Ангел
Стефанов

Район Овча купел

Биография
 • Кандидат за район “Овча купел”
 • Издигнат от “Демократична България”
 • Възраст: 46 г.

Образование

 • Висше образование със защитена докторска степен | Специалност “Съвременни политически системи“ и “Публична администрация” | УНСС София

Професионален опит

 • Кмет на район “Овча купел” от 2019 г.
 • Преподавател към катедра “Политология” в УНСС и департамент “Администрация и управление” в НБУ
 • Два мандата обществен посредник (Омбудсман) на Столична община

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • В академичната си дейност работи по теми като защита и разграничаване на обществени и лични права и интереси, гражданско участие на местно ниво, анализ на публични политики.
 • Основател и първи председател на асоциация на студентите по Публична администрация.
 • Участвал е в инициативи за засилване на мерките за сигурност и чистота в бежанския център в “Овча купел”.

Дейност за София до момента

 • Като обществен посредник инициира и участва във въвеждането на прякото излъчване на заседанията на СОС в интернет.
 • Участва в работата по редица подобрения в административни практики и процедури и в изработвaнето на нови и промяна на съществуващи текстове в наредбите на СОС.

Планове за района

 • Предвид големите очаквания на гражданите към районната администрация на Столична община ще се бори за децентрализация, подплатена с необходимите правомощия и ресурси.
 • За “Овча купел” важните приоритети са изграждане на парк “Кукуряк”; основен ремонт на редица улици; облагородяване на междублоковите пространства; осигуряване на допълнителни паркоместа; решаване на проблема с недостига на места в детските градини чрез построяването на още поне две нови градини; изграждане на канализация в кв. “Горна баня” и в части от старата част на “Овча купел”.

Мотив и амбиция

“Екипен играч, отговорен към задачите. Вдъхновявам се и се амбицирам, когато хората около мен, включително гражданите на района, си вършат добре работата, поемат инициативи и имат отговорно поведение.”

 

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Продължаване/засилване на програмата за премахване на кални точки
 • Стриктен контрол върху сметосъбирането и сметоизвозването, за да не се допуска горене на гуми, дрехи и др.
 • По-стриктен контрол върху строежите
 • По-често миене на улици

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Саниране на 88 СУ
 • Саниране на 149 СУ

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • До момента са санирани 4 блока, завършва санирането на бл. 1 в Овча купел 2; по новата програма са подадени още три обекта – бл. 508, вх. Д, на ул. Буземска 15 и ул. Боряна 61

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Най-сериозното замърсяване идва от кв. Факултета, който е в р-н Красна поляна
 • Има къщи, отопляващи се на твърдо гориво в кв. Горна баня, кв. Суходол, с. Мало бучино, в.з. Люлин, единични случаи в Овча купел

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Има активно строителство в бивш кв. 50 (между Овча купел 2 и 4 микрорайон на Овча купел 1 и НБУ), в кв. 12, има отделни обекти в Овча купел стара част и м. Юбилейна гора
 • След приемането на ПУП на Овча купел 1, след няколко години се очаква да започне строителство между 5 и 6 микрорайон на Овча купел 1

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • Много улици в района изобщо нямат тротоари – напр. Драгоман, Иван Радоев, Маестро Кънев, Букет, Бойчо Огнянов, Дон и Гръстниче в Горна баня и др. а други места се нуждаят от ремонт
 • Предстои основен ремонт на ул. Любляна, тя е с широк профил, може да се обособи велолента

Разчистване на незаконни сметища

 • Редовно се образува сметище по ул. Житница, там поне веднъж годишно се разчистват огромни количества нерегламентирани отпадъци
 • Периодични се образуват сметища на ул. Букет, в сервитута на АМ Люлин, пътят към Държавната болница за лечение на наркомани, около агенцията за бежанците и др.

Подобряване на градския транспорт

 • Развие на довеждащ до метрото транспорт в Овча купел – стара част и в зависимост от развитието до края на мандата – в Горна баня (специално в.з. Горна баня) и Суходол

Паркове и градини

 • Парк Кукуряк
 • Парк Линкълн – Централна
 • Парк Здравето
 • Зелената площ около баня Овча купел

Спортни площадки

 • Спортна зала зад 88-мо училище
 • Двор със спортни площадки на 149-то училище
 • Футболно игрище пред бл. 608
 • Спортна площадка в Суходол на ул. Бъдеще/Люлинска

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Създаване на спортен клуб „Овча купел“

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Създаване на наказателен паркинг и звено на ЦГМ, опериращо на територията на района

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • Ул. Линкълн
 • Ул. Централна
 • Ул. Монтевидео

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • В района има дефицит на педиатри, който може да бъде решен с изграждането на Националната детска болница

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • Развитие на мрежата на довеждащия до метрото транспорт

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Повече средства и по-добра организация за поставяне на кошчета и почистване на междублокови пространства и градинки

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Основен ремонт на ул. Любляна
 • Ул. Н. Хрелков и Обзор в Горна баня
 • Маестро Кънев, Драгоман и мн. други в старата част

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Още поне 2 нови детски градини, след анализ на потребностите

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

Привличане на инвестиции

 • Вкарване в регулация на общински имоти в крайградската част (напр. Суходол)

Развитие на индустриалните и логистични терени

Индустриални паркове

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Изчистване на модел за управление и експлоатация на минерална баня Овча купел, също и за баня Горна баня, след изясняване на собствеността и реставрацията й.
 • Използване на потенциала на Люлин планина

Открити пространства за култура

 • След приключване на корекцията на коритото на Владайска река, включване към програмата на „Реките на София“
 • Използване на буферните паркинги на м.с. Горна баня и м.с. Мизия
 • Още идеи за интегриране на НБУ в културните събития в района
 • Разгръщане на инициативата „Кино под звездите“

Детски градини и ясли

 • Ул. Рождество и Бързарица
 • Зад бл. 611
 • Между бл. 407, 410, 411
 • Между бл. 413, 414, 415

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Децентрализация към районите
 • Повишаване на възнагражденията и мотивацията на служителите

Сигурност

 • Видеонаблюдение по ул. Монтевидео, Линкълн, около Бежанския център, детските площадки

Първостепенна улична мрежа

 • Околовръстен път, съвместно с АПИ
 • Връзките на околовръстен път при ул. Боряна и Западна тангента (до  Мoнтевидео или поне до Централна)
 • Продължение на Монтевидео в северна посока до Суходолска и бул. Д-р Петър Дертлиев, заедно с НКЖИ

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

 • В Овча купел 1 – етажни паркинги пред и зад 88 СУ, 
 • Овча купел 2 – до бл. 2
 • Паркинг до м.с. Горна баня, от страната на квартала

Подаване на сигнали

 • Специализирана кампания, с която да се изясняват отговорностите на различните институции и звена, за да може сигналите да се насочват правилно от самото начало

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Кандидатстване и изплащане на компенсации за неприети в детски заведения деца
 • Почти всичко може да се дигитализира цялостно или частично, стига да се прецизират правилно изискуемите от гражданите реквизити и документи

Децентрализация

 • Подразделенията на Столичен инспекторат
 • Отговорности и сега има достатъчно, трябва по-сериозно финансово и кадрово обезпечаване на отговорностите

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • Овча купел – банята, НБУ, зелен, удобен, динамичен
 • Горна баня – банята и минералната вода, детската болница, зеленина, хубави гледки към София и Витоша
 • Суходол – новата гора на София
 • Мало Бучино – Люлин планина

Овча купел

Овча купел е един от големите административни райони на Столична община. Районът обхваща както жилищни територии, така и големи зелени площи отвъд Софийския околовръстен път. Овча купел концентрира сравнително малка част от икономиката на столицата – компаниите в района допринасят за 1,7% от приходите и 2,0% от работните места в София.

№18 на картата, 25 МИР

Официален уебсайт: ovchakupel.bg

Други населени места в района:

Мало Бучино

Население

Население на район Овча купел по възраст (2021 г.)

Население

Населението на район Овча купел е 57 хил. души, което е 4,5% от населението на Столична община (2021 г.). Районът се отличава с висок дял на населението в трудоспособна възраст и нисък дял на най-възрастните. Хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) са 38,4 хил. души, или 67,4% от населението (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 15,4% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 17,3% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Овча купел (%, 2021 г.)

Образование

Район Овча купел има сравнително балансирана образователна структура на населението. Близо 23 хил. души имат висше образование, като това са 43,5% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Други 42,4% в същата възрастова група са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 14,1%. Добрата образователна структура води до висока икономическа активност на жителите на района, като коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години достига 66,6% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Овча купел и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Овча купел е 30,7 хил. души, което е 4,6% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост сред населението на 15 и повече години е 63,6% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост на населението от 15 до 64 г. достига 75,9% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Овча купел работят в сферата на търговията (18%), информационните и комуникационните технологии (10%), преработващата промишленост (9%) и държавното управление (9%). По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Овча купел са 411 души, като коефициентът на безработица в района е 1,3% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 36% от всички жители на район Овча купел, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Близо половината пътуващи използват градския транспорт – 19% се придвижват с метро, 21% пътуват с автобус, а 7% пътуват с трамвай/тролей. Около 13% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,7% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 8% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Жилищните сгради в района са 6 643, като от тях само 290 (4%) са на шест и повече етажа. Над 29% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а едва 8% са построени до края на 1959 г. Общият брой на жилищата в района е 34 489, като от тях 11 983 (35%) са необитавани. Делът на жилищата, отопляващи се чрез топлинна енергия от централен източник, е сравнително нисък – малко над 21%. Общо 32% от жилищата използват за отопление електрическа енергия, а 8% използват природен газ от централен източник. Близо 5% от жилищата се отопляват на дърва или пелети, а около 1% използват за отопление въглища. Жилищата в района без енергоспестяваща дограма са 42% (41% средно за СО), а делът на жилищата без външна изолация е 49% (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK