Момчил
Даскалов

Район Сердика

Биография
 • Кандидат за район “Сердика”
 • Издигнат от Демократична България
 • Възраст: 54г.

Професионален опит

 • Над тридесет години управлява екипи и процеси в различни сфери на бизнеса – ресторантьорство, мода, интериор и обзавеждане.
 • От 15 години работи в сферата на управление на авторски права.
 • Гост-лектор в програма за обучение на млади предприемачи.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Като гражданин винаги е имал активна позиция и реактивност за отстраняване на нередности в обществото и променяне на средата.
 • Разкрива и доказва системата за манипулация на кандидатските изпити в Софийската математическа гимназия, което води до промяна в цялостния модел на прием на ученици.
 • Основен инициатор и преговарящ в инициатива за преодоляване на заплахата за закриване на обучението между 5-и и 7 -ми клас във всички природо-математически и математически гимназии в България, завършила с налагане на съответните законови промени и съхранение на най-добрите училища в страната.
 • Основен участник в инициативата „Да спасим Северния парк“ през 2018 г., предотвратила поредното застрояване на зелени площи.

Планове за района

 • Планира да работи активно за благоустрояване на кварталите – комплексно възстановяване и изграждане на тротоари, междублокови пространства, градинки и зелени площи, обособени места за паркиране извън тях, улична инфраструктура и осветление.
 • Възнамерява да положи изключителни усилия в борбата за чист въздух в София като съдейства за подмяна на отоплителните тела на твърдо гориво, увеличаване на покритието, честотата и качеството на публичния транспорт, стимулиране на енергийната независимост на домакинствата чрез слънчеви панели, геотермални източници и др.
 • Ще фокусира дейността си и върху запазване и развитие на уникалната за града зелена система на район Сердика, в т.ч. недопускане на застрояване на зелени площи; проучване на общински терени за изграждане на градини и паркове, вкл. приречни; активна работа с гражданите за защита на дървета и храсти в частни дворове и имоти; както и далеч по-добро поддържане на зелените площи в междублоковите пространства, около улици и градинки.

Мотив и амбиция

“Само с един ремонт, от първия път.”

 

 

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Специален фокус към северната част на "Фондови жилища" (малките тухлени блокове), както и кварталите "Орландовци" и "Бенковски", които ползват най-много отопление с твърдо гориво;
 • Мониторинг на зоните със замърсен въздух - увеличаване на точките с датчици - в момента липсват такива именно в най-замърсените зони във "Фондови жилища", "Орландовци" и "Бенковски";
 • Активна работа и комуникация с гражданите за участие в програмата за замяна на уредите на твърдо гориво;
 • Съдействие за контрола на качеството в складовете за продажба на дърва и въглища;
 • Съдействие за контрол и санкции при установяване горенето на вредни материали;
 • Инициативи за популяризиране и развитие на програми за енергийна независимост на домакинствата с използване на възобновяеми енергийни източници (слънчеви панели, геотермални помпи и др.)
 • Стимулиране на създаването на енергийни общности - бъдещето на ефективното и екологично ползване на енергия;

Повишаване на енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища - приоритетни:

 • Ремонт и саниране - 100 ОУ "Найден Геров", ж.к. "Фондови жилища";
 • Саниране на 59 ОУ "Васил Левски", кв. “Орландовци”;
 • 58 ОУ “Сергей Румянцев”, кв. "Орландовци";
 • Проучване на възможностите за въвеждане на ВЕИ решения на всички общински сгради, училища и детски градини;

Стимулиране на програми за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради:

 • Панелните блокове в южната част на кв. "Фондови жилища", западната част на кв. "Банишора" - по ул. "Подполковник Калитин“, високите блокове до магазин "Дар", както и блоковете между ул. "Опълченска" и бул. "Христо Ботев", няколко малки зони в кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски". Старите кооперации в района на кв. "Банишора" и кв. "Драз махала" и по протежението на бул. "Сливница";
 • Насърчаване на програми за саниране на еднофамилни къщи, които да подпомогнат гражданите от кв. "Орландовци" и  кв. "Бенковски".

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Редовен контрол на големите строителни обекти в района – в момента такива текат в кв. “Банишора” и зад Централна гара
 • Контрол и на по-малките новопоявили се строителни обекти в кв. “Банишора” и кв. “Драз махала”.

Подобряване на градския транспорт

 • Разглеждане на възможностите за въвеждане на локални вътрешни линии (минибусове) в кв. “Орландовци” и “Бенковски” за връзка с последната трамвайна спирка на № 3,4 и 18, както и директно свързване с други периферни райони на града;
 • Нов анализ на изготвени вече предложения за реализацията на идеята за трамвай до кв. "Бенковски" и придвижване за изпълнение на най-оптималния вариант;  
 • Изграждане на навеси/заслони на спирките на публичния транспорт. Почти всички спирки в кварталите "Орландовци", "Бенковски" и индустриалната зона на "Военна рампа" са без навеси, което прави ползването на публичен транспорт още по-неатрактивно;
 • Основен ремонт на пешеходната алея по протежение на оградата на тролейбусно депо "Надежда", откъм ул. "Скопие" от спирка "Надлез Надежда" към метростанция "Мария Луиза". Това е единственият пешеходен подход от целия квартал "Фондови жилища (вкл. и "Света Троица") към метростанцията и не се ползва поради ужасното си състояние, бурени и потенциални опасности. 

Насърчаване на вело транспорта чрез следните инициативи:

 • Спешен ремонт на настилката на велоалеята "Надежда - Лъвов мост" по бул. "Княгиня Мария Луиза", включително вело светофарната секция при надлез "Надежда".
 • Преосмисляне на начина на провеждане на вело движението по бул. "Сливница". Необходима е физически отделена и по-широка велосипедна алея.
 • Изграждане на велосипедна алея по ул. "Опълченска" от бул. "Сливница" за свързване с велоалеята по бул. "Княгиня Мария Луиза"
 • Свързване на кв. "Орландовци" с центъра на града с велоалея от бул. "Първа българска армия" до района на "Сточна гара" 
 • Проучване и проектиране на велосипедна връзка през кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски" до гр. "Нови Искър".
 • Проучване и проектиране на велоалеи, вкл. чрез промяна на организацията на движение по широките булеварди, вкл. използване на потенциала на приречните територии.

Разчистване на незаконни сметища

 • Почистване и облагородяване на парк "Братска могила" - северозападен край, след ул. "Димитър Гущанов"

Паркове и градини

 • Реновиране на съществуващ терен, затревена площ с дължина 600м. и ширина 20 м., със стара асфалтова алея в ж.к. "Фондови жилища" - ул. “Скопие”, зад блокове от №214 до № 217. Оформяне като градина с ремонт на алеята и "заключване" на зелените площи в бордюри, премахване на старите разбити пейки и оборудване с нови, подмяна и добавяне на кошчета и изграждане на градинско осветление - има съществуващи детска площадка, стрийт фитнес и кучешка градинка в относително добро състояние, но в занемарена среда;
 • Реновиране и преоборудване с пейки, кошчета и осветление на градина в кв. "Бенковски", ул. "Оралица";
 • Довършване на парк "Братска могила", северната част е във неприемлив вид и превърната в сметище. Предвиждаме разчистване на боклуците, премахване на старите изпочупени съоръжения за фитнес в парка, изграждане на нови и доизграждане на алеи за достъп;
 • Залесяване на терени със статут Тго - ул. "Биримирски извор", кв. "Бенковски";
 • Следва да се проучват и възможностите за приречни паркове, например по коритото на р. Суходолска;
 • Анализ на всички възможности за изграждане на малки паркове и градини на общински терени или облагородяване осигуряване на публичен достъп до съществуващи такива, които не са общинска собственост;

Спортни площадки

 • Подобряване на поддържането и почистването на всички съществуващи спортни площадки;
 • Изграждане на спортни съоръжения на общински терен до югоизточния край на парк "Братска могила" в кв. “Орландовци” - проучване на планове и проекти към момента;
 • Проучване на варианти за взаимодействие със съседния спортен клуб "Орландо" за базата и възможността за по-широкото ѝ ползване от деца, младежи и възрастни;
 • Ремонт на съществуваща стара площадка - баскетбол/ хандбал/ минифубол в кв. “Банишора”, бл. 25А, до ул. "Иван Тургенев";
 • Проследяване на качественото изпълнение на ремонта на съществуваща стара площадка - за минифубол в кв. “Орландовци”, ул. "Христо Батанджиев" и ул. "Свързочник";
 • Мониторинг на всички терени отредени за спортни площадки и такива с потенциал за придобиване на подобен статут с цел планиране, проектиране и изграждане на нови съоръжения.

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Стимулиране на спортни клубове за обучение на деца в по-ранна възраст на място в реновирани училищни дворове с изкуствени игрища или квартални такива. Предоставяне на слотове, осветление, поддръжка и т.н.
 • Проучване на възможностите за подпомагане на клуб "Бенковски" и единствения футболен терен (стадион) в района в кв. "Бенковски" за развитие на по-масов младежки спорт
 • Проучване на статута на затвореното към момента игрище по ръгби на ул. "История Славянобългарска" (частна собственост) с полагане на усилия да не се застрои, а да се развие като стадион.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Изграждане на паркинги с екотела  - в кв. "Фондови жилища" има много “кални точки” които следва да се премахнат (във всяко каре на малките тухлени блокове).
 • Ремонт на зони за паркиране, които не са зелени площи, но са покрити с прах и чакъл, което е генератор на фини прахови частици  - ФПЧ (междублокови пространства при панелните блокове във "Фондови жилища" и на определени места в "Банишора").  Ефектът на генериране на ФПЧ се получава и от паркиране по разбитите тротоари в кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски", които следва да се ремонтират, като се определят места за паркиране на улицата. На повечето места има възможност за това, а при нужда и с въвеждане на еднопосочно движение (след обсъждане с гражданите).

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • На ул. "Скопие", от ул. "Габрово" до ул. "Подполковник Калитин" на два пъти се проваля засаждането на фиданки и в момента следва да се следи състоянието на новите, които още са малки;
 • Бул. "Мария Луиза" от Централна гара до "Лъвов мост" е в същата ситуация;
 • Бул. “Мария Луиза” - от Надлез Надежда до Централна гара е за допълнително засаждане на дървета.

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Проследяване на проектите за изграждане на нов медицински център на ул. "Железопътна" в кв. "Орландовци" и ремонта на досегашната сграда на ДКЦ 9 за детска ясла, като бъде гарантирано качествено изпълнение и в срок.
 • В кв. "Бенковски" медицинското обслужване като част от този център има сходен и свързан проблем и ще се подходи към неговото решаване комплексно.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Подобряване на общия облик на кварталите и градската среда

 • Целенасочени инвестиции във вътрешните зони на всеки квартал;
 • Комплексен ремонт на междублокови пространства, тротоари, зони за паркиране и улици - особено тежко е състоянието на междублоковите пространства и тротоарите в кв. "Фондови жилища" (не са реновирани от десетилетия).  Необходимост от ремонт на тротоарите и уличната мрежа в кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски". Разбити тротоари има във всички части на района;
 • Прекратяване на практиката за изграждане на детски, спортни и кучешки площадки без да се облагороди и ремонтира цялостната среда и околните пространства. Необходимо е да се изграждат планирано, с ремонт на околните алеи, тревни площи и оборудване с пейки, кошчета и осветление;
 • Важи за целия район - реновиране на площите около вече изградени площадки, оборудване с градски мебели, осветление;
 • Изграждане на детска площадка в кв. "Орландовци" за деца от 3 от 12 г.;
 • Изграждане на кучешка градинка в кв. "Орландовци", еднакво важна и за собствениците на кучета и на майките с деца. Възможност за изграждане в парк "Братска могила";
 • Ремонт на детска площадка, пейки, кошчета, осветление и благоустрояване на околни терени, ул. "Струга", пред бл. 40а, “Банишора”;
 • Анализ и дефиниране на всяка възможност за реализиране на детски площадки, градинки, зони за отдих и планиране на тяхното изграждане в целия район; 
 • Целенасочени усилия за справяне с предизвикателствата с канализацията и наводненията в кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски" с активна работа със Столична община и търсене на възможности за участие в съответните програми. 

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Фокус върху вътрешната пътна мрежа на кварталите "Орландовци", "Бенковски", "Фондови жилища" и части от "Банишора", която не е в добро състояние и особено разбитите тротоари - важи за целия район;
 • Кв. "Фондови жилища" - изцяло разбитата улица от прах и чакъл "Никола Михайловски" също е генератор на ФПЧ. Обект е на по-голям проект свързан с НКЖИ, който по всяка вероятност няма да се случи и следва да се реши казуса за нейното изграждане.

Детски градини и ясли

 • Както и в целият град - фокус при следващия мандат ще е решаване на проблема с недостига на места в детските ясли и градини, и търсене на всякакви възможности за разширение и изграждане на нови. Това важи особено в контекста на огромните жилищни комплекси, които ще бъдат въведени в експлоатация и ще осъществят значителен натиск върху инфраструктурата на кварталите.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Фокус върху училищната среда;
 • Средата обучава, възпитава и изгражда естетичен вкус у децата. Затова е особено важно да бъде красива и уредена в училищата и детските градини, но именно "Сердика" се отличава с трагичното състояние на повечето училищни дворове (за щастие не се отнася за детските градини), което ще се промени. Такива са дворовете на ОУ 100, на ОУ 58 и ОУ 59- разбит асфалт с прокарала трева, изпочупени съоръжения, остатъци от предишно оборудване - ръждясало и опасно. За ремонт и подобрения са и дворовете на ОУ 48 ОУ и ОУ 29; 
 • От цялостен ремонт и разширение се нуждае самата сграда на ОУ 100, за което има забавен проект, а доста се бави и ремонтът по европейска програма на ОУ 48; 
 • Освен 14.СУ , останалите училища не са санирани.

Индустриални паркове

 • "Сердика" е с изключителен потенциал за развитие на бизнес, иновативни индустрии с голяма добавена стойност и без въздействие на околната среда, поради наличието на една от най-големите индустриални зони в София - "Военна рампа". Има голям потенциал и за развитието на нови терени в посока Северна скоростна тангета, които вече са определени за строеж и развитие на подобни дейности; 
 • За целта е необходимо развитие на качествена инфраструктура - пътища, удобен публичен транспорт (например пряката връзка с кв. "Бенковски" и "Орландовци, освен с центъра)
 • Мониторинг на изоставени или зле управлявани частни производствени терени и предприемане на мерки за тяхното развитие и облагородяване;
 • Мониторинг на изоставени или зле управлявани държавни или общински производствени терени и предприемане на мерки за тяхното развитие и облагородяване;
 • Проучване на потенциала и за развитие на вътрешна (част от  градска) железница по линията гр. Нови Искър - гара Илиянци (затворена в момента) - гара Север - Централна гара - гара Подуяне - гара Искър.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • “Сердика” е вратата на София при железопътния и автобусен транспорт от страната и Европа;
 • Максимално съдействие за реализиране на проектите и мероприятията по възстановяване и развитие на Гаровия площад и изграждане на Предгаровия площад (на юг от бул. “Мария Луиза”);
 • Облагородяване и поддържане на цялата зона на Централна гара и Централна автогара, както и развитие на зоната между Централна гара и Лъвов мост - голям потенциал за развитие на пешеходна и търговска зона в непосредствена близост с идеалния център на града;
 • Съдействие на всички усилия за превръщане на Депо “Клокотница” на бул. “Мария Луиза”, паметник на културата, в Музей на транспорта на София;
 • Предвид огромната индустриална зона и доста изоставени терени, при съответната активност и инициативност могат да бъдат създадени зони за културни и фестивални събития, особено в сферата на техно и хаус/ ъндърграунд културата - DJ партита, вкл. с международно участие, концерти, фестивали и др. Добри примери са “Фабрика 126” и изградения Скейт парк в съседния район - борса "Зимница";
 • Развитие на графити субкултурата с планирани и легални графити изображения, състезания, фестивали и др. Взаимодействие със Sofia Grafity Tour и разширяване на оперативната им зона от съседния район "Оборище"  - през бул. "Сливница" и в район “Сердика”;
 • Взаимодействие с “КвАРТал Фестивал” за разширяване на събитието и към северната част на града отвъд бул. “Сливница”;
 • Координация с кметовете на "Оборище" и "Възраждане" и културни организации за организиране на събития и фестивали в района на "Лъвов мост" - чудесен пример е  фестивалът "Реките на София";

РЕД

+ -

Пътна безопасност

 • Анализ на пешеходни пътеки, маркировка, осветеност и предприемане на мерки за довеждането им до изрядно състояние;
 • Анализ на опасни зони и изграждане на съоръжения за намаляване на скоростта във вътрешните улици на кварталите. Съдействие при прилагане на всякакви мерки за безопасност по улиците тип “Зона 30” и други;
 • Анализ на конфликтни точки с повишен риск (например кръстовището на ул. “Скопие” и ул. “Подп. Калитин”) с особено чести и тежки катастрофи, иницииране и съдействие за всички мерки по тяхното обезопасяване;
 • Предприемане на всички възможни мерки и взаимодействие с институциите за качествено и трайно обновяване на уличната маркировка;

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Ремонт на паркови зони покрити с прах и чакъл - генератор на фини прахови частици (ФПЧ) - междублокови пространства при панелните блокове във "Фондови жилища" и на определени места в "Банишора". Изцяло разбитата улица от прах и чакъл "Никола Михайловски"; 
 • Ремонт на разбитите тротоари в кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски" (също генератор на ФПЧ), забрана за паркиране по тях  и определяне на места за паркиране на улицата.

Изграждане на етажни квартални паркинги

 • Анализ на възможността за изграждане на модулен паркинг със зона за отдих на покрива - гр. София, ж.к. Банишора, ул. "Подполковник Калитин" № 21, и ул. "Скопие", теренът е предвиден за паркинг.
 • Анализ на терените и в другите квартали с възможност за изграждане на подобни паркинги

Зони за сигурност

 • Мониторинг на зоните за видеонаблюдение и изграждане на стратегия за тяхното разширение, технологично оборудване и повишена ефективност - за сигурност на училища и детски градини, публични места, както и за безопасност по пътищата.

Подаване на сигнали

 • Системата за сигнали на централно ниво е изградена и относително работи - поне до степен за получаване на сигналите, но ще се усъвършенства системата за директни сигнали към районната администрация. Изграждане на бързи и ефективни протоколи за реакция на сигналите, комуникация с гражданите и своевременна обратна връзка  за статуса на всеки сигнал

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Анализ на изградената деловодна система, взаимодействието между отделите, взаимодействието със Столична община, процедурите по придвижване на преписките и обслужване на гражданите;
 • Изготвяне и реализиране на план за оптимизация на процесите и максимално увеличаване на набора на дистанционни услуги за гражданите и бизнеса;
 • Облекчаване на гражданите за тяхната идентификация и по-лесно ползване на електронни услуги на общината;
 • Изграждане на интерактивни форми за обмен на информация с гражданите - електронни формуляри, форми за заявка на услуги, кандидатстване по програми, достъп до информация и т.н.  

Децентрализация - ще се борим за:

 • По-широка финансова рамка за управление от районните кметове - повече местни данъци да остават в районите, което да стимулира и събираемостта им; 
 • Делегиране на районните кметове на: планиране, възлагане, изграждане, контрол и поддържане на тротоари и улици от кварталната мрежа, спортни, детски, кучешки площадки, междублокови пространства, зони за паркиране (пред блокове и други обекти) и кални точки, някои капиталови ремонти на училища, детски градини, обществени сгради (до определена сума и по-скоро поддържащи);
 • Единен регистър на дейностите за контрол от Столична община и прозрачност и проследяване от страна на гражданите;
 • Повече възможност за контрол и санкциониране на почистващите фирми и възможност за форми за организация на допълнително почистване и поддържане на обекти от страна на районните администрации - по програми за временна заетост, социални програми, младежки програми и др.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -

Какви могат да бъдат нашите квартали

 • кв. "Фондови жилища" - един от най-зелените, спокойни и тихи квартали, в близост до центъра с наличие на цялостната инфраструктура - транспорт, училища, детски градини и магазини - големи междублокови пространства превърнати в уютни градини;
 • кв. "Банишора" - модерен и едновременно с това чаровен със старата си градска част. Колоритна врата на столицата  с развитата си и обновена зона на централните железопътна и автобусна гари, новият, разширен на север, център на града;
 • кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски" - острови на спокойствие и уют с тихите улички от еднофамилни къщи и малки кооперации, носещи извънградска атмосфера съвсем близо до центъра на големия град;
 • Индустриална зона "Военна рампа" - пример за технологичното и иновативно развитие на модерен европейски град, база на световноизвестни български и чуждестранни компании.

Сердика

Район Сердика включва в състава си някои северни части от центъра на столицата, както и по-крайни територии и незастроени площи. Компаниите в район Сердика допринасят за 3,9% от приходите и 5,1% от работните места в София.

№5 на картата, 24 МИР

Официален уебсайт: serdika.bg

Население

Население на район Сердика по възраст (2021 г.)

Население

Населението на район Сердика е 43,3 хил. души, което е 3,4% от населението на Столична община. Възрастовата структура на населението в района е близка до средните стойности за столицата, като се наблюдава по-нисък дял на децата и по-висок на населението на 65 и повече години. Децата под 15-годишна възраст са близо 5,9 хил. (13,5%). Населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 28,4 хил. души (65,7%), а делът на жителите на 65 и повече години достига 20,7%.

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Сердика (%, 2021 г.)

Образование

Населението на район Сердика има по-нисък дял на висшистите от средните нива за столицата. Делът на населението на 7 и повече години с висше образование е 38,2% (43,6% средно за СО). Населението със средно образование е 44,8%, а това с основно или по-ниско образование е 16,9%. Сердика е сред районите със сравнително нисък коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече години – 59,1% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Сердика и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Сердика са 21 136 души, което е 3,2% от всички заети в столицата (2021 г.). Коефициентът на заетост в района е сравнително нисък – заетостта на населението на 15 и повече години в района е 56,5% (60,9% средно за СО), а заетостта във възрастовата група 15-64 г. достига 70,3%. Най-голям дял от заетите жители на район Сердика работят в сферата на търговията (18%), преработващата промишленост (9%) и информационните и комуникационните технологии (9%). В рамките на 7-8% са заетите в сферите на държавното управление, професионалните дейности и транспорта, а 4-6% са заети в сферите на административните и спомагателните дейности, строителството, здравеопазването, образованието, туризма и финансовите услуги.
По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Сердика са 425 души, като коефициентът на безработица в района е 1,8% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че близо 30% от всички жители на Сердика, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Близо половината пътуващи използват градския транспорт – 15% се придвижват с метро, 17% пътуват с автобус и други 17% пътуват с трамвай/тролей. Около 16% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,6% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 8% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Броят на жилищните сгради в район Сердика е 4 964, като от тях едва 340 (7%) са на 6 или повече етажа. Общо 36% от жилищните сгради в района са построени до края на 1959 г., на фона на средно 18% за Столична община. Делът на новопостроените сгради в периода 2000-2021 г. е едва 10% (19% средно за СО). Общият брой на жилищата в район Сердика е 25 713, като от тях 8 416 (33%) са необитавани. Малко над една четвърт (26%) от жилищата се отопляват чрез централен източник на топлинна енергия, а други 35% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Над 7% от жилищата се отопляват на дърва или пелети. Общо 47% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 62% са без външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK