Румен
Костадинов

Район Връбница

Биография
 • Кандидат за район “Връбница”
 • Издигнат от Спаси София
 • Възраст: 33г.

Образование

 • Магистратура | Специалност „Управление на търговски вериги“ | УНСС София
 • Бакалавър | Специалност “Бизнес администрация” | УНСС София

Професионален опит

 • Преминал е през управленски позиции като регионален мениджър, главен мърчандайзер и управител в големи международни компании в сферата на търговията на дребно.
 • Притежава дългогодишен опит в ръководенето и мотивирането на различни екипи, с цел да бъдат постигани поставените цели.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Има за кауза осигуряването на по-качествен градски транспорт и свързаност на всички райони.
 • Граждански активен като част от екипа на Спаси София. Засажда дръвчета в ж.к. Обеля и ремонтира дървени шезлонги при езерото в Дружба. Организира протестно засаждане на цветя на разбития тротоар срещу църквата “Св. Неделя”, за да привлече внимание към неподдържаната инфраструктура в София.

Дейност за София до момента

 • Участва в различни активности на терен като почистване на градинки, градски чешми, боядисване на пейки и други активности, с които да превърне заобикалящата ни среда по- приветлива.

Планове за района

 • Планира засилен контрол при възлагането и изпълнението на проектите за пътна инфраструктура и тротоари, както и превръщането на междублоковите пространства в мрежа от малки зелени паркове.

Мотив и амбиция

Енергичен и позитивен човек, който умее да създава сплотени колективи. Вярва в екипната работа, обича да спортува и е любител на театъра.

“Ще работя усърдно в полза на гражданите на район Връбница, за да развием потенциала и на северните райони на София.“

 

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

За да подобрим чистота на въздуха в района ще работим  за активно съдействие на гражданите за подготвяне на необходимите документи за кандидатстване по програма “Подобряване качеството на атмосферния въздух в СО чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”. Ще се засилим контрола върху предприятията, които са голям замърсител на въздуха.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

Ще започнем с ремонт на покрива на Народно читалище “Просвета” в кв. ”Обеля”, за да подобрим енергийната ефективност на сградата. Ще направим пилотен проект как да изглеждат публичните сгради и като пример ще стартираме с основен ремонт на Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий” в кв. Модерно предградие. За да може да направим приятни места в кварталите, където могат да се събират малки и големи и да провокираме желанието за развитие на култура.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Ще работим активно с живущите в панелните блокове за кандидатстване по програма “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Приоритетно ще стартираме с най-старите жилищни сгради в района, които се намират в  жк. “Обеля” 1 и 2. 

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

Ще заложим на по-строг контрол,  за да ограничим ползването на твърдо гориво и боклук за отопление в кварталите с ниско застрояване в квартала. Наред с това, поетапно ще разчистим и нерегламентираните сметища в района.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

Няма да допускаме замърсяване от строежите, разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки. Приоритетно ще се контролира района на строящия се булевард с общоградско значение “Ломско шосе”, kакто и предстоящото изграждане на бъдещата метростанция в Модерно предградие.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

Предвиждаме мерки за насърчаване на велосипедния и пешеходен транспорт на територията на район "Връбница", които включват изграждане на велосипедна алея, свързваща “Обеля” със съществуващата  велоалея на бул. ”Ломско шосе”.

Разчистване на незаконни сметища

Незаконните сметища в района са прекалено много и са концентрирани върху свободните площи между кварталите. Ще работим активно за разчистване на тези сметища като започнем от тези на територията на кв. ”Модерно предградие”. Стартираме с почистване по протежението на жп линията София-Калотина. 

Подобряване на градския транспорт

За да направим градският транспорт по-удобен и за да стимулираме неговото използване ще работим за синхронизация на разписанието, на автобусите движещи се по един и същи маршрут. Приоритет ще ни бъде поставянето на спиркови навеси в целия район. Подмяна на остарелите автобуси обслужващи крайните линии. 

Паркове и градини

В кв. “Обеля” ще работим за цялостен ремонт на кварталния парк “Обеля”, който да се превърне в пример за квартален парк и любимо място на всички от района, но с цялостно решение - зелени площи, осветление, места за отдих, площадки за игра и спорт.

Спортни площадки

За да насърчим движението ще работим да има повече места за спорт. Ще работим за изграждане на спортни площадки в общински имоти, за да бъдат с безплатен достъп за всички. Планираме и поетапни ремонтни дейности за поддръжка на съществуващите детски площадки в района. 

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

Темата с развитието на спорта е доста важна, за да създаваме спортисти шампиони. Предвиждаме организирането на различни спортни мероприятия. Като започнем от организирането на ежегодни училищни турнири по отборни спортове като футбол, баскетбол, волейбол. Организиране на турнири по индивидуални спортове като тенис на маса и шахмат. Провеждане на благотворителни турнири по футбол за възрастни. 

Ограничаване на паркирането в зелени площи

За да осигурим повече места за паркиране и да ограничим паркирането по тротоарите и в зелените площи, ще стартираме с премахване на изоставените автомобили. Наред с това ще разчертаем местата за паркиране, за да се въведе ред при паркирането. Улиците с по-голямо натоварване ще направим с еднопосочно движение, за да не се затруднява трафика заради паркиралите автомобили.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

Идентифицирали сме топлинни острови, където да засадим дървета. По този начин ще намалим прегряването в летните жеги. Един пример за това е частта на бул. “Ломско шосе” от МС ”Ломско шосе” до МС ”Бели Дунав”.

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

За създаването на по-здрави общности и с цел подобряване на здравната профилактика сред гражданите, предвиждаме обновяване на сградния фонд на ДКЦ 30 в жк “Обеля” и обособяване на изнесени кабинети в отдалечените квартали от ДКЦ-то  в село Волуяк.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

За осигуряването по-добра свързаност предвиждаме нова довеждаща линия до метрото, която да обслужва кв. “Модерно предградие” като достигне до вътрешността на квартала. Изграждане на велосипедна алея свързваща жк ”Обеля” и жк ”Надежда”.

Подобряване на общия облик на кварталите

За подобряване на градската среда в кварталите планираме ремонт и облагородяване на детските площадки в района.  Въвеждане на строг контрол върху работата на сметосъбиращите фирми. Извършване на цялостен преглед на дървесната растителност на района и предприемане на действия по премахване на сухи и опасни дървета и такива пречещи на нормалното ходене. 

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

За да подобрим пътната инфраструктура планираме реконструкция на ключови улици в района като ул. „Обелски могили“, ул. „14-та“. Изграждане на улица, свързваща жк “Обеля” и жк “Връбница”. Обмисляме и създаване на организация за еднопосочно движение по част от уличната мрежа в кварталите, започвайки от жк. „Обеля”1 и 2, с цел облекчаване на паркирането в междублоковите пространства.

Подобряване на социалната инфраструктура

Предвиждаме ремонт на Народно читалище "Просвета" в кв. “Обеля”, и Народни читалище ”Св. Св. Кирил и Методий” в кв. ”Модерно предградие”. Ще идентифицираме удобно място, на което да обособим пенсионерски клуб на територията на района.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

За да насърчим икономическото развитие на район “Връбница” ще работим за  завършване на бул. ”Ломско шосе” до “Софийски околовръстен път“,  за да може тази част на района да има бърз достъп до международни пътни артерии.

Развитие на индустриалните и логистични терени

За да насърчим икономическото развитие на район “Връбница” ще работим за  завършване на бул. ”Ломско шосе” до “Софийски околовръстен път“,  за да може тази част на района да има бърз достъп до международни пътни артерии. 

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

За да стимулираме туризма предвиждаме да популяризираме местните събори. Ще празнуваме празник на всички квартали в района съвместно с читалищата в района. Ще каним хорови и танцови състави от района и да има надиграване от състезателен характер.

Също така имаме за цел да обособим зона за отдих в близост до язoвир “Мрамор”, където жителите на района да прекарват свободното си време. 

Открити пространства за култура

В района има открити пространства за култура, но трябва да бъдат използвани. За тази цел планираме работа с големите читалища. Ще организираме изнесени театрални представления. 

Детски градини и ясли

Ще довършим започнатите процедури по изграждане на детски градини в района, за да може да има места за всички деца в района и да получават полагащата им се грижа.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

Ще работим съвместно със Столична община, за да подобрим взаимодействието на столичен инспекторат с районните администрации. За да може  да работят в синхрон и в помощ на районните кметове. 

Сигурност

За да подобрим чувството на сигурност в гражданите, ще работим за поставяне на повече улично осветление и видеонаблюдение. Ще поставим камери на всички ключови пътни артерии в района, които да следят за пътната безопасност. По този начин  кварталните полицаи ще имат възможност да правят по- чести патрули във вътрешността на кварталите. Ще поставим и камери във всички зони с обществено значение, като училища и детски градини.

Първостепенна улична мрежа

За да подобрим свързаността на кварталите вътре в района, а и с останалата част на града. Ще довършим  процедурата по изграждане на бул. ”Ломско шосе” от ул. ”107-ма” до Софийски околовръстен път. Ще направим ремонт на улица “104-та” и трамвайното трасе. Ще ремонтираме пътя, свързващ жк. ”Обеля” и жк. ”Връбница” за да се облекчи трафика по бул. ”Ломско шосе”.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

Ще се борим срещу паркирането върху тротоари и зелени площи. Първите мерки, които ще предприемем са премахване на изоставените автомобили и разчертаване на паркоместа. Ще заложим на строг контрол и санкционираме нарушителите.

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

Ще работим заедно с Центъра за градска мобилност, за да довършим предвидения паркинг на метростанция Сливница. По този начин ще се облекчи паркирането и ще стимулира хората да използват метрото. 

Подаване на сигнали

За да увеличим подаването на сигнали и ангажираността на хората смятам да предложа актуализация на приложението на CallSofia с въвеждане точков принцип и награди за най-активните граждани. Колкото повече сигнали са пуснати и обработени, толкова точки да се трупат на подателя. Натрупаните точки да могат да бъдат обменени за отстъпки на карта за градски транспорт, билети за музеи, театри и “Зоопарк София”.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

За да бъдат улеснени гражданите, ще работим за подобряване на електронните услуги в районната община. Всички подавани от гражданите молби, заявления, искания и всякакви документи,  да могат да се подават по електронен път.

Децентрализация

За да има видимост от гражданите, че всички дейности се извършват правилно и редовно, трябва районните кметове да имат повече правомощия. По-голям бюджет и свобода за разпределението му спрямо потребностите и приоритетите на района. Важно е да има повече финансова и техническа възможност да се реагира на спешни дейности за подобряване на ежедневието на гражданите.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -

Обеля да се идентифицира като квартал със зелени и просторни междублокови пространства. С голям облагороден площад с читалище и парк в непосредствена близост. Достатъчно места в детските градини.

Връбница да се характеризира с качествени и зелени междублокови пространства 

Модерно предградие да има обновен парк около читалището, който да бъде притегателен за всички от квартала.

Кв. Толева Махала да бъде бъдещ развиващ се квартал на София, който да бъде уреден и спокоен.

Волуяк да бъде тихо и спокойно място, където хората да имат достъп до града за 15 минути.

Мрамор да бъде свързано с традиционни събори и поддържане на старите обичаи.

Кв. Република 2 да бъде индустриална зона с развиващ се бизнес и хората, които живеят там да имат по- лесна и удобна връзка с града.

Връбница

Район Връбница обхваща някои квартали в северозападната част на София, както и големи площи отвъд строителните граници на града. Компаниите във Връбница допринасят за 0,8% от приходите и 0,8% от работните места в София.

№20 на картата, 25 МИР

Официален уебсайт: vrabnitsa.bg

Други населени места в района:

Волуяк, Мрамор

Население

Население на район Връбница по възраст (2021 г.)

Население

Населението на район Връбница е 44 хил. души, което е 3,5% от населението на Столична община (2021 г.). В района се наблюдава сравнително висок дял на населението в трудоспособна възраст. Общият брой на хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 29,6 хил. души, или 67,2% от населението на района (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 14,3% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 18,5% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Връбница (%, 2021 г.)

Образование

Район Връбница се отличава с нисък дял на висшистите и висок дял на населението със средно образование. Близо 11,8 хил. души имат висше образование, като това са 28,6% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Хората със средно образование в същата възрастова група са 53,1% (40,5% средно за СО), а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 18,3% (15,9% средно за СО). Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е 62,6% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Връбница и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Връбница са 22,5 хил. души, което е 3,4% от всички заети в Столична община (2021 г.). Заетостта в района е сравнително ниска. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е 59,7% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост на населението на 15-64 г. достига 72,4% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Връбница работят в сферата на търговията (20%) и преработващата промишленост (11%). В рамките на 6-8% са заетите в сферите на транспорта, държавното управление, строителството, административните и спомагателните дейности, информационните и комуникационните технологии. Около 5% са заетите в сферите на туризма, професионалните дейности, образованието и здравеопазването. По официални данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Връбница са 443 души, като коефициентът на безработица в района е 1,7% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 32% от всички жители на Връбница, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Над половината пътуващи използват градския транспорт – 28% се придвижват с метро, 18% пътуват с автобус, а 7% пътуват с трамвай/тролей. Около 12% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 5% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Броят на жилищните сгради в района е 4 595, от които едва 186 (4%) са на шест и повече етажа. Близо 17% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а 16% са построени до края на 1959 г. Броят на жилищата в район Връбница е 21 214, като от тях 4 564 (22%) са необитавани (30% средно за СО). Около 21% от жилищата се отопляват чрез топлинна енергия от централен източник, а близо 41% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Близо 13% от жилищата се отопляват на дърва или пелети, а над 3% използват за отопление въглища. Жилищата в района без енергоспестяваща дограма са 36% (41% средно за СО), а делът на жилищата без външна изолация е 54% (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK