Ясен
Русев

Район Искър

Биография
 • Кандидат за район “Искър”
 • Издигнат от Продължаваме Промяната
 • Възраст: 39г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Международен бизнес и предприемачество“ | Икономически Университет Варна
 • Специализация “Предприемачество“ | Babson University, Бостън, САЩ
 • Бакалавър | Специалност „Туризъм“ | Икономически Университет Варна

Професионален опит

 • Повече от 10 години се занимава с развитието на успешни бизнес проекти.
 • Разработва “вълшебната” боя за писане ESCREO- изцяло българска иновация, нанасяна по стените на училища, университети и офиси на корпорации в почти целия свят.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Дарител на фондация “Конкордиа” и дневния им център за деца и семейства.
 • Инициира цялостното обновление на околното пространство и блока, в който живее. Дава пример и създава образец, който да се репликира от живеещите в квартала, които също искат да живеят в енергийно ефективена сграда, с чисти и зелени междублокови пространства. Личната му амбиция е да вдъхнови максимален брой хора и разшири този модел и към съседните квартали, а в последствие и към целия район “Искър”.

Дейност за София до момента

 • Многократно се включва в инициативите по почистване на квартал Дружба и едноименното езеро.

Планове за района

 • Иска да превърне „Искър“ от краен и позабравен район в модерен, чист, добре свързан и икономически развит район.
 • Вярва, че това може да бъде постигнато чрез постоянни действия в направленията инфраструктура (улици и тротоари), инвестиции (ефективно привличане на бизнеси), образование (подобряване на сградния фонд на всички училища и детски градини).

Мотив и амбиция

„След повече от 10 години създаване и успешно ръководене на собствени бизнес проекти, се чувствам готов да се включа в борбата за по-добра София и по-добър район “Искър”. Ще приложа всичко научено и ще бъда винаги на разположение, близо до хората, защото вярвам, че единственият начин да преобразим района и града ни е да го направим заедно!“

Баща, съпруг и предприемач.

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Стимулиране на жителите в района да използват все по- рядко личните си автомобили, като се разкрият допълнителни улеснения за:
  • Използване на конвенционални и електрически велосипеди и тротинетки- чрез изграждането удобни паркоместа и зарядни станции около и във метростанциите в района
  • Използването на градски транспорт, чрез организиране на довеждащ електротранспорт до и от метростанциите в района, както и вътрешноквартален електротранспорт- за удобно връзка, която в момента липсва, на кварталите „Дружба 2“, „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци с кв. „Дружба 1“- където се намират всички административни сгради, както и 28 ДКЦ
 • Приоритет ще бъде преминаването към изцяло електрифициран градски транспорт, обслужващ района
 • Изграждане на допълнителни зарядни станции- в отделни паркинг зони в района, с цел стимулиране употребата на електроавтомобили
 • Поетапна подмяна на общинския автопарк с електрифицирани превозни средства 
 • Друг приоритет ще бъде стриктен контрол на горенето на боклуци в кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци
 • Ще се обследват и приоритизира премахването на „кални точки“, нерегламентирани сметища в района
 • Стриктен контрол на строителните обекти в района, заедно с тяхната строителна транспорт и механизация

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • 21 ДГ "Ежко Бежко", филиал, жк. „Дружба” 1, ул. „5016” № 3
 • Филиал на 185 ДГ „Врана”, кв. Врана, бул. ”Цариградско шосе” 387
 • 89 ОУ „Христо Стамболски”, ж.к. „Дружба”, ул. Полк. Чудомир Топлодолски“ № 4
 • 150 ОУ „Цар Симеон Първи”, ж.к. „Дружба”, ул. „Делийска воденица” № 11
 • 163 ОУ „Черноризец Храбър”, ж.к. „Дружба”, ул. „Обиколна“ № 36
 • 68 СУ „Акад. Никола Обрешков”, ж.к. „Дружба”, бул. „Проф. Цв.  Лазаров” 122
 • 69 СУ „Димитър Маринов”, жк. „Дружба”, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски“ № 2
 • Професионална гимназия по транспорт, ул. „Мюнхен” 12
 • Кметство с. Бусманци
 • Район Искър- Социална Служба
 • Читалище „Елин Пелин”, с. Бусманци
 • Общински културен институт- Искър
 • 28 ДКЦ- задължително саниране и вътрешна реконструкция

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • В кварталите „Дружба 1“ и „Дружба 2“ все още са единични случаи на напълно санирани кооперации 
 • Необходимост от саниране имат повечето жилищни сгради в района, с панелна и ЕПК конструкции
 • Ще проведем активни обучения сред домоуправителите на сгради за възможностите за саниране и енергийна ефективност
 • Всяка сграда, която подготви нужните документи и ги предостави ще бъде приоритетно придвижване към следващите одобрителни инстанции

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Основните места, където все още се използва твърдо гориво са кварталите „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци
 • Може твърдото гориво да бъде заменен с пелетно
 • Възможност за изграждане на общински производства за пелети от зелени отпадъци- всеки ден в София се изхвърлят повече от 20 тона дървен материал
 • Включване на кварталите „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци в програмата за „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, за да се сведе до минимум този вид замърсяване
 • Изграждането на соларни станции и паркове в общинските терени (ниви)

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • В последните няколко години се наблюдава засилено строителство между жк „Дружба 1“ и „Дружба 2“, което довежда до замърсяване с фини прахови частици в района
 • За да се осъществява по- стриктен контрол, трябва да се промени правилника на инспектората и да има щатни бройки към районните кметове
 • Трябва да се следят: входовете и изходите на строителните площадки, преминаващата тежка техника, камиони с чергила, превозващи изкопен материал и др.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • Наличната велоалея, по улица „Обиколна“ е крайно недостатъчна- огражденията й са постоянно чупени от преминаващите автомобили и градски транспорт
 • Свързване на велоалеите в района с останалите в градската мрежа
 • Изграждане на нова велоалея по цялото продължение бул. „Цветан Лазаров“, който е достатъчно широк и няма да има нужда от допълни уширения
 • Изграждане на велоалея по ул. „Димитър Пешев“
 • Изграждане на вело и пешеходна алея до река Искър, и по поречието ѝ в района
 • Изграждане на вело и пешеходна алея до парка Врана
 • Изграждане на подходящи вело паркинги и навеси, в комбинация със зарядна станция около и в метростанциите в района

Разчистване на незаконни сметища

 • По поречието на р. Искър (в района на кв. „Димитър Миленков“)
 • Между парк Врана и кв. „Абдовица“
 • Сметище за автомобилни гуми- до р. Искър, кв. „Димитър Миленков“
 • Купчини битов отпадък в района на ул. „Канала“ в жк Дружба 1

Подобряване на градския транспорт

 • С приоритет трябва да се изградят трасета на довеждащ електротранспорт до и от метростанциите в района
 • Изграждане на вътрешноквартален електротранспорт- за удобна връзка, която в момента липсва, на кварталите „Дружба 2“, „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци с кв. „Дружба 1“- където се намират всички административни сгради, както и 28 ДКЦ
 • Голяма част от спирките в района са без навеси и пейки- ще се направи подробно обследване и ще се предприемат съответните действия по поставянето на такива

Паркове и градини

 • Район „Искър“ е богат на потенциални терени за нови паркове и градини, както и за разширение на съществуващите
 • В жк „Дружба 2“ все още няма изграден нито един парк. Там потенциал да се изгради такъв има на мястото на т. нар. Кучешка градина (Парк „Таралежите“). Трябва да се премине през процедура на отчуждаване на нужните имоти
 • Река Искър е най- дългата река в България и преминава през целия ни район. Ще инициираме облагородяване и изграждане на крайречни паркове и алеи, които да са удобни за разходки и спорт.
 • Изграждане на достъпна връзка на кварталите „Дружба 1 и 2“ с парк „Врана“
 • Подобряване на инфраструктурата и допълнително развитие на парк „ Дружба“, заедно с едноименното езеро

Спортни площадки

 • В повечето междублокови пространства на кварталите „Дружба 1“ и „Дружба 2“ има изградени детски площадки, като голямата част от тях са със стари и силно амортизирани съоръжения за игра, което ги прави опасни за децата
 • Екип на районната администрация ще обиколи и обследва всички такива съоръжения, след което ще се премине към поетапна подмяна на всички детски площадки с модерни съоръжения, както и с ударопоглъщаща настилка
 • Изграждане на ново игрище от смесен тип (футбол, баскетбол, волейбол) в карето ул. „Канала“- ул „Тирана“- ул „Илия Бешков“
 • Изграждане на футболно игрище- на входа на кв. „Абдовица“
 • Изграждане на малка спортна зала- ул. „Илия Бешков“

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Организиране на спортни празници за ученици и деца от детските градини
 • Турнири на открито и закрито по: народна топка, футбол, баскетбол
 • Турнири по шах и табла в парк „Дружба“
 • Масов спорт- тичане, велопоходи, ходене до парк „Врана“
 • Демонстрации на различни спортове с цел запалването на децата на любов към спорта

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Изграждането на по- високи бордюри, както и поставянето на физически ограничители в зелените площи
 • Изграждане на паркинги в т. нар. „кални точки“ и там, където е възможно
 • Въвеждане на еднопосочна система на движение в локалните междублокови пространства, което ще освободи едната лента за паркиране на автомобили
 • Маркиране на паркоместата около жилищните сгради
 • Активно следене, стикиране и вдигане на неподвижните МПС, както и такива с неплатени данъци и излезли от употреба моторни превозни средства

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • В района се наблюдават няколко сериозни топлинни острова и това са големите булеварди
 • Засаждането на дървета по цялото продължение на бул. „Цветан Лазаров“ е от абсолютна необходимост
 • Също и улиците „Илия Бешков“ и „кап. Димитър Списаревски“
 • В цялата индустриалната зона НПЗ Искър
 • В парк „Дружба“ има необходимост да се залеси с допълнителна растителност

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • 28 ДКЦ е в критично състояние и има нужда от редица подобрения:
  • Пълно саниране, смяна на дограма и топлоизолация
  • Вътрешни ремонти- освежаване на подова настилка, стълбища и врати на кабинети
  • Изграждане на асансьор
  • Достъпна среда за майки с колички и хора със специфични потребности

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • С приоритет трябва да се изградят трасета на довеждащ електротранспорт до и от метростанциите в района
 • Изграждане на вътрешноквартален електротранспорт- за удобна връзка, която в момента липсва, на кварталите „Дружба 2“, „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци с кв. „Дружба 1“- където се намират всички административни сгради, както и 28 ДКЦ
 • Активно използване и на ЖП свързаност- гара „Искърско шосе“ и гара „Искър“ могат да бъдат начална станция за бърза връзка с Централна гара и гара Подуяне

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Приоритетно екип на районната администрация ще обиколи и обследва всички междублокови пространства, след което ще се премине към поетапна ремонт или подмяна на всички пейки, ограждения и кошчета за боклук
 • Озеленяване и поддържане на зелените площи в междублоковите пространства и по улиците на района
 • Пребоядисване на надраскани с графити стени
 • Обработка на външните стени на всички административни сгради- училища, детски градини, читалища, администрация и ДКЦ със специално анти- графити покритие (тип течен парафин), което ще позволи по- лесното им почистване
 • Подмяна или боядисване на стълбовете за улично осветление

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Приоритетни ремонти на тротоари около обществено значими сгради- училища, детски градини, администрация и ДКЦ
 • Цялостно обновяване на вътрешнокварталните улици в кварталите „Дружба 1“ и „Дружба 2“
 • Цялостен ремонт на улиците „Фармапарк“ и „Просвета“ в с. Бусманци
 • Неотложен ремонт на ул. „Димитър Пешев“
 • Премахване на неизползваните влакови релси на кръстовището на ул. „5001“ и „5002“
 • Ремонт на Ул. „Неделчо Бончев“ 
 • Ремонт на Ул. „Илия Бешков“
 • Ремонт на бул. Христофор Колумб
 • Ремонт на цялата улична мрежа в индустриалната част- НПЗ Искър
 • Два пробива биха улеснили изключително влизането и излизането от района в посока Изток- продължение на бул. „Цветан Лазаров“ с пробив в близост до парк „Врана“, бул. „Цариградско шосе“ или продължение на ул. „Обиколна“ с пробив в близост до парк „Врана“, бул. „Цариградско шосе“
 • Пробив бул. „Неделчо Бончев“- Околовръстен път ще улесни влизането и излизането от индустриалната зона

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Ще развием програма за стимулиране на пенсионерски и други социални клубове, като ще предоставяме общински помещения за тяхното функциониране
 • Екип на районната администрация ще направи обстоен преглед на съществуващия сграден фонд на училища и детски градини и ще се вземат необходимите мерки за своевременни ремонти, за да могат децата да се развиват в перфектна и здравословна среда
 • Всички училищни дворове ще бъдат отворени и поетапно ремонтирани, за да се развият като спортни терени за всички спортуващи от района

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

Районът вече е притегателен за иновативните бизнеси и трябва да продължим да работим в тази посока. Изградените бизнес сгради привличат средни и големи производствени и ИТ компании. 

 • Ще създадем политики за активно привличаме повече ИТ компании, които да установят процесите си в района
 • Ще работим за улеснени процедури при изграждането на нови офисни сгради в НПЗ Искър, където може да се обособи следващия бизнес парк 
 • Създаването на добра свързаност и инфраструктура ще улесни компаниите в своят избор на локация

Привличане на инвестиции

 • Район „Искър“ може да се обособи като ново средище за високотехнологични компании
 • В научно производствената зона Искър има възможност да се инвестира и построят бизнес сгради и паркове, в които да открият свои офиси ИТ компании и други от технологичния сектор
 • Осигуряването на добра свързаност и инфраструктура е от първостепенно значение за привличане на инвестиции

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • НПЗ Искър може да се превърне в най- големият логистичен център в София, като достъпите до Летище София, ЖП гара и големите пътни артерии ще играят ключова роля в това
 • За да се постигне това, трябва сериозно подобряване на инфраструктурата около индустриалната зона 
 • В момента, по улица „Неделчо Бончев“ има десетки изоставени цехове, складове и терени, които могат да привлекат инвеститори и да се обособи новата индустриална зона на района, която няма да бъде с тежки производства, замърсяващи въздуха, а със складови и логистични комплекси, които ще отворят и нови работни места за хората в района
 • Необходимо е да се реализира и пробив между ул. „Неделчо Бончев“ и околовръстен път, който значително ще облекчи трафика през кв. „Абдовица“ и с. Бусманци

Индустриални паркове

 • НПЗ Искър е най- подходящото място за изграждането на индустриален парк
 • В района вече има разпознаваеми производствени компании, които могат да играят ролята на посланици на идеята да развием индустриалната зона в района
 • Районът на Асансьорният завод е прекрасно място за първия модерен индустриален парк в района

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Района ни разполага със страхотна голяма сцена- Културен дом „Искър“, където ще се провеждат поне по два пъти седмично различни видове събития- театър, опера, кино, стендъп комедия и др.
 • Събуждането на културни масови мероприятия в Читалище Елин Пелин в с. Бусманци, за да е по- близо до хората от кв. „Абдовица“ и кв. „Димитър Миленков“
 • Изграждане на открити сцени- в парк „Дружба“ и в парк „Врана“
 • Активно развитие на туризма. Историческият парк „Врана“ може да се превърне в притегателно място за различни видове събития, семинари, изложби и беседи на открито
 • Могат да се провеждат и „зелени уроци“ за децата, тъй като парк „Врана“ е богат на много различни растителни видове
 • Стимулиране на пешеходния туризъм чрез изграждане на алея за разходки по поречието на р. Искър
 • Риболовен туризъм по река Искър и езерото „Дружба“
 • Организиране на велопоходи в района по поречието на Искър

Открити пространства за култура

 • Ремонтиране и активно използване на откритата сцена в парк „Дружба“
 • Активно използване на амфитеатрални пейки в парк „Дружба“ за различни събития- концерти, състезания със спортни лодки (дистанционно управляеми), комедийни събития и др.
 • Изграждане на беседки в междублоковите пространства
 • Изграждане на малки сцени (повдигнати подиуми) в междублоковите пространства за най- малките таланти, където могат да се изявяват- пеят и танцуват

Детски градини и ясли

 • Изграждането на нова сграда към съществуващата 108 ДГ „Детско царство“
 • Потенциален терен за строеж на изцяло нова ДГ- на ул. „Илия Бешков“, където в момента се намира изоставена спортна зала
 • След завършването на засиленото строителство в зоната между кварталите „Дружба 1“ и „Дружба 2“, ще се появи спешна нужда от разкриването на нови места в яслени и детски групи в този район

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Необходима е мащабна децентрализация на Столичен инспекторат
 • Столичният инспекторат трябва да се трансформира към районни инспекторати, за да могат районните кметове да упражняват контрол над работата на инспекторите в следните направления:
  • Опазване от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общински зелени площи
  • Достатъчно съдове за отпадъци и тяхното правилно третиране
  • Добре поддържани тротоари, улици и междублокови пространства
  • Добре поддържани паркове, зелени площи, детски площадки и спортни игрища
  • Добре почистени и опесъчени вътрешни улици и големи булеварди през зимата
 • Изграждане на система за бърза и лесна комуникация с районният инспекторат- изцяло дигитална, с възможност за прикачване на снимки и коментари по адресираният проблем

Сигурност

 • Приоритетно изграждане на видеонаблюдение на обществено значимите места в района- около всички училища, детски градини, в парковите зони, общински пазари и административни сгради
 • Поетапно включване в системата на  видеонаблюдение и улиците, както и входовете и изходите към кварталите в района
 • Изграждане на нови стълбове за осветление, със соларни зарядни станции и възможност за включване на видеонаблюдение на всеки стълб

Първостепенна улична мрежа

 • В района има няколко невралгични точки, с чести ПТП, на които трябва да се обърне сериозно внимание
  • Кръстовището на ул. „Димитър Списаревски“ и ул. „Илия Бешков“ – проучване на възможността да се реорганизира с в тип кръгово кръстовище
  • Поставяне на повдигнати пешеходни пътеки по бул. „Димитър Списаревски“ и бул. „Цветан Лазаров“
  • Нова регулация на светофарите на бул. „Христофор Колумб“- бул. „Цв. Лазаров“- ул. „Димитър Списаревски“
 • Районната администрация ще работи за реализацията на няколко пробива:

- Продължение на бул. „Цветан Лазаров“ и включването му в бул. „Цариградско шосе“

Или

- Продължение на ул. „Обиколна“ и включването и в бул. „Цариградско шосе“

- Тези два пробива ще облекчат значително влизането и излизането от кв. Дружба 1 и 2 в посока изток. В момента се образува постоянна тапа на кръстовището на ул. „Димитър Пешев и бул. „Цариградско шосе“

 • Продължение на ул. „Неделчо Бончев“ и ул. „5010“ на североизток, с цел облекчаване на трафика от НПЗ Искър и ограничаване на преминаването на тежкотоварни превозни средства през кв. „Абдовица“ и с. Бусманци
 • Възстановяване на пътната маркировка в района 
 • Маркиране на паркоместа в междублоковите улици ще повиши ефективното използване на пространството и ще намали спирането в зелените площи

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Районната администрация ще се ангажира с активни кампании срещу неправилно паркиране в зелените площи
 • Изграждането на по- високи бордюри, както и поставянето на физически ограничители в зелените площи
 • Изграждането на паркинги в т. нар. „кални точки“ и там, където е възможно
 • Въвеждане на еднопосочна система на движение в междублоковите пространства, което ще освободи едната лента за паркиране на автомобили
 • Маркиране на паркоместата около жилищните сгради
 • Активно следене, стикиране и вдигане на неподвижните МПС, както и такива с неплатени данъци и излезли от употреба моторни превозни средства

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

 • Изграждане на буферен паркинг в района на Метростанция „Искърско шосе“
 • Използване на буферния паркинг на Интер Експо Център от живущите в жк „Дружба“ 2. Най- долните 2 етажа на паркинга обикновено стоят празни и могат да бъдат предоставяни за използване от живущите в близост. ИЕЦ попада в границите на район „Младост“, но ще работим да осъществим това партньорство като добри съседи
 • Изграждане на етажен паркинг в района на кръстовището на ул. „Илия Бешков“ и „Димитър Списаревски“

Подаване на сигнали

 • „На един клик разстояние“- изграждане на мобилно приложение за бърза връзка с  администрацията на район Искър“
 • Активна информационна кампания за функционалностите и начините на използване
 • Навременна обратна връзка към подалия сигнала
 • Месечни обобщения за извършените действия по сигналите

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Приоритетно ще се работи в посока дигитализация на всички административни услуги:
  • Кореспонденцията с граждани
  • Издаване на удостоверения
  • Подаване на заявления
  • Смяна на адрес
  • Семейно положение
  • Издаване на нов административен адрес
 • Изграждането на изцяло нова интернет страница на районната администрация, която ще събира всички възможни дигитални услуги
 • Новата интернет страница ще предоставя електронни уеб-базирани форми, чрез които потребителите ще могат да заявяват електронни услуги чрез тях
 • С цел пълна прозрачност, в страницата ще бъдат публикувани всички текущи сделки с общинско имущество, поверено и управлявано от район „Искър“, както и разходваните средства от бюджети към момента

Децентрализация

 • Основна децентрализация трябва да се осъществи в Столичен инспекторат- трансформиране към районен инспекторат, под прекия контрол на районния кмет
 • Районната администрация трябва да разполага със самостоятелен бюджет, който се формира от местните данъци и такси.
 • Разнообразни са дейностите, които ще подобрят работата в районните администрации и ще осигурят по-добра ефективност, ще създадат по-безопасна и здравословна среда за деца и възрастни
 • Децентрализацията ще осигури средства за подобряване на околните пространства и съществуващата инженерна инфраструктура в района, както и за различни дейности, подобряващи културен и социален живот на жителите на района

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • Кв. Дружба 1- Живот на широко 
 • Кв. Дружба 2- Новата Дружба
 • Кв. Абдовица- Спокойствие до реката
 • Кв. Димитър Миленков- В близост до природата
 • с. Бусманци- Вратата на Искър

Искър

Район Искър е разположен в източната част на София. Районът има разнообразен профил, като включва в състава си както големи жилищни квартали, така и промишлени площи. Компаниите в район Искър допринасят за 6,2% от приходите и 5,0% от работните места в София.

№14 на картата, 24 МИР

Официален уебсайт: raioniskar.bg

Други населени места в района:

Бусманци

Население

Население на район Искър по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Искър живеят 59,9 хил. души, което е 4,7% от населението на Столична община (2021 г.). Възрастовата структура на населението в района не се отличава значително от средните нива за София. Хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) са 39,9 хил. души, или 66,6% от населението (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 14,5% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 18,9% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Искър (%, 2021 г.)

Образование

Искър се характеризира със сравнително нисък дял на висшистите и по-висок дял на населението със средно образование. Близо 21,9 хил. души в района имат висше образование, като това са 39,1% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Близо половината (45,6%) от жителите в същата възрастова група са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 15,3% (15,9% средно за СО). Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е сравнително висок – 65,8% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Искър и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Искър са 32,2 хил. души, което е 4,9% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е сравнително висок – 62,8% (60,9% средно за СО), като заетостта във възрастовата група 15-64 г. достига 76,4% (75% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Искър работят в сферата на търговията (20%), преработващата промишленост (11%) и информационните и комуникационните технологии (9%). В рамките на 5-8% са заетите в сферите на транспорта, държавното управление, професионалните дейности, административните и спомагателните дейности, образованието и строителеството, а под 5% са заети в туризма, здравеопазването и финансовите услуги. По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Искър са 497 души, като коефициентът на безработица в района е 1,4% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 34% от всички жители на Искър, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Близо половината пътуващи използват градския транспорт – 15% се придвижват с метро, 26% пътуват с автобус, а 8% пътуват с трамвай/тролей. Близо 14% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,2% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 6% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Броят на жилищните сгради в район Искър е 1 931, от които 311 (16%) са на шест и повече етажа. Районът се характеризира със сравнително нисък дял на новите сгради. Под 10% от сградите в Искър са построени в периода 2000-2021 г. (19% средно за СО), а близо 23% са построени до края на 1959 г. Общо в района има 30 170 жилища, като от тях 4 503 (15%) са необитавани. Това е вторият най-нисък дял на необитавините жилища в общината след район Илинден, като средното ниво за София е дял от 30% на необитаваните жилища. Близо половината (49%) от жилищата в район Искър използват за отопление топлинна енергия от централен източник, а други 35% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Малко под 3% от жилищата се отопляват на дърва или пелети. Район Искър се отличава с най-ниския дял на жилищата без енергоспестяваща дограма (28% при средно 41% за СО) и втория най-нисък дял на жилищата без външна изолация (46% при средно 56% за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK