Георги
Атанасов

Район Банкя

Биография
 • Кандидат за район “Банкя”
 • Издигнат от “Демократична България”
 • Възраст: 55 г.

Образование

 • Доктор на биологичните науки | Българска академия на науките
 • Магистър | Специалност “Инженерна журналистика” | Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Магистър | Специалност “Инженерно лесовъдство” | Лесотехнически университет София

Професионален опит

 • Над 20 години опит като изследовател и ръководител в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките.
 • Собственик и управител на първата българска компания за високи технологии в аквакултурите.
 • Участник в проект за създаване на Център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания.
 • Създател на два полезни модела, регистрирани в Патентното ведомство на Република България.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • По време на коронавирус пандемията подкрепя с материали и медицински консумативи болници и цели болнични отделения.
 • Предвид липсата на ангажираност на досегашната власт с основни проблеми като пътната безопасност и липсата на тротоари активно се включва в разработването на план за транспортна безопасност на град Банкя.
 • Лична негова кауза е да превърне Банкя в организиран, чист и зелен град.

Дейност за София до момента

 • Работи по проблемите на града и стратегии за развитие.
 • Взима активно участие в множество протести, форуми и семинари, свързани с върховенство на закона, противодействие на корупцията, здравеопазване, образование, култура и европейска принадлежност.

Планове за района

 • Проекти, с които градската среда да бъде безопасна, с подобрена тротоарна и пешеходна инфраструктура, а районната администрация да бъде дигитална, ефективна и отворена към хората.
 • Разрешаването на 22-годишния проблем със стадиона на град Банкя, възстановяването на други спортни съоръжения.
 • Развитие на зелената система и подобряване чистотата в Банкя.
 • Разкриване на нови училища и филиали на университети.

Мотив и амбиция

 • Готов съм да работя за благополучието на всички граждани на Банкя.

 

Банкя

Район Банкя обхваща сравнително голяма територия на запад от София. По броя на своето население това е най-малкият район в Столична община. Банкя има скромен принос към икономиката на София, като компаниите в района допринасят за под 0,1% от приходите и работните места в столицата.

№24 на картата, 25 МИР

Официален уебсайт: bankya.bg

Други населени места в района:

Банкя, Иваняне, Клисура

Население

Население на район Банкя по възраст (2021 г.)

Население

Населението на района е 12,8 хил. души, което представлява 1% от всички жители на Столична община (2021 г.). В района се наблюдава сравнително висок дял на възрастните хора. Общият брой на хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 8,1 хил. души, или 63,7% от населението на района (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 14,2% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 22,2% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Банкя (%, 2021 г.)

Образование

Район Банкя се характеризира със сравнително висок дял на населението със средно образование. Близо 4,8 хил. души в района имат висше образование, като това са 37,5% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Хората със средно образование в същата възрастова група са 46,7% (40,5% средно за СО), а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 15,8% (15,9% средно за СО). Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е сравнително нисък – 60,9% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Банкя и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Банкя е 6,7 хил. души, което е 0,9% от всички заети в Столична община (2021 г.). Заетостта в района е сравнително ниска. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е 57,4% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост на населението на 15-64 г. достига 72,8% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Банкя работят в сферата на търговията (17%) и преработващата промишленост (11%). В рамките на 6-8% са заетите в сферите на държавното управление, професионалните дейности, здравеопазването, информационните и комуникационните технологии и строителството, а около 5% са заетите в сферите на туризма, транспорта, образованието и административните и спомагателните дейности. По официални данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Банкя са 77 души, като коефициентът на безработица в района е 1,3% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че цели 51% от всички жители на Банкя, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Това е един от най-високите дялове сред районите в София. Около 1/3 от пътуващите жители на Банкя използват градския транспорт – 5% се придвижват с метро, 29% пътуват с автобус, а 1% пътуват с трамвай/тролей. Около 10% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 0,8% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 9% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Общо жилищните сгради в Банкя са 6 774, като само една от тях е на шест и повече етажа. Около 7% от сградите са построени до края на 1959 г., а 13% са построени в периода 2000-2021 г. Жилищата в района са общо 9 049, като от тях 4 574 (51%) са необитавани. Това е един от най-високите дялове на необитаваните жилища в София. За разлика от повечето райони на столицата, минимален процент от жилищата в Банкя се отопляват чрез топлинна енергия от централен източник. Близо 8% от жилищата използват за отопление природен газ от централен източник, а 23% от жилищата използват за отопление електрическа енергия. Общо над 19% се отопляват на дърва или пелети (10% на дърва и 9% на пелети). Над 200 жилища (близо 3%) използват за отопление въглища. Делът на жилищата без енергоспестяваща дограма е 41% (41% средно за СО), а този на жилищата без външна изолация е 48% (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK