Лилия
Донкова

Район Кремиковци

Биография
 • Кандидат за район “Кремиковци”
 • Издигнат от Продължаваме Промяната
 • Възраст: 50г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Бизнес администрация“ | НБУ София
 • Бакалавър| Специалност „Икономика и управление на транспорта“ | УНСС София

Професионален опит

 • Кмет на район „Кремиковци“ през последните 4 години. Три мандата заместник-кмет на района с ресор финанси.
 • Преди да се присъдени към общинската администрация натрупва 15 години опит в счетоводството на различни нива – от редови счетоводител до отговорен съдружник и главен счетоводител на счетоводна къща.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Работила е срещу разполагане на балираните отпадъци в района, както и срещу всички инициативи на общината за увеличаване капацитета на депата за отпадъци. Участвала е в инициативи срещу безпринципното отдаване на концесионни площи и унищожаването на флората и фауната.
 • Боядисвала е детски площадки в кв.Сеславци, кв.Челопечене, гр.Бухово, с.Яна, с.Горни Богров. Всяка година организира коледна кампания в подкрепа на нуждаещите се хора от района. Наред с това е инициирала безброй доброволчески кампании за почистване и облагородяване на кварталите в район „Кремиковци“.

Дейност за София до момента

 • Благодарение на заеманата длъжност като кмет на района е работила активно за разширяване на зелените площи и опазване на околната среда в София и по-конкретно в района.
 • Основен неин приоритет е създаването на благоприятна и безопасна среда за живот на децата, както и подобряването на образователната инфраструктура в района.

Планове за района

 • Планира да продължи започнатото в подобряването на образователната инфраструктура, опазването на околната среда и превръщането на район “Кремиковци” в най-добрия за живеене.
 • Транспортната инфраструктура е приоритет и започнатото цялостно реновиране на вътрешноквартални улици и тротоари ще продължи. Основният ремонт на главните пътища в района е особено важен за подобряване живота на жителите му.

Мотив и амбиция

„Превръщането на район “Кремиковци” в най-добрия за живот е моя мечта и цел. Ще продължа да работя с хъс и желание за подобряването на живота на живущите в селищата в района“

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Продължаване на  проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.
 • Подпомагане на дружествата за започване на дейности по газификация на района.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • подмяна на отоплителната инсталация в сградата на 159 ОУ „Васил Левски“ – кв. Челопечене, както и спортната зала, находящи се на ул. „Ангел Маджаров“ № 31;
 •  подмяна на отоплителната инсталация в сградата на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бухово, ул. „Младежка“.
 •  подмяна на отоплителната инсталация в сградата на 147 ДГ „Славейче“, с. Горни Богров, ул. „Трайчо Костов“ № 1.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • Необходимост от саниране имат многофамилните жилищни сгради, панелна или ЕПК конструкция, находящи се в кв. Ботунец, кв. Кремиковци и гр. Бухово, както и блок в лошо състояние в с. Яна, построен през 1978 г.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Стимулиране на домакинствата, които все още не са преминали на отопление чрез екологични източници за участие в проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, за да се сведе до минимум този вид замърсяване.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Замърсяването от строителни обекти се наблюдава при изграждането на логистични бази и складови обекти, с разрешение за изграждане на временен път, на етап извършване строително монтажните дейности на обектите,  което не е добре регламентирано в ЗУТ и останалите нормативни актове, в това число самият строителен процес, както и включването в главни пътища създава редица проблеми за транспортната инфраструктура. Последната и без допълнително отежняващи мероприятия е в достатъчно лошо състояние, а при гореизложеното става не само технически негодна, а и замърсена в особени размери. Контролът по време на строителство е изцяло на Столичен инспекторат, които явно към днешна дата са абдикирали от това си задължение.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • От Столична община е предложен проект за основен ремонт на ул. „Челопешко шосе“, една от основните пътни артерии на района, в който е включено изграждане на велоалея.
 • Удачно е да се изградят  пешеходни и велоалеи около водните обекти, разположени в близост до населените места района, за  създаване на условия за по-здравословен начин на живот.
 • Съществува идея за изграждане на велоалея по трасето от ул. „Челопешко шосе“, ул. „Кремиковско шосе“, ул. “Георги Победоносец“ /кв. Кремиковци/ до Кремиковския манастир. Същата следва да бъде подложена на обществено обсъждане на жителите на кв. Кремиковци, предвид това, че ул. „Кремиковско шосе“ и ул. „Георги Победоносец“ (част от трасето на МГТ) са двупосочни и с по една лента за движение в посока, като засега не се предвижда основен ремонт на същите. 
 • Смятам, че е ефективно да бъдат изградени планински велоалеи, част от които успоредни на съществуващите пътища, които да създадат условия за безопасно движение и подобряване здравето на велосипедистите.

Разчистване на незаконни сметища

 • с. Горни Богров – ъгъла на ул. „Трети март“ и ул. „Шипка“
 • с. Долни Богров – 1) по продължението на ул. „24-та“ след ул. „31-ва“ (м. Вадата); 2) по асфалтов път покрай езерата, м. През Искъра, ПИ с идентификатор 22304.7980.275
 • кв. Челопечене – 1) на ул. „Йордан Димчев“ № 62; 2)  по пътя за манастир  "Рождество Богородично"-ПИ с ид. 68134.8400.974;
 • кв. Ботунец –1) По пътя около язовира – ПИ с ид. 68134.8363.153; 2) По пътя за хвостохранилището; 3)  ул. „Балкан“ и ул. „Мусала“ – бивше военно поделение; 4) на ул. „Балкан“ – срещу спедиторския склад; 5) Бивш техникум „Бардин“; 6) в парка откъм ПУЦ – Кремиковци;
 • кв. Кремиковци – 1) ул. „Гергана – посока рудник Кремиковци; 2) по ул. „Митрополит Кулевит“; 3) на ул. „Пробуда“ и ул. „Стефан Караджа“; 4) на ул. „Цар Калоян“ ;
 • гр. Бухово – 1) ул. „Мина Бухово “; 2) по ул. „Стефан Витков“ – зад болницата; 
 • с. Яна – 1) под моста на автомагистрала „Хемус“ и по продължение на пътя към м. Друма и от двете страни; 2) в парковото пространство на ул. „Буховско шосе“; 3) от двете страни на ул. “Керамична“; 4) на ул. „Свети Никола“ в частта зад къщите, находящи се на ул. „Миньорска“; 5)  на ул. „Света Ана“ опираща с ул. „Борис Николов“; 6) на ул. „Юрий Гагарин“ № 38, спирката на автобусна линия 90 и 118; 7)  в зелените площи на ул. „Св. Ана“ от № 1 до кръстовището с ул. „Ботевградско шосе“;
 • кв. Враждебна – 1) около гробищния парк; 2) при ул. “5-та“; 3) при ул. „30-та“.

Подобряване на градския транспорт

 • Градския транспорт в отдалечените от центъра населени места е от изключително голямо значение за местното население. Жителите ежедневно са принудени да сменят по 3-4 различни превозни средства за достигане до училища и месторабота, поради което имаме готовност да предложим оптимизация на разписанието им.  Предлагаме интервалът на движение в пиковите часове – сутрин, обяд и вечер да се намали, предвид по-голямата натовареност.  Други проблеми са късния час на тръгване сутрин на първия автобус, ранния час на тръгване на последния автобус и времето за движение от първа до последна спирка, съгласно съществуващото разписание, за които също имаме предложения за промяна.
 • Целесъобразно е да бъде осъществена и връзка на автобусите с Метролъч 3, в район „Подуяне“.
 • Изграждане на спирконавеси на спирки

Паркове и градини

 • кв. Челопечене – изграждане на парк на ул. „Стари Искър“ – 2000 кв. м
 • кв. Ботунец – изграждане на парк при кръстовище ул. „Искър“ и ул. „Здравец“
 • гр. Бухово – изграждане на етап II от парка зад Дом на културата
 • кв. Враждебна – парк при ул. „25-та“ и „5-та“ – 2500 кв. м
 • с. Яна – възстановяване на алеите в парка на селото и облагородяване на парковата среда
 • Разширяване и облагородяване на гробищните паркове.

Спортни площадки

 • гр. Бухово – в долната част на парк, находящ се зад Дом на културата.
 • кв. Враждебна – 1) в местност „Япаджа“; 2) две детски площадки към сградата за яслени групи в ДГ 89 „Шарена дъга“ .
 • Реновиране на съществуващо футболно игрище в кв. Кремиковци, като се поднови настилката, с подходяща изкуствена такава.
 • с. Яна – ремонт и възстановяване на комбинирано спортно игрище в парка.
 • кв. Сеславци – изграждане на ограда и осветление на футболното игрище в парка.
 • с. Долни Богров – изграждане на ограда и осветление на футболните игрища 

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • организиране на спортни празници и състезания за деца и ученици, турнири за ученици по различни видове спорт за Купата на кмета (волейбол, бойни изкуства, футбол и бадминтон); традиционни демонстрации по стрийт - фитнес за младежи и възрастни; интерактивни уроци на открито по БДП за деца и ученици; турнир по шахмат и табла за възрастни; турнир по народна топка за възрастни; уроци на открито „Гимнастика за малки и големи“;

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Ограничаване на паркирането в зелени площи ще се преустанови чрез изграждане на локалани паркинги  в междублоковите пространства в кв. Ботунец, кв. Кремиковци и гр. Бухово.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • гр. Бухово – пред хранителна верига „Фреш маркет“  и при площада;
 • с. Яна – при кметството;
 • с. Горни Богров – кръстовището на ул.“3-ти март“ и ул. „Шипка“, в близост до 117 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и при площад пред кметството;
 • с. Долни Богров – при обръщалото на автобус № 12, в центъра, терена на неделния пазар;
 • с. Желява – площадът при влизане в населеното място;
 • кв. Сеславци – площадът пред НЧ „Пробуда“ – 1908“;
 • кв. Кремиковци – ул. „Алея Свежест“ и ул. „Райна Княгиня“
 • кв. Челопечене – площадът пред кметството
 • кв. Враждебна –до футболното игрище, имот с идентификатор 68134.8550.5256 и  при ул. „20-та“ и ул. „16-та“, имот с идентификатор 68134.8550.1668
 • кв. Ботунец – имот с идентификатор 68134.8360.1004

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Основен ремонт на покрив, канализация и вътрешни ремонти в ДКЦ XVI – кв. Ботунец

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • Изготвяне на маршрути и разписания за разкриване на довеждащи автобусни линии с електрически автобуси,  да бъде изработени, така че  да има допирна точка с Линия М3

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Саниране сградата на кметството в кв. Сеславци - към днешна дата има само сключен договор за ремонт на покрива, в сградата се помещават както кметството, така и лекарски кабинети и офис на „Български пощи“.
 • Саниране на сградите на кметството в кв. Кремиковци и кмеството в кв. Враждебна, към днешна дата за същите има депозирани проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
 • Облагородяването на т.нар. „Кални точки“ в междублоковите пространства

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Основен ремонт на ул. „Челопешко шосе“, ул. „Кремиковско шосе“, ул. „Буховско шосе“
 • Реновиране долната част на площада при НЧ „Светлина“ – кв. Кремиковци,  площада пред НЧ „Мургаш“ – с. Желява и площада при кметството в кв. Челопечене 
 • кв. Кремиковци:  
 • ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Алея Металург“ и ул. „Чавдар“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по алея „Снежанка“ – 330 кв. м,  по ул."Крали Марко" от ул. "Радивоя" в южна посока – 180 кв. м, по ул. "Крали Марко" и ул. "Радивоя" – 375 кв. м, по ул. "Св. Георги Победоносец" от ул. "Радивоя" до ул. "Панайот Волов" – 600 кв. м
 • гр. Бухово:  
 • ул. „Атанас Спасов“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Шипка“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. "Никола Бонев" – 1200 кв.м
 • с. Желява: - ул. „24-ти май“, ул. „Герена“, ул. „Васил Левски“
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. Стоян Мечката (от ул. "24-ти май" и до ул. Васил Левски) - 250 кв.м и по ул. Васил Левски (от спирка на МГТ до площада) - 320 кв.м
 • кв. Враждебна:  
 • ул. “44-та“, ул. „28-ма“, ул. „29-та“, ул. „54-та“, ул. „38-ма“, ул. „58“ от ул. „55-та“ на изток
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. 28-ма (от ул. 59  до ул. 8-ма) – 400 кв.м, по ул."8-ма"; ул."9-та" и ул. "12-та" – 500 кв. м, по ул. 8-ма (от ул. 27-ма до ул. "32") – 500 кв.м и между ул.”1-ва” и "2-ра" – 300 кв.м
 • кв. Челопечене: 
 • ул. „Латинка“ – от „Ангел Маджаров“ до ул. „Стари Искър“, ул. „Яне Стоянов“ – в участък от ул. „Гилица“ до ул. „Ангел Маджаров“ и ул. „Стари Искър“
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. „Ангел Маджаров“ (от ул. „Кежова“ до ул. „Гилица“) – 930 кв.м,  по ул. „Ангел Маджаров“ (участъци от ул. „Латинка“ до ул. „Лесновска“) – 160 кв.м и по ул. „Лесновска“ (от ул. "Слънчево утро“ до ул. „Яне Стоянов“ ) – 220 кв.м
 • с. Долни Богров: 
 • ул. „31“, ул. „26“ и ул. „40“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. 1-ва (от ул. 8-ма до ул. 10-та) – 900 кв.м
 • с. Яна: 
 • ул. „1-ви май“, ул. „Стара планина“ и ул. „Никола Атанасов“ 
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. „1-ви май“ ( от ул. "Стефан Стамболов“ до ул. „Готен“) – 200 кв. м, по ул. „В. Левски“ (от ул. „Янко Вельов“ до началото на училището) – 300 кв.м и от ул. "Никола Атанасов" до ул. "Димитър Стоичков" – 300 кв.м
 • с. Горни Богров: 
 •  ул. „Христо Ботев“, ул. „Шипка“ и ул. „Кладенците“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. 3-ти март (от ул. Черковна до ул." Стубела") – 950 кв.м
 • кв. Сеславци: 
 • ул. „Пробуда“, ул. „Детелина“ и ул. „Стара планина“ от № 47 до № 77
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. „Стара планина“ (2 бр. спирки ) – 200 кв.м, и по ул.“ Стара планина“ (от ул. „Ягода“ до ул. „Иван Боримечката“ ) – 300 кв.м, по ул. „Иван Боримечката“ (от спирката до кметството – 200 кв.м) и по ул. Пробуда – 340 кв.м 
 • кв. Ботунец: 
 • ул. „Българка“ –  от ул. “Васил Левски“ до ул. „Балкан“, ул. „Здравец“ – между ул. „Васил Левски“  и ул. „Тракийска могила“,  ул. „Извор“ – от ул. „Витиня“ до ул. „Балкан“, включително ул.“Мусала“ и ул. „Зорница“
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. „Свобода“ (от ул. „Балкан“ до ул. „Васил Левски“) – 360 кв.м, по ул. „Васил Левски“ (от спирка на МГТ "Челопешко шосе" до ул. Балкан) – 500 кв.м и по ул. „Зорница“ (от ул.„В. Левски“ до ул.„Извор“) – 340 кв.м

Частично изграждане на дъждовна канализация за отвеждане на повърхностни води в участъци от улици от в кв. Враждебна, кв. Ботунец и  с. Долни Богров.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Разширение на 159 ОУ „Васил Левски“ – кв. Челопечене – четири класни стаи; Разширение на ДГ 58 „Слънчево утро“ – кв. Челопечене – една група и салон; Разширение на ДГ 147 „ Славейче“ – с. Горни Богров – една група;
 • Саниране сградата на НЧ "Просвета - 1904" – гр. Бухово; Саниране сградата на Дом на културата – гр. Бухово;
 • Обособяване на клубове на пенсионера в кв. Враждебна, кв. Ботунец, кв. Кремиковци,  гр. Бухово, с. Горни Богров и с. Долни Богров – до момента имаме откази от Столична община за регистрация клуб на пенсионера на територията на целия район, поради липса на средства за финансиране.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Стартиране на процедури по чл. 16 за зоните СМФ1 и СМФ2 в землището на кв. Враждебна; Възлагане  изработването на Подробни устройствени планове (ПУП), за обособяване терени за развитие на бизнес в гр. Бухово и кв. Кремиковци-кв. Сеславци (м. Корбул и м. Сърбин); 
 • Предложения за привличане на инвестиции - в новите ПУП-ове да бъдат заложени петна за трафопостове, с цел подобряване ел. захранването на района и подобряване работата на бизнеса

Привличане на инвестиции

 • В новите ПУП-ове да бъдат заложени петна за трафопостове, с цел подобряване на ел. захранването на района и подобряване работата на бизнеса.

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Изграждане на транспортна инфраструктура за подобряване на достъпа до новоизградените индустриални и логистични терени в м. „Голямата локва – Търговски парк София“.

Индустриални паркове

Терени подходящи за изграждане на индустриални паркове са:

 • Околовръстен път срещу „Голямата локва“ – идентификатор 68134.8422.3, СМФ2; Терен срещу стопански двор Челопечене – идентификатор 68134.8487.102, СМФ2; Терен, находящ се в с. Долни Богров, ситуиран по пътя за с. Горни Богров (Хан Богров) – идентификатор 22304.7944.27, СМФ2; Терен, находящ се на изхода на с. Горни Богров – с идентификатор 16448.7760.6, СМФ2; Терен, находящ се между населените места кв. Кремиковци и кв. Сеславци –идентификатор 68134.8222.322, ПМС

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • изграждане на Еко-пътека до Светите места - Кремиковски манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец“, Сеславски манастир „Св. Николай Мирликийски“, Буховските манастири „Св. Мария Магдалена“ и „Св. Архангел Михаил“ като обекти на територията на района и част от Софийската Мала Света гора за възраждане и социализиране на обителите;
 • информационни табла - дигитализация, маркетинг и реклама на културно-историческите ресурси и потенциал на района – паметници, църкви, манастири, Средновековна крепост „Градището“, Древна крепост „Кулата“, Праисторическо селище в местност „Урсул“ и др.; 
 • организиране на събития и инициативи като шествия и поклонения на големи християнски празници; 
 • приключенски туризъм – обучения по ориентиране, велопоходи, обозначаване/маркиране на  маршрути по Южния склон на Стара планина; обучения по планинарство; ежегодно организиране на традиционни походи по южните склонове на Стара планина за деца и ученици, иницииране създаването на местно Туристическо дружество

Открити пространства за култура

 • изграждане на открити сцени – с. Яна; Парк гр. Бухово; с. Долни Богров; кв. Враждебна и кв. Челопечене.
 • Неделни хорà в район Кремиковци (по населени места)

Детски градини и ясли

 • Изграждане на нова детска градина в кв. Ботунец – 2, ул. „Зорница“; Разширение на ДГ 58 „Слънчево утро“ – кв. Челопечене – една група и салон,  Разширение на ДГ 147 „ Славейче“ – с. Горни Богров – една група

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Столичния инспекторат следва да се преструктурира, като част от инспекторите преминат изцяло на подчинение на кметовете на райони, с цел осъществяване на контрол на работата им на терен, а в резултат - подобряване качеството на живот на гражданите, облагородяване на градската среда и стриктно изпълнение функциите на инспектората. С преструктурирането на Инспектората ще се осигури по-добър контрол на работата на инспекторите, работещи на терен, както и контрол и поддръжка на прилежащите терени към дворовете на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. 
 • Контролът по опазване от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общински зелени площи, площади, улици и паркове значително ще се повиши,  когато на терен работят кметове и главни специалисти съвместно с районните инспектори. Към настоящият момент това представляват две напълно отделни институции с трудна комуникация, водеща до понижаване на ефективността от работата им. 
 • При липса на осигурен бюджет за опазване чистотата в района, в момента работата на районните инспектори представлява контрол върху работата на районния кмет. Целта е след промяната в резултат от съвместната работа да са видими добре поддържани тротоари, улици, подменени съдове за отпадъци където е необходимо, добре поддържани паркове, зелени площи, детски площадки и спортни игрища. С преструктурирането на Столичен инспекторат и работата на терен на инспекторите с кметове и главни специалисти по места, ще бъде възможно и намаляването на безстопанствените кучета, пуснати на свобода от стопани, отглеждащи нерегистрирани кучета.

Сигурност

 • Изграждане на видеонаблюдение: На всички вход-изходи на населените места в района; Пред детски градини, училища,  кметства, детски площадки, паркове;  В гробищните паркове

Първостепенна улична мрежа

 • Изграждане на надлез на пътя над железопътна линия между кв. Челопечене, кв. Кремиковци, кв. Сеславци, при ЗСК Кремиковци; 
 • Транспортно обслужване на поземлени имоти, находящи се на територията на м. Хан Богров, с отваряне на кръстовище и изграждане на локално платно по посока бул. „Ботевградско шосе“, при м. Хан Богров и изграждане на локално платно от кръстовището на север посока ТИР паркинг м. Горни Богров – „Богровски убрещ“; 
 • Активна работа по приключване на процедурите по отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждането на инфраструктурни обекти от първостепенно значение за района, включени като предложения в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г., както и стартиране на нови такива, където е необходимо; 
 • Изграждане на улично осветление частично в гр. Бухово, частично в кв. Ботунец, частично в кв. Кремиковци, частично в кв. Челопечене, частично в кв. Враждебна и частично в с. Долни Богров.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Може да бъде постигнато чрез изграждане на локални паркинги  в междублоковите пространства в кв. Ботунец, кв. Кремиковци и гр. Бухово

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

Подаване на сигнали

 • Улеснение за гражданите, би било създаването на мобилно приложение, чрез което лесно и бързо да сигнализират администрацията.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • С цел повишаване на доверието в онлайн услугите и удобството при ползването им, ще бъдат реализирани нови функционалности за създаване, управление и предоставяне на електронни уеб-базирани форми, за да могат потребителите да заявяват електронни услуги чрез тях. Предоставяните от администрацията на района услуги ще са достъпни чрез персонализираното пространство на заявителя в Единния портал за достъп до електронни услуги  (еgov.bg) или чрез каталога на портала.

Децентрализация

 • С цел реална децентрализация е необходимо да се осигурят средства на районните кметове, с които същите да осъществяват местни политики. Последното е целесъобразно да бъде обвързано с реализираните приходи от МДТ, наеми от отдадени под наем помещения - общинска собственост и приходи от събирани такси и цени на услуги от администрацията, в това число физически и юридически лица, като размера на същия е целесъобразно да бъде между 30 % от тях. На територии на райони, в които са разположени обекти, които допринасят за разрушаване на транспортна инфраструктура и замърсяване на околното пространство /кариери, митници, депа и заводи за отпадъци/, не плащащи достатъчно данъци, следва да се осигурят допълнителни средства от 15%, с цел компенсиране на местното население, за щетите който следва да търпят. 
 • С осигуряване на средства от децентрализацията ще бъде възможно да се извършва периодична поддръжка на детски съоръжения и детски площадки. Всеки един от 24 района е специфичен и нуждите са конкретно отражение на това. Централната политика показва визията за Столична община, приложена във всички райони, а районната политика отразява конкретните дейности, дори и с по-малки мащаби в съответния район. 
 • Със предоставените средства от децентрализация ще могат да бъдат реализирани конкретните мерки за поддържане на зелени площи, междублокови пространства, дворове на училища и детски градини, както и други дейности, които към настоящия момент не е възможно да възложим ще можем да го правим. Децентрализацията ще предостави възможност на районните администрации да се справят с т.н. малки, но значими неща на териториите си. 
 •      Във връзка с процеса на децентрализация дейностите следва да се разделят на значими за целия град и регулярно значими за съответния район. Например от дейностите, възлагани от Столичен инспекторат следва сметосъбирането и сметоизвозването да са централно организирани от Столична община, както и миенето на улици от МГТ и обществено значимите такива, но в същото време дейности в чистотата, в това число контрол на прилежащи площи към съответните имоти, тротоари зелени площи и т.н., както и всички останали имоти публична общинска  собственост, следва да се възлагат  и организират от всеки един район. В момента всички отговорности по поддръжка и опазване на околната на среда са прехвърлени със заповед на районните кметове, а последните нямат никакви правомощия по опазването им.
 • Третирането на зелени площи и междублокови пространства, паркове е градинки срещу различните вредители е необходимо да е отговорност на районните администрации и да се извършва спрямо необходимостта от възлагане на такива дейности.
 • Осигуряване средства за ремонт и поддръжка на гробищните паркове на територията на района. В НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община е регламентирано, че следва да има и осигурена жива охрана, но имайки предвид големият брой гробищни паркове /11/ изграждането на видеонаблюдение е задължително, с което да осигурим минимална сигурност на парковете. Поддръжката на гробищните паркове включва в момента единствено два пъти в годината дейности по косене, което е в абсолютно противоречие с регламентираните задължения на районните кметове в нормативната уредба. Със средства от децентрализацията ще се осигури частична възможност за извършване поне на задължителните дейности, като поетапно се възложи изграждане на видеонаблюдение, поддръжка на изградените помещения за тъжни обредни ритуали, както и кастрене, косене и др.
 • Ремонт и поддръжка на детски площадки се извършва единствено и само при осигурени целеви средства за това, което е предпоставка за налични опасни условия за ползването им. Към настоящият момент имаме осигурени средства за ремонт на три детски площадки, за които сме изпратили информация преди повече от една година, а на територията на района има поне 20 изградени детски площадки, в по-голямата част от които е необходимо извършването на ремонтни работи;
 • Ще бъде възможно наемане на работници за поддръжка на зелени площи и вътрешноквартални пътища, където е необходимо. От Столичен инспекторат на територията на райони като Кремиковци се осигуряват работници, поддържащи единствено и само регулите на пътищата и част от спирките, като става въпрос само за улици от МГТ /междуградски транспорт/ и ОЗ /обществено значими такива/, което в никакъв случай не гарантира удобството на жителите на селищата от ползването на вътрешноселищните улици, както и зелените площи, детските площадки и парковете в населените места в района. Голяма част от селищата в района са с изградени улици с достатъчен наклон и при всеки дъжд се натрупват наноси, които по никакъв начин не се почистват. Същото се отнася и за зимната поддръжка. До настоящият мандат се поддържат само улици от МГТ и ОЗ, а крайни улици, които в зимни условия почти е невъзможно да се ползват от жителите на селищата, не се поддържат;
 • Текущи ремонти в сгради общинска собственост към настоящия момент не се извършват.  Не можем да си позволим дори да възстановим паднала мазилка по фасадите, дори не говорим за по-значим ремонт, в това число и при течащи покриви, компрометиращи ел. инсталацията в сградите;
 • Средства за поддръжка на търпима, но не приета от СВ канализация, на територията на района 90% е с такъв статут и следва да се осигури частична подмяна на част от нея и текущата и поддръжка
 • Асфалтирането на вътрешноселищни улици в това число тротоарни настилки. Улиците от МГТ следва да се подържат своевременно и ежемесечно от СО, но за вътрешноселщни улици е необходимо да се осигурят достатъчно средства за реновирането им, защото голяма част не са ремонтирани повече от 30 години и ползването им е почти невъзможно. Същото важи и за тротоарните настилки. Последните в по-голямата си част не е възможно да се ползват за преминаване, да не говорим и за майки с колички или от инвалиди.
 • Следва да бъде преразгледана Наредбата на Столична община, регламентираща изграждането на пътни неравности и повдигнати пешеходни пътеки, като се отчете спецификата на пътищата. В района има разположени 10 селища, достатъчно отдалечени от градската част на столицата и едно от друго, което е основание за липсата на постоянно присъствие на полицейски представители от 05-то РУ на МВР. Последното пък е причина за системното неспазване на правилата за движение по пътищата и създаване на предпоставки за опасност на живота на възрастни и деца в нашите населени места, особено след 18 часа, както и в тъмната част от денонощието. Имайки предвид липсата на постоянно присъствие на представители на полицията, е необходимо да бъдат изградени на повече участъка от пътната мрежа на пътни неравности и повдигнати пешеходни пътеки, с цел опазване живота и здравето на деца и възрастни.
 • С децентрализацията ще се осигурят средства за относимото процентно участие при плащане сумите за извършване на основни ремонти в многофамилни жилищни сгради, в които има общинските жилища, в т.ч. ремонти на покриви, подмяна на дограма, основни ремонти по фасади, водопровод и канал и т.н.
 • Част от предоставените средства по райони ще могат да се ползват за подпомагане на дейностите на читалищата. До момента на читалищата се предоставят държавни средства за единствено за заплати, а при кандидатстване по апликационна форма за едно събитие се получават средства в размер от 500 до 1000 лв.
 • Ще бъде възможно поетапно да се подмени съществуващата паркова мебел, голяма част от която е неизползваема.
 • Във всяко населено място в района има обособени паркови площи, голям процент от тях са изграждани преди повече от 25-30 години и алеите са обрасли, настилките почти не се виждат. При осигуряване на средства за разпределение по райони ще бъде възможно поетапното реновиране на неизползваемите вече настилки, същото важи и за различните съоръжения, които са разположени в зелените площи, част от които дори са опасни за ползване.
 • Спортното оборудване в дворовете на училищата е амортизирано и опасно.
 • Поддръжката на пенсионерски клубове /където се обособят такива/, културен дом и младежкия дом също ще е възможно да бъдат частично поддържани със средства от децентрализацията. 
 • Децентрализацията ще даде възможност за реализиране на местни политики, значими за съответния район, отчитайки спецификата и същността им. В райони като Кремиковци се налага дори за изпълнение на законово регламентирани задължения - например при жалби, свързани с нарушаване на общински земеделски пътища или навлизане в чужди масиви, да се възлага заснемане и трасиране на земеделски имоти, за които ние не разполагаме с никакви средства.
 • Друга възможност, която ще предоставят осигурените средства от децентрализация, е възлагане на прозрачни обществени поръчки. Към настоящия момент възлагането е достатъчно прозрачно при директно възлагане, защото тогава е възможно разглеждането на всеки детайл, било то поради незначителния обем на договорените дейности. При поръчките с по-големи стойности изготвянето на експертна техническа спецификация ще даде възможност всичките те да бъдат възлагани по критерий „най-ниска цена“, защото добрата спецификация ще даде достатъчна сигурност за добро качество на изпълнение. Към този момент това е невъзможно – поради липса на експерти сред наличния персонал в администрациите или поради недостатъчен опит на персонала. Осигурените средства за експертиза ще ни даде възможност за наемане на специалисти в зависимост от предмета на поръчката.
 • Осигуряването на средства от децентрализация ще даде възможност за решаване на съществения проблем с премахването на изоставени, рушащи се сгради, които създават опасност за живота и здравето на населението.
 • Чрез децентрализацията биха могли да се използват нови възможности за стопанисване на неизползваеми към момента общински сгради с местно значение, в т.ч. сгради на закрити училища.
 • Важно и необходимо е делегиране на правомощия на районните кметове за изготвяне на технически паспорти, както и извършване на енергийно и конструктивно обследване на сгради – публична общинска собственост. 
 • Разнообразни са дейностите, които ще подобрят работата в районните администрации и ще осигурят по-добра ефективност, ще създадат по-безопасна и здравословна среда за деца и възрастни. 
 • Децентрализацията ще осигури средства за подобряване на околните пространства и съществуващата инженерна инфраструктура в района, както и за различни дейности, подобряващи културен и социален живот на жителите на района.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • кв. Враждебна – чистият квартал на София, с обособени водни площи и паркове около тях.
 • кв. Челопечене – другият чист квартал на София, с обособени водни площи и паркове около тях.
 • кв. Ботунец – толерантният  квартал, в който хора от различни етноси живеят в разбирателство.
 • кв. Кремиковци – биещото сърце на района – Кремиковският манастир.
 • кв. Сеславци – Зеленият квартал, там където небето докосва планината.
 • гр. Бухово – културният център на района.
 • с. Яна – новото чисто селище на София.
 • с. Желява – високопланинското селище, където чистият въздух и изумителните природни гледки ти спират дъха.
 • с. Горни Богров – либералното селище, с растящия камък в местния манастир.
 • с. Долни Богров – селището с бърз достъп до центъра, изградена паркова среда и исторически забележителности.

ЕКОЛОГИЯ

+ -

Поради „влошаващи се тенденции“, свързани с мръсния въздух, през последните години Съдът на ЕС е установил, че България не е изпълнила задълженията по европейските директиви за качеството на въздуха. Основно това са нивата на фини прахови частици и липсата на достатъчно мерки за решаване на проблема. София рискува финансови санкции. Необходимо е да бъдат предприети мерки, който да предпазят и гарантират нормални условия на живот на най - чувствителните групи от населението – децата, възрастните хора и лицата с хронични заболявания.

На територията на район „Кремиковци“  има разположени множество обекти, представляващи екологичен риск, които могат да бъдат разделени на три групи:

 • Държавна собственост – стари баластриери и кариери, които не се използват. По Програмата по опазване и възстановяване на околната среда, следва да бъде извършена техническа и биологична рекултивация на нарушените терени. 
 • Обекти общинска собственост - необходимо е да бъдат предприети спешни мерки по техническа и биологична рекултивация на обекти, които са изведени от експлоатация. За обекти, които работят следва да бъдат предприети мерки, които да гарантират спазване на екологичното законодателство. Към този момент  администрацията на район „Кремиковци“ не разполага с информация за състоянието на обектите, няма възможност да извършва проверки и да налага санкции. Бездействието на Столичният инспекторат поражда социално напрежение, което се отразява на работата на района. Необходимо е да бъде променен правилникът  за организацията и дейността на Столичният инспекторат към Столична община  и  да бъде променена структурата и организацията на дейността. Инспекторите, отговарящи за  дейности свързани с отговорностите  на районните кметове да бъдат прехвърлени административно на тяхно подчинение.
 • Обекти частна собственост - след преминаване на процедурите по несъстоятелност на ДСО „Редки метали“  и „Кремиковци“ АД активите на тези дружества станаха собственост на юридически лица. Необходимо е МОСВ да предприеме всички необходими действия , които да гарантират , че собствениците ще гарантират безопасна експлоатация и ще предприемат всички необходими дейности, които да гарантират живота и здравето на живеещите в района.
 • Периодичното чистене на речните корита  на реките, преминаващи през територията на района, също е от особена важност, за да бъде избегнато тяхното преливане и нанасяне на щети на населението

ДРУГИ

+ -
 • Пазарът в с. Долни Богров

Неделният пазар в с. Долни Богров отдавна е обособен като такъв и се ползва с огромна популярност както сред жителите на район „Кремиковци“, така и сред голям брой граждани на столицата и провинцията. Ситуирането на пазара причинява изключителни затруднения на живущите в населеното място, поради липсата на каквито и да е паркоместа. Търговците и многобройните клиенти паркират автомобилите си от двете страни на основната улица което прави невъзможен достъпа на автомобили със специален режим на действие (линейки, пожарни, полиция и др.) и изключително затруднява преминаването на превозните средства на масовия градски транспорт. Практиката показва, че гражданите на София и околните населени места имат нужда от такъв пазар, но функционирането му не бива да затруднява живота на местните хора. По тази причина през 2020г. (писмо № РКР20-ВК08-92-(1)/12.02.2020г.) администрацията на район „Кремиковци“ е предложил подходящи общински имоти в землището на с. Долни Богров, върху които след извършването на съответните градоустройствени процедури, може да се изгради истинска пазарна площадка с обособена зона за търговия и достатъчен брой паркоместа. Целта е същата да отговаря на всички нормативни изисквания, включително спазване на хигиенните и санитарни норми, функционирането на която няма да пречи на нормалния живот в населеното място.

София непрекъснато привлича хора от различи региони на страната, както за извършване на търговска дейност, така и за живеене и ние ще се радваме на нашата територия да бъде изграден пазар, който ще отговаря на всички нормативни изисквания.

 • Ще предприемем всички необходими действия, така че при одобряване на регионален ПИП - прединвестиционно проучване за интегриран воден цикъл (водопровод и канализация) на Столична община, в това число район "Кремиковци" от финансиращия орган, ще имаме пълна готовност за подпомагане и осъществяване на всички етапи от реализацията на проекта, които са от нашата компетентност.
 • Ще търсим и използваме различни възможности за подобряване на цялостния облик на район „Кремиковци“ като променим коренно представата на хората за него – от територия, замърсена от производствата на бившия металургичен комбинат и свързаните с него предприятия, в екологично чист район, подходящ за инвестиции и развитие на бизнеси в сферата на логистиката и високите технологии и едновременно с това – осигуряване на условия за спокоен живот, подпомагане развитието на образованието, културата и спорта, опазването на вярата и местните традиции и обичаи.  

Кремиковци

Кремиковци е разположен в североизточната част на София, в подножието на Стара планина. Районът обхваща някои квартали и села в покрайнините на столицата, както и обширни промишлени терени. Компаниите в район Кремиковци допринасят за 1,3% от приходите и 1% от работните места в София.

№22 на картата, 24 МИР

Официален уебсайт: kremikovci.org

Други населени места в района:

Бухово, Желява, Яна, Горни Богров, Долни Богров

Население

Население на район Кремиковци по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Кремиковци живеят 22,5 хил. души, което е 1,8% от населението на Столична община (2021 г.). Единствено район Банкя има по-малко на брой жители от другите райони на София. Демографската структура на населението на Кремиковци е сравнително добра. Общият брой на хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 14,9 хил. души, или 66,2% от населението на района (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 15,3% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 18,5% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Кремиковци (%, 2021 г.)

Образование

Район Кремиковци се характеризира с нисък дял на висшистите и висок дял на населението със средно, както и с основно и по-ниско образование. Общо 3,1 хил. души имат висше образование, като това са 14,8% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Хората със средно образование в същата възрастова група са 58,5% (40,5% средно за СО), а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 26,6% (15,9% средно за СО). По-ниският дял на висшистите води до по-ниска икономическа активност в района. Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е най-ниският в София – 57,9% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Кремиковци и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Кремиковци е 10,4 хил. души, което е 1,6% от всички заети в Столична община (2021 г.). Заетостта в района е сравнително ниска. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е 54,7% (60,9% средно за СО), а заетостта на населението на 15-64 г. достига 67,3% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Кремиковци работят в сферата търговията (22%), преработващата промишленост (14%), транспорта (10%) и строителството (7%). По официални данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Кремиковци са 163 души, като коефициентът на безработица в района е 1,5% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че цели 45% от всички жители на Кремиковци, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Това е един от най-високите дялове сред районите в София. Под 40% от пътуващите жители на Кремиковци използват градския транспорт – 3% се придвижват с метро, 30% пътуват с автобус, а 5% пътуват с трамвай/тролей. Около 15% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 0,9% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването едва 3% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

В район Кремиковци има 6 503 жилищни сгради, от които едва 31 са на шест и повече етажа. Близо 28% от сградите са построени до края на 1959 г., а 9% са построени в периода 2000-2021 г. Броят на жилищата в района е 10 818, като от тях 2 889 (27%) са необитавани (30% средно за СО). За разлика от повечето райони на столицата, минимален процент от жилищата в Кремиковци се отопляват чрез топлинна енергия от централен източник. Най-голям дял от жилищата в района използват за отопление електрическа енергия (38%). Общо 35% се отопляват на дърва или пелети (23% на дърва и 11% на пелети). Близо 5% използват за отопление въглища. Делът на жилищата без енергоспестяваща дограма е 48% (41% средно за СО), а този на жилищата без външна изолация е най-висок в София – 69% (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK