Станислав
Илиев

Район Възраждане

Биография
 • Кандидат за район “Възраждане”
 • Издигнат от Спаси София
 • Възраст: 37г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Право“ | Югозападен университет “Неофит Рилски”
 • Бакалавър | Специалност „Противодействие на престъпността“ | Академия на МВР
 • Сертифициран одитор в публичния сектор от Министерство на финансите

Професионален опит

 • Голяма част от професионална му кариера е преминала в държавната администрация.
 • В различни министерства е заемал ръководни позиции, свързани с упражняването на одит и контрол, както и управление на проекти със средства от европейския и национален бюджет.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Като част от екипа на Спаси София ангажира своята експертиза и познания, наред с богатия си административен опит, за решаване на проблемите на София.
 • Почиства и облагородява с лични средства детски площадки. Ежегодно участва в инициативата „Да изчистим България заедно“. Организира протест срещу презастрояването в район “Възраждане”.
 • Влага своята енергия София да бъде привлекателен за живеене и инвестиции град, който следва динамиката на модерните столиции и желанията на гражданите. Иска градът да бъде с нормални улици, тротоари, достъпни спортни площадки, приветлива градска среда и качествени административни услуги.

Дейност за София до момента

 • Като част от ръководния екип в Министерство на околната среда и водите е координирал и подпомагал цялостния процес по програмиране, кандидатстване и изпълнение на проекти на Столична община по Оперативна програма “Околна среда”. Програмата осигурява финансиране за редица мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в София; прединвестиционни проучвания и изграждане на ВиК инфраструктура на територията на Столична община; проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София и пр.

Планове за района

 • Познава добре района, знае как функционира администрацията и как тя трябва да работи в интерес на гражданите. Знае как всеки изхарчен лев да е изразходен целесъобразно и прозрачно.
 • Като родител и баща на две деца, негов основен приоритет е подобряването на условията за отглеждане, възпитание и образование за децата и подрастващите в София. В същото време му е важно осигуряването на спокойни старини и грижа за възрастните хора в район “Възраждане”.
 • Ще работи за това улиците и тротоарите да бъдат равни, наред с облагородяване и възстановяване на зелените площи и междублоковите пространства. Запазване на културното наследство в старата градска част на района е важна елемент от управленската му програма.
 • Планира да следи за законосъобразното и целесъобразно изпълнение на всички проекти в район “Възраждане” и край на явлението „ремонт на ремонта“. Ще акцентира върху постоянен и засилен контрол на всеки етап от проектния цикъл за гарантиране на качествено и точно изпълнение в срок.

Мотив и амбиция

“Моите професионални и личностни качества, и най-вече богатият ми административен опит ми дават увереност и самочувствие да предложа компетентно, енергично и почтено управление, което да се заеме веднага с решаването на проблемите на район “Възраждане”.

Вярва, че район “Възраждане” има огромен потенциал за развитие и с правилните управленски решения, обвързани с непрестанен диалог с гражданите, той ще бъде много по-красив, зелен, подреден и безопасен.

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

За да подобрим чистота на въздуха ще работим за ограничаване на отоплението с твърдо гориво и замяната му с нови екологични и енергийно ефективни отоплителни уреди. Ще развиваме озеленяването и ще работим за премахване на калните точки за паркиране. Ще се въведе редовно миене на улиците в района и строг контрол върху изгорелите газове на автомобилите.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

Ще стартираме с детските градини и училищата в района. Планираме да увеличим проектната готовност, за да може районът да има винаги готови проекти за стартиране при намиране на нужното финансиране.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Ще инициираме срещи с представителите на етажната собственост за разяснения, подкрепа и подготовка на предложения за изпълнение на проекти за енергийна ефективност.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

Ще ограничим използването на твърдо гориво и боклук за отопление като подпомогнем процеса за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с нови по-енергоефективни уреди или системи за отопление. Наред с това, поетапно ще разчистим и нерегламентираните сметища в района.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

Няма да допускаме замърсяване от строежите, разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки. Приоритетно ще се контролира в района на новостроящите се жилищни сгради по ул. "Охридско езеро", бившия хлебозавод "Възраждане" до ъгъла с бул. "Акад. Иван Гешов" и по ул. "Камен Андреев".

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

Сред бързите мерки, които предвиждаме за насърчаване на велосипедния и пешеходен транспорт на територията на район "Възраждане" са адаптиране работата на светофарите, защитни делители на велосипедните ленти и цялостна по-добра нова маркировка.  

Ще изградим Зелен коридор за пешеходно и вело придвижване, който ще свърже “Женския пазар” с Парк “Възраждане”.

Планираме изграждането на велоалеи по основните булеварди и улици в района – “Опълченска”, “Ген. Скобелев”, “Александър Стамболийски”, “Константин Величков”, “Христо Ботев” и “Мария Луиза”. 

Разчистване на незаконни сметища

Ще работим активно за недопускане от постройките около Националния дворец на децата да генерират боклуци по тротоарите и улиците.

Ще повишим контрола по време на строителни дейности за ограничаване на замърсяването от строежите и разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки.

Подобряване на градския транспорт

За да стимулираме използването на градски транспорт, ще работим за неговото подобрение и удобство. Предвиждаме изграждането на навеси и поставянето на пейки и кошчета за всички спирки в района. Разработване на специален типов проект за спирките в централната градска част на района, които да носят духа и традициите от Стара София.

Ще подобрим транспортна схема на жк „Сердика“ и ще пуснем нова автобусна линия, допълваща единствената за квартала Е60.

Паркове и градини

Ще работим за цялостно облагородяване на парк Свети Никола, включително и премахване опасните и изоставени сгради. Ще дадем нов облик и напълно ще ремонтираме площад Възраждане. Ще започнем със системното обновяването на междублоковите пространства.

Спортни площадки

За да насърчим спорта и движението сред гражданите предвиждаме ремонт и облагородяване на съществуващите спортни площадки в района и изграждане на нови модерни места за спорт със зелени зони за отдих и рекреация.  

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

Развитието на масов спорт сред хората в различни възрастови групи е важна тема. Предвиждаме редица мерки за стимулиране на активности и спортуване. Ще отворим за ползване училищни дворове в неучебните часове, ще изградим и ремонтираме площадките за спорт и игра, ще предвидим и тартанови писти за тичане;

Ще се организира турнир по футбол между училищата в района на територията на Спортна София.

Ще организираме състезание по паркур в междублоковите пространства в Зона Б5.

Ще правим открити тренировки по художествена гимнастика.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

За да ограничим паркирането в зелените площи и разнасянето на кал и прах ще изградим подземни и монтажни паркинги в кварталите. Наред с това ще обособим нови места за паркиране при облагородяването на междублоковите пространства. Всичко това ще е придружено и с чувствително засилване на контрола по паркирането.

Нужда от засаждане на дървета по улиците с цел намаляване на прегряването

В зоните на идентифицирани топлинни острови ще засаждаме дървета с цел намаляване на прегряването. В централната градска част на района, където няма място за изграждане на паркове и зелени градини, ще увеличим озеленяването по булевардите и улиците.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

За осигуряването по-добра свързаност предвиждаме подобряване на транспортна схема на ж.к. Сердика и допълване на единствената линия Е60.

Предвиждаме повдигнато кръстовище на ул. „Пиротска“ с ул. „Димитър Петков“ с изнесени спирки на трамваите, повече пешеходна площ в самото кръстовище и никакви места за спиране. 

Подобряване на общия облик на кварталите

За подобряване на градската среда в кварталите планираме въвеждане на строг контрол върху работата на сметосъбиращите фирми, както и разчистване на незаконните сметища. Поетапно изграждането на тротоарни джобове за контейнерите за отпадъци. В момента те са разположени върху тротоари, което затруднява преминаването на гражданите или върху уличните платна, което създава неудобство на преминаващите моторни превозни средства. Планираме извършване на цялостен преглед на дървесната растителност на района и предприемане на действия по премахване на сухи и опасни дървета. Ще осъществим поетапна подмяна на счупените пейки в парковете и площадките в района, както и поставяне на нови пейки и подмяна на съществуващите пред блоковете.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

Проектите ни за подобряване на пътната и транспортна инфраструктура, включително и изграждането на равни тротоари в район „Възраждане“ включва ремонт на ключови пътни артерии - ул. “Опълченска”, ул. “Цар Симеон”, ул. “Охридско Езеро”, ул. “Гюешево”, ул. “Камен Андреев”, ул. ”Одрин” и др.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

За да насърчим икономическото развитие на „Възраждане“, ще работим за публично-частни партньорства и привличане на бизнеси с висока добавена стойност, които да повишат качеството на инвестиционната среда и да разкрият много повече перспективи пред младите и образовани хора в района.

Привличане на инвестиции

Фокус върху изграждането на бизнес среда ще бъде върху средния и малкия бизнес. Насърчаването на такъв тип бизнеси ще бъде с предоставяне на добри условия за труд, които започват първо от добрия транспорт в и до района, добрата среда, чист въздух, спокойствие, тишина и сигурност и създаване на локални места за рекреация и почивка, които да са лесно достъпни за служителите 

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

За да стимулираме туризма, предвиждаме мерки за насърчаване на целодневни събития и спортни мероприятия в парковете, както и организиране на събития съвместно с читалищата в района, и хоровите и танцови състави.

Активиране на неизползваните публични места и превръщането им в туристически дестинации за изкуство и средище  за творчески индустрии.

Открити пространства за култура

Пространства за култура трябва да има във всички квартали в района. Ще работим за развитие на такива пространства и изграждането на открити тематични сцени в парковете, на които ще се провеждат културни и фолклорни фестивали и събития.

Специално внимание ще се обърне на пешеходната зона на улица “Пиротска” и на пространството около “Женския пазар”, за да покажем историята на Стара София и бохемския дух на района. Ще активираме потенциала на тези места и ще ги превърнем многофункционални пространства за изкуство и занаяти, места с истории и за хората. 

Детски градини и ясли

За да решим проблема с липсата на места в детските ясли и градини предвиждаме строителството на нови детски заведения и разширение на съществуващите в района.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

Цялостна дигитализация на контролните процеси на инспектората - непосредствено след съставяне на протокола от проверката, съответно акта за установяване на административно нарушение, данните автоматично да влизат в деловодната система на Столичен инспекторат. Публикуване на актуална статистика за наложените и събраните глоби за нарушения.

Сигурност

Предвиждаме да се изгради видеонаблюдение и засилване на охраната на “Женския пазар”, пешеходната част от улица” Пиротска” и околните, парк “Свети Никола”, с което да подобрим сигурността и реда в района.

Първостепенна улична мрежа

Ще работим по реализиране на пробива на бул. “Пенчо Славейков”.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

За да ограничим паркирането върху тротоари и зелените площи предвиждаме обособяване на нови места за паркиране при облагородяване на междублокови пространства, изграждане на нови подземни и монтажни квартални паркинги, осъществяване на ревизия на всички договори и концесии за отдадени общински паркинги и строг контрол върху нарушителите. 

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

Ще работим за планирането и изграждането на подземен паркинг на бул. “Стефан Стамболов” с изградени отгоре детска площадка и зелени площи с място за отдих. Предвиждаме и подземен паркинг на площад “Възраждане” заедно с цялостна трансформация на района наоколо. Ще се разшири паркинга при парк Възраждане, като ще се въведе по-строг контрол, за да не се затруднява достъпа на живущите до квартала.

Подаване на сигнали

Ще се осигури на видно място на интернет страницата на районната администрация с възможност за подаване на сигнали за нередности. 

CallSofia -  трябва да има едно приложение, един номер, един портал, един имейл, една фейсбук страница. Гражданите да избират как да сигнализират за проблема, а общината задвижва всичките си механизми и налични ресурси да го оправи.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

Всички подавани от гражданите молби, заявления и т.н. ще могат да се подават по електронен път в единна за Столична община система / портал.

Децентрализация

Контрол по почистване, сметосъбиране и обществен ред да се извършват съвместно с районен общински инспекторат. Районния кмет да може да дава насоки на районния инспекторат.

Дял от приходите от данък сгради и данък МПС да се връща в района с цел повишаване на самостоятелния бюджет. Районния кмет да има по-голям бюджет и свобода да го разпределя спрямо потребностите и приоритети на района си. 

Финансова и техническа възможност да реагира на спешни и малки дейности за подобряване на ежедневието на гражданите.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -

Вярвам, че всички квартали в район „Възраждане“ трябва да бъдат еднакво хубави и уредени, с нови места за паркиране, с облагородени междублокови пространства с мисъл за всичките си жители - с богато озеленени площи, спортни площадки, места за игра на децата, места за култура и забавления за различни възрастови групи и чиста среда с модерни зони за изхвърляне на боклука.

Възраждане

Район Възраждане играе важна роля за икономическия подем на столицата, като има сравнително висок принос към местната икономика. Компаниите в рамките на район Възраждане допринасят за 7,5% от приходите и 5,7% от работните места в София.

№3 на картата, 24 МИР

Официален уебсайт: so-vazrajdane.bg

Население

Население на район Възраждане по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Възраждане живеят 36,7 хил. души, което е 2,9% от населението на Столична община (2021 г.). Възрастовата структура на населението е близка до средните стойности за София, като по-висок е делът на населението на 65 и повече години – 21,0% (19,6% средно за СО). Жителите в трудоспособна възраст (15-64 г.) са 23,8 хил. души, което е 65,0% от населението на района (65,8% средно за СО). В район Възраждане живеят 5,1 хил. деца на възраст до 15 години (14,0%).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Възраждане (%, 2021 г.)

Образование

Образователната структура на населението на район Възраждане е добра. Малко над половината от населението на 7 и повече години има висше образование – 50,3% (43,6% средно за СО). Делът на населението в същата възрастова група със средно образование е 35,6%, а делът на хората с основно или по-ниско образование – 14,2%. Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години достига 63,6% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Възраждане и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Възраждане е 19 018 души, което е 2,9% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост сред населението на 15 и повече години в района е 60,3% (60,9% средно за СО), а този на населението на възраст 15-64 г. достига 75,2%. Най-голям дял от заетите жители на район Възраждане работят в сферата на търговията (16%), информационните и комуникационните технологии (13%) и професионалните дейности (10%). В рамките на 5-7% са заетите в сферите на преработващата промишленост, държавното управление, административните и спомагателните дейности, здравеопазването, финансовия сектор и образованието, а 4-5% са заетите в сферите на туризма, строителството и транспорта.

По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Възраждане са 322 души, като коефициентът на безработица в района е 1,6% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 24% от всички жители на Възраждане, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Близо половината пътуващи използват градския транспорт – 21% се придвижват с метро, 11% пътуват с автобус, а 15% пътуват с трамвай/тролей. Над 23% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 2% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 11% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Жилищните сгради в район Възраждане са 2 391, а от тях 503 (21%) са на шест и повече етажа. Районът има втория най-висок дял на старите сгради в столицата, но се отчита и строителна активност в последните две десетилетия. Близо 64% от сградите в района са построени преди 1959 г., а 14% са построени в периода 2000-2021 г. Броят на жилищата в района е 24 857, като делът на необитаваните жилища е 31% (при средно 30% за СО). Около 29% от жилищата се отопляват чрез централен източник на топлинна енергия, а други 35% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Общо 36% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 55% са без външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK