Георги
Атанасов

Район Банкя

Биография
 • Кандидат за район “Банкя”
 • Издигнат от “Демократична България”
 • Възраст: 55 г.

Образование

 • Доктор на биологичните науки | Българска академия на науките
 • Магистър | Специалност “Инженерна журналистика” | Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Магистър | Специалност “Инженерно лесовъдство” | Лесотехнически университет София

Професионален опит

 • Над 20 години опит като изследовател и ръководител в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките.
 • Собственик и управител на първата българска компания за високи технологии в аквакултурите.
 • Участник в проект за създаване на Център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания.
 • Създател на два полезни модела, регистрирани в Патентното ведомство на Република България.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • По време на коронавирус пандемията подкрепя с материали и медицински консумативи болници и цели болнични отделения.
 • Предвид липсата на ангажираност на досегашната власт с основни проблеми като пътната безопасност и липсата на тротоари активно се включва в разработването на план за транспортна безопасност на град Банкя.
 • Лична негова кауза е да превърне Банкя в организиран, чист и зелен град.

Дейност за София до момента

 • Работи по проблемите на града и стратегии за развитие.
 • Взима активно участие в множество протести, форуми и семинари, свързани с върховенство на закона, противодействие на корупцията, здравеопазване, образование, култура и европейска принадлежност.

Планове за района

 • Проекти, с които градската среда да бъде безопасна, с подобрена тротоарна и пешеходна инфраструктура, а районната администрация да бъде дигитална, ефективна и отворена към хората.
 • Разрешаването на 22-годишния проблем със стадиона на град Банкя, възстановяването на други спортни съоръжения.
 • Развитие на зелената система и подобряване чистотата в Банкя.
 • Разкриване на нови училища и филиали на университети.

Мотив и амбиция

 • Готов съм да работя за благополучието на всички граждани на Банкя.

 

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Предприемане на мерки за ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление. Продължаване на програмата на Столична община за подмяна на уредите за отопление с екологично съобразни уреди;
 • Подобряване на електрозахранването чрез преговори с участието на Столична община с доставчика на електроенергия за построяване на нови трафопостове съобразно реалните нужди на съществуващите абонати;
 • Предприемане на мерки за доизграждане на газовата инфраструктура в Банкя;
 • По-често миене на улиците;
 • Участие в програма и намиране на финансиране за поставяне на измервателни станции за чистотата на въздуха в града; 
 • Насърчаване на пешеходен и вело транспорт чрез изграждане на пешеходни и велоалеи.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Проблемът е, че в Програмата за саниране е заложен така наречения "точков модел", при което по-големите сгради винаги са по-предпочитани от по-малките сгради. В Банкя нямаме сгради, които да се сравняват с тези в комплексите. 

Ще работим на национално ниво да се намали грантовата сума от 100 % на 60% и със спестените средства да се направи програма за еднофамилни жилищни сгради с грант до 30-40%.

Сградите, които ще бъдат изследвани за пригодност и саниране са:

 • Читалище Отец Паисий на ул. Райко Даскалов;
 • Сградата за местни данъци и такси на ул. Княз Борис;
 • Детска градина "Изворче" на ул. Петко Д. Петков;
 • Сградата за спешна помощ на ул. Коста Паница 2;

 Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Изискване към фирмите изпълнители за почистване улиците, които са замърсени;
 • Организация на ремонтите, така че да не се работи едновременно в целия град и да се замърсява навсякъде;
 • Следене от компетентните органи дали строителните машини излизат почистени от строителните обекти.

Разчистване на незаконни сметища

 • Редовно сметосъбиране и контрол, тъй като събирането на определени отпадъци, като пластмаса и хартия, зелен отпадък и едрогабаритни отпадъци не се прави регулярно и води до образуване на сметища около самите контейнери за боклук.
 • Премахване на сметищата и облагородяване на:
 • Районът на 78 СУ „Христо Смирненски” и ПГТ “Алеко Константинов”
 • Ул. Янтра - срещу №15 и №17
 • Районът на гробищата на територията на Банкя;
 • Местност "Ясен", кв. Михайлово;
 • Премахване на всички сметища на територията на района.

Подобряване на градския транспорт

 • Цялостен анализ и набелязване на мерки за преустройство на градския транспорт на Банкя;
  • Организиране на вътрешни линии само за селата и до центъра на Банкя;
  • Асфалтово очертаване на спирките, за да се предпазват пешеходците;
  • Оптимизирано и обявено разписание на всяка спирка;
  • Поставяне на навеси на всички спирки;
 • Анализи и набелязване на мерки за довеждане на линия на метрото до град Банкя.

Паркове и градини

 • План за озеленяването на града. Има нужда от промяна на типа и вида на зелените системи.
 • Цялата северна страна на ул. Янтра до No 19 е предназначена за озеленяване. В момента е паркинг и сметище;
 • Парк Тенев баир, ул. Панайот Волов 9 - парк, който не се поддържа, има стари сгради и изпочупени пейки и съоръжения – идея за изграждане на скейт парк;
 • Белият парк - ул. Стефан Стамболов - изграждане на малък парк с площадка;
 • с. Иваняне, ул. Кирил и Методи – изграждане на футболно игрище, беседки и засаждане на цветя;
 • Ремонт на градинката на ъгъла на бул. Варна и ул. Стефан Стамболов. 

Спортни площадки

 • Кауза стадиона на града! Кауза за която сме говорили и работили и до сега! Липсва стадионът в град Банкя повече от 20 години. Има съществуващ проект за подробен устройствен план (ПУП) в кв. Изгрев. Плановете на сегашната районна администрация са за изграждане на основен и тренировъчен стадион, ресторант, кафене и паркинг, което е крайно недостатъчно. Ще работя за изграждане на допълнителни баскетболно, футболно игрище, плувен басейн;
 • Предприемане на мерки за развитието на съоръжения за масов спорт за деца, младежи и възрастни във всички квартали на Банкя; Възстановяване и реновиране на спортна площадка в парк Кестените, която е в окаяно състояние и е заключена, тъй като представлява опасност за гражданите;
 • Изграждане на футболно игрище в с. Иваняне, пространство по протежението на ул. Кирил и Методи;
 • Градът притежава всички предпоставки за спорт на открито. Има възможност за възстановяване на отбора по ориентиране. Трябва да се стимулира планински туризъм с оправяне на туристическите алеи и маркировка по Люлин планина. Маршрути до бившата хижа Люлин, връх Дупевица, Криви камък;
 • Организиране на маратон Банкя - Клисура.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

Един от основните проблеми в града, особено в празнични дни.

 • Създаване на работещ инспекторат, който да налага необходимите глоби и осигуряване на присъствие на градска мобилност в града;
 • За Банкя е спешно да се реши ограничаване на паркирането на тротоарите и по пътното платно. Предприемане на дейности за изграждане на джобове на тротоарите и изграждане на паркинги от типа монтажни след обществено обсъждане с гражданите;
 • Създаване на зона за паркиране в центъра с облекчен режим за живеещите там;
 • Изграждане на голям буферен паркинг до ж.п. гарата за посетителите на Банкя и придвижване с електробуси в останалата част на града;
 • Повече табели и насочваща информация за безплатния буферен паркинг, както и осигуряване на по-добър достъп до него.   

Здравни услуги

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • В град Банкя няма ДКЦ - има сграда, която в началото на 90-те е трябвало да стане ДКЦ, но не е била завършена. Според кадастъра е с предназначение за здравно заведение, но няма данни за собствеността. Ще работим за възстановяване на долекарската помощ в града и възможност за използване на тази сграда за целта;
 • Реновиране на центъра за спешната помощ и преговори за предлагане на спешни медицински услуги, които да намалят нуждата от посещение на спешна помощ в София;
 • Анализ и набелязване на мерки и стимули за лекари, зъболекари и лаборатории да направят кабинетите си в Банкя, като предоставяне на общински помещения с по-нисък наем.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • Вътрешно-градска свързаност и на най-отдалечените квартали;
 • Проверяване на възможността за пътна връзка с индустриалната част на Божурище. Среща с кмета на Божурище и обсъждане на съвместни проекти;
 • Работа по транспортните връзки с кварталите Овча купел, Горна Баня, Княжево. Към момента е трудно и бавно придвижването, а много ученици също пътуват в тази посока;
 • Работа със Столична община, БДЖ и Министерство на транспорта и съобщенията за интегриране на влаковата линия с градския транспорт за пътуване с единни превозни документи и оптимизиране на разписанието на влаковете.

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Уточняване на собствеността на рушащите се и изоставени сгради, и издаване на предписания на собствениците за привеждане в безопасен вид, който отговаря на нормативната уредба, последвани от санкции при неизпълнение;
 • За сградите, които са държавна собственост, но не са поддържани от години, като бившата резиденция в Банкя или сградата предвидена за ДКЦ, влизане в преговори за прехвърлянето им към общината, облагородяването им и използването им според нуждите на общността в Банкя;
 • Поставяне на пейки и кошчета за отпадъци в градинката на ул. Странджа и Христо Смирненски
 • Изграждане на градинка на ул. Янтра - северната й страна е предвидена за озеленяване;
 • Пейки, почистване и възстановяване на зелени площи пред читалищата “Отец Паисий”, ул. Райко Даскалов и читалище “Светлина” във Вердикал;
 • Почистване и реновиране на зелените площи в двора на училището;
 • Създаване на традиция, в определен почивен ден, всеки месец - при подадена информация от граждани и следене от общината, да се организират съвместни ремонти между община и граждани /общината осигурява материалите, гражданите помагат за ремонта;
 • Изграждане на кучешки градинки.

 Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Ремонт на паветата на ул. Иванянско шосе, кръстовище на ул. Стефан Стамболов и ул. Иванянско шосе в кв. Изгрев, ул. Александър Стамболийски, ул. Сливница, ул. Детелина, ул. Заря, ул. хан Крум, ул. Мальовица, ул. хан Омуртаг, ул. Ела, ул. 16-та в кв. Градоман; пътят във Вилна зона, Радова махала;
 • Изготвяне на план за поетапно възстановяване на цялата тротоарна мрежа във всички квартали на града според състоянието на тротоарите и натовареността на улиците;
 • Привеждането на изкуствените напречни неравности в указаните в нормативната база параметри и в един и същи стандарт;
 • Поставяне на ограничители преди пешеходните пътеки, които да възпрепятстват паркирането, осветяване и повдигане на пешеходните пътеки, ограждане с изкуствени напречни неравности, предупреждение за наличие на пешеходни пътеки на адекватно разстояние от тях;
 • Кастрене на растителността, която пречи на видимостта на нерегулирани кръстовища и на завои и премахване на висящите кабели.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Възстановяване на собствеността на бившата поликлиника в центъра на Банкя. Превръщането и в поликлиника, каквато в Банкя няма, медицински център, център за спешна медицинска помощ (сегашната му сграда е в окаяно състояние);
 • Проект за изцяло нова сграда на читалището или реновиране на читалищата в Банкя (ул. Райко Даскалов 30) и Вердикал (ул. Варна 202).
 • Сграда на кметство в с. Клисура
 • Използване на сградата за социални услуги на възрастни хора и инвалиди по европейски проект в близост до ж.п. Гара Банкя по предназначение - в момента стои празна и се използва само за СИК по време на избори;
 • Достъп с инвалидни колички до съществуващия клуб на пенсионера и всички обществени сгради;
 • Достъпна среда в детската градина "Изворче", частично в 78 СУ "Христо Смирненски" и в сградата на районната администрация, където се помещават и услуги за социално подпомагане;
 • Ремонт и изграждане на чисти и работещи обществени тоалетни.

Насърчаване на развитието на бизнеса и привличане на инвестиции

Ще работя за:

 • По-добра инфраструктура и свързаност на района;
 • Възстановяване на конната база;
 • Създаване на постоянен фермерски пазар;
 • Създаване на филиал на български или чуждестранен университет или център за култура и изкуство, фестивали и концерти на мястото на старата резиденция;
 • Превръщане на Банкя в хъб и любимо място за работа на IT специалисти от цял свят.
 • Изграждане на пътна връзка с индустриалната част на Божурище за улеснен достъп до логистични паркове.

 Насърчаване на туризма като част от икономиката на града

 • Организиране на джаз или рок фест;
 • Годишен график на пътуващи библиотеки, гостуващи в градовете театрални трупи, обучителни събития за деца и младежи;
 • Оптимизирано използване на минералните води и реклама на Банкя като дестинация за балнеолечение;
 • Възстановяване и маркиране на туристически маршрути. Създаване на нови туристически маршрути.

Открити пространства за култура, които ще се използват за организиране на концерти, представления, кинопрожекции 

 • Парк Ротонда;
 • Пространство в с. Иванане на ул. Кирил и Методи;
 • кв. Градоман, парцел на ъгъла на ул. Кракра и ул. Копривщица;
 • Централна минералната баня;
 • Старата резиденция в Банкя.

Детски градини и ясли

 • Анализ и прогнозиране на необходимите места спрямо децата навършващи възраст за ясла и детска градина;
 • Реновиране на основната сграда (в основната сграда имаше влага и мухъл);
 • Ремонт и на съществуваща общинска сграда и преустройството й в разширение на детската градина;

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат ще се осъществи чрез:

 • Изискване към Столична община инспекторатът в Банкя да е подчинен на районния кмет;
 • Подаване на онлайн сигнали;
 • Налагане на глоби;
 • Изготвяне на график на инспекторите за ежедневно посещение на терен на територията на Банкя.

Сигурност

Поставяне на видеонаблюдение и редовен мониторинг:

 • В централната част на града около кръговото кръстовище;
 • В парковете Кестените и Ротондата;
 • По главните улици:

o   ул. Варна, ул. Стефан Стамболов, ул. София, ул. Александър Стамболийски, ул. Цар Освободител и ул. Цар Симеон;

o   В района на 78 СУ "Христо Смирненски" и на ДГ "Изворче"

o   На автостанция Банкя

 • Площад при сградата на районната администрация
 • На прелеза на влаковата линия

Мерки за подобряване на пътна безопасност, които ще предприема:

 • Активна работа по приемане на план за пътна безопасност на територията на Столична община;
 • Създаване на инициативен граждански комитет на тема пътна безопасност;
 • Анализ на проблемните точки в града, за да се намалят драстично рисковете от инциденти;
 • Конкретни предложения за поставяне на скоростни камери в Банкя;
 • Предложения за подобряване на маркировката и поставянето на знаци;
 • Организация и контрол на паркирането;
 • Изграждане на велоалеи, които да улеснят придвижването в града и намалят броя на МПС;
 • Натиск за по-голям контрол за спазване на закона за движение по пътищата;
 • Непрекъсната координация със Столична община, КАТ, Девето районно управление на СДВР и други институции.

Подаване на сигнали

 • Създаване на онлайн справочник на институциите и техните контакти, където гражданите биха могли да подават сигнали;
 • Подаване на заявления онлайн;
 • Автоматичен отговор за срока на отговор + визитка на отдел и служител, отговарящи за проблема.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Община с максимален брой дигитални услуги: подаване на заявления и получаване на съответните документи, онлайн запазване на срещи, подаване на сигнали, възможност за плащане на пос терминал или по банков път,
 • Изпълнение на ВЕАУ (вътрешни електронни административни услуги);
 • Пълна отчетност на всички инициативи;
 • Реално и бързо обслужване на граждани - подход “Тук е информацията която търсите";
 • Придвижване на процедури и сигнали в срок.

 Децентрализация

 • Районната администрация трябва да разполага с инспекторат, общинска полиция, разпореждане с местните данъци такси и отделен бюджет на района и ще работя усилено за това;

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -

Всеки квартал на Банкя трябва да се свързва с една главна забележителност, която да се поддържа и в която да се влагат средства, за да привлича туристи. По цялата дължина на реките в Банкя да се почистят и изградят пътеки до самата река /някога е имало въжени мостове/, да се почистят, да се поставят табели и пейки. Така ще се създадем нови места за разходка в природата и в частите на Банкя, които остават незабелязани.

 • Квартал Градоман - поддръжка на Пътеката на здравето, поставяне на пейки и масички за почиващите, редовно почистване;
 • Квартал Старо село - известен с красивата си църква и парк Тенев баир. Поддръжка на двора и площадка до нея, реновиране на парк Тенев баир;
 • Квартал Вердикал има известно читалище, което ще се реновира, за да се провеждат различни културни и спортни дейности за деца и младежи;
 • Кварталите Михайлово и Клисура си приличат по това, че в тях се намират две от най-впечатляващите свещени места в Банкя. Манастирите '' Света Петка" в Клисура и манастира "Света Троица" в Михайлово. Това са най-отдалечените места от центъра на града и трябва да се обърне сериозно внимание на честотата на градския транспорт, за да могат повече жители на градчето да им се насладят. Преговори с мобилните оператори за мобилно покритие Клисура;
 • Боровата местност над малкото кръгово на квартал Изгрев, заедно с моста и малката река, минаващи от там, може да се използва като поредният сенчест прохладен парк с чист въздух, от който града да печели все повече.

Банкя

Район Банкя обхваща сравнително голяма територия на запад от София. По броя на своето население това е най-малкият район в Столична община. Банкя има скромен принос към икономиката на София, като компаниите в района допринасят за под 0,1% от приходите и работните места в столицата.

№24 на картата, 25 МИР

Официален уебсайт: bankya.bg

Други населени места в района:

Банкя, Иваняне, Клисура

Население

Население на район Банкя по възраст (2021 г.)

Население

Населението на района е 12,8 хил. души, което представлява 1% от всички жители на Столична община (2021 г.). В района се наблюдава сравнително висок дял на възрастните хора. Общият брой на хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 8,1 хил. души, или 63,7% от населението на района (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 14,2% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 22,2% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Банкя (%, 2021 г.)

Образование

Район Банкя се характеризира със сравнително висок дял на населението със средно образование. Близо 4,8 хил. души в района имат висше образование, като това са 37,5% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Хората със средно образование в същата възрастова група са 46,7% (40,5% средно за СО), а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 15,8% (15,9% средно за СО). Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е сравнително нисък – 60,9% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Банкя и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Банкя е 6,7 хил. души, което е 0,9% от всички заети в Столична община (2021 г.). Заетостта в района е сравнително ниска. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е 57,4% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост на населението на 15-64 г. достига 72,8% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Банкя работят в сферата на търговията (17%) и преработващата промишленост (11%). В рамките на 6-8% са заетите в сферите на държавното управление, професионалните дейности, здравеопазването, информационните и комуникационните технологии и строителството, а около 5% са заетите в сферите на туризма, транспорта, образованието и административните и спомагателните дейности. По официални данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Банкя са 77 души, като коефициентът на безработица в района е 1,3% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че цели 51% от всички жители на Банкя, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Това е един от най-високите дялове сред районите в София. Около 1/3 от пътуващите жители на Банкя използват градския транспорт – 5% се придвижват с метро, 29% пътуват с автобус, а 1% пътуват с трамвай/тролей. Около 10% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 0,8% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 9% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Общо жилищните сгради в Банкя са 6 774, като само една от тях е на шест и повече етажа. Около 7% от сградите са построени до края на 1959 г., а 13% са построени в периода 2000-2021 г. Жилищата в района са общо 9 049, като от тях 4 574 (51%) са необитавани. Това е един от най-високите дялове на необитаваните жилища в София. За разлика от повечето райони на столицата, минимален процент от жилищата в Банкя се отопляват чрез топлинна енергия от централен източник. Близо 8% от жилищата използват за отопление природен газ от централен източник, а 23% от жилищата използват за отопление електрическа енергия. Общо над 19% се отопляват на дърва или пелети (10% на дърва и 9% на пелети). Над 200 жилища (близо 3%) използват за отопление въглища. Делът на жилищата без енергоспестяваща дограма е 41% (41% средно за СО), а този на жилищата без външна изолация е 48% (56% средно за СО).

Всички райони

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK