Еней
Енчев

Район Студентски

Биография
 • Кандидат за район “Студентски”
 • Издигнат от “Продължаваме Промяната”
 • Възраст: 59 г.

Образование

 • Магистър | Специалност “Икономика и управление на търговията” | УНСС София

Професионален опит

 • Над 30 години опит като предприемач в сферата на търговията, финансите и финансовото планиране.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Има активна гражданска позиция, която е изразявал чрез протестни действия срещу социалната и политическа несправедливост от 1990 г. насам.
 • Личните му каузи включват модернизация на съществуващите паркове, градини, детски градини, ясли и спортни игрища, както и изграждане на нови.

Дейност за София до момента

 • Участвал е в редица доброволчески инициативи за почистване и облагородяване на района.

Планове за района

 • Подобряване ефективността на районната администрация
 • Борба с презастрояването.
 • Подобряване пътната и транспортна инфраструктура в района.
 • Обновяване на парк “Студентски” и грижа за по-малките зелени площи и градинки.

Мотив и амбиция

“Имам богат житейски и управленски опит, който искам да използвам, за да превърна район “Студентски” в спокойно, приветливо и благоустроено място за живот на младите хора.”

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

 • Ограничаване на отоплението с твърдо гориво
 • Стимулиране на пешеходния и вело транспорт, както и ползването на градския транспорт
 • Премахване на калните точки за паркиране

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 • Разработка и изпълнение на текущи програми за осведомяване и разясняване на гражданите на възможностите за достъп до финансиране за рехабилитация и подобряване на енергийната ефективност и архитектурния облик на съществуващия жилищен фонд, вкл. пред и около жилищните пространства
 • Подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти за подобряване на енергийната ефективност и модернизация на жилищния фонд, финансирани със средства по НПВУ, ОПРР 2021 – 2027 и национални програми
 • Подпомагане на няколкото стари кооперации в ж.к. Малинова долина за саниране, посредством изготвяне на идейни проекти - бл.27, бл. 2 бл. 29 вх. А, бл. 21, бл. 23, бл. 1

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ СТРОИТЕЛНИ И ДРУГИ ОБЕКТИ

 • Контрол на изхвърлянето на строителни отпадъци. Налагане на глоби. Видеонаблюдение на входовете и изходите на черните пътища
 • Подмяна на контейнерите за смет с такива, които възпрепятстват ваденето на отпадъци.
 • Обособяване на местата за контейнери и публикуване на схемата за разпределение на контейнерите
 • Контрол на мръсните камиони при излизане от обекти
 • Контрол и трайно изискване за поддържане чистотата на района на дискотеките по ул. "Атанас Манчев"
 • Осигуряване контейнери в ж.к. Малинова долина за строителни или по-големи отпадъци и извозването им два пъти в месеца в рамките на една година след влизане в експлоатация
 • Насърчаване на изграждането на мобилни автомивки на изходите на строителните обекти и входовете и изходите на незавършените улици, посредством постоянен контрол и налагане на глоби в максимален размер на строителите и възможност за публично-частно партньорство

РАЗЧИСТВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА

 • Продължаване на практиката за разчистване на незаконните места, където се горят отпадъци в ж.к. Малинова Долина
 • Въвеждане на измервания на чистотата на въздуха и реален контрол върху замърсителите
 • Контрол върху изхвърлянето на отпадъците около контейнерите и образуването на сметища зад контейнерите за смет в район Студентски

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛО ТРАНСПОРТ

 • Оптимизиране на околните обществени паркинг зони и монтаж на вело-паркинги.
 • Проучване възможностите за изграждане на велосипедна алея, която да свързва парка до Кауфланд, НСА и парка в Студентски
 • Изграждане на тротоар по ул. "проф. Атанас Иширков" в частта до НСА и ул. "Димитър Стефанов"
 • Изграждане на пешеходни алеи на мястото на естествено оформилите се пътеки за преминаване през зелени площи и междублокови пространства

ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

 • Голяма част от спирките в района са без навеси и пейки- ще се направи подробно обследване и ще се предприемат съответните действия по поставянето на такива

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

 • Одит на състоянието и ефективността на системите за улично и парково осветление и изготвяне на средносрочна програма за модернизация. Към този момент огромна част от районна е тъмен или некачествено осветен, което пряко влияе върху сигурността на гражданите.
 • Обновяване и модернизация на съществуващите паркове и градини. Проектиране и изграждане на нови съвременни градски микропаркови оазиси за отдих и социални дейности в оживени публични пространства с вискоинтензивен пътникопоток.
 • Обновяване, модернизация и създаване на нови кучешките градинки.
 • Запазване на Парк Въртопо - цялостно изчистване, поддръжка и обсъждане с голяма столична община за изграждането на парк за отдих, който да се ползва от цяла София
 • Разрешаване на казуса със статута на "парка с жирафа" - между 8-мо СОУ и бл. 98А в ж.к. Мусагеница
 • Поддържане на новопосадените дръвчета на ул. “Живко Сталев”

СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

 • Разширяване на сега съществуващата единствена детска площадка зад блок 25 в ж.к. Малинова долина
 • Ремонт и обновление на детски площадки пред общежития - бл. 59, бл. 60, бл. 61, както и др. в Студентски град.
 • Облагородяване на зоната около Зимен дворец и превръщането му в своеобразен площад/ център около сърцето на квартала - да съвместява ефективен паркинг, детска площадка и зелена площ/ площад за разходка
 • Ремонт на площадката зад бл. 55 (ВУЗ отказват да поемат отговорност)
 • Изграждане на площадка/игрище, подходяща за деца над 12 г. в общинския терен в ж.к. Малинова долина, бл. 2
 • Функционално свързване на площадките пред и зад бл. 25 (ж.к. Малинова долина)  в смесена пешеходна и зона и еднопосочни улици с намалена скорост
 • Футболно игрище пред бл. 103 в ж.к. Мусагеница
 • Проучване на възможностите за изграждане на стрийт фитнеси и слагането на допълнителни тенис маси, където е възможно

РАЗВИТИЕ НА МАСОВ СПОРТ ЗА ДЕЦА, МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ

 • Организиране на спортни турнири между училищата в района и съответно висшите училища
 • Спортни мероприятия, свързани с опорно двигателната система
 • Открити уроци за правилата за движение съвместно с органите на МВР
 • Локални маратони и състезания по бягане

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАРКИРАНЕТО В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ТРОТОАРИ

 • Анализ на наличната паркинг инфраструктура, потребностите и възможностите за подобряване условията за паркиране.
 • Функционална оптимизация на съществуващите обществени паркинги.
 • Обособяване на парко места “kiss&ride” за краткосрочно спиране пред детските градини и училищата.
 • Планиране, проектиране, финансово обезпечаване и анализ на възможностите за изграждане на нови подземни гаражи в урегулирани поземлени имоти общинска собственост.
 • Физическо ограничаване на паркирането върху тротоарите и пешеходните зони чрез антипаркинг елементи на градското обзавеждане.

ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ И ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

 • Проучване възможностите за модернизация и ремонт на Студентска поликлиника
 • Достъп до паркинга на Студентска поликлиника за ползващите здравното заведение.
 • Популяризиране на т. нар. здравен календар - за профилактика и превенция

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИЯ ОБЛИК НА КВАРТАЛИТЕ

 • Изготвяне на програма за благоустрояване и превръщане на междублоковите пространства в красива, достъпна, удобна, сигурна, здравословна и устойчива среда за отдих, спорт и социални дейности и общуване
 • Разработване на единна концепция за функционални, сигурни и атрактивни публични пространства и стандарт за градското обзавеждане
 • Изработка на типови проекти за модернизация на междублоковите пространства, съобразени с тяхната типология и площ, като там където има учебни кампуси пространството да е от типа на затворената среда
 • Проектиране и изграждане на естетични и функционални допълващи елементи на градската среда – фонтани, чешми, публични тоалетни
 • Строг контрол върху работата на сметосъбиращите фирми
 • Извършване на цялостен преглед на дървесната растителност на района и предприемане на действия по премахване на сухи и опасни дървета. Подрязване на корони на дървесни видове
 • Поетапна подмяна на счупените пейки в парковете в района

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Изграждане на пробив от ул. “Иван Странски” до бул. “Св. Климент Охридски” за подобряване на достъпа до квартала
 • Изграждане на пробив от ул. “Едуард Генов” до бул. “Св. Климент Охридски” за подобряване на достъпа до квартала
 • Свързване на ул. “Тодор Недков” с ул. “Крикор Азарян”
 • Изграждане на тротоар около цялата оградата на НСА по ул. “Акад. Стефан Младенов”, вкл. от арката до обръщалото на автобусите.
 • Новите тротоари да се изпълняват с настилка, позволяваща пълно възстановяване в първоначалния вид, след разкопаване и в съответствие с изискванията на наредбите за достъпна среда, така че да позволяват свободното придвижване на незрящи хора и хора в инвалидни колички.

ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Подготовка на проектни предложения и реализация на проекти за модернизация на образователната, здравна и социалната инфраструктура със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.
 • Иницииране на строителството на ново училище, за което има подарен имот на ул. „Д-р Йордан Йосифов“ в ж.к. „Студентски град“
 • Проучване на възможността за изграждане на училище в района на пешеходно разстояние в ж.к. Малинова долина, ул. “Крикор Азарян” и бъдещия линеен парк

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА КАТО ЧАСТ ОТ ИКОНОМИКАТА НА ГРАДА

 • Организиране на празника на района съвместно с читалищата в района и самодейните танцови и певчески състави
 • Организиране на различни събития, свързани с Международния ден на младежта
 • Провеждане на различни фестивали, в които да участват творци, занаятчии и независими дизайнери
 • Организиране на графити фест

ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ЗА КУЛТУРА

 • Парковете около висшите училища дават възможност за монтирането на сцени и провеждането на различни фестивали и мероприятия
 • Провеждане на различни „зелени уроци“ и еко кампании, както и кино фестивали на открито

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

 • Изграждане на ясла/ детска градина/ училище -УПИ VII на ул. Проф. Атанас Иширков/ ул. Акад. Борис Стефанов
 • Изграждане на паркинг около Детска ясла на 16 ДГ, който да се ползва и от околните общежития и да се спре паркирането върху зелени площи и рушене на тротоари

РЕД

+ -

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

 • Отделяне на всички контролни функции, по които Столичен инспекторат няма

правомощия, в правилните дирекции и направления (пример: паркиране – в ЦГМ, инфраструктура – в дирекциите на НАГ и дирекция „Строителство“ и т.н.)

 • Цялостна дигитализация на контролните процеси на инспектората, като непосредствено след съставяне на протокола от проверката, съответно акта за установяване на административно нарушение, данните автоматично да влизат в деловодната система на Столичен инспекторат
 • Публикуване на актуална статистика за наложените и събраните глоби за нарушения;

СИГУРНОСТ

 • Приоритетно изграждане на видеонаблюдение на обществено значимите места в района- около всички училища, детски градини, в парковите зони, общински пазари и административни сгради
 • Поетапно включване в системата на видеонаблюдение и улиците, както и входовете и изходите към кварталите в района
 • Изграждане на нови стълбове за осветление, със соларни зарядни станции и възможност за включване на видеонаблюдение на всеки стълб

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 • Изграждане на мобилно приложение за бърза връзка с администрацията на района
 • Активна информационна кампания за функционалностите и начините на използване
 • Навременна обратна връзка към подалия сигнала
 • Месечни обобщения за извършените действия по сигналите
 • Официална страница в социалната мрежа Фейсбук, както и възможности за сигнали по телефон, имейл и чрез пощенски кутии във всеки квартал. Гражданите да избират как да сигнализират за проблема, а общината задвижва всичките си механизми и налични ресурси да го оправи.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

 • Дигитализиране на вътрешните процеси, достъпа до обществена информация и административните услуги за гражданите. Надграждане на съществуващите електронни услуги и т.нар. ''електронно деловодство'', услуги ''на едно гише'' и т.н.
 • Увеличаване приемните дни и приемното време на кмета и неговите заместници с граждани и организации.
 • Изграждането на изцяло нова интернет страница на районната администрация, която ще събира всички възможни дигитални услуги

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

 • Контрол по почистване, сметосъбиране и обществен ред да се извършват съвместно с районен общински инспекторат. Районният кмет да може да дава насоки на районния инспекторат.
 • Районния кмет да има по-голям бюджет и свобода да го разпределя спрямо потребностите и приоритети на района си.
 • Финансова и техническа възможност да реагира на спешни и малки дейности за подобряване на ежедневието на гражданите.

Студентски

Студентски е един от най-големите райони в Столична община. Характерно за район Студентски е, че населението по настоящ адрес е чувствително повече от населението по постоянен адрес, като причината е във високия брой на студентите в района. Към края на 2022 г. в район Студентски живеят близо 110 хил. души по настоящ адрес, като техния брой е съпоставим с другите големи райони на столицата – Люлин и Младост. Въпреки големия брой на текущо живеещите в района, компаниите в район Студентски допринасят за едва 1,8% от приходите и 2,9% от работните места в София.

№16 на картата, 23 МИР

Официален уебсайт: studentski.bg

Население

Население на район Студентски по възраст (2021 г.)

Население

Преброяването през 2021 г. отчита, че в район Студентски живеят 74,2 хил. души, което е 5,8% от населението на Столична община (2021 г.). Районът се отличава с най-високия дял на хората в трудоспособна възраст и най-ниския дял на децата. Хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) са 54,5 хил. души, или 73,5% от населението (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 9,6% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 16,9% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Студентски (%, 2021 г.)

Образование

Студентски се характеризира със сравнително нисък дял на висшистите и по-висок дял на населението със средно образование. Над 26,1 хил. души в района имат висше образование, като това са 37,1% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Близо половината (44,8%) от жителите в същата възрастова група са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 18,1% (15,9% средно за СО). Образователната структура на населението в района безспорно е повлияна от големия брой на студентите.

Заетост

Коефициент на заетост в район Студентски и Столична община (2021 г.)

Заетост

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е висок – 66,2% (63,7% средно за СО). Работещите жители на район Студентски са 43,1 хиляди, което е 6,5% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години е сравнително висок – 64,3% (60,9% средно за СО), като заетостта във възрастовата група 15-64 г. достига 76,7% (75% средно за СО).

Най-голям дял от заетите жители на район Студентски работят в сферата на търговията (15%), информационните и комуникационните технологии (13%), преработващата промишленост (11%) и професионалните дейности и научните изследвания (8%). По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Студентски са 341 души, като коефициентът на безработица в района е 1,3% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 32% от всички жители на район Студентски, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Под половината пътуващи използват градския транспорт – 18% се придвижват с метро, 25% пътуват с автобус, а 3% пътуват с трамвай/тролей. Близо 17% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,8% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 12% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Район Студентски има третия най-нисък брой на жилищните сгради в столицата – 949, от които 369 (39%) са на шест и повече етажа. Районът се откроява с най-ниския дял на старите сгради и с най-високия дял на новите жилищни сгради. Над половината (53%) от сградите в район Студентски са построени в периода 2000-2021 г. (19% средно за СО), а едва 2% са построени до края на 1959 г. Броят на жилищата в района е 40 475, от които 15 390 (38%) са необитавани. Близо 43% от жилищата в Студентски използват за отопление топлинна енергия от централен източник, а други 31% използват за отопление електрическа енергия. Около 2% са жилищата, които използват за отопление природен газ от централен източник. Делът на жилищата без енергоспестяваща дограма е 45% (41% средно за СО), а делът на жилищата без външна изолация е 52% (56% средно за СО).

Всички райони

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK