужди, напр. обучение за прилагане на Монтесори педагогика или друг вид педагогически подходи; програма за стажове на завършващи студенти и програма за насърчаване на наставничеството на новоназначени учители.

Училището - място за учене, игра и спорт

+ -

 • Ще отворим училищните дворове във всеки квартал. Деца, младежи и подрастващи ще могат да спортуват свободно в училищните дворове извън учебно време. Заедно с директорите, но не за тяхна сметка, ще организираме охраната и поддръжката на тези места.
 • Осигуряване на успокоено автомобилно движение по трасетата, водещи към училища и детски градини
 • Осигуряване на гъста мрежа от удобни и безопасни пешеходни и велосипедни връзки, с качествена настилка – пешеходни пътеки, велоалеи, широки тротоари, повдигнати кръстовища, сигнализация – около училища. 
 • Оказване на помощ с пресичането на натоварени улици от служители, които спират трафика сутрин и след училище.
 • Достъпът до училището ще е лесен и удобен, а прилежащата инфраструктура ще е еталон за подражание и пример.
 • Програми за подкрепа на училищата за повишаване качеството на образованието спрямо нуждите на училището - повишаването на качеството на образование по естествен начин ще намали концентрацията на голям брой ученици в определените за “елитни” училища
 • Осигуряване на програми за квалификация и професионално развитие на учителите в съответствие с общинската визия и стратегия за образованието
 • Осигуряване на допълнителни социални придобивки за учителите
 • Засилване на контрола и сигурността около и на територията на училищата
 • Създаване на цялостна програма за извънкласните и извънучебните дейности, съобразена с визията и стратегията за образование и стратегията за подкрепа за личностното развитие на общината, съгласуване на усилията с други институции и организации, които осигуряват извънкласни дейности. 
 • Осигуряване на по-голям брой възможности за изява на различните таланти на децата и учениците. Насърчаване на участието им в извънкласни дейности, конкурси и състезания чрез популяризиране на техните резултати и успехи. 
 • Осигуряване на възможности за развиване на гражданска активност в учениците. 
 • Гарантиране на равен достъп до извънкласни дейности чрез осигуряване на безплатни дейности или такива със символични цени. 
 • Ще съдействаме за развитие на дуалното образование
 • Подкрепа за деца със специални потребности, която да включва подкрепа и за техните родители

Силна икономика, град на иновациите и предприемачеството 

+ -

 • Развитие на София като "град на иновациите", водещ град в Югоизточна Европа в насърчаването на творчеството и новаторството, научната и развойна дейност, производителността, предприемаческата дейност и създаването и развитието на икономически, културни и институционални клъстери в града за да се оптимизира неговият икономически потенциал. 
 • Развитие на предприемачеството, с акцент върху интензивните на знание индустрии и сектора на услугите, включително информационните и комуникационни услуги. Тези сектори са критично важни за бързия растеж, привличането на инвестиции, нови, високо платени работни места и създаване на възможности за образование и реализация на пазара на труда в  града. Ангажирано общинско участие в създаването на допълнителни курсове за предприемачество в училищата.
 • Събиране, отваряне и споделяне на максимално количество градски данни с цел развитие на възможностите София да участва активно в икономиката на данните и да стимулира бизнеса и стартъп екосистемата да предлагат иновативни решения за проблемите на града и за създаване на по-добра среда за живот.
 • Създаване на партньорска програма с частния и НПО сектори за финансиране на акселераторски програми за компании в ранна фаза на развитие, които да осигурят менторска подкрепа и финансиране за бизнес идеи за разрешаване на проблемите на София.
 • Ангажирано общинско участие в създаването на допълнителни курсове за предприемачество в училищата.
 • Развитие на София като експортен лидер в региона на Югоизточна Европа и подобряване на условията и стимулиране на ефективност и модернизация на производството с цел пълноценна  реализация на потенциала на града.
 • Развитие на София като най-добро място за малкия и среден и семеен бизнес, включително чрез по-бързи и удобни услуги за бизнеса и намаляване на административната тежест, където зависи от общината.
 • Подобряване на общата привлекателност на града за хората и инвеститорите като ключов елемент на конкурентоспособността и създаването на оживено място, което привлича и задържа творческите личности и бизнеса в града. Това включва по-високо качество на градската среда, придвижването и грижата за децата.
 • Осигуряване на подходящи зони, включително офиси и търговски площи като работни места за новата икономика на знанието и услугите, което да позволи на София да се конкурира като привлекателно инвестиционна дестинация в международен план.
 • Засилване на ролята на София като град на образованието и предпочитана дестинация за чуждестранните студенти.

Инвестиции за иновации

+ -

 • Развитие на условия за инвестиции чрез осигуряване на необходимите предпоставки, стимули, инфраструктура, свързаност
 • Трансформация и повишаване на капацитета на InvestSofia в подкрепа на визията за икономическо развитие на София, позиционирането на столицата като инвестиционна дестинация и работата с инвеститории при пълна прозрачност и отчетност
 • Позициониране и промотиране на София като най-доброто място за инвестиции и иновации в Югоизточна Европа и водеща инвестиционна дестинация е Европа.
 • Фокус върху пространственото развитие на София – развитие на 24-те района на София и взаимодействие със съседни територии, позициониране на София като икономически център и инвестиционна дестинация, която не се ограничава до териториалните граници на общината
 • Анализ на процеса по привличане на инвестиции и съгласувани действия за привличане на инвеститори и научен и изследователски капацитет с Министерство на иновациите и растежа, Българска агенция за инвестиции, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на електронното управление, Министерство на регионалното развитие и други. 
 • Създаване на Общински фонд за стимулиране на  дяловите инвестиции, включително чрез разширяване на обхвата на Общински гаранционен фонд (ОГФ) с небанкови институции..
 • Създаване на предпоставки за развитие и достъп до капитал на стартиращи бизнеси в ранна и по-развита фаза
 • Създаване на общински инвеститорски клубове в ключови за икономическия растеж и благосъстояние сектори в София, които са интензивни на знание и са приоритизирани в националните стратегии и ангажименти.
 • Иницииране на партньорски програми, свързващи университети и фондове с организации и програми за развиване на предприемачество и създаване на мрежа от пространства за тестване и валидация на бизнес идеи.
 • Развитие на индустриалните и логистични терени в периферията на София, с фокус върху привличането на производства и дейности с висока добавена стойност и конкурентни възнаграждения, отваряне на възможности за успешна реализация в традиционни сектори;
 • Отключване на потенциала за допълнително развитие, инвестиции и иновации в училищното образование, насочени към подобряване на резултатите във всички области, включително науки и технологии, подготвящи учениците за професиите на бъдещето.

Гостоприемна и привлекателна София

+ -

 • Реформиране на управлението на туризма в Столична община
 • Насърчаване на туризма като част от икономиката на града и превръщане на София в притегателна точка за посетители, международно образование, бизнес туризъм и конгреси, културно-исторически,  гурме и алтернативен туризъм.
 • Осигуряване на справедливо финансиране за реализирането на политики в  домейн „Туризъм“, чрез делегиране на приходите от туристически данък в пълен размер, така както е предвидено в Закона за туризма.
 • Изграждане на цялостен бранд на София като дестинация за различни групи - за инвестиции, за живот, за туризъм, за здраве,  в т.ч. развитие на локална идентичност и чувство за принадлежност.
 • Стимулиране създаването на интегрирани туристически продукти, свързани с изживяване
 • Подкрепа развитието на събитиен и конгресен туризъм (MICE туризъм), културен и приключенски туризъм
 • Сътрудничество със средни и висши училища, подготвящи кадри за туристическия сектор на територията на Столична община

Културата в живота на града

+ -

 • Равен достъп до качествена култура и творческо участие за гражданите чрез подкрепа
  за инициативните културни организации и медиатори в районите на София (общински
  институти, читалища, културни организации). Създаване на мотивиращи включването
  инструменти като „Културен паспорт“ за деца и младежи.

 • Преосмисляне на функциите на общинската културна инфраструктура и на откритите
  пространства за култура, в съответствие със съвременните нужди на творците и на
  различните публики.

 • Видимо присъствие на изкуство и култура в публичното пространство на града –
  подкрепа за временни и постоянни творчески интервенции в средата, акции, повече
  места за реклама и популяризиране.

 • Интегриране на темата за културата в общинските политики в сфери като туризъм,
  градско планиране, образование, социални дейности и иновации; създаване на
  механизми за включването на творци, културни организации, академични среди и
  граждани при взимането на решения

 • Нови механизми за подкрепа, развитие и достъп до пазари за културните и
  творческите индустрии чрез партньорства с бизнеса и образованието

 • Ангажирано общинско участие в създаването на нови партньорства и посредничество
  между професионални съвременни артисти и техни организации, културни индустрии,
  нестопански организации, публични власти, образователни инстутуции и др. по
  конкретни стратегически приоритети на културната политика

 • Засилване на международната разпознаваемост на София като творчески град чрез
  развитие на потенциала на софийските културни организации и творци за участие в
  международен обмен

 • Достойно присъствие на културната памет на София в градското пространство и в
  разказа за града

 • Организационна устойчивост и устойчивост на ефекта от работата на културните
  организации в София чрез споделяне на ресурси, информационен обмен и нови
  общински механизми за подкрепа.

Повече ресурси за кварталите

+ -

 • Ще дадем повече власт на районните администрации - поне 30% от общинските разходи за благоустройство да се управляват от районите при повишен и подобрен капацитет на районните администрации. Така районният кмет придобива права и ресурси, за да реализира общинската политика на терен.
 • Ще реформираме и направим истинско гражданско бюджетиране - ще оставим 1% от бюджета на районната администрация да бъде приоритизиран с гражданско участие, като ще обърнем особено внимание на процеса по информиране
 • Ще работим с кварталните общности в множество аспекти на градската среда и развитие - устройствени планове, строителство, ремонти, озеленяване, образование и др.
 • Ще подобрим инструментите и възможностите за участие на гражданите в дискусиите, предложения и дейности за подобряване на градската среда и развитието на града. Ще бъдем проактивни в информирането на гражданите и търсенето на тяхното мнение.
 • Ще повишим усещането за сплотеност и местна идентичност, включително чрез подкрепа за местни инициативи, местни фестивали и др.

София расте на север

+ -

 • Осигуряване на адекватна транспортна инфраструктура и подходящи линии на градския транспорт до местата с концентрация на работни места в общината. Наш фокус ще бъде развитието на инфраструктура в северните райони
 • Ще подобрим екологичното състояние на северните територии
 • Бърза административна писта - юридически, данъчни и устройствени облекчения при изграждането на индустриални паркове и инвестиции в тях от компании в приоритетни сектори
 • Изграждане на нови индустриални паркове или клъстерни зони в приоритетни сектори с висока добавена стойност чрез програми за публично-частни партньорства. 
 • В нашата визия северната част на града има потенциала също да бъде притегателен център за бизнес развитие, както и да предлага физически пространства за срещи, събития и обмяна на опит подобно на съществуващите бизнес и технологични паркове в София.

Грижа за хората в затруднено положение

+ -

 • Ще помогнем на бездомните като създадем център за грижа за бездомни хора – подходящо разположена и оборудвана сграда , отговаряща на специална методика.
 • Ще ремонтираме и съществуващите центрове за временно настаняване, чийто актуален капацитет е 510 души.
 • Ще създадем общинска жилищна политика. Ще спрем продажбата на общински жилища и ще работим с пазарни механизми за привличането на пазара на десетките хиляди празни жилища в София.
 • Ще подпомогнем управлението на етажната собственост, за да имат сградите в София по-добър облик, но и по-добри междусъседски отношения

От София за околните общини

+ -

 • Развитие на условия за инвестиции чрез осигуряване на необходимите предпоставки, стимули, адекватна инфраструктура, довеждащ публичен транспорт, свързаност, юридически, данъчни и устройствени облекчения при изграждането на индустриални паркове и инвестиции в тях. Ще фокусираме усилия върху северните и западните квартали и връзката с околните територии.
 • Осигуряване на инфраструктура за международен транспорт и логистика на стоки. В сътрудничество със съседни общини като Божурище и Елин Пелин ще подобрим свързаността на индустриалните им зони.

 • Създаване на програма за развитие на доставчиците (supplier development program) с цел развитие на клъстеризацията в града и региона и възможност за сътрудничество и обмен на знания и технологии по веригата на добавената стойност, както и скъсяване на веригите на доставка с цел ефективност, устойчивост и фокус върху местна продукция.
 • Картиране и целенасочено улесняване на достъпа до софийския пазар на производители от региона от различни сектори, включително хранителни продукти от местни ферми.

Крайградски железници, градски транспорт с разписание, удобно за прекачване

+ -

 • Развитие на регионалната транспортна схема в сътрудничество с други транспортни оператори - БДЖ, транспортни оператори от съседни общини, частни компании. Добрият регионален транспорт включва крайградски влакове и автобуси с удобни места за прекачване и единна система за таксуване. 
 • Ще работим за създаването на всеобхватна система за мобилност, включваща услугите както на общинските и държавни транспортни оператори, така и на частни доставчици на транспортни услуги - таксита, коли, тротинетки и велосипеди под наем, включително достъп през мобилно приложение. Това включва и общо издаване на билети от точка до точка. Ще работим с държавните институции в тази посока.
 • Създаване на базов транспортен модел и впоследствие оптимизиране на транспортната схема (маршрути). Така ще можем да предоставим връзки, каквито в момента няма, между съседни квартали, ще подобрим значително времето за придвижване, ще оптимизираме и разходите и разпределението на коли по маршрути.
 • Ще улесним достъпа до спирките на обществения транспорт като обновим пешеходния достъп до тях. 
 • Намаляване на времето за придвижване с градски транспорт чрез оптимизиране на разписанията и маршрутите, синхрон по отделните коридори и по-добра координиранация на възможностите за прекачвание. В определени интермодални точки в града (напр. Централна гара) се планира преместване на спирки и изграждане на добре организирани терминали, които да улеснят значително смяната на превозни средства.
 • Ще обновим автопарка на градския транспорт. Ще закупим нови съчленени и стандартни автобуси, тролейбуси с тягови батерии и трамваи. 
 • Ще инвестираме в хората, работещи в общинските транспортни дружества, като подобрим условията на труд - изцяло нов модел на сменния режим, подобряване на инфраструктурата за водачите, както и цялостен ремонт на депа и гаражи.
 • Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги, които да намалят наземното паркиране на улиците.
 • По-добро управление на буферните паркинги и създаване на нови 
 • Ще премахнем калните точки, използвани за паркиране, и ще ги заменим със зелени поддържани пространства. 
 • Създаване на велосипеден план и изграждане на липсващи връзки от веломрежата. Проектиране и изграждане на нова велосипедна инфраструктура с високо качество. Основен фокус ще са връзките между центъра и квартали като Дружба, Младост, Люлин, Дианабад, Студентски град, Надежда, Хаджи Димитър, Орландовци.
 • Ще работим в посока нова трамвайна линия по част от бул. Каблешков, както и по бул. Копенхаген, бул. Климент Охридски
 • Модернизация на инфраструктурата на трамвайния и тролейбусен транспорт. Ремонт на трамвайния релсов път в критични участъци - бул. Христо Ботев, бул. Мария Луиза, бул. Александър Стамболийски, бул. Илиянско шосе. Изграждане на обособени или ограничени трамвайни трасета по булевардите с натоварен трафик (Мадрид, Дондуков, Овча купел, Христо Ботев, Черни връх), където е възможно споделени с автобусния и тролейбусен транспорт
 • Довършване на стартиралите разширения на Софийското метро
 • Обединяване на транспортните оператори с цел подобряване на планирането, координацията и оперативните процеси, включително премахване на дублиращи се функции и звена, ефективно управление на ресурсите и оптимизация на разходите.
 • Ще съдействаме за изграждането на повече станции за зареждане на електрически превозни средства

РЕД

РЕД

Край на ремонта на ремонта, реален контрол с ясни правила и без корупция, град , безопасен и сигурен за гражданите.

София - подреден и сигурен град. Край на ремонта на ремонта. Прозрачна община, отворена към гражданите. В пъти по-бърза и ефективна работа на Столичния инспекторат. Видеоконтрол и санкции в реално време.

Целта ни е да превърнем София в подреден и сигурен град. Слагаме край на на ремонт на ремонта чрез стриктно спазване на задължителни стандарти при изпълнение на общински проекти и внимателно проектиране с цялостна визия за градската среда. С ясни и открити обществени поръчки, които изключват инженерингови възлагания, както и под стриктен контрол при изпълнението и качеството на вложените материали, ще преодолеем този негативен образ. Ще определим ясно разпределението на отговорностите по възлагане и контрол, както и за гаранционната поддръжка на обектите. Ще въведем задължителни норми и стандарти за вложените материали и методите на изпълнение на строителните работи, действие, което е в компетентността на Столичния общински съвет. 

В областта на контрола, ще установим дългосрочна стратегия за поддръжка и ремонт на инфраструктурата. Инициираме създаването на общинско дружество, което ще се грижи за текущите и планови ремонти, както и за специфични дейности по поддръжката и бърза реакция при спешни ситуации. Започваме с обследване на сградите с обществен достъп, включително болници и училища. При необходимост, ще реализираме реконструкция на сгради. 

С цел подобряване на качеството и прозрачността на проектите, ще проведем преглед на всички текущи договори и проекти на договори. 

Преструктурираме Столичния инспекторат в посока ефективност и бърза реакция на място, както и предприемаме реформи в общинските предприятия и дружества, поставяйки прозрачност, ефективност и добро управление в основата на техните практики.

Видеоконтрол и санцкии в реално време

+ -

 • Охрана на публични общински обекти чрез хора и видеонаблюдение.
 • Поощряване на гражданите да подават сигнали по безопасен начин за нарушаване на обществения ред и да могат да следят реакцията на институциите
 • Подобряване на охраната на публични събития и мероприятия, при които се събират много хора
 • Ще работим финансовите средства за направление “Сигурност” да са около 2% от общия бюджет на общината.
 • Скъсяване на процедурата за налагане на санкции при констатиране на административни нарушения от контролните органи 
 • Актуализиране на договора между СО и МВР и разширяване на отговорността на Общинска полиция съобразно наредбата на министъра на вътрешните работи от 2015 г.
 • Ще обърнем необходимото внимание на киберсигурността на градските информационни системи, като одитираме системите и наложим спазване на всички съвременни стандарти, за да гарантираме сигурни данни, стабилни услуги и защитена информация. 
 • Ще укрепим капацитета за управление на риск, превенция и реакция при бедствия и аварии чрез изготвянето на необходимите оценки, информационни кампании на населението и структурни промени, които да осигурят възможност за бърза реакция.

Улици без дупки

+ -

 • Изграждане на ключови липсващи отсечки и съоръжения от първостепенната улична мрежа и връзките с националната пътна мрежа. Така ще се съкратят разстоянията и времето за пътуване и ще се подобри значително мрежата на обществения транспорт. 
 • Изграждане и реконструкция на ключови квартални артерии. Имаме пълен списък с най-важните квартални улици за ремонт. Започваме с тези в най-лошо състояние, които обслужват най-много автомобили, коли на градския транспорт и пешеходци.

Град, който се развива по ясни правила

+ -

 • Визията ни е Столична община качествено и в срок да контролира и изпълнява целия процес по планиране, инвестиционното проектиране и строителство – задание, проект, спецификации и възлагане (конкурси и търгове по ЗОП), строителство и контрол, гаранционно обслужване и поддръжка, адекватно провеждане на обществени поръчки, чрез ясни, отворени процедури и разяснителни кампании
 • Да дигитализираме, оптимизираме, ускорим и направим по-прозрачни процедурите по проектиране, издаване на разрешения и визи и планиране, включително чрез връзка с разработките и регистрите на национално ниво.
 • Да въведем работещи финансови инструменти за финансиране на публични пространства през такса за благоустройство
 • Да изградим работещ екип от способни и мотивирани хора без корупционни практики
 • Да реализираме градски проекти от световен мащаб, които да поставят София на картата
 • Отпадане на масовата практика за възлагане на инженеринг (т.е. избор на строител без проект)
 • Отпадане на процедури по ЗОП с единствен критерий “най-ниска цена”
 • Създаване и прилагане на единни стандарти за територията на Столична община, които да определят облика на градската среда
 • Реорганизация на процеса по проектиране и възлагане, създаване на координационно звено

Край на ремонт на ремонта

+ -

 • Ще прекратим тази практика чрез въвеждане на задължителни стандарти при изпълнение на общински проекти, проектиране с цялостна визия за градското пространство, провеждане на прозрачни обществени поръчки с изключване на инхаус и инженерингови възлагания и не на последно място с упражняване на строг контрол при изпълнението и качеството на влаганите материали
 • Чрез въвеждане на стриктен контрол на всички нива от проектирането, през изпълнението, до въвеждането в експлоатация и поддръжката, целим незабавно прекратяване на тази практика. Предвиждаме преструктуриране на ресора, чрез ясно разпределение на отговорностите по възлагане, контрол на изпълнението и влаганите материали, както и на гаранционната поддръжка на обектите

Функциониращ Столичен инспекторат, реален контрол

+ -

 • Ще реформираме Столичния инспекторат, за да направим работата на служителите много по-ефикасна, но и безопасна
 • Строителният контрол няма да е параден - по снимки и декларации, и то само накрая, а ще следва ключови етапи от процеса по строителството.
 • Ще въведем съвременни технологии в работата на всички типове контрольори - на паркирането, в градския транспорт, публичния ред и др.
 • Ще правим проверки за работата на търговски обекти не като бухалка към нечий бизнес, а тогава, когато има данни за нарушение.
 • Ще улесним гражданите в подаването на сигнали, за да увеличим броя на хората, които следят за реда в общината.

Правила за паркиране, които наистина важат за всички

+ -

 • Ще сложим ред в паркирането - яснота дали и при какви условия е позволено паркирането. 
 • Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги, които да намалят наземното паркиране на улиците.
 • Изграждане на буферни паркинги и зони за паркиране на споделени автомобили. 
 • Ще премахнем калните точки, използвани за паркиране, и  ще ги заменим със зелени поддържани пространства. 
 • Ще обработваме по-ефективно гражданските сигнали, така че нарушителите, които паркират на тротоар, на пешеходна пътека, на втора линия и подобни да бъдат санкционирани навреме и по адекватен начин.

Работещи мерки и правила срещу корупцията

+ -

 • Ще предложим промени в ЗОП, въвеждащи “черен списък’ за недопускане на доказано некоректни изпълнители до обществени поръчки 
 • Преглед на всички действащи договори и проекти на договори. Където е възможно и необходимо, задействане на ефективни клаузи за контрол, гаранции и неустойки
 • Сериозно повишаване на прозрачността в работата на общината. Публикуване на финансова информация и информация за изпълнението и дейността в машинночетим вид, проактивно и навреме. Реорганизация на общинския сайт в посока лесно информиране и прозрачност.
 • Въвеждане на задължителни стандарти за качество на градската среда, включително относно зелени политики и устойчивост, като компоненти в обществените поръчки
 • Създаване на оценка за риска от корупция на всяко административно звено и разписване на конкретни мерки за подобряване на компонентите, които не отговарят на стандартите
 • Прилагането на независими външни одити на ключови общински дружества и дирекции
 • Дигитализация на ключови елементи от административните процеси, които към момента изискват човешки фактор и създават корупционни условия, особено при издаване на визи за проектиране и строителни разрешения
 • Създаване на култура за нетолериране на корупционните практики
 • Промени в общинските наредби, свързани с подобряване на санкционната дейност и въвеждане на ясни критерии кога и какви глоби се налагат, за да не се оставя това на субективната преценка на инспекторите
 • Дигитализация на процеса по контрол с цел намаляване на разходите и повишаване на ефективността
 • Преструктуриране на Столичен инспекторат, облекчаване на процедурите за работа на инспекторите, въвеждане на обективни критерии за качество на реакцията и мониторинг на изпълнението, повишаване на осигуреността на инспектората, промяна в работните процеси, изключваща корупционни практики на инспекторите, разширяване на категориите проблеми, по които СИ може да реагира директно, без да пренасочва сигнали към други институции.
 • Преструктуриране на общински предприятия и общински дружества в посока прозрачност, ефективност и практики за добро управление

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

Прозрачно и отговорно управление, дигитализация на услугите, оптимизация на структурата на общината, добронамерена администрация.

За да постигнем целите си, ни трябва ефективна и добре работеща община. Искаме през 2027 година Столична община да означава: “прозрачна, отворена, отговорна”. Общината трябва да работи с данни, да интегрира граждани и бизнес, да е място, в което работят мотивирани хора. Столична община, която е фокусирана върху нуждите на гражданите и бизнеса.

Районни кметове с реална власт и правомощия:

+ -

 • Ще работим активно за реална децентрализация на управлението на града. Ще повишим финансовата независимост на районните администрации и ще организираме отговорностите им така че да не се смесват с централната администрация. Така ще осигурим бърза реакция и адекватна поддръжка без ремонти да се бавят заради бюрокрацията между централната и районната власт. 
 • Ще реализираме структурна реформа и в централната администрация, за да осигурим по-добро изпълнение на приоритетите, които поставяме. Ще следваме модерните организационни практики за управление на екипи и ще оптимизираме щатните разпределения на база на функционален анализ, за да минимизираме излишъци. 
 • Ще каталогизираме общинската собственост и ще направим информацията за нея прозрачна, за да прекратим практиките на недобросъвестно управление. Ще въведем единна политика и стандарти за управление на всеки вид общинска собственост и ще осигурим видимост в реално време на това с каква цел е отдадена и как се управлява. Ще преоценим политиките по концесия и приватизация, за да подсигурим, че общината печели от собствеността си на пазарни цени и че не продава имоти на безценица.
 • Ще внедрим съвременни добри практики в управлението на задачите на администрацията. Ще дигитализираме максимално много процеси и ще обвържем целеполагането на всяко ниво с общите стратегически цели, като следим изпълнението с максимално обективни данни за ефективност на политиките и ефикасност на работата. Ще въведем култура на координирана работа със съвременни дигитални инструменти, като сме максимално прозрачни за прогреса по поставените цели. 
 • Ще работим за преход към максимално прозрачен и програмен бюджет, при който всички разходи са оценени предварително и не се раздават финанси на калпак, а по ясен план за постигане на стратегически цели на всяко звено. По този начин ще можем да оценим много по-добре ефикасността на работата и да спестим финансов ресурс, който да вложим в изграждане и поддръжка на по-добра среда.
 • Ще оптимизираме структурата на общинските предприятия и търговски дружества, за да се съкратят дублиращи се звена и да се намалят административните разходи. Окрупнените дружества ще могат да реализират по-големи инвестиции за подобряване на предлаганите услуги. Основен приоритет ще са създаването на обединени дружества за управление на градския транспорт и пазарите.

Прозрачна община и администрация, достъпна през телефона

+ -

 • Ще осигурим пълна прозрачност в работата и разходите на общината, защото смятаме, че градската управа трябва да бъде напълно изрядна в предоставянето на информация на гражданите. Ще се заемем веднага с отваряне на всички налични набори от данни и ще възприемем политика на откритост, за да се преборим с корупцията и да изградим отново доверието на гражданите към общината.
 • Ще подобрим значително електронните услуги на общината, за да отговарят на очакванията на потребителите в 2023 г. Ще прекратим хаоса с различни услуги, достъпни от различни места, и ще осигурим модерен вид, удобно плащане и ясно проследяване на статуса на всяка заявка. Всички услуги ще са достъпни от всяка точка, независимо дали ги търсим на сайта на общината, на гише в район или в деловодството на Московска.
 • Ще превърнем София в действително умен град. Ще приложим съществуващи решения чрез умни технологии в областта на сметосъбирането, осветлението, трафика, енергийната ефективност, поддръжката на зелените системи и всички останали елементи от градската среда. Ще интегрираме новите технологии в живота на града и ще създадем реални условия за иновации съвместно с бизнеса. Това ще подобри средата за всички нас.
 • Ще дигитализираме останалите хартиени регистри и ще въведем общи стандарти за организация на градските данни, за да могат да се ползват за по-добри политики. Достъп до тях ще имат и граждани, и бизнеси, и неправителствени организации, и изследователи. 
 • Ще обърнем необходимото внимание на киберсигурността на градските информационни системи, като одитираме системите и наложим спазване на всички съвременни стандарти, за да гарантираме сигурни данни, стабилни услуги и защитена информация.

Активни граждани с идеи, които работят за кварталите си

+ -

 • Ще ангажираме гражданите на София  чрез организиране и насърчаване на локални активности, събития и кампании, насочени към конкретните квартали. Ще привлечем като партньори местните организации и  бизнеса, за да подпомогнем установяването на живи и креативни общности, които да участват в поддържането и облагородяването на материалната и нематериалната среда по кварталите. Ще работим ефективно с местни координатори като контактни точки за връзка с активните общности.
 • Ще използваме модерни дигитални инструменти за връзка с гражданите. Ще събираме структурирано мнение и предложения и на свой ред ще информираме проактивно. Ще използваме технологии за изграждане на консенсус, пилотно разпределяне на бюджет на местно ниво, визуализации на планирани намеси. Нашият ръководен принцип е да работим заедно с гражданите за по-добра среда и вярваме в ползата от въвличането на повече граждани в управлението.
 • Ще улесним значително възможностите за предложения и инициативи от страна на гражданите.. Ще въведем пилотно реално гражданско бюджетиране - ще оставим 1% от бюджета на районната администрация да бъде приоритизиран с гражданско участие, като ще обърнем особено внимание на процеса по информиране за възможности и последствия от всяко решение, по добрите примери от държави със сериозни традиции в местните референдуми като САЩ, Швейцария и други.
 • Гражданско обучение и популяризиране на градските каузи сред младото население и дългосрочно ангажиране на новите поколения с тях. Ще надградим програмите на МОН за гражданско образование със свободно избираеми пилотни предмети в избрани общински училища, като фокусираме усилия върху изграждането на общности, разбирането на права и отговорности и съвременни механизми за участие и сътрудничество.
 • Активно взаимодействие и сътрудничество с младежките организации:
  • София е облагодетелствана да събере в себе си най-много млади хора, а именно  над 20 % от младите хора в страната. 
  • Поставяме фокус върху взаимодействие и сътрудничество с младежките организации за развитие и изграждане на градска среда, която младите хора създават, развиват и припознават. 
  • Провеждане на последователна младежка политика, базирана на факти, в партньорство с младежките организации за развитие на пълния потенциал на младите хора в града и повишаване на техните възможности.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK