Кристиян
Христов

Район Подуяне

Биография
 • Кандидат за район “Подуяне”
 • Издигнат от “Спаси София”
 • Възраст: 31 г.

Образование

 • Магистър строителен инженер | Специалност “Транспортно строителство” | УАСГ София
 • Специализация “Строителство на пристанища, летища и високоскоростни железопътни линии” | Политехнически университет Мадрид, Испания

Професионален опит

 • Инженер пътно строителство и трафик анализ. 7-годишен професионален опит в проектирането на пътища и транспортни съоръжения, реализиране на транспортни проучвания и трафик анализ.
 • Строителен инженер в Мадрид, Испания, където работи по големи пътни и железопътни проекти.
 • Част от екипа по разработване на “Визия за София” по направление Транспорт.
 • Разработване на проекти за устройствено планиране – Общ устройствен план на община Гърмен; Генерален план за организация на движението на градовете Ловеч и Септември; План за устойчива градска мобилност на град Пловдив.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Участва активно в разработването на предложения за прилагането на добри европейски практики за развитието на градския транспорт и подобряването на пътната безопасност в града ни.
 • Негови предложения са внедряването на нова билетна система на София, с акцент въвеждането на билет за време, единна карта за всички младежи до 26 год. и годишна карта за всички линии за всички категории, вкл. ученици и младежи; реорганизация на движението на кръстовището при Софийския университет; внедряване на мерки за повишаване на пътната безопасност на пл.”Ручей”; нова автобусна линия 194, която да свързва ж.к. “Левски Г” и “Студентски град”; спиркови навеси при МС “Хаджи Димитър”.
 • Наред с това организира подписка за реализирането на парк “Могилите” в ж.к. “Левски Г”.
 • Лична негова кауза е темата с пътната безопасност и това да има 0 жертви на пътя.

Дейност за София до момента

 • Най-предизвикателните и мотивиращи проекти, по които е работил, са тези, свързани с развитието на градовете в България, включително и разработването на „Визия за София“ по направление Транспорт – това го кара да продължи развитието си в екипа на “Спаси София”, където работи за решаването на проблемите в града ни и предлагането на конкретни мерки, доказали се в най-развитите градове.
 • Сформира кварталната структура на организацията за район “Подуяне” заради голямата амбиция и мотивация, че това е кварталът, в който живее, а проблемите, с които всекидневно се сблъсква, са и негови лични.
 • Вярва, че София може да бъде град за пример за цялата страна с мерките, които предприема в областта на устойчивата градска мобилност и качествената, зелена и чиста среда за живот, която осигурява на жителите си.

Планове за района

 • Изграждане на равни улици и тротоари, както и нови паркинги.
 • Облагородяване и преустройство на междублокови пространства; възстановяване на зелени площи; осъвременяване на детски площадки и спортни съоръжения.
 • Строг контрол върху работата по сметосъбиране, включително и за едрогабаритните отпадъци.
 • Подобряване чистотата на района и качеството на въздуха.

Мотив и амбиция

“След 15 години застой е крайно време да започнем да реализираме потенциала на “Подуяне”. Аз искрено вярвам, че възможностите за развитие са наистина големи и заедно можем да придадем нов облик на кварталите в района.”

 

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

За да подобрим чистота на въздуха ще продължим да работим за премахване на калните точки чрез залесяване и изграждане на нови места  за паркиране. 

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

На първо време предвиждаме да подобрим енергийната ефективност на сградата на Народно читалище „Иван Вазов" в кв. “Хаджи Димитър” и 18 ДКЦ в кв. “Сухата река”.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Ще работим активно с живущите в панелните блокове в кварталите, за да подобрим енергийната ефективност на домовете им. Приоритетно ще стартираме с най-старите жилищни сгради кв. “Сухата река” и кв. “Хаджи Димитър”.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

Ще ограничим ползването на твърдо гориво и боклук за отопление в кварталите с ниско застрояване в района. Наред с това, поетапно ще разчистим и нерегламентираните сметища. 

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

Няма да допускаме замърсяване от строежите, разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки. Приоритетно ще се контролира в района на строящите се метростанции, както и настоящото строителство по ул. “Станислав Доспевски”, ул. “Поп Грую” и ул. “Поручик Георги Кюмюрджиев”.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

Мерките, които предвиждаме за насърчаване на велосипедния и пешеходен транспорт на територията на район "Подуяне" включват изграждане на велосипедна алея по моста “Чавдар” за връзка с булевард „Княз Александър Дондуков" и центъра, велосипедна алея по ул. “Витиня” и развитие на съществуващата велосипедна алея по бул. “Ботевградско шосе” и нейното продължение в посока централната градска част, пешеходно и вело пресичане на кръстовището между бул. “Владимир Вазов” и ул. “Черковна”, възстановяване на пешеходния подлез към ЖП гара “Подуяне”.  

Разчистване на незаконни сметища

Ще работим активно за разчистване на незаконните сметища в района като започнем от тези на ул. "Пасарелски язовир" и изоставения подлез към ЖП гара “Подуяне” и срещу блок 32 в ж.к. “Левски Г”.

Подобряване на градския транспорт

За да стимулираме използването на градски транспорт ще работим за неговото подобрение и удобство. Предвиждаме обособяването на БУС лента по бул. “Владимир Вазов”, две нови автобусни линии, които да свързват “Левски Г” със “Студентски град” и Летище София, нови довеждащи линия след пускането на метрото и поставянето на модерни и големи спиркови навеси при МС “Хаджи Димитър” и спирките по бул. “Ботевградско шосе” и ул. “Тодорини кукли”.

Паркове и градини

В ж.к. “Левски Г” ще работим за реализирането на нов квартален парк “Могилите”, който да се превърне в квартален център и любимо място на всички от района.

Спортни площадки

За да насърчим спорта и движението сред гражданите предвиждаме облагородяване на парк „Герена“ - поставяне на чешми за вода и тоалетни в парка, работещо осветление и видеонаблюдение. „Тъмния парк“ в кв. „Хаджи Димитър“ заслужава да блесне чрез поставяне на осветление и видеонаблюдение в парка, и обособяване на спортна площадка на мястото на сегашната кална/прашна точка. Планираме и поетапни ремонтни дейности за поддръжка на съществуващите детски площадки в района. 

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

Важна тема е и развитието на масов спорт сред хората в различни възрастови групи. Затова предвиждаме организиране на турнир ежегоден по футбол между училищата в района, съвместно с ПФК “Левски”, благотворителен турнир по футбол за възрастни и провеждането на уроци по правилата за движение с велосипед по велосипедната алея по бул. “Ботевградско шосе” за ученици.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

За да ограничим паркирането в зелените площи и разнасянето на кал и прах ще изградим монтажни паркинги в кварталите и буферни паркинги до новите метростанции. Наред с това ще обособим нови места за паркиране при облагородяването на междублоковите пространства.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

По бул. “Владимир Вазов”, ул. “Витиня”, ул. “Поп Грую” и ул. “Резбарска” сме идентифицирали топлинни острови, където има нужда от засаждане на дървета с цел намаляване на прегряването.

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

За създаването на по-здрави общности и с цел подобряване на здравната профилактика сред гражданите, предвиждаме рехабилитация на сградния фонд на 18 ДКЦ в кв. “Сухата река” и обособяване на изнесени кабинети в отдалечените квартали от ДКЦ-то - кв. “Хаджи Димитър”, ж.к. “Левски В и Г”.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

За осигуряването по-добра свързаност предвиждаме обособяването на нова БУС лента по бул. “Владимир Вазов”,две нови автобусни линии, които да свързват “Левски Г” със “Студентски град” и Летище София, нова довеждаща линия след пускането на метрото, която да обслужва кварталите “Васил Левски”, “Левски В” и “Левски Г” и да стига дори до най-крайните блокове. Изграждане на велосипедна алея по моста “Чавдар” за връзка с бул. “Кн. Ал. Дондуков” и центъра, велосипедна алея по ул. “Витиня” и развитие на съществуващата велосипедна алея по бул. “Ботевградско шосе” и нейното продължение в посока централната градска част.

Подобряване на общия облик на кварталите

За подобряване на градската среда в кварталите планираме въвеждане на строг контрол върху работата на сметосъбиращите фирми, както и поетапно изграждането на тротоарни джобове за контейнерите за отпадъци. Извършване на цялостен преглед на дървесната растителност на района и предприемане на действия по премахване на сухи и опасни дървета. Поетапна подмяна на счупените пейки в парковете в района.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

Проектите ни за подобряване на пътната и транспортна инфраструктура в район “Подуяне” включва приоритетно изграждане на бул. "Източна тангента". Предвиждаме и реконструкция на ключови улици в района като ул. „Летоструй“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Поп Грую“, които са основни за линиите на градския транспорт в района. С цел облекчаване на паркирането в междублоковите пространства, обмисляме и създаване на организация за еднопосочно движение по част от уличната мрежа в четирите комплекса, започвайки от кв. „Сухата река“ и кв. „Хаджи Димитър“.

Подобряване на социалната инфраструктура

Предвиждаме реновирането на Народно читалище "Иван Вазов" в кв. “Хаджи Димитър”, 199.ОУ “Св. Апостол Йоан Богослов” в ж.к. “Левски Г” и 130 СУ “Стефан Караджа” в кв. “Васил Левски”.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

За да насърчим икономическото развитие на район “Подуяне” ще работим за  завършване на Автостанция Изток чрез публично-частно партньорство, като се изградят голям буферен паркинг и интермодален терминал между крайградския и градския транспорт, както и бизнес и/или търговски център.

Развитие на индустриалните и логистични терени

За развитието на индустриалните и логистични терени от ключово значение е бързото изграждане на бул. "Източна тангента", както и разработване на ПУП за цялата територия на НПЗ “Хаджи Димитър”.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

За да стимулираме туризма предвиждаме мерки за насърчаване на целодневни събития около стадион “Георги Аспарухов” в дните на спортни и културни събития, както и организиране на празника на района съвместно с читалищата в района и хоровите и танцови състави.

Открити пространства за култура

Пространства за култура трябва да има във всички квартали в района. Затова ще работим за развитието на пространството на парк, стадион и пазар “Герена”, бъдещия парк “Могилите” в ж.к. “Левски Г” и пространството около читалище “Иван Вазов” в кв. “Хаджи Димитър”, включително и кино салона вътре в него.

Детски градини и ясли

За да решим проблема с липсата на места в детските ясли и градини предвиждаме строителството на две нови детски заведения - в ж.к. “Левски В” и кв. “Сухата река”.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

За подобряване контрола и реда в градската среда предвиждаме дигитализация и преместване на всички контролни функции на инспектората в правилните дирекции, а също и публикуване на актуална статистика за наложените и събраните глоби за нарушения.

Сигурност

Предвиждаме да се изгради видеонаблюдение и засилване на охраната в парковете “Герена”, “Хаджи Димитър”, “Тъмния парк” и градина “Васил Левски”, с което да подобрим сигурността и реда в района.

Първостепенна улична мрежа

Ще изградим бул. „Източна тангента“ на територията на района. Краткосрочно - Етап 1 до бул. “Владимир Вазов”, а след това и Етап 2 до бул. “Ботевградско шосе”.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

За да ограничим паркирането върху тротоари и зелените площи предвиждаме обособяване на нови места за паркиране при облагородяване на междублокови пространства в “Левски В и Г”, изграждане на монтажни квартални паркинги и строг контрол върху нарушителите.

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

Регулирането на паркирането смятаме да реализираме чрез изграждане на етажен паркинг  на подходящ терен в близост до метростанция “Хаджи Димитър”, който да служи и като буферен. Приоритетно ще работим и за изграждане на буферен монтажен паркинг при последната спирка на строящата се метролиния в кв. „Левски В“ и кв. „Левски Г“. 

Подаване на сигнали

Ще насърчим подаването на сигнали чрез единен портал за сигнали. Трябва да има едно приложение, един номер, един портал, един имейл, една Фейсбук страница. Гражданите да избират как да сигнализират за проблема, а общината да задвижва всичките си механизми и налични ресурси да го оправи.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

Ще работим в посока всички молби, заявления и т.н. идващи от гражданите да могат да се подават по електронен път в единна за СО система / портал, за да сложим край на опашките по гишетата в общината.

Децентрализация

Предвидената децентрализация предполага районният кмет да има по-голям бюджет и свобода да го разпределя спрямо потребностите и приоритетите на района си. Контрол по почистване, сметосъбиране и обществен ред да се извършват съвместно с районен общински инспекторат. Районният кмет да може да дава насоки на районния инспекторат. Необходима е финансова и техническа възможност да се реагира на спешни и малки дейности за подобряване на ежедневието на гражданите.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -

Ще работим за това всеки от кварталите на територията на район "Подуяне" да има своя идентичност:
“Сухата река” да бъде квартал с ясно обособен и модерен квартален център - пространството около стадиона, парка и пазар “Герена”, което да бъде притегателно място за множество спортни и културни събития.

“Хаджи Димитър” да стане чист и подреден квартал, където жителите на района ходят на театър или кино в реновираната зала на читалище "Иван Вазов".

Квартал “Васил Левски” да се възприема като спокоен и подреден квартал от еднофамилни къщи, намиращ се на 10 мин. от центъра на града.

“Левски В” може да е първият квартал в София, където да бъдат облагородени междублоковите пространства с мисъл за всичките си жители. Квартал с богато озеленени площи, нови места за паркиране, спортни площадки за деца в различни възрастови групи, обособени и охраняеми паркинги за колела и модерни зони за изхвърляне на боклука. И разбира се ж.к. “Левски Г” да бъде известен с новото любимо място на жителите на района, а именно парк “Могилите”, който да бъде изграден и да бъде предпочитано място за разходка, отдих и среща с приятели.

Подуяне

Подуяне е един от районите с най-много жители на територията на Столична община. Районът има предимно жилищни функции, но и солиден принос за икономиката на столицата. Компаниите в район Подуяне допринасят за 3,1% от приходите и 3,3% от работните места в София.

№6 на картата, 24 МИР

Официален уебсайт: poduiane.info

Население

Население на район Подуяне по възраст (2021 г.)

Население

Населението на район Подуяне е 71,4 хил. души, което е 5,6% от населението на Столична община (2021 г.). Възрастовата структура на населението в района е сравнително добра, като броят на хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 47,7 хил. души, което е 66,8% от населението на района (65,8% средно за СО). Подуяне е един от районите с най-голям номинален брой на хората в трудоспособна възраст. Децата (0-14 г.) в района са 14,3%, а населението на 65 и повече години е 18,9% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Подуяне (%, 2021 г.)

Образование

Населението на район Подуяне има по-нисък дял на висшистите от средните нива за столицата. Общо 23,7 хил. души в района имат висше образование, като това са 35,6% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Сравнително висок е делът на населението на 7 и повече години със средно образование – 48,6% (40,5% средно за СО). Делът на лицата с основно и по-ниско образование е 15,8%, практически равен на средния за общината. Коефициентът на икономическа активност сред населението на 15 и повече години е 64,1%, което е над средното за столицата (63,7%).

Заетост

Коефициент на заетост в район Подуяне и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Подуяне са 37 233 души, което е 5,6% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в района е 60,8% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 г. достига 74,4% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Подуяне работят в сферата на търговията (20%), преработващата промишленост (10%), транспорта (8%) и информационните и комуникационните технологии (8%). В рамките на 5-7% са заетите в сферите на професионалните дейности, държавното управление, административните и спомагателните дейности, строителството, образованието, туризма и здравеопазването. По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Подуяне са 730 души, като коефициентът на безработица в района е 1,8% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 32% от всички жители на Подуяне, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Близо половината пътуващи използват градския транспорт – 12% се придвижват с метро, 21% пътуват с автобус, а 16% пътуват с трамвай/тролей. Около 15% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,5% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 7% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Жилищните сгради в район Подуяне са 3 651, като от тях 421 (12%) са на шест и повече етажа. Общо 37% от жилищните сгради в района са построени до края на 1959 г., на фона на средно 18% за Столична община. Делът на новопостроените сгради в периода 2000-2021 г. е едва 10% (19% средно за СО). Общият брой на жилищата е 37 230, като от тях 7 517 (20%) са необитавани. Над 40% от жилищата се отопляват чрез централен източник на топлинна енергия, а други 35% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Близо 5% от жилищата се отопляват на дърва или пелети. Общо 38% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 55% са без външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK