Георги
Богданов

Район Нови Искър

Биография
 • Кандидат за район “Нови Искър”
 • Издигнат от “Демократична България”
 • Възраст: 32 г.

Образование

 • Бакалавър | Специалност “Публична администрация” | УНСС София
 • Сертификат за пилот (Private Pilot Certificate) Avel Flight School – Илинойс, САЩ

Професионален опит

 • С многогодишен опит в транспортния сектор – надзор на безопасността в EASY & QUICK TRANS LTD, САЩ.
 • Част от екипа на Асоциация „Дете и пространство“, където реализира различни проекти.
 • Гражданска ангажираност и лични каузи.
 • Участие в младежки доброволчески лагери в София за подобряване на благосъстоянието на обществени сгради и паркови пространства.
 • Доброволец в дейностите на Център за местно развитие – Бухово, София.
 • Инициатор и доброволец в множество кампании при почистване и извозване на отпадъци в столицата.
Планове за района
 • Ще работи за изграждането на бърз и удобен достъп на гражданите на “Нови Искър” до центъра на София от надлез “Надежда” до Околовръстен път и връзка на Северната тангента със село Кубратово.
 • Ще фокусира усилията си върху пътната инфраструктура и канализацията на селата в района.
 • Сред целите е подобряване на работата на районната администрация.

Мотив и амбиция

„Мечтая страната ми да бъде просперираща и модерна, отворена към проблемите на хората на местно ниво. Диалогичен съм и винаги търся решения, изгодни за всички. Имам дъщеричка почти на 1 г., която няма никаква представа, че е моят най-силен мотиватор да работя в полза на обществото.“

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Продължаване на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ с фокус върху район „Нови Искър“
 • Газификация на обществените и жилищни сгради
 • Насърчаване на използването на соларни фотоволтаични панели

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Преглед на всички учебни заведения в район „Нови Искър“, които подлежат на саниране и създаване на необходимост за кандидатстване по програми и проекти за фотоволтаични системи с оглед на енергийната им ефективност на обществените сгради. 

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • Изграждане на велоалея Войнеговци- Световарчене- Кубратово с продължение към кв. Бенковски
 • Изграждане на велоалея от град Нови Искър, през кв. Славовци, с преминаване на река „Блато“ и използване на стар междуселски път от 2,5 км., пресичане на ЖП линия и река „Какач“ и включване във велоалеята от първи лъч при с. Кубратово, към квартал Бенковски
 • Изграждане на велопарк в Нови Искър, Курило в парка.
 • При ремонтирането на всички междуселските пътища задължително ще се планира изграждането и на велоалеи, така че да се насърчи спорта и велосипедния транспорт в района и столицата

Разчистване на незаконни сметища

 • с. Локорско  – табаните
 • с. Войнеговци - между селото и черен път към с. Локорско  
 • с. Световрачене на пътя за минералната вода
 • Рекултивация на кариерата в с. Подгумер 
 • Сметищата в района на с. Доброславци
 • Създаване на устойчиви зелени политики за Район „Нови Искър“, както по отношение на информираността за разделно събиране на отпадъците, така и за последващото им рециклиране и/ или правилно третиране. Осигуряване на повече контейнери за разделно събиране на боклук. В момента тези контейнери или са препълнени или не са достатъчно редовно обслужвани.
 • Ангажиране на Екопак България за значително увеличаване на броя на точките с цветни контейнери за разделно събиране по селата в района и гр. Нови Искър
 • Залагане в договорите със сметопочистващите фирми да се поставят такъв тип кофи, за да се увеличи честотата на миене и почистване, както и стриктно да се следи и контролира изпълнението.

Подобряване на градския транспорт

 • Градския транспорт в отдалечените от центъра населени места на район „Нови Искър“ е от изключително голямо значение за местното население. Жителите ежедневно са принудени да сменят по 3-4 различни превозни средства за достигане до училища и месторабота, поради което трябва да се предложи  оптимизация на разписанието им.  Предлагаме интервалът на движение в пиковите часове – сутрин, обяд и вечер да се увеличи, предвид по-голямата натовареност.  
 • Поставяне а навеси на всички спирки във всяко населено място.
 • Времевият интервал на автобусите между спирките да се намали (В момента се  пътува повече от 40 минути от едно населено място до крайна спирка на автобуса). 

Паркове и градини

 • Подобряване на парковите пространства в град Нови Искър, Световрачене, Доброславци, Негован и Мировяне около паметника в чест на загиналите за Родината.
 • кв. Славовци  - парк „Кестена“ е едно от малкото места, където децата могат да играят безопасно и подрастващите да спортуват активно. Паркът има нужда от допълнително облагородяване с нова паркова мебел, с цветна растителност, осветеност, разширяване на детската площадка, така че да бъде по-атрактивен за  ползване от гражданите. Необходимо е въвеждането на мерки за контрол над вандализма.
 • кв. Кумарица - изготвяне на проект за облагородяване на централния площад „Св. Дух“
 • Необходимост от въвеждане на контрол над незаконната сеч на територията на селата Балша, Доброславци, Кътина, Войнеговци и Локорско.
 • Разширяване и облагородяване на гробищните паркове, както и ефективното им управление от страна на кметствата в района.

Спортни площадки

 • Преди всичко фокусът на управление ще бъде да се управляват детските площадки ефективно, така че да се използват чисти и добре поддържани.  
 • Реновиране и изграждане на нови детски площадки ще бъде извършено в с. Мировяне при паметника в чест на загиналите за родината, както и в селата Кътина, Доброславци, Житен, Балша, Подгумер, Войнеговци, Локорско, Кубратово, Световрачене, Негован и Чепинци
 • Реновиране и изграждане на нови детски площадки в кварталите на град Нови Искър, както следва Славовци, Военни жилища, Кумарица, Курило и Изгрев
 • Реализиране на инвестиционен проект за изграждане на многофункционална спортна зала в кв. Курило, която ще даде възможност за развитие на различни видове спорт в района.

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Устойчиво управление на съществуващите спортни съоръжения.
 • Привличане на ръководители за извънкласни и спортни дейности към училищата
 • Построяване на спортна зала в района 

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Преустановяваното на нерегламентираното паркиране в зелените площи ще се извърши, чрез инвестиране в инфраструктурата с участието на гражданите, така че да се изгражда гражданска култура за опазване на зелените площи. Освен това ще се изградят  локални паркинги  в междублоковите пространства там където е необходимо, както и поставяне на ограничителни колчета. 
 • Трайно разрешаване на проблема с паркирането на ул. „Искърско дефиле“ в кварталите Кумарица и Курило. 

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • В рамките на мандата ще се направи конкретно картографиране на възможностите за засаждане на дървета по улиците на кварталите и селата в района, за да се намали прегряването. 
 • Всеки тротоар  от началото до края ще се търси възможност за засаждане на дървета.
 • В района има села, където има големи тревни площи в парковите пространства и няма висока растителност. Тези пространства ще бъдат оформени с необходимата висока растителност. 

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • На територията на района няма общинска болница. Предвижда се основен ремонт на цялата сграда където се намира 31-ви Медицинския център на улица „Искърско шосе“, където се намира и  районната администрация на Район „Нови Искър“. Цялата сграда трябва да се ремонтира вътрешно, саниране и преразпределяне, така че да бъде удобно за гражданите и за хора с увреждания, и майки с колички.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • Удължаване на бул. Рожен от кв. Илиянци до Околовръстния път на входа на гр. Нови Искър.
 • Проектиране и изграждане удобен пътен възел на северната тангента при Требич, за да се избегнат задръстванията и да се осигури бърз достъп до София 
 • Проектиране и изграждане на съпътстващата инфраструктура при детелината на Северната тангента със село Кубратово.
 • Цялостен ремонт на  междуселищния път от квартал Бенковски, през Кубратово и Световрачене до Околовръстното шосе.  Пътят беше силно амортизиран при строителството на северната тангента

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Фокусът на управлението ще бъде всички улици в района да са ремонтирани, зелени и с тротоари, които да са подходящи за хора с увреждания и майки с колички.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

Междуселската пътна мрежа на Район „Нови Искър“ е една от най-големите, въпреки това специално усилия ще бъде направено, да се направи ремонт и реконструкция на пътната мрежа, за да се подобри свързаността между селата, както и центъра на София. Конкретни предложения: 

 • Кътина – реконструкция на „Кътински път“ до улица „Летец“ между селата Доброславци и кв. Славовци с велоалея. 
 • Доброславци - реконструкция на улица „Летец от кв. Славовци до Доброславци“ с велоалея
 • Житен – реконструкция на междуселски път „Житница“ от с. Мрамор до с. Житен с велоалея. 
 • Балша – реконструкция на междуселски път „Доброславско шосе“ от Доброславци до село Балша с велоалея.
 • Войнеговци – реновиране на междуселски път от с. Войнеговци до околовръстното шосе както и централната улица на селото с велоалея. 
 • Локорско – реновиране на междуселски път от околовръстно шосе до селото с велоалея. 
 • Кубратово – реновиране на междуселски път от кв. Бенковски към с. Кубратово и Световрачене с велоалея. 
 • Негован – реконструкция на междуселски път Негован – Северна тангента и Чепинци  с велоалея. 
 • Чепинци – Реконструкция на междуселски път от Чепинци към северната тангента с велоалея. 
 • Реновиране на силно амортизирания път от околовръстен път, през кв. Гниляне, кв. Изгрев към нови Искър с велоалея

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Развитие на социални услуги в подкрепа на хора нуждаещи се от подкрепа, чрез социално договаряне с независими доставчици 
 • Инвестиране в развитието на Център за обществена подкрепа на територията на Район „Нови Искър“
 • Развитие на мобилни социални услуги в района

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Основен фокус през управлението ще се постави върху подобряване на комуникацията с бизнеса и търсене на съвместни решения, така че да насърчи иновативния бизнес в района.
 • Влизане в контакт с фирми, работещи в IT индустрията и предлагане на възможностите в района. 
 • Основен фокус ще бъде подобряването на инфраструктура, за да се улесни пътуването на работещи и служители от София към района и обратно.

Привличане на инвестиции

 • Организиране на срещи с бизнеса за показване на преимуществата за инвестиране в района.

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Изготвяне на списък с предложения за привличане на инвестиции - в определените за целта ПУП-ове, където да бъдат заложени петна за трафопостове, с цел подобряване електрическото захранване на района и подобряване работата на бизнеса.
 • Изграждане на транспортна инфраструктура за подобряване на достъпа до новоизградените индустриални и логистични терени.
 • По време на настоящия мандат ще се идентифицират терени за изграждане на индустриални паркове, така че в район „Нови Искър“ да се обособят устойчив бизнес, който да разкрие нови работни места.   

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Ремонтиране на “Старата баня” в кв. Кумарица  - належащ ремонт. Банята е общинска собственост, но е затворена със Заповед през 2004 г., поради проверка, която установява, че е негодна за обществено ползване.
 • Районът е богат на паметници на културата. Пет от тях са с категория „национално значение“. Архитектурен и художествен паметник на културата са манастирът „Св. Димитър“ в с. Подгумер, църквата „Свети Николай“ в Негован, църквата „Св. Рождество Богородично“ в с. Житен, стенописите на църквата „Св. Петка“ в с. Балша. 
 • Манастирската църква „Св. Иван Рилски“ и „Св. Йоан Кръстител“ в кв. Курило са обявени, като народна старина
 • Църквата „Св. Петка“ в с. Войнеговци е каменна, вкопана в земята. Тя е построена преди Освобождението, но днес стенописите ѝ се нуждаят от реставрация
 • Траен е интересът на жителите към фолклора, който е и най-голямото културно богатство на града. Стремежът на всички жители на гр. Нови Искър е да съхранят и предадат на следващите поколения утвърдените народни и фолклорни традиции в града. За осъществяването на този стремеж помагат с дейността си и 4-те народни читалища в гр. Нови Искър със своите танцови състави, театрални колективи и самодейни фолклорни групи.
 • Развитие на балнеотуризма в региона, който е богат на минерални води в землищата на Кумарица, Чепинци, Световрачене и др.

Открити пространства за култура

 • Изграждане на открита сцена на площад „Св. Дух“ в Нови Искър след извършване на цялостен ремонт на площада.

Детски градини и ясли

 • На територията на район “Нови Искър“  има 7 училища и 10 детски градини, 4 от които са в градската част. 
 • Състоянието на материално-техническата база на учебните заведения в града е сравнително добро. Необходимо е да бъдат отделени средства за подобряване благосъстоянието на училищните дворове в околните села.
 • Проблемът с местата в детските градини в Район „Нови Искър“ не актуален и не в толкова голяма степен, както в централните части на София. Въпреки това тенденцията е към увеличаване на населението на района и е необходимо предвиждане на нови места в детските ясли и детските градини. 
 • Реновиране на детската градина във Войнеговци, която е със самостоятелен парк и обособяването ѝ като филиал на съществуващите от съседни села.  Сформиране по една яслена група за деца от 1 до 3 години и група за деца от 3 до 7 годишна възраст. В момента децата от Войнеговци се извозват в други населени места дори и в центъра на София.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Необходимо е преструктуриране на Столичния инспекторат, като инспекторите преминат на подчинение на кметовете на райони. Целта е да се осъществява контрол на работата им на терен. 
 • Осъществяване на ефективен контрол по опазване от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общински зелени площи, площади, улици и паркове.  
 • Осигуряване на бюджет за опазване чистотата в района, и да бъдат поддържани парковете, зелените площи, детски площадки и спортни игрища

Сигурност

 • Изграждане на видеонаблюдение на всички входове и изходи на населените места в района.
 • Видео наблюдение пред детски градини, училища,  кметства, детски площадки, паркове, както и в гробищните паркове.
 • Периодични срещи и подкрепа на дейността по охраната и сигурността съвместно кварталните инспектори, представители на МВР, както и на фирмите оказващи охранителна дейност на територията на район „Нови Искър“. 

Първостепенна улична мрежа

 • Предвижда се да се извърши одит на състоянието и ефективността на системите за улично и парково осветление и изготвяне на средносрочна програма за модернизация. Към този момент огромна част от района е тъмен или некачествено осветен. Особено валидно е това за вилните зони в кварталите, където улично осветление почти липсва.
 • Основен приоритет за район „Нови Искър“ е водопроводът и канализацията. Ще предприемем всички необходими действия, така че при одобряване на регионален - пред инвестиционно проучване (ПИП) за интегриран воден цикъл (водопровод и канализация) на Столична община, в това число район "Нови Искър" от финансиращия орган, ще имаме пълна готовност за подпомагане и осъществяване на всички етапи от реализацията на проекта, които са от нашата компетентност.
 • В почти всички има нужда от смяна на водопровода и изграждане на нови инсталации за чиста вода и отпадни води. Сериозен е проблемът с отпадната вода. Има изградени незаконни канализации, домакинствата са със септичните ями. 
 • Одит на тротоарните настилки, като в някои населени места тротоари почти липсват, като в с. Житен например. Изграждане на нови тротоари, озеленяване и ремонтиране на некачествени настилки с осигуряване на достъп за хората с увреждания и детски колички.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Полагане на маркировка навсякъде, където е позволено паркирането, така че жителите да бъдат сигурни къде е разрешено да паркират
 • Строг контрол срещу паркирането по тротоари, зелени площи и пътното платно - чрез постоянни проверки, видеонаблюдение и физически бариери за неправилното паркиране.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Създаване на нова интернет страница на район „Нови Искър“, която да дава много повече възможности за кореспонденция с гражданите, както и за вътрешно управление на процесите в администрацията и между кметствата в района. Интернет страницата ще дава възможности да се заявяват уеб-базирани форми, за да могат гражданите да заявяват електронни своите заявления и да подават сигнали.
 • Предоставяните от администрацията на района услуги ще са достъпни чрез персонализираното пространство за Столична община.
 • С цел по-голяма прозрачност на дейността на администрацията и районния кмет, ще се дават ежеседмични новини за извършени дейности и постигнатите резултати. Освен това ще бъдат публикувани всички текущи сделки с общинско имущество, изразходваните средства от бюджети към дадения момент.

Децентрализация

 • Осигуряване на средства на районните кметове, с които да осъществяват местни политики. Това може да бъде обвързано с реализираните приходи от местните данъци и такси (МДТ); наеми от отдадени под наем помещения общинска собственост; и приходи от събирани такси и цени на услуги от администрацията, в това число физически и юридически лица. 
 • Със средствата на районно ниво ще могат да бъдат реализирани конкретните мерки за поддържане на зелени площи, междублокови пространства, дворове на училища и детски градини, както и други дейности, които към настоящия момент не е възможно да възложим ще можем да го правим. 
 • Децентрализацията ще предостави възможност на районните администрации да се справят с малките, но изключително значими проблеми на териториите си, които вълнуват гражданите.
 • Необходимо е осигуряване на средства за ремонт и поддръжка на гробищните паркове на територията на района. Със собствени средства ще се осигури частична възможност за извършване на задължителните дейности, като поетапно се възложи изграждане на видеонаблюдение, поддръжка на изградените помещения за тъжни обредни ритуали, както и кастрене, косене и др.
 • Децентрализацията ще доведе до по- бързо и ефективно ремонтиране и поддържане на детските площадки в района. В момента се извършва единствено при осигурени целеви средства и това е  предпоставка за налични опасни условия за ползването им, както и недоволство от страна на гражданите. 
 • Асфалтирането на вътрешноселищни улици в това число тротоарни настилки.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • Нови Искър – Градът на новото време
 • Локорско - Красота в сърцето на Природата
 • Балша - Кът на живописната история и топлото гостоприемство
 • Кътина – Природа – Традиции - Бъдеще
 • Чепинци - Обединени от историята и бъдещето
 • Житен - Кът на зеленината и вдъхновението
 • Подгумер – Силата е в красотата на природата ни и общността
 • Войнеговци – Заедно към едно по-зелено и напреднало Войнеговци
 • Световрачене – Съчетаваме традицията с модерността за по-добро бъдеще
 • Мировяне – Заедно създаваме историята в Мировяне
 • Доброславци – Слава на добрите дела
 • Кубратово – Вратата към Столицата

Нови Искър

Район Нови Искър обхваща обширни територии на север от София. Административен център на района е град Нови Искър. Районът има скромен принос за икономиката на София, като компаниите в района допринасят за около 0,1% от приходите и работните места в София.

№21 на картата, 25 МИР

Официален уебсайт: novi-iskar.bg

Други населени места в района:

Нови Искър, Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци, Локорско, Войнеговци, Подгумер, Кътина, Мировяне, Доброславци, Житен, Балша

Население

Население на район Нови Искър по възраст (2021 г.)

Население

Населението на района е 28,8 хил. души, което представлява 2,3% от всички жители на Столична община (2021 г.). Районът се характеризира с висок дял на възрастните хора. Общият брой на хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 19 хил. души, или 66,0% от населението на района (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 13,5% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 20,5% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Нови Искър (%, 2021 г.)

Образование

Район Нови Искър се отличава с нисък дял на висшистите и висок дял на населението със средно образование, както и на населението с основно и по-ниско образование. Близо 5,5 хил. души в района имат висше образование, като това са 20,1% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Хората със средно образование в същата възрастова група са 57,8% (40,5% средно за СО), а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 22,1% (15,9% средно за СО). Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е най-ниският в София – 56% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Нови Искър и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Нови Искър са близо 13,4 хил. души, което е 2% от всички заети в Столична община (2021 г.). Заетостта в района е сред най-ниските в София. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е 53,6% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост на населението на 15-64 г. достига 67,6% (75,0% средно за СО). Най-голям дял от заетите жители на район Нови Искър работят в сферата на търговията (22%) и преработващата промишленост (16%). В рамките на 6-8% са заетите в сферите на транспорта, държавното управление и строителството. По официални данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Нови Искър са 239 души, като коефициентът на безработица в района е 1,7% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че цели 45% от всички жители на Нови Искър, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Това е един от най-високите дялове сред районите в София. Под 40% от пътуващите жители на Нови Искър използват градския транспорт – 5% се придвижват с метро, 32% пътуват с автобус, а 3% пътуват с трамвай/тролей. Около 12% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 0,6% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването едва 4% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Броят на жилищните сгради в район Нови Искър е 12 744, като едва 6 от тях са на шест и повече етажа. Около 16% от сградите са построени до края на 1959 г., а 11% са построени в периода 2000-2021 г. Общият брой на жилищата е 16 537, като от тях 6 150 (37%) са необитавани. За разлика от повечето райони на столицата, минимален процент от жилищата в Нови Искър се отопляват чрез топлинна енергия от централен източник. Около 26% от жилищата използват за отопление електрическа енергия. Общо 39% се отопляват на дърва или пелети (24% на дърва и 15% на пелети), като това е най-високият процент в София. Над 1 500 жилища (10%) използват за отопление въглища. Делът на жилищата без енергоспестяваща дограма е 44% (41% средно за СО), а този на жилищата без външна изолация е вторият най-висок в София – 67% (56% средно за СО).

Всички райони

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK