Делян
Георгиев

Район Изгрев

Биография
 • Кандидат за район “Изгрев”
 • Издигнат от “Спаси София”
 • Възраст: 38 г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Медицина“ | Медицински университет София

Професионален опит

 • Районен кмет, Столична община – район “Изгрев”
 • Началник-смяна в Център за спешна медицинска помощ за град София и Софийска област
 • Лекар-реаниматор в Център за спешна медицинска помощ София

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Преди да стане кмет на район „Изгрев“, е пет мандата член на настоятелството на Народно читалище “Добри Чинтулов” в ж.к. “Дианабад”, където активно е работил за развитието на културата и извънучилищното образование в района.
 • Лична негова кауза е борбата с употребата на наркотици сред непълнолетни и малолетни. Многократно е организирал различни форуми, обучения, семинари и ролеви игри с цел превенция.

Дейност за София до момента

 • През последните 4 години като районен кмет предприема строителство на нови и разширяване на вече съществуващи детски градини, които да разрешат трайно проблема с липсата на места в общинските детски заведения. Благодарение на това предстои разкриването на 900 нови места.
 • Започва най-мащабното изграждане и ремонт на тротоари в ж.к. “Изток”, като кварталът ще бъде с изцяло подновена пешеходна инфраструктура.
 • Спира регулярното замърсяване с отпадни води на река Новачица, която преминава през жилищната част на района.
 • Инициира строителството на православна църква, тъй като „Изгрев“ е единственият софийски район без храм на своя територия.

Планове за района

 • Освобождаване на сградата на районната администрация, бивша детска градина, за да може тя да бъде върната на децата.
 • Реновиране и облагородяване на междублоковите пространства и детските площадки, които не са ремонтирани от основаването на района през 70-те години на миналия век.
 • Построяване на ново училище заради недостига на местата във вече съществуващите на територията на района.

Мотив и амбиция

Женен с три деца. По професия лекар. Обича предизвикателствата и това да опровергава твърденията, че нещо няма как да стане или е “невъзможно”.

„Убедил съм се в практиката си като лекар, а впоследствие и като кмет, че в живота няма невъзможни неща.“

Актуално

Изгрев

Изгрев е сравнително компактен район, който обхваща кварталите „Дианабад“, „Изгрев“ и „Изток“. Въпреки по-малкия си мащаб, районът има солиден принос за икономиката на столицата. Компаниите в район Изгрев допринасят за 5,8% от приходите и 5,0% от работните места в София.

№8 на картата, 23 МИР

Официален уебсайт: so-izgrev.bg

Население

Население на район Изгрев по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Изгрев живеят 31,2 хил. души, което е 2,4% от населението на Столична община (2021 г.). Районът има по-нисък дял на населението в трудоспособна възраст от средното за София, но се отчита по-висок дял на децата. Населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) в район Изгрев е 19,9 хил. души, или 63,7% (65,8% средно за СО). Делът на децата под 15-годишна възраст е 15,6% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 20,7% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Изгрев (%, 2021 г.)

Образование

Изгрев има много добра образователна структура на населението. Близо 17,4 хил. души имат висше образование, като делът на населението на 7 и повече години с висше образование е много висок – 60,3% (43,6% средно за СО). Делът на населението със средно образование в същата възрастова група е 27,8%, а делът на населението с основно или по-ниско образование е едва 11,9%. Добрата образователна структура допринася за това районът да има сравнително висок коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече години – 65,0% при средно 63,7% за СО.

Заетост

Коефициент на заетост в район Изгрев и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Изгрев е 16,5 хил. души, което е 2,5% от всички заети в Столична община (2021 г.) Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в района е 62,7% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 г. достига 78,7%. Най-голям дял от заетите жители на район Изгрев работят в сферата на информационните и комуникационните технологии (18%), търговията (15%) и професионалните дейности (12%). В рамките на 5-7% са заетите в сферите на преработваща промишленост, държавното управление, образованието, финансовите услуги, административните и спомагателните дейности и здравеопазването, а под 5% са заетите в транспорта, строителството и туризма. По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Изгрев са 196 души, като коефициентът на безработица в района е 1,1% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 30% от всички жители на Изгрев, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Под половината пътуващи използват градския транспорт – 21% се придвижват с метро, 18% пътуват с автобус, а 5% пътуват с трамвай/тролей. Около 19% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 2,8% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 13% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Изгрев е районът с втория най-нисък брой жилищни сгради в Столична община – 813 сгради, като от тях 295 (36%) са на шест и повече етажа. Общо 24% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а едва 12% са построени преди 1959 г. В район Изгрев има 18 752 жилища, като от тях 4 828 (26%) са необитавани. Над половината от жилищата (54%) в район Изгрев използват за отопление топлинна енергия от централен източник, а други 22% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Общо 35% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 51% нямат външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK