Визията ни за София

Искаме да превърнем София в град, уютен и удобен за хората, проектиран от и за своите граждани. Имаме визия за управление, която едновременно насърчава икономическото развитие и намира решения на социалните проблеми.

София ще стане столица, която гарантира безопасността и сигурността на своите граждани, която защитава неприкосновеността на личния живот и основните човешки права.

Ще ориентираме столицата ни към бъдещето, разчупвайки усещането за застой и наистина ще расте, но няма да старее. Време е София да стане пространство,  в което граждани и посетители изпитват взаимно уважение един към друг, както и към средата, в която живеят. София ще стане град, в който всеки може да води активен живот и да реализира потенциала си. 

Време е за безопасни, зелени и привлекателни обществени пространства и удобства за отдих и развлечение. 

София ще стане и синоним на здраве - не само навременно и професионално диагностициране и лечение на болести, но и подпомагане на благосъстоянието чрез ранна намеса и превенция.

Наша цел са и приобщаващите услуги, устойчивите решения за преодоляване на неравенствата, създаването на нови работни места и нови възможности. Знаем как да насърчим иновациите не само в различните отрасли, но и в социалните дейности.

Съвсем не на последно място, ние виждаме София и като град на културата, на талантите и творците, сцена за национални, европейски и световни културни събития. София ще е град от активни общности, която се развива заради хората и с хората.

Програма

Поставяме човека в центъра на нашата програма за София. Искаме хората на София да са здрави, да имат възможности за развитие, да се чувстват сигурни и в града да има ред и правила, които се спазват от всички, заедно.

В направление “Здраве” включваме акцентите ни за чист и зелен град с възможности за спорт и отдих, използване на природните ресурси на София в полза на хората на града, интелигентно управление на отпадъците и решителна мерки срещу мръсния въздух.

Във “Възможности” акцентираме върху бърз и лесен достъп до обществени услуги, повече ресурси кварталите, силна икономика, отключване на нови работни места и възможности за реализация, град на иновациите и предприемачеството, център на културата и творчеството, постоянно подобряващи се стандарт и качество на живот.

В направление “Ред” фокусът ни ще бъде върху инвестиции в кварталите, край на ремонта на ремонта, реален контрол, ясни правила и систематично премахване на корупцията. Ще фокусираме усилията си в сигурността във всичките й измерения, за да се чувстават хората на София, всички които живеят, работят и посещават града ни в безопасност, спокойни и сигурни.

В основата на програмата ни и нейното изпълнение стои “Ефективната община”. Община с прозрачно и отговорно управление, отворена към гражданите и бизнеса и фокусирана върху нуждите на хората на града. Ще осигурим ефективно, честно и принципно управление на финансите и активите на общината с единствена цел - подобрение на качеството на живот в града ни, ще впрегнем технологиите в полза на хората на София, ще създадем механизми за включване и по-добра комуникация между гражданите, бизнеса и общината, ще работим за мотивирана и добронамерена администрация, обърната към проблемите, нуждите и идеите за развитие на хората на София.

Области на политики

ЗДРАВЕ

ЗДРАВЕ

Чист и зелен град с възможности за спорт, активен живот и отдих, достъп до природните ни ресурси, без отпадъци и мръсен въздух.

Вижте повече

ВЪЗМОЖНОСТИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Бърз и лесен достъп до обществени услуги, повече ресурси за кварталите, град на иновациите и предприемачеството, център на култура и творчество.

Вижте повече

РЕД

РЕД

Край на ремонта на ремонта, реален контрол с ясни правила и без корупция, град , безопасен и сигурен за гражданите.

Вижте повече

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

Прозрачно и отговорно управление, дигитализация на услугите, оптимизация на структурата на общината, добронамерена администрация. За да постигнем целите си, ни трябва ефективна и добре работеща община. Искаме през 2027 година Столична община

да означава: “прозрачна, отворена, отговорна”. Общината трябва да работи с данни, да интегрира граждани и бизнес, да е място, в което работят мотивирани хора. Столична община, която е фокусирана върху нуждите на гражданите и бизнеса.

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK