Цвета
Николаева

Район Красно село

Биография
 • Кандидат за район “Красно село”
 • Издигнат от Спаси София
 • Възраст: 37г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Право“ | Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • Юрисконсулт с дългогодишен опит в общинската и държавна администрация

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Личната ѝ кауза е София да се превърне в достойна европейска столица.
 • Взима участие в родителски организации за подобряване на детски площадки и междублокови пространства с лични средства.
 • Като част от екипа на “Спаси София” се включва в инициативи за почистване на редица обекти в града, както и в акцията за защита на спортно игрище “Кафеза”, да не бъде предоставено на федерацията по петанк.

Дейност за София до момента

 • Активно участва в инициативи по облагородяване и ремонт на междублоковите пространства. Учи и възпитава двете си деца в това да пазят чисто и да са ангажирани с околната среда. Всичко това прави, за да живее в един по-подреден, чист и красив град.

Планове за района

 • Плановете ѝ включват това да подобри цялостната инфраструктура в район „Красно село“, в това число тротоари, пътища и паркинги. Ще се бори за това парковете, градинките и зелените места в района да бъдат облагородени, модернизирани и поддържани.
 • В допълнение ще работи за това да бъдат гарантирани достатъчно места в ясли, детски градини и училища във всеки един от кварталите на района.

Мотив и амбиция

„Смятам, че освен личните успехи, за да живеем добре е нужно и средата около нас да е нормална, спокойна и сигурна. Вярвам също, че не е толкова трудно да постигнем това, ако сме обединени и заедно работим в тази насока.“

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

За да подобрим чистота на въздуха ще работим за ограничаване на отоплението с твърдо гориво, премахване на калните точки за паркиране и подпомагане от страна на администрацията на включването в програмата за замяна на твърдо гориво за отопление с по-екологични алтернативи.

Енергийна ефективност, саниране на публични сгради, детски градини и училища

На първо време предвиждаме да подобрим енергийната ефективност на училищата в района като 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, 34 ОУ „Стою Шишков“, 132 СУ „Ваня Войнова“, 142 ОУ „Веселин Ханчев“ и 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Ще работим активно с живеещите в големите блокове в кварталите, за да подобрим енергийната ефективност на домовете им. Приоритетно ще стартираме с най-големите карета от блокове в различните квартали.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

Ще ограничим ползването на твърдо гориво и боклук за отопление в някои точки в района. Наред с това, поетапно ще разчистим и нерегламентираните сметища в района.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

Необходимо е повишаване на контрола по време на строителни дейности и строги санкции за нарушителите в случай на замърсяване от строежите и разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки. 

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

Мерките, които предвиждаме за насърчаване на велосипедния и пешеходен транспорт на територията на район „Красно село“ включват изграждане на велосипедни алеи по бул. „Христо Ботев“ и бул. „М. Д. Скобелев“, бул. „Братя Бъкстон“, бул. „Пенчо Славейков“, ул. „Георги Софийски“, както и изграждане на частта от „Зеления ринг“ по границата на района.

Разчистване на незаконни сметища

Ще работим активно за разчистване на незаконните сметища по ул. „Костенец“, както и това на кръстовището на ул. „Родопски извор“ и ул. „Борово“.

Подобряване на градския транспорт

За да стимулираме използването на градски транспорт, ще работим за неговото подобрение и удобство. Предвиждаме изграждането на навеси и поставянето на пейки и кошчета по всички спирки на Трамвай №5 от спирка „кв. Овча купел“ до „УМБАЛСМ ПИРОГОВ“, както и на спирка „ж.к. Красно село“ (№ 0641)  на Автобус №102 и №83 посока бул. „Овча купел“. Предвиждаме обособяването на бус лента по цялата дължина на бул. „Гоце Делчев“ между бул. „Цар Борис III“ и бул. „България“.

Паркове и градини

Ще работим за осъществяването на ремонт за съживяването на Дебърската градинка на улица „Лайош Кошут“; цялостно обновяване на градина „Сухо езеро“ улица „Константин Иречек“; цялостно обновяване на детските площадки в кв. „Борово“; ремонт на парк „Лагера“ на бул. „Цар Борис III“ с изграждане на тоалетна, осветление, обновяване на „гъбките“ и възстановяване на водното огледало. Важно и нужно е и обновяването на детската площадка пред блок 63 в ж.к. „Бели брези“.

Спортни площадки

За да насърчим спорта и движението сред гражданите предвиждаме облагородяване на спортните игрища в комплекс „Кореняка“, ремонт и облагородяване на спортна площадка ж.к. Красно село, бл. 185–189, както и ремонт на спортни игрища, т.нар. „Кафеза“. Планираме и поетапни ремонтни дейности за поддръжка на другите съществуващи детски площадки в района. 

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

Важна тема е и развитието на масов спорт сред хората в различни възрастови групи. Затова предвиждаме организиране на междуучилищни турнири по футбол, волейбол, баскетбол; организиране на мероприятия по спортни и народни танци в Общински културен институт „Красно село“ с участие на читалищата в района; вътрешноквартални състезания по тенис на маса, футбол и баскетбол на игрищата в кварталите Борово, Бели брези, Красно село, Хиподрума; игри родител-дете или щафетни състезания по време на празниците на района.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

За да ограничим паркирането в зелените площи и разнасянето на кал и прах ще изградим монтажни паркинги в кварталите. Наред с това ще обособим нови места за паркиране при облагородяването на междублоковите пространства, напр. до бл. 114А и бл. 142А в жк Хиподрума, на ул. „Солун“ № 104 в жк Борово и други.

Нужда от засаждане на дървета по улиците с цел намаляване на прегряването

Идентифицирали сме топлинни острови, където има нужда от засаждане на дървета с цел намаляване на прегряването, напр. в кв. Бели брези и по бул. „Гоце Делчев“, между велоалеята и пътното платно. 

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

За създаването на по- здрави общности и с цел подобряване на здравната профилактика сред гражданите, предвиждаме рехабилитация на сградния фонд на 20 ДКЦ с подобряване на комфорта на зоната за чакане, ремонт на прилежащите тротоари и премахване на сметището зад поликлиниката.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

За осигуряване на по- добра свързаност предвиждаме обособяването на нова бус лента по цялата дължина на бул. „Гоце Делчев“ между бул. „Цар Борис III“ и бул. „България“. Ще предложим и изграждане на тролейбусна мрежа, свързваща тази по ул. „Дойран“ с тази по ул. „Костенски водопад“. 

Подобряване на общия облик на кварталите

За подобряване на градската среда в кварталите планираме въвеждане на строг контрол върху работата на сметосъбиращите фирми, както и разчистване на незаконните сметища. От ключово значение е подобряването на облика на подлезите по бул. „България“ – осветление, отводняване, почистване, както и повишаването на чистотата на пазар „Красно село“ и пазар „Борово“. Планираме извършване на цялостен преглед на дървесната растителност на района и предприемане на действия по премахване на сухи и опасни дървета. Ще осъществим поетапна подмяна на счупените пейки в парковете и площадките в района, както и поставяне на нови пейки и подмяна на съществуващите пред блоковете.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

Проектите ни за подобряване на пътната и транспортна инфраструктура в район „Красно село“ включва ремонт на ключови пътни артерии: бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“, ул. „Родопски извор“, ул. „Хайдушка поляна“, ул. „Добротица деспот“ и ул. „Връх Тумба“.

Подобряване на социалната инфраструктура

Предвиждаме реновирането на 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, 34 ОУ „Стою Шишков“, читалище „Христо Смирненски 1945“ в бл. 20 в кв. Лагера. Ще се ангажираме и със създаване на по един клуб на пенсионера във всеки от кварталите в района.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

За да насърчим икономическото развитие на „Красно село“, ще работим за публично-частни партньорства за развитие и поддържане на района. 

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

За да стимулираме туризма, предвиждаме мерки за насърчаване и развиване на дейностите на Общински културен институт „Красно село“ и ремонт на сградата на „Балкантон“ със създаване на музей на българската музика.

Открити пространства за култура

Ще работим за разрастването на културните мероприятия в парк „Хиподрума“ при  Общински културен институт „Красно село“, в парк „Лагера“, в градина „Ереван“, както и за провеждания на изложби на открито в линейния парк по бул. „Македония“.

Детски градини и ясли

За да решим проблема с липсата на места в детските ясли и градини предвиждаме строителството на допълнителна постройка за 4 групи  към ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ и изграждане на детска градина в ж.к. Славия и в кв. Борово.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

Цялостна дигитализация на контролните процеси на инспектората, като непосредствено след съставяне на протокола от проверката, съответно акта за установяване на административно нарушение, данните автоматично да влизат в деловодната система на Столичен инспекторат. Публикуване на актуална статистика за наложените и събраните глоби за нарушения.

Сигурност

Планираме поставяне на осветление и видеонаблюдение на ключови места в района, като ще стартираме приоритетно с  бул. „Цар Борис III“, парк „Хиподрума“, парк „Лагера“, бул. „Гоце Делчев“, Дебърската градина на ул. „Лайош Кошут“.

Първостепенна улична мрежа

Необходимо е регулиране на движението  със светофар на кръстовището – ул. „Житница“ и ул. „Хайдушка поляна“, както изграждане на връзката между бул. „Пенчо Славейков“ и бул. „Инж. Иван Иванов“.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

Относно ограничаване на паркирането върху зелени площи ще работим в посока повече контрол на нарушителите, разчертаване на регламентираните места за паркиране и изграждане на монтажни квартални паркинги;

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

Предлагаме да се изградим монтажен паркинг вместо кална точка/паркинг пред бл. 229, в жк ”Борово”. Ще работим за оползотворяване на терена на бившите незаконни гаражни клетки като предложим  монтажен паркинг на ул. „Боговец“; и монтажен паркинг на мястото на незаконните постройки/гаражи на ул. „Хайдушко изворче“ в ж.к. Славия.

Подаване на сигнали

Ще се осигури на видно място на интернет страницата на районната администрация възможност за подаване на сигнали за нередности. 

Call Sofia -  трябва да има едно приложение, един номер, един портал, един имейл, една Фейсбук страница. Гражданите да избират как да сигнализират за проблема, а общината задвижва всичките си механизми и налични ресурси да го оправи.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

Ще работим за ефективно предоставяне на услугите на Столична община и на районната администрация електронно. За намаляване на разходите ще бъдат използвани вече разработените от Министерството на електронното управление инструменти за електронно управление като например е-плащане, е-автентикация, Държавен хибриден частен облак, система за междурегистров обмен на данни и т.н.

Децентрализация

Децентрализацията е необходима, за да може да се извършват ремонти без необходимост от възлагане от Столичен общински съвет.

Реорганизиране и оптимизация на структурата на районната администрация с цел разделяне на административното обслужване от самото реализиране на общинските политики и повишено постигане на резултати.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -

Център (от пл. „Македония“ до бул. „Пенчо Славейков“): дух на автентична София; през първия линеен парк в града до малките уютни улици.

Красно село: „сърцето на района“ с пазара на пресни продукти; място за срещи и квартал с голям потенциал за подобряване на жилищната среда и инфраструктурата.

Борово: един от най-предпочитаните южни квартали, съчетаващ комфорта на града, удобни транспортни връзки, характерен със спокоен начин на живот.

Белите брези: обитаван от голям брой софиянци, съчетал в себе си чара на комбинацията между големи стари блокове и ново строителство. Предпочитано място за много млади семейства.

Хиподрума: кварталът, помещаващ най-големия парк в района, общинския културен дом и множество зелени междублокови пространства – предпочитани места за отдих, срещи с приятели и разходка.

Крива река: един от малките квартали в града, с уютни и озеленени улици. Емблематично място за медицината в България, намиращ се между УМБАЛСМ „Пирогов“ и Военна болница.

Славия: асоцииран с едноименния футболен клуб, кварталът предлага спортове като футбол, волейбол, баскетбол, фитнес, кънки на лед, конна езда и спа център. Характерен с ниско строителство и обширни междублокови пространства с много потенциал.

Лагера: квартал с многообразие от озеленени площи, с възможности за нови места за паркиране, спортни площадки за деца в различни възрастови групи, места за отдих и многофункционални игрища за спорт.

Красно село

Красно село е един от районите с най-много жители на територията на Столична община. Районът има предимно жилищни функции, но и солиден принос за икономиката на столицата. Компаниите в район Красно село допринасят за 5,5% от приходите и 6,8% от работните места в София.

№2 на картата, 23 МИР

Официален уебсайт: krasnoselo.net

Население

Население на район Красно село по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Красно село живеят близо 80 хил. души, което е 6,3% от населението на Столична община (2021 г.). Районът се характеризира със сравнително застаряващо население. Броят на хората в трудоспособна възраст е 51 хил. души, или 63,9% от жителите на района (65,8% средно за СО). Делът на децата е 13,9% (14,6% средно за СО) , а населението на 65 и повече години е 22,2% (19,6% средно за СО). Делът на населението на 65 и повече години в района е сред най-високите в столицата.

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Красно село (%, 2021 г.)

Образование

Красно село има добра образователна структура на населението. Близо 42,4 хил. души имат висше образование, като делът на населението на 7 и повече години с висше образование е висок – 56,7% (43,6% средно за СО). Делът на населението със средно образование в същата възрастова група е 31,5%, а делът на населението с основно или по-ниско образование е едва 11,8%. Въпреки високия дял на висшистите в района, коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е под средните нива за столицата – 63,5% при средно 63,7% за СО.

Заетост

Коефициент на заетост в район Красно село и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Красно село са 41,8 хил. души, което е 6,3% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост сред населението на 15 и повече години е 60,8% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 г. достига 76,9% (75% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Красно село работят в сферата на търговията (15%), информационните и комуникационните технологии (13%) и професионалните дейности (12%). В рамките на 6-8% са заетите в сферите на здравеопазването, държавното управление и преработващата промишленост, 4-5% са заетите в сферите на образованието, административните и спомагателните дейности, финансовите услуги и строителството, а под 4% са заети в транспорта и туризма. По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Красно село са 635 души, като коефициентът на безработица в района е 1,5% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 26% от всички жители на Красно село, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Близо половината пътуващи използват градския транспорт – 13% се придвижват с метро, 16% пътуват с автобус, а 17% пътуват с трамвай/тролей. Над 21% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 3,0% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 11% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

В район Красно село има 2 161 жилищни сгради, от които 1 121 (51%) са на шест и повече етажа. Това е най-високият дял на високите сгради сред всички райони в столицата. Близо 27% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а 31% са построени преди 1959 г. Общият брой на жилищата в Красно село е 50 015, като делът на необитаваните жилища е 28%. Половината (50%) от жилищата в района използват за отопление топлинна енергия от централен източник, а други 26% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Общо 37% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 57% нямат външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK