Милена
Алексиева

Район Панчарево

Биография
 • Кандидат за район “Панчарево”
 • Издигнат от Спаси София
 • Възраст: 60г.

Образование

 • Магистър | Специалност “Право” | Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Професионален опит

 • Адвокат със собствена практика. Специалист по гражданско, търговско и административно право.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Граждански активист от “Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне”. Занимава се с проблемите в района – от нередовно сметоизвозване, през инфраструктура и проблеми с дружествата за битови услуги, до почистване от наноси в езерото “Панчарево”.

Дейност за София до момента

 • Разработва проекти по програма “Зелена София” за облагородяване на обществени пространства.
 • Активно участва в поддръжката на стадион “Кокаляне” и предоставянето му на спортен клуб от местната общност; актуализиране на проект за рехабилитация на ул. Самоковско шосе; разчистване на незаконни сметища и др.

Планове за района

 • Подобряване на инфраструктурата и сметоизвозването в района, създаване на  депа за зелени отпадъци, ограничаване и изчистване на незаконните сметища със строителни отпадъци, разрешаване на проблемите с детските градини и остарялата учебна база; създаване на връзки между населените места в района са сред нейните планове за управление на район “Панчарево”.

Мотив и амбиция

“Родена в София, омъжена с две деца, живея в район Панчарево. Смятам, че заедно с гражданите и в пряка връзка с тях можем да направим район “Панчарево” не само най- хубавия, а и един от спокойните и уредени райони на София.”

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Участие в програми на Столична община за подмяна на уреди за отопление 
 • Редовно сметоизвозване и миене на улиците по селата

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Сградите на кметствата и в прилежащите села. 
 • Проучване на възможността за използване на геотермална енергия за училището и детската градина в Панчарево и фотоволтаични панели по училищата в района.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Предвиждане на подмяната на отоплителни уреди с такива, които са модерни, енергоефективно и незамърсяващи. 
 • Провеждане на кампания за въвеждане на мерки за енергийна ефективност - саниране на еднофамилни сгради и монтаж на фотоволтаични инсталации за собствени нужди.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Недопускане на замърсяване от строежите, разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки. Приоритетно ще се следят изграждането на инфраструктурните обекти и обекти в промишлените зони на селата.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • Свързване на велоалея Горубляне с велоалея езеро Панчарево;
 • Велоалея Кривина -Казичене;
 • Велоалея при планиране на ремонта на пътя Лозен- Околовръстен път.

Разчистване на незаконни сметища

 • Спешно разчистване на незаконните сметища в Панчарево (до кв. “Мечта”), в Герман (до река Искър и до  гробищния парк), на различни локации в Казичене, кариера “Кривина” и строително сметище до Бистрица.

Подобряване на градския транспорт

 • Нова линии свързващи  Лозен, Герман и Панчарево с метростанция “Бизнес парк”
 • Нова линия Железница- Бистрица- Панчарево-Герман-Лозен
 • Нова спирка при Самоковско шосе и ул. "Понор" 
 • Нова линия Кривина -Казичене- метростанция “Интер Експо Център”
 • Транспорт до Панчарево- бърза връзка за почивните дни

Паркове и градини

 • Облагородяване на околоезерно пространство на ез. “Панчарево”
 • Доизграждане на Парк Кривина
 • Зелен клин Лозен при развитие на проект "Център- Лозен"

Спортни площадки

 • Реновиране и изграждане на спортни площадки и игрища в селата

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Районен футболен турнир
 • Спортен празник на района за всички възрасти
 • Отворени врати за гребане на Панчарево
 • Туризъм за трета възраст с пенсионерските клубове от района например по екопътеки и около езерото

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Регламентиран паркинг на територията до Панчаревското езеро, за решаване на проблема с паркирането през уикенда

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Цялостна модернизация на сградите и оборудването на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация „Панчарево“ в рамките на нова общинска концепция за здравеопазване на Столична община

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • Нова линии свързващи  Лозен, Герман и Панчарево с метростанция “Бизнес парк”
 • Нова линия Железница- Бистрица- Панчарево- Герман- Лозен
 • Нова спирка при Самоковско шосе и ул. "Понор" 
 • Нова линия Кривина- Казичене- метростанция “Интер Експо Център”
 • Транспорт до Панчарево- бърза връзка за почивните дни

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • ул. “Патриарх Герман”
 • ул. “Лозен”
 • ул. “Съединение” от Лозен до бул. “Цариградско шосе”
 • ул. “Лозница”
 • ул. “Цар Асенов път”
 • изграждане на ул. “Михаил Греков”

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Училищата в Панчарево и Лозен
 • Реновиране и изграждане на Клуб на пенсионера в Кокаляне, Панчарево и Бистрица

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Развитие на съществуващите локации в Кривина, Казичене и Лозен

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Минерални извори в Железница
 • Екопътеки край Лозен, Герман, Пасарел
 • Езерото Панчарево

Открити пространства за култура

 • Развитие на пространства в Парк “Кривина”, Казичене, езерото Панчарево

Детски градини и ясли

 • Изграждане на детски градини в Железница, Кокаляне и възстановяване на детска градина Кривина
 • Възможност за разширение (или филиал) на детска градина в Герман
 • Оптимизиране на системата за класиране в детски градини, така че да се отчете, наличието на отделни разпокъсани населени места при класирането на децата

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Подобряване на взаимодействието на районите инспекторати с районните кметове, така че районните инспекторати да работят в синхрон и в помощ на районните кметове
 • Повече служители за района с повече високопроходими автомобили за екипите предвид географията на района

Сигурност

 • Въвеждане на повече видео наблюдение и присъствие на органите на реда на площадите по всички села и училищата и по велоалеята на езерото откъм ВЕЦ Кокаляне
 • Оптимизация на организацията на движение в населените места с цел избягване на пътнотранспортни произшествия 
 • Включване на камерите в с. Лозен в системата за контрол на пътя

Първостепенна улична мрежа

 • Решение на проблема с пешеходен надлез или подлез на Околовръстен път при Казичене

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Регламентиран паркинг на територията до езерото Панчарево, за решаване на проблема с паркирането през уикенда

Подаване на сигнали

 • Ще насърчим подаването на сигнали чрез единен портал за сигнали. Трябва да има едно приложение, един номер, един портал, един имейл, една Фейсбук страница. Гражданите да избират как да сигнализират за проблема, а общината задвижва всичките си механизми и налични ресурси да го оправи.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Подаване по електронен път на всички молби, заявления и т.н. в единна за Столична община система / портал, за да се сложи край на опашките по гишетата в общината и да се въведе реална отчетност на свършеното.

Децентрализация

 • Предвидената децентрализация предполага районният кмет да има по-голям бюджет и свобода да го разпределя спрямо потребностите и приоритети на района си. Контрол по почистване, сметосъбиране и обществен ред да се извършват съвместно с районен общински инспекторат. Районният кмет да може да дава насоки на районния инспекторат. Необходима е финансова и техническа възможност да се реагира на спешни и малки дейности за подобряване на ежедневието на гражданите.

ИДЕНТИЧНОСТ НА СЕЛАТА

+ -
 • Панчарево, Герман и Кокаляне- селата на Искъра и езерото Панчарево
 • Лозен- районен спортен център
 • Железница- център с минерален извор
 • Пасарел - екопътеки и история
 • Бистрица средище на традиции
 • Казичене и Кривина - фолклор и индустрия в едно

Панчарево

Район Панчарево е най-големият по територия района на София, като обхваща десет села в покрайнините на столицата. Компаниите в района допринасят за 1,6% от приходите и 0,7% от работните места в София.

№23 на картата, 23 МИР

Официален уебсайт: pancharevo.org

Други населени места в района:

Панчарево, Бистрица, Кокаляне, Герман, Железница, Лозен, Долни Пасарел, Плана, Казичене, Кривина

Население

Население на район Панчарево по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Панчарево живеят 30,3 хил. души, което е 2,4% от населението на Столична община (2021 г.). Възрастовата структура на населението в района отговаря на профила на столицата. Общият брой на хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) е над 19,6 хил. души, или 64,9% от населението на района (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 15,3% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 19,8% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Панчарево (%, 2021 г.)

Образование

Район Панчарево се отличава с нисък дял на висшистите и висок дял на населението със средно образование. Над 8,1 хил. души имат висше образование, като това са 28,8% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Хората със средно образование в същата възрастова група са 51,2% (40,5% средно за СО), а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 20% (15,9% средно за СО). Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е сравнително нисък – 60,5% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Панчарево и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Панчарево е 14,9 хил. души, което е 2,2% от всички заети в Столична община (2021 г.). Заетостта в района е сравнително ниска. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е 58,0% (60,9% средно за СО), а заетостта на населението на 15-64 г. достига 72,0% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Панчарево работят в сферата на търговията (20%), преработващата промишленост (11%) и транспорта (9%). В рамките на 7-8% са заетите в сферите на информационните и комуникационните технологии, държавното управление и професионалните дейности, а 5-6% са заетите в строителството, образованието, административните и спомагателните дейности. По официални данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Панчарево са 187 души, като коефициентът на безработица в района е 1,3% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че цели 51% от всички жители на Панчарево, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Това е един от най-високите дялове сред районите в София. Около 1/3 от пътуващите жители на Панчарево използват градския транспорт – 3% се придвижват с метро, 30% пътуват с автобус, а под 1% пътуват с трамвай/тролей. Около 13% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 0,8% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 7% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Панчарево е районът с най-много жилищни сгради в София – 19 337, като нито една от тях не е на шест и повече етажа. Около 8% от сградите са построени до края на 1959 г., а 17% са построени в периода 2000-2021 г. Жилищата в района са общо 23 594, от които 13 640 (58%) са необитавани. Това е най-високият дял на необитаваните жилища в София. За разлика от повечето райони на столицата, минимален процент от жилищата в Панчарево се отопляват чрез топлинна енергия от централен източник. Малко над 2% от жилищата използват за отопление природен газ от централен източник, а 18% от жилищата използват за отопление електрическа енергия. Общо 26% се отопляват на дърва или пелети (15% на дърва и 11% на пелети). Над 950 жилища (над 4%) използват за отопление въглища. Район Панчарево има най-висок дял на жилищата без енергоспестяваща дограма и без външна изолация. Делът на жилищата без енергоспестяваща дограма е 57% (41% средно за СО), а този на жилищата без външна изолация е 69% (56% средно за СО).

Всички райони

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK