Ивайло
Кукурин

Район Младост

Биография
 • Кандидат за район “Младост”
 • Издигнат от “Продължаваме Промяната”
 • Възраст: 36 г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Хидростроителство“ | УАСГ София
 • Магистър | Специалност „Инфраструктурно планиране и мениджмънт“ | Технически университет – Виена, Австрия

Професионален опит

 • Инженер хидроенергийни системи и ръководител отдел „Технически“ | “НЕК” ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Вярва, че основополагащо за реализирането на всички мероприятия по модернизация и устойчиво развитие на градската среда е приобщаването на всички социални кръгове и активното сътрудничество с общността.
 • Всяка година участва в почистването на междублоковите пространства в “Младост 1”, “Младост 3”, “Младост 4”. Миналата година с екипа на “НЕК” ЕАД и в рамките на кампанията “Да изчистим България заедно” успяват да съберат близо 1 тон отпадъци от бреговете на яз. “Копринка”.
 • Редовно се включва в кампании за кръводаряване и активно подкрепя дарителски кампании, свързани с бездомните животни в София.

Дейност за София до момента

 • Винаги е проявявал активност и гражданска отговорност при поддръжката на квартала, в който живее.
 • Личният му принос към София, с оглед на професионалния му опит, е свързан с осигуряването и съхранението на питейната вода за града чрез работата му по експлоатацията на язовир “Искър”.

Планове за района

 • Създаване на положителна и приобщаваща среда за всички жители.
 • Подобряване на достъпността до административни услуги.

Мотив и амбиция

„От раждането си живея в “Младост” и целият ми живот е свързан с този район. Вярвам, че заедно, като общност, можем да направим “Младост” едно приветливо и модерно място за живот.“

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Ограничаване на навлизане на превозни средства в зелените площи;
 • Строг контрол над строителните обекти, генериращи прахови замърсявания. Основен проблем е разпрашаването и калните следи по транспортната инфраструктура, както и разрушаване на съществуваща инфраструктура от тежка механизация. Важно е да се отбележат и проблемите свързани с „разчистване“ на строителната площадка – от територия с растителност се превръща в строителен обект, като в последствие проектните норми за залесяване не се спазват или растителността не е подходяща и поддържана, което води до дългогодишно обезлесяване;
 • Провеждане на засилена информационна кампания и съвместни действия с дружества за разширяване на газифицираните зони, особено важно за кв. „Горубляне“;
 • Намаляване на отоплението с твърди горива в кв. „Горубляне“, чрез подпомагане за подмяната на инсталации с твърди горива към по-екологични и енергоспестяващи алтернативи; 
 • Продължаване на обновяването на ВиК мрежата в кв. „Горубляне“; 
 • Увеличаване на озеленяването в района, като особен фокус е засаждане на дървесна растителност по продължение на уличната инфраструктура. Мярката има за цел да редуцира, както праховите замърсявания от автомобили, така и шумовите, като същевременно създаде условия и за комфорт на пешеходци и велосипедисти. Тя е и основна мярка против топлинните острови;
 • Поддръжка на дървесната растителност – своевременно подрязване на клони, както и последваща поддръжка след засаждане на млади дървесни видове с цел предотвратяване от изсъхване;
 • Проектиране и изграждане на зони за електромобили. Като основна стъпка ще е обособяване на паркоместа с възможност за зареждане в близост до значими социални обекти – болнични заведения, училища, община, обособени паркове и пазари. Подходящи места за реализация на такъв тип проекти са ;
  • Зоната в близост до УМБАЛ „Света Анна“ – наличния паркинг пред лечебното заведение, както и тролейбусна спирка с номер: 1198  (в непосредствена близост до Спешна помощ на УМБАЛ „Света Анна“);
  • Паркинг в близост до бл.13 и бл. 19 в ж.к. „Младост 1“, обезпечаващ и района на 118 средно училище „Академик Людмил Стоянов“ и 11 ДГ „Мики Маус“;
  • Паркинг до Народно читалище „Младост”, обезпечаващ и Пазар „Младост 1“;
  • Паркинг в близост до Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания проф. д-р „Марин Мушмов“, обезпечаващ и нуждите и на други болнични заведения/клинични лаборатории и основна Пощенска станция (1784);
  • По продължение на ул. „проф. д-р Васил Златарски“ и ул. „проф. Александър Теодоров – Балан“, обезпечаващи голяма част от кв. „Младост 2“ и парк 100 години „София“;
  • Паркинг в близост до Метростанция „Младост 3“;
  • По продължение на ул. „Свето Преображение“ в района на столична община район - „Младост“, както и в зоната на XXV  ДКЦ;
  • По продължение на ул. „Самара“;
  • Координация и стимулиране за изграждането на зарядни станции на всички паркинги на големи търговски вериги и търговски центрове – „Кауфланд“, „Фантастико“, „Билла“, „Лидл“, „Технополис“, „Техномаркет“ , „Хит Макс“,  които се намират на ключови за района локации.
 • Опростени процедури за изграждане на зарядни станции от частни инвеститори;
 • Създаване на условия за стимулиране на използване на градския транспорт и минимализиране на използването на лични автомобили;
 • Ключовото значение за подобряване на качеството на въздуха в района има развитието на парковете „Източен“ и парк „Въртопо“. Двата парка са важни не само за район „Младост“, но и за подобряването на качеството на живот в цялата столица. Като част от така наречените „Зелени клинове“ те ще допринесат за по-добрия екологичен и социален облик на района. Развитието им се определя от дългосрочната стратегия на Столична община. Полагането на усилия от страна на администрацията и обществеността в Младост ще е от съществено значение за реализирането на проектите.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Оптимизация на използваните отоплителни и охладителни инсталации на сградата на Столична община – район „Младост“ с поетапна подмяна с нови и по-енергийно ефективни;
 • Облекчени процедури за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд;
 • Подпомагане при саниране и подобряване на енергийна ефективност на училища:
  • 10 СУ „Теодор Траянов“, ул. „Методи Андонов“, ж.к. „Младост  1“;
  • 145 ОУ „Симеон Радев“, София, жк. „Младост  1 А“, до бл. 525;
  • 128 СУ "Алберт Айнщайн", ж.к. „Младост 2“, ул. „проф. д-р. Васил Златарски“, до бл.220 и бл.219;  
  • 81 СУ „Виктор Юго“, ж.к. „Младост 3“, между ул. „Бъднина“ и ул. „Свето Преображение“;
  • 144 СУ „Народни будители", ж.к. „Младост  3“, ул. „Бъднина“ и ул. „Филип Аврамов“; 
  • 131 СОУ „К. Тимирязев", ж.к. „Младост 4“, ул. „Филип Аврамов“;

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • Създаване на районен център за енергийна ефективност, който ще подпомага жителите на района с методическа, техническа и финансова подкрепа за саниране, подмяна на стара дограма, подмяна на инсталациите с твърди горива към по-екологични и енергоспестяващи алтернативи, както и изграждането на автономни фотоволтаични инсталации.
 • Активна информационна кампания за съществуващите програми, даващи достъп до финансиране на проекти свързани с енергийна ефективност и подобряване на жилищния фонд и етажната собственост;
 • В район „Младост“ са единици сградите, възползвали се от националната политика за саниране. Основното развитие и застрояване на район „Младост“ се осъществява в края на изминалия 20-ти век, като жилищните сгради са от панелен тип и ЕПК. Необходими са проактивни действия от  страна на общината, в сътрудничество с етажната собственост, чрез различни форми на кооперативи, да се обновяват по-големи групи от панелни блокове;
 • Основен проблем в район „Младост“ е извършването на индивидуални санирания от собственостите на жилища, като е рядкост цялостно саниране на етажната собственост. Необходимо е предприемане на мерки и координация за подобряване на енергийната ефективност на останалите „дупки“ от несанирани жилища;
 • Приоритетно е еднотипното изпълнение на ремонтните дейности. Чрез засилен контрол от страна на общината ще да се изисква извършените промени на фасадите на сградите да не нарушават цялостния й вид. Уеднаквяването на изпълняваните дейности ще допринесе и за цялостния облик на сградите и би имал позитивен социален ефект.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Основното отопление в район „Младост“ се осъществява от централен ТЕЦ. Голяма част от жилищните сгради в ж.к. „Младост 1,2,3,4,1А“ и кв. „Полигона“ са обезпечени от Топлофикация София, като въпреки отказването на част от абонатите от услугата, те преминават в почти всички случаи на електрифицирано отопление;
 • Изключение за район „Младост“ прави кв. „Горубляне“, където основното застрояване е от едно/двуфамилни къщи, които за отопление използват твърдо гориво.  
 • Необходимо е да продължи газифицирането на кв. „Горубляне“, както и съдействие при участие в проекти като „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Строителни обекти на бул. „Ал. Малинов“ срещу хотел „Грами“ (ж.к. „Младост 4“);
 • Строителни обекти в близост до ул. „арх. Богдан Томалевски“ (ж.к. „Младост 4“) – районът под Околовръстен път и в близост до бул. „Ал. Малинов“;
 • Строителни обекти в близост до бл.401 и бл.403 (ж.к. „Младост 4“);
 • Строителен обект между ул. „Филип Аврамов“ и бул. „Андрей Ляпчев“ (ж.к. „Младост 3“) – „Гаранти Коза – Гранд каньон“;
 • Строителен обект на ъгъла на ул. „Филип Аврамов“ и бул. „Александър Малинов“ („Младост 3“) – M Tower София – Многофункционална сграда;
 • Строителен обект в непосредствена близост от метростанция „Младост 3“
 • Строителен обект до бул. „Йерусалим“ в близост до бл.51А (ж.к. „Младост 1“);
 • Строителен обект до ул. „проф. Марко Семов“ в близост до бл.194 (ж.к. „Младост 1“);
 • Строителен обект до бул. „Цариградско шосе“ в близост до Уолтопия, София Тех Парк и Мосю Бриколаж (кв. „Полигона“).

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • За насърчаване на пешеходния транспорт е от най-голямо значение в района подобряването на тротоарните настилки, които да дават възможност за комфортно придвижване;
 • Необходимо е адекватно залесяване по продължение на големите пътни артерии, които да намалят слънцегреенето и да създадат условия за пешеходците;
 • Проучване на възможността за изграждане на надлез (мостово съоръжение по подобие на моста при София Тех Пак) или подземно преминаване в съществуващата връзка, по продължение на ул. „Йерусалим“, който да свърже кв. „Младост 1“ с кв. „Полигона“ в зоната на The Mall и Мегапарк. Посредством пешеходната връзка ще се подобри достъпа до бързоразвиващата се търговска и индустриална зона;
 • Поддръжка на съществуващите пешеходни връзки – подлези и надлези. Особено внимание следва да се обърна на лошото състояние на пешеходния надлез над бул. „Александър Малинов“ в ж.к. „Младост 1“  в близост до автобусна спирка ХМС и бл.31;
 • Проучване на възможността за демонтаж на надлеза над бул. „Александър Малинов“ в ж.к. „Младост-1“  в близост до автобусна спирка ХМС и бл.31 и монтажът му при автобусната спирка при бл.43, като се замени светофарната уредба за пешеходци. Това ще осигури безопасна пешеходна връзка между ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Младост-1А“,  както и оптимизация на трафика по булеварда;
 • Към момента изградената веломрежа в район „Младост“ е частична и в голямата си част нефункционална. Крайните точки на изградените трасета не са съобразени с нуждите и не водят до основни връзки, което ги прави неизползваеми.;
 • Голяма част от веломрежата е изградена, като разчертаване на пътното плътно, което по никакъв начин не е отделено от автомобилния трафик, което я прави опасна и е предпоставка за тежки инциденти. (Пример за подобна велоалея е изградената по ул. „д-р Атанас Москов“). Също така липсата на физически ограничения между пътното платно и велоалеята е предпоставка тя да се ползва за паркиране на автомобили, които възпрепятстват движението. Не на последно място – позиционирането и в крайната зона на пътното платно, без препятствия и без разминаване с нивото на платното, генерира множество замърсявания и невъзможност за безопасно придвижване;
 • Изграждане на велоалея между район „Младост“ и район „Искър“, като е целесъобразно тя да се осъществи успоредно на бул. „Александър Малинов“ и бул. „Христофор Колумб“;
 • Проучване на възможност за изграждане на пешеходна връзка между район „Младост“ и район „Искър“ , като е целесъобразно  тя да се осъществи успоредно на бул. „Александър Малинов“ и бул. „Христофор Колумб“, съвместно с велоалея, както се предвиди и съответното озеленяване, създаващо комфорт за придвижване;
 • Проучване на възможност за изграждане на велоалея между район „Младост“ и район „Студентски“:
  • Чрез подходящо преминаване през парк „Въртопо“;
  • Чрез обособяване на безопасна зона по бул. „Андрей Ляпчев“;
  • Чрез обособяване на безопасна зона по ул. „проф. Марко Семов“.
 • Цялостно обновяване на съществуващата опасна и нефункционална  велоалея по ул. „д-р. Атанас Москов“, както и доизграждането ѝ в участъка след кръстовището с ул. „Самара“ до свързването ѝ с Бизнеспарк;
 • Проучване на възможност за изграждане на велоалея по продължение на ул. „Жечо Гюмюшев“, тангираща с бъдещия парк „Източен“;
 • Проучване на възможност за изграждане на велоалея по ул. „инж. Георги Белов“, която да даде възможност за свързване на ж.к. „Младост 3“ с кв. „Горубляне“. Целесъобразно е тя да се изгради до ул. „Самоковско шосе“ и да се свърже със съществуващата;
 • Проучване на възможност за изграждане на пешеходна връзка между по ул. „инж. Георги Белов“, която да даде възможност за свързване на ж.к. „Младост 3“ с кв. „Горубляне“, съвместно с велоалеята, както се предвиди и съответното озеленяване, създаващо комфорт за придвижване;

Разчистване на незаконни сметища

 • Основен източник на незаконни сметища в района са генерираните от строителни отпадъци, като такива има в различни зони от неизградените паркове „Източен“ и „Въртопо“.

Подобряване на градския транспорт

 • Изграждане на трамвайна линия по продължение на бул. „Копенхаген“;
 • Инициатива за създаване на „зелена линия“ в мрежата на градския транспорт, която да свързва район „Младост“ с Витоша;

Подходящо място за начална точка на линията може да се обособи на метростанция „Бизнес парк“ , достъпна както от автобусни линии от съществуващия транспорт, така й от мрежата на Метрополитен, което ще даде възможност за използването ѝ от жители на други райони;

 • Засилена информационна кампания за ползване на нощен транспорт;
 • Изготвяне на актуален трафик-анализ за ползите от обособяване на бус ленти с оглед частичните обособени зони по бул. „Александър Малинов“, които през последните години променят регулярно статута си;
 • Изграждане на модерни и просторни навеси на спирките на градския транспорт. В много от случаите липсват, а в други са в лошо състояние или недостатъчни. Поетапно следва да се положат усилия за обновяването им. Необходимост от изграждане и реновиране имат:
  • За кв. „Полигона“:  
   • 2593: Хермес Парк (спирката пред The Mall), която с оглед човекопотока е с малък капацитет;
   • 1196: УМБАЛ „СВ. АННА“ – една от най-натоварените за района спирки, чийто капацитет и цялостното пространство около нея следва да се обновят.
   • 2615: Спортна зала Арена Армеец (липса на навес); 
   • 1984: ул. „кап. Д. Списаревски“ (липса на навес); 
   • 2433: бул. Брюксел (липса на навес);  
  • За кв. „Младост-1“:  
   • 1194: УМБАЛ „СВ. АННА“ – основна спирка, където се осъществяват прекачвания за връзка с кв. Горубляне и район „Изток“;
   • 0217: бл. 43 ж.к. Младост-1 и 0217: бл. 43 ж.к. Младост-1 (натоварени спирки и необходимост от разширяване на пространството);
   • 0237: Бл. 6 ж.к. Младост-1, 0238: Бл. 6 ж.к. Младост-1 (липса на навес);
   • 0023: Онкологичен диспансер (липса на навес) и 0022: Онкологичен диспансер (стар метален навес);
   • 1400: Посолствата (липса на навес), 1401: Посолствата (стар метален навес); но с минимален пътникопоток;
   • 0248: бл. 69 ж.к. Младост-1 (липса на навес); 
   • 0246: бл. 66 ж.к. Младост-1 (липса на навес);
   • 0233: Метростанция Ал. Малинов и 0234: Метростанция Ал. Малинов (стар метален навес); 
  • За кв. „Младост-2“:  
   • 0167: Бл. 222 ж.к. Младост-2 и 0168: Бл. 222 ж.к. Младост-2 (липса на навес).
   • 0158: Бл. 206 ж.к. Младост-2  (липса на навес) и 0161: Бл. 206 ж.к. Младост-2 (стар метален навес);
   • 2677: бл. 245 ж.к. Младост-2 и 2678: бл. 245 ж.к. Младост-2 (липса на навес);
   • 0663: ж.к. Младост-2 (липса на навес);
  • За кв. „Младост-3“:  
   • 0944: Община Младост и 0946: Община Младост (стар метален навес), 0947: Община Младост (липса на навес); 
   • 0665: ж.к. Младост-3, 0666: ж.к. Младост-3, 0667: ж.к. Младост-3, 0668: ж.к. Младост-3 (липса на навес).
   • 1918: Метростанция Акад. А. Т. Балан (липса на навес);
   • 2486: Бл. 323 ж.к. Младост-3 и 2487: Бл. 323 ж.к. Младост-3 (липса на навес);
   • 0193: Бл. 327 ж.к. Младост-3 (липса на навес);
   • 2273: 144-ТО СОУ (стар метален навес);
  • За кв. „Младост-4“:  
   • 2394: бл. 480 ж.к. Младост-4 и 2395: бл. 480 ж.к. Младост-4 (липса на навес);
   • 2753: бл. 458 ж.к. Младост-4 и 2753: бл. 458 ж.к. Младост-4 (липса на навес), а същевременно е открито за всякакво атмосферно влияние;
   • 0003: бл. 411 ж.к. Mладост-4, 0005: бл. 411 ж.к. Mладост-4 (липса на навес) и 0004: бл. 411 ж.к. Mладост-4 (стар метален навес);
   • 0008: 131-ВО СОУ и 0009: 131-ВО СОУ  (стари метални навеси);
   • 1759: 115-ти Пощенски клон и 1760: 115-ти Пощенски клон (стари метални навеси);
   • 0223: бл. 465 ж.к. Младост-4 (липса на навес) и 0224: бл. 465 ж.к. Младост-4 (стар метален навес);
   • 0219: бл. 437 ж.к. Младост-4 и 0220: бл. 437 ж.к. Младост-4 (стари метални навеси);
   • 0213: бл. 427 ж.к. Младост-4  (стар метален навес);
   • 0214: бл. 427 ж.к. Младост-4.
  • За кв. „Горубляне“:  
   • 2255: ул. Цветна градина и 2257: ул. Цветна градина (липса на навес);
   • 0777: ул. инж. Георги Белов и 0778: ул. инж. Георги Белов (липса на навес);
   • 1497: Самоковско шосе, 1498 Самоковско шосе, 0122: бл. 1 ж.к. Горубляне, 0125: бл. 1 ж.к. Горубляне, 0215: бл. 43 ж.к. Горубляне, 0216: бл. 43 ж.к. Горубляне, 0203: бл. 39 ж.к. Горубляне, 0204: бл. 39 ж.к. Горубляне, 2590: ул. инж. Георги Белов и 2591: ул. инж. Георги Белов – липсват навеси; Следва да се направи анализ за поетапно изграждане, поради специфичното ползване на градския транспорт в района.

Паркове и градини

 • От съществено значение ще е полагането на максимални усилия за реализиране на двата големи парка в район „Младост“ – „Парк Източен“ и „Парк Въртопо“. Проблемите със собственостите са дългогодишни и решаването им е ключът към бъдеща реализация. Необходима е сериозна подкрепа, включително и на политическо и министерско ниво;
 • Реализиране на дългоочаквания и обещан от Столична община нов парк зоната зад храм „Рождество Христово“ и военно общежитие в ж.к. „Младост 3“. Проектът е с осигурени средства и предстои предприемане на действия за качественото му изпълнение, като ще осигурим редовен контрол по време на строителството;
 • С оглед минималните финансови ресурси за изграждане на нови паркове, в район „Младост“ от първостепенно значение е поддръжката и облагородяването на съществуващите пространства;
 • Район „Младост“ се характеризира с множество междублокови пространства и градинки, които в голямата си степен са с остаряла инфраструктура (алеи, осветление, пейки). Необходимо е реновиране на настилките в съществуващите пространства и доизграждане на подходяща мрежа от алеи, съобразена с нуждите на обществеността;
 • Необходима е поддръжка на съществуващите съоръжения – обезопасяване, пребоядисване;
 • Подмяна и поставяне на нови функционални и комфортни пейки, както и изграждане на нови, съвременни беседки и места за отдих;
 • Обновяване на съществуващите съоръжения за игра (стари метални конструкции – кълба, корабчета и др.), които не съответстват на нуждите и интересите на днешното поколение, като част от тях са предпоставка за инциденти и нараняване. 
 • Изграждане на подходящи съоръжения за различни възрастови групи (Основният фокус е насочен към възрастовата група от 1-4 години чрез поставяне на люлки и пързалки с малки размери, като за възрастовите групи от 5-10 години често липсват обособени съоръжения); 
 • Физическо ограничаване чрез подходящи ландшафтни решения за обособяване на пространствата и повишаване на безопасността. (Дефиниране на входни – изходни точки, засаждане на подходяща растителност по периферията);
 • Поетапното обновяване на междублокови пространства е целесъобразно да стартира с най-посещаваните локации, като част от пространствата, нуждаещи се от промяна са:
  • За кв. „Младост-1“:  
   • Междублоково пространство при бл.122, бл.123, бл.124, бл.126, бл.127,бло.128 и бл.129;
   • Детска площадка в близост до 11 ДГ „Мики Маус“ , бл.16 и бл.19;
   • Градинка между бл.2, бл.3, бл. 6, бл.7 и бл.8. Тя се отличава с голямата си площ, като за нея е необходимо цялостно проектно решение;
   • Градинка зад бл.48. След изграждане на новата детска градина в непосредствена близост е целесъобразно да се изгради и подходяща инфраструктура за социализация на деца;
   • Обособяване на подходящ и функционален кучешки парк, чрез цялостно преустройство на пространството между бул. „Андрей Ляпчев“ и бл.59;
   • Детска площадка между бл.59, бл.62 и бл. 63, намираща се в непосредствена близост и до 10-то СУ „Тодор Траянов“ и ДГ 189 „Сто усмивки“, с проучване за възможност за придобиване на частни имоти в близост с цел разширяване на пространството.
  • За кв. „Младост-2“:  
   • Кучешки парк в края на парк „100 години София“ с подходящи съоръжения за малки и големи кучета, както и инфраструктура, обезпечаваща комфорта на стопаните;
   • Пространството около ДГ 28 „Ян Бибибиян“ между бл.224, бл.225, бл.226 и бл.230 и ул. „Професор Златарски“;
   • Пространството между бл.219 и бл.220.
  • За кв. „Младост-3“:  
   • Пространството между бл.310 и ул. „Медовина“;
   • Градинка в пространството между бл.305, бл.307 и ул. „Медовина“;
   • Цялостно изграждане на градинка зад бл.318 в близост до ОДЗ 70 „Пролет“;
   • Пространството между бл.319, бл.320 и бл.321;
   • Цялостна модернизация на градинката в близост до ДГ 56 „Здравец“ и бл.323, бл.333, бл.334 и бл.335. Необходимо е цялостно решение за реновиране на съществуващите съоръжения и съчетаването им с междублоковите пространства;
   • Пространството между бл.335 и бл.336;
   • Пространството между бл.351 и бл.351А и бл.352;
   • Изграждане на нова градинка между бл.354,бл.355 и бл.358;
   • Пространството между бл.361 и бл.362, в непосредствена близост до детска градина на ул. „Свето Преображение“.
  • За кв. „Младост-4“:  
   • Подобряване на състоянието на вътрешните градинки при блокове 401, 403, 409, 411,453,454;
   • Пространството между бл.430 и бл.432;
   • Цялостно реновиране на зоната „Сухото Дере“, като особено внимание се обърне на градинките в близост до бл.433, бл.434 и бл.435. Целесъобразно е да се проучи възможността и да се възложи проектиране за използване на териториите около преминаващата река;
   • Обновяване на детска площадка при бл.441 и проучване за придобиване на терените в непосредствена близост (до бл.442 и магазин „Билла“) за изграждане на парково пространство.
  • За кв. „Горубляне“:  
   • Характерно за кв. „Горублене“ е ниското едно/двуфамилно строителство с прилежащи дворни пространства, поради което е рядкост наличието на паркове и градинки;
   • Приоритетно е поддържането на зоната в близост до читалище „Васил Левски“.

Спортни площадки

 • Реализиране на инвестиционен проект за многофункционална спортна зала на терени между бул. „Александър Малинов“ и ул. „д-р Атанас Москов“ в близост до метростанция „Александър Теодоров – Балан“;
 • Специфично за район „Младост“ е, че в голяма степен спортните площадки са обособени в междублоковите пространства и обновяването им следва да е в унисон с другата заобикаляща инфраструктура;
 • Като приоритет е важно първоначално да се инвестира в подновяване на съществуващите спортни площадки, които през последните години са неподдържани, с остарели и компрометирани съоръжения и настилки, а на много места – изцяло разрушени. Важно при реновирането и изграждането на съоръженията ще е факторът БЕЗОПАСНОСТ. В голямата си част оградите към момента са опасни и са предпоставка за инциденти, също така е необходимо задължително да се предвиди адекватно осветление и видеонаблюдение. 
 • Подходящи локации за изграждане/реновиране на спорни площадки са:
  • За кв. „Младост-1“:
   • Спортна площадка в близост до бл.71;
   • Спортна площадка в близост до бл.69, на ъгъла на бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Андрей Сахаров“;
   • Изграждане на нова спортна площадка в зоната между бл.46 и бл.49, след процедури по придобиване на имоти.
  • За кв. „Младост-2“:  
   • Реновиране на спортна площадка в междублоково пространство при бл.213, бл.214, бл.215 и бл.216, като е целесъобразно придобиването на имоти за разширяване на терена и обособяване на по-голяма зона за различни видове спорт (футбол, баскетбол, тенис, тенис на маса и фитнес на открито);
   • Поддръжка и интегриране на нови съоръжения в открития фитнес в парк „100 години София“.
  • За кв. „Младост-3“:  
   • Реновиране на спортна площадка в близост до бл.310 и ул. „Медовина“;
   • Подмяна на съоръжения на спортна площадка до бл.307;
   • Разширяване на обхвата на съоръжения за фитнес на открито в „Парк Младост-3“;
   • Реновиране на тенис игрище, излязло от употреба, в „Парк Младост-3“.
  • За кв. „Младост-4“:  
   • Разширяване на обхвата на съоръжения на фитнес на открито и обособяване на други спортове (тенис на маса, зона за петанк) с проучване за възможност за инсталиране на съоръжения за скейт, ролери в градинката до бл.417;
   • Обновяване и обезопасяване на съоръжения и огради на спортна площадка в парк „Сухото дере“ до ул. „Самара“;
   • Изграждане на съоръжения за открит фитнес и спортна площадка за деца в близост до бл. 429 и ДГ 188 „Вяра, Надежда, Любов“.
  • За кв. „Младост-1А“:  
   • Обновяване о обезопасяване на съоръжения на спортна площадка до бл. 527;
   • Изграждане на нови съоръжения за баскетбол и разширяване на спортната площадка в градинката до бл.504.

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Съвместно с директори на училища, организиране на спортни празници с турнири по различни спортове в това число футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса;
 • Организиране на йога на открито в парк „Младост 3“ и парк „100 години София“, като се обособяват различни групи – за възрастни, за майки с деца;
 • Популяризиране на спортове, които могат да се практикуват групово в паркове;
 • В парк „Младост“ все по-популярно е практикуването на Калистеника и стрийт фитнес. Целесъобразно е организиране на своеобразни  демонстрации и турнири;
 • Регулярно канене на известни спортисти, които да се срещат с деца и подрастващи с цел мотивация и споделяне на опит;
 • Сътрудничество с бизнеса за организиране на демонстрации и представяне на иновации и нови продукти с оглед множеството спортни вериги на територията на район „Младост“;
 • Активни информационни кампании за възможностите за спорт в непосредствена близост – язовир „Панчарево“ – Каране на каяк, водни спортове;
 • Инициативи за организирани посещения и преходи на Витоша.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Преди въвеждане на категорични ограничения е целесъобразно да се търсят първо алтернативи, които да дават увереност на гражданите, че има решение на проблемите с паркирането и ефекта от правилно паркиране ще е дългосрочен – чист въздух и подреден град ;
 • Проучване на възможностите за оптимизация на съществуващите междублокови паркинги; 
  • реорганизация на начина на паркиране;
  • премахване на трайно паркирани (изоставени/технически неизправни) автомобили с цел повишаване на капацитета на наличните места. 
 • Анализ на съществуващия трафик, симулация на бъдещите потоци и анализ на тяхното влияние върху прилежащата пътна и улична инфраструктура с цел оптимизация на възможностите за паркиране в части от пътното платно;
  • Използване на съвременни софтуерни продукти за моделиране на трафика;
  • Създаване на условия за използване на буферни паркинги и използване на градски транспорт.
 • Разграфяване на паркоместа:
  • Оптимизация на паркирането по пътно платно чрез анализ на възможностите за успоредно, перпендикулярно или под ъгъл паркиране;
  • Обособяване на нови места за паркиране в подходящи широки пътни артерии.
 • Поставяне на различни физически ограничители за навлизане на автомобили в тревните площи, както и в пешеходни зони и тротоари– паркинг ограничители, саксии, цветарници или дървесна растителност;
 • Поставяне на информационни табли, които от една страна ще възпрепятстват достъпа, но от друга – дават възможност за изпращане на правилни послания към гражданите;
 • Повишаване на контрола за неправилно и нерегламентирано паркирали автомобили;
 • Създаване на условия за стимулиране на използване на градския транспорт и минимализиране на използването на лични автомобили.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • Район „Младост“ се характеризира със своята растителност в междублоковите пространства, като основни топлинни острови се образуват по продължение на основните булеварди в кварталите;
 • Бул. „Андрей Сахаров“ - в участъка от бул. „Александър Малинов“ до ул. „Йерусалим“;
 • Бул. „Андрей Ляпчев“ – по цялото продължение на булеварда в зоната между двете пътни платна;
 • Бул. „Александър Малинов“ – с оглед минималното пространство между пътните платна е целесъобразно засаждането на растителност в непосредствена близост до тротоарите и в двете посоки;
 • Ул. „Св. Киприян“ ;
 • Ул. „Самоковско шосе“ (частично);
 • Необходимост от засилен контрол при спазване на изискванията за озеленяване на новостроящите се сгради; 
 • Необходима е координация със „Зелени системи” и Столичен инспекторат за даване на разрешения и предприемане на действия по премахване на съществуваща многогодишна растителност; 
 • Цялостна мярка за редуциране на топлинните ефекти от застрояването с панелни блокове е от една страна тяхното саниране, а от друга – мащабна политика за трансформация на покривните покрития. Практики от други големи столици е все повече покривите да се покриват с тревна растителност, която значително благоприятства ефектите от затопляне. Панелните блокове с плоски покриви предразполагат реализацията на този модерен подход, но е необходима дългосрочна политика. 

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Съдействие за участие в проекти за цялостно саниране на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „проф. д-р Марин Мушмов" в ж.к. „Младост 1“;
 • Съдействие за участие в проекти за цялостно саниране на XXV ДКЦ в ж.к. „Младост-3“;
 • Цялостно обновяване на пространството около XXV ДКЦ и Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "проф. д-р Марин Мушмов"  с подмяна на пейки и настилки, които да осигурят безпрепятствен достъп на граждани;
 • Особено внимание трябва да се обърна на възможността за достъп до лечебните заведения на майки с колички и на хора в неравностойно положение;
 • Засилена комуникация с ръководствата за координация на съвместни действия.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

 • Един от големите плюсове на район „Младост“ е свързаността му с централната част на града, респективно с другите райони;
 • Проблемен и времеемък е достъпът до съседните на райони – район „Искър“ и район „Студентски“, въпреки непосредствената близост. Връзката се осъществява посредством една автобусна линия. Необходима е оптимизация на разписанието на автобус 88. 
 • В самия район естествен разделител между кварталите „Младост“ и кв. Горубляне се явява нереализирания парк „Източен“. 
 • Реализация на бул. „Копенхаген“ и осъществяване на връзката му с бул. „Андрей Ляпчев“, което значително ще се подобри и свързаността на кварталите „Младост“ с кв. „Горубляне“ и район „Искър“, както и ще спомогне за оптимизация на трафика към бул. „Цариградско шосе“. Новият бул. „Копенхаген“ ще прокара и първата трамвайна линия в района.

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Спиране  на  презастрояването в междублоковите пространства, като интересът на собствениците ще бъдат защитен чрез обезщетение или предоставяне на аналогичен парцел в обособената зона с за жилищно строителство в района на Американския колеж и Бизнес парк.   
 • За осигуряване на прозрачност и публичност при обсъждане издаването на разрешителни за строеж, към Общината ще бъде създаден Обществен съвет, който ще спомага и контролира процеса.
 • Създаване на Обществен съвет, който да дава предложения за реализация на конкретни проекти и да следи за изпълнението им. Необходимо е при структурирането му да има представители на широк кръг от общности, като той да работи в тясно сътрудничество с общината и районния кмет;
 • Изграждане и модернизация на осветлението в междублоковите пространства, спортните площадки, паркове и основни пътни артерии;
  • Реконструкция на захранването на уличното осветление, чрез поставяне на соларни панели и минимализиране на използването на електричество от конвенционалната мрежа;
  • Реновиране на уличното осветление, чрез използване на енергоспестяващи осветителни тела;
 • Монтиране на локални кошчета за боклук и реновиране на счупени;
 • Оптимизация на сметосъбирането
  • Поставяне на достъпни места на контейнери за разделно събиране на отпадъци;
  • Ограничаване на изхвърляне на големи битови отпадъци в конвенционалните контейнери – Необходима е засилена информационна кампания за начина на депониране на подобен тип битови отпадъци, както и осигуряване на специализирани контейнери.
 • Изграждане на обществени тоалетни в близост до ключови за района локации със съсредоточаване на места за социално интегриране – паркове и пазари;
 • Изграждане на чешми за питейна вода с цел намаляване на бутилирана вода и генериране на отпадъци от пластмаса;
 • Модернизация на амфитеатралните сцени с цел стимулиране на изяви и активности на възрастови групи в диапазона от 2-10 години;
 • Проектиране и изграждане на модерни, функционални и отговарящи на нуждите кучешки паркове;
  • Осигуряване на достатъчни по големина пространства;
  • Обособяване на различни пространства, отделящи едрите от дребните породи;
  • Оптимизация на огражденията;
  • Адекватни и модерни съоръжения за комфортно пребиваване на стопаните на домашните любимци;
  • Поставяне на машини, стимулиращи практиката „рециклиране срещу храна и вода“.
 • Проучване на възможностите за създаване на временни/сезонни пазари (фермерски пазари), както и предоставяне на възможност за обособяване на локални пространства за търговия със сезонни продукти;
 • Организиране на базари с авторски продукти по подобие на тези в централните части на града;
 • Осигуряване на атрактивни и комуникативни пространства, на територията на които, чрез изграждане на преместваеми обекти да се обособят места за хранене и забавление;
  • Осигуряване на финансиране за отчуждаване на поземлени имоти
  • Привличане на инвестиции и опростени процедури за реализиране на търговски обекти
 • Основополагащо за реализирането на всички мероприятия по модернизация и устойчиво развитие на градската среда е приобщаването на всички социални кръгове. От ключово значение за дейността на общината е полагане на максимални усилия за сътрудничество с гражданите, с което да се даде ясен знак, че промяната и трансформацията на града ни се случва с личния пример. Активното участие на гражданите ще осигури чувство на лична отговорност, с което ще се подпомогне опазването на средата и развитието ѝ посредством индивидуални инициативи.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Голяма част от инфраструктурата във вътрешността на кварталите е в лошо състояние и е необходим цялостен ремонт, както на тротоари, така и на пътното платно, изключение правят основните пътни артерии;
  • За кв. „Младост-1“:
   • Ул. „Усмивка“;
   • Ул. „д-р Стоян Чомаков“;
   • бул. „3 А“;
   • улицата при бл.57, бл.58, бл.59, бл.60.
  • За кв. „Младост-2“:  
   • Ул. проф. д-р“ Васил Златарски“;
   • Ул. „Васил Карагьозов“.
  • За кв. „Младост-3“:  
   • Улицата пред бл.310 и бл.313;
   • Изграждане на тротоари по ул. „д-р Атанас Москов“ в участъка от ул. „Свето Преображение“ до бул. „Александър Малинов“; в участъка от ул. при бл.325.
  • За кв. „Младост-4“:  
   • Ул. „Петър Джидров“;
   • Ул. „413-та“ между ул.“ Божан Ангелов“ и ул. “Александър Паскалев“
   • ул. „д-р Атанас Москов“ от кръстовището с ул. „Самара“ до ул. „Бизнес парк София“;
   • ул. „Васил Радославов“.
  • За кв. „Младост-1А“:  
   • Улицата до бл. 505 и бл.506;
   • Ул. „Сърчице“;
   • Улицата при бл.524 и бл.525;
   • Участъци от тротоарна настилка на ул. „Кръстьо Раковски“.
 • При ремонтни дейности на тротоари следва да се изпълняват изискванията на „Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията“;

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Реновирането на училища и обществени сгради е целесъобразно да се съчетае с мерките за енергийна ефективност. Това е причината основе фокус да се постави на следните обекти: 
  • 10 СУ „Теодор Траянов“, ул. Методи Андонов, ж.к. „Младост  1“;
  • 145 ОУ „Симеон Радев“, София, ж.к. „Младост  1 А“;
  • 128 СУ „Алберт Айнщайн", ж.к. „Младост 2“;
  • 81 СУ „Виктор Юго“, ж.к. „Младост 3“;
  • 144 СУ „Народни будители", ж.к. „Младост 3“; 
  • 131 СОУ „К. Тимирязев", ж.к. „Младост 4“.
 • Основна цел, след осигуряване на обновяване на сградния фонд на училищата, да се постави акцент и на реновиране на дворовете:
  • Подмяна на настилките, с такава, отговарящи на съвременните стандарти и съобразени със спортовете, които се практикуват;
  • Подмяна на компрометирани спортни съоръжения;
  • Обезопасяване на оградите и предприемане на действия за подмяна на компрометирани участъци;
  • Подмяна на пейки.
 • Основна задача е съвместно с Министерство на образованието да намери решение осигуряване на възможности за ползване на откритата материална база на училищата в извънучебни периоди (ваканции и уикенди).

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • На територията на район „Младост“ са позиционирани част от най-големите и успешни, иновативни бизнеси и компании, които са притегателна сила за подобряване и на социалната среда.  като това е предпоставка да е притегателна сила за привличане на допълнителни инвестиции за развитие на инфраструктурата;
 •  Обособяването на „Бизнес парк София“, развитието на „София Тех парк“, непосредствената близост на "Геретидж парк“, съсредоточаването на множество технологични и ИТ компании са предпоставка район „Младост“ да се обособява като своеобразен център за иновации. Поддържането на добра инфраструктура и свързаност с останалата част на София – посредством главните пътни артерии (Околовръстен път, Цариградско шосе, 2 линии на метро) са от основно значение и е стимул за увеличаване на интереса от страна на бизнеса да се позиционира в район „Младост“;
 • Регулярна комуникация с бизнеса за преодоляване на предизвикателствата свързани с административни неуредици и намаляване на административните тежести;

Привличане на инвестиции

 • Развитие на район „Младост“ като бранд – Хъб за иновации, който да привлича дигитални номади, предприемачи и хора с прогресивно мислене. 
 • В район „Младост“ към момента са се позиционирали водещи в развитието на ИТ сектора компании и образователни центрове – Softuni, Progress, Telerik academy и много други с доказан успех. Наличието на вече утвърдени успешни компании е основа за сътрудничество и привличане на инвестиции в района от техни партньори, както и привличането им за позициониране в „Младост“;
 • Партньорство и сътрудничество с организации като „Инвест София”, които имат доказан опит в работата си с бизнеса при реализация на инвестиционни намерения и могат да са основен медиатор между Община и успешни международни компании.

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • В район „Младост“ към момента е обособен голям логистичен парк в непосредствена близост до кв. „Горубляне“, като с оглед структурата на терените около него е очаквано и неговото разширяване в бъдеще. Привличането на допълнителни инвеститори е обосновано и от комуникативната локация в близост до „Цариградско шосе“;
 • Целесъобразно е привличането на инвестиции за развитие на нови логистични паркове да е в близост до съществуващия такъв и в периферията на района, като посоката за развитие да е към „Цариградско шосе“, а не за сметка на зелени терени. 

Индустриални паркове

 • С оглед структурата на район „Младост“, развитие на индустриален парк е целесъобразно да е в района на съществуващите логистични паркове в кв. „Горубляне“. Необходимо е да се отбележи, че тези терени са в непосредствена близост до територията на парк „Източен“, като развитието на индустрията не трябва да е за сметка на парковото пространство.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Район „Младост“ е позициониран географски като един от крайните южни квартали в непосредствена близост до Витоша. Това прави района удобен за отправна точка и бърз достъп до планината, наличието на линия на метро и след изграждането на „зелена линия“ ще даде възможност за достъп удобен достъп и от други точки на града;
 • Организиране на различни изложби и културни мероприятия в тясно сътрудничество със София Тех парк, като функционално място е Форум „Джон Атанасов“;
 • Организиране на изложби на открито в тясно сътрудничество с в района на Бизнес Парк;
 • Стимулиране на арт-мероприятия, обучения на деца за развитие в изкуството, и  демонстрации на техники за ръчно изработване на продукти, като се даде възможност за излагане на творби в обособените паркови пространства;
 • Организиране на базари с авторски продукти по подобие на тези в централните части на града.

Открити пространства за култура

 • Модернизация на откритата сцена в парк „Младост 3“;
 • Използване на новоизградената амфитеатрална сцена на кръстовището на ул. „Филип Аврамов“;
 • Обновяване на малката амфитеатрална сцена на детската площадка при бл.512 и бл.524 в ж.к. „Младост 1А“;
 • Използване на пространствата в парк „100 години София“;
 • Сътрудничество за изложби на открито с Бизнес парк и София Тех Парк;
 • Преосмисляне и трансформация на бившия пазар „Пътеките“, като се обособят зони за социални дейности и култура. 

Детски градини и ясли

 • Първата нова детска градина ще бъде в ж.к. „Младост 4” на бул. „Александър Малинов“, на обособен терен в непосредствена близост до Принцес Аутлет Център, с оглед развитието на жилищно строителство в района между Околовръстен път и ул. „Александър Малинов“.   
 • Финализиране на реконструкцията на бивша общинска сграда в близост до бл.47 в ж.к. „Младост 1“;
 • Извършване на качествен ремонт и разширяване на разширяване на 75 ДГ „Сърчице” в ж.к. „Младост 1А”
 • Проучване на възможността за изграждане на нова ясла и детска градина в пространството между бл.465, бл.466 бл.467 и бл.468 в ж.к. „Младост 4“.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Преструктуриране на Столичния инспекторат, като се премине към децентрализация. От основно значение ще е инспекторите да са на пряко подчинение на районната администрация, която значително ще подобри качеството на контрол;
 • Седмично отчитане на инспекторите на терен за констатирани нередности;
 • Публично обявяване на резултати от проверки;
 • Оптимизация на сметоизвозването;
 • Оптимизация на миенето на улици;

Сигурност

 • В сътрудничество с Министерство на образованието и директорите на училища да се търси вариант за осигуряване на физическа охрана на дворовете, като се даде възможност за ползването им от граждани в извънучебно време (уикенди и ваканции);
 • Осигуряване на физическа охрана на пазар „Младост 1“;
 • Видеонаблюдение в парк „Младост 3“;
 • Видеонаблюдение в парк „100 години София“;
 • Видеонаблюдение на всички реновирани спортни площадки;
 • Видеонаблюдение на детски площадки;
 • Поетапно изграждане на видеонаблюдение на основни булеварди и улици в района:
 • Бул. „Александър Малинов“;
 • Бул. „Андрей Ляпчев“;
 • Бул. „Андрей Сахаров“;
 • Ул. „Филип Аврамов“;
 • Ул. „Самоковско шосе“ в района на 82 ОУ „Васил Априлов“ и Читалище „Васил Левски“.
 • Видеонаблюдение на Околовръстен път в участъка преди кръговото кръстовище за влизане ж.к. „Младост 4“ с цел предотвратяване на организиране на незаконни надпреварвания.

Първостепенна улична мрежа

 • За район „Младост“ от основно значение е свързването на бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Копенхаген“;
 • Реорганизация на кръстовището на ул. „Самара“ и ул. „д-р Атанас Москов“. След изготвяне на трафик анализ е целесъобразно да се проучи възможността за трансформацията му;
 • Изграждане на връзка между ул. „Александър Паскалев“ и бул. „Александър Малинов“, която ще е от значение и за кръстовището на ул. „Самара“;
 • Изграждане на връзка между бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Андрей Сахаров“ в ж.к. „Младост 1А“.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Паркирането върху тротоари и в зелени площи е масово явление в район „Младост“, като за решаване на проблем ще обособим удобни и достъпни места за паркиране. Необходимо е първо предприемане на действия в дадена зона, с ясни решения, след което да се премине към ограничения и санкции.
 • В момента именно липсата на регламентиране и създаване на условия за удобно паркиране са предпоставка за нарушаване на съществуващите правила, но в голяма част от случаите гражданите са оставени без алтернатива;  

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

 • За район „Младост“ е целесъобразно изграждането на етажни квартални паркинги, като значителен социален ефект ще има използването на покривната конструкция за рекреация на гражданите, чрез подходящо озеленяване, поставяне на пейки и навеси. Този тип конструкция ще запази и усещането за функционалност на пространствата по подобие на множеството междублокови пространства;
 • Подходящи локации за реализиране са вече обособени паркинги, като чрез новите конструкции се увеличи капацитета им. Такива локации са:
  • Съществуващите паркинги, успоредно на ул. „Самара“ в ж.к. „Младост-4“ пред бл. 440, бл.442 и бл.444
  • Съществуващият паркинг пред бл.364 в ж.к. „Младост 3“;
  • Съществуващият паркинг до бл.218 и бл. 239 в ж.к. „Младост 2“;
  • Съществуващият паркинг пред бл.508 в ж.к. „Младост 1А“;
  • Съществуващият паркинг при бл. 39 в ж.к. „Младост 1“, успореден на бул. „Йерусалим“;

Подаване на сигнали

 • За подаване на сигнали е целесъобразно да се създаде ново интерактивно мобилно приложение, което да дава и обратна връзка за предприети действия, по възможност и конкретни отговорници по изпълнението;
 • Необходима е засилена информационна кампания след интеграция на мобилно приложение за популяризиране на функциите му;
 • Стимули за активност, като публично (включително и в самото приложение, на сайта на общината, на информационни табла) да се огласяват най-активните граждани в даден месец – подали най-много сигнали.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Създаването на онлайн публичен регистър на общинската собственост за района – публична и частна;
 • Създаването и имплементирането на онлайн платформа, в която да бъдат публикувани всички сделки с общинско имущество, поверено и управлявано от район „Младост“. 
  • Достигане до максимална публичност и прозрачност при разпореждането с публичния ресурс в това число недвижими имоти или други материални активи на общината.
 • Дигитализиране на тръжните процедури и конкурсите с предмет разпореждане с общинско имущество
  • Като добра практика могат да се вземат примери от съществуващите вече платформи за  търгове провеждани от ЧСИ
  • Чрез дигитализация на тръжните процедури ще се избегне непрозрачност, фаворизиране на участници и сключване на съмнителни сделки
  • Дигитализирането на услугите ще даде възможност за лесна стандартизация на набора от документи, необходим за участие в процедурите.

Децентрализация

 • Децентрализацията би стимулирала създаването на местни общности, които познават най-добре локалните проблеми и могат по най-добър начин да дефинират общностния си интерес. Това ще даде мотивация и на местната общност за активно участие в определянето на политиките за инвестиране на средствата. 
 • Децентрализацията би засилила изграждането на местни общности с демократични рефлекси, което е ключово за по-високото качество на живот по места.
 • Създаване на звена и организация за санкциониране на неправилното паркиране, неправилно пресичане и изхвърляне на боклуци на нерегламентирани за това места и др. (или действия по намиране ба съдействие на органите на властта при проверки и санкциониране на подобни административни нарушения)
 • Действия по осигуряване на възможност всички приходи от глоби да остават в района с цел подобряване организацията на движението, сигнализацията и маркировката, почистване и поддръжка на междублоковите пространства, тротоарите и улиците.
 • Част от приходите (20% до 30%) от местни данъци и такси, приходи от наеми и други услуги да се връщат в районната община директно. Това ще даде възможност за бързо решаване на конкретни проблеми в района, независимо от централните бюджети;
 • Даване на възможност за по-голям контрол над дейности, които се извършват от Столичен инспекторат (Сметоизвозване, миене на улици, снегопочистване)

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • кв. „Младост 1“: Не само постави началото, но продължава да е притегателна сила за всички в района;    
 • кв. „Младост 2“:  Парк, спорт и спокойствие;
 • кв. „Младост 3“:  В сърцето на района, където не е само администрация, но и място за социализация;
 • кв. „Младост 4“:  Мястото, което даде дом на бизнеса.
 • кв. „Младост 1А“: Малък, но модерен.
 • кв. „Полигона“:  Кварталът, който събира наука и прогрес.
 • кв. „Горубляне“: Кварталът, където отглеждаме децата си на открито в двора, но в градска среда.

Младост

Младост е районът с най-силна икономика на територията на Столична община. Районът се развива бурно през последните години, като компаниите в район Младост допринасят за 13,3% от приходите и 12,9% от работните места в София.

№15 на картата, 23 МИР

Официален уебсайт: mladost.bg

Население

Население на район Младост по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Младост живеят 104 хил. души, което е 8,2% от населението на Столична община (2021 г.). Това е вторият по население район на София, като отстъпва единствено на район Люлин. Населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) в район Младост е 68 хил. души (65,4%). Младост е районът с най-много деца (0-14 г.) в рамките на Столична община – децата са над 16 хил. (15,4%). Районът има по-висок дял на децата и по-нисък дял на населението на 65 и повече години от средните нива за Столична община.

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Младост (%, 2021 г.)

Образование

Населението на район Младост има много добра образователна структура. Над 48,8 хил. души имат висше образование, като това са 50,6% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Други 36,0% са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 13,4%. Добрата образователна структура води до висока икономическа активност на жителите на района, като коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години достига 66,4% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Младост и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Младост е 56 202 души, което е 8,5% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в района е 63,9% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 г. достига 78,4%. Най-голям дял от заетите жители на район Младост работят в сферата на търговията (17%), информационните и комуникационните технологии (17%), професионалните дейности (9%) и преработващата промишленост (8%). В рамките на 6-7% са заетите в сферите на държавното управление, образованието и административните дейности, а 4-5% са заетите в сферите на транспорта, финансовия сектор, здравеопазването, строителството и туризма. По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Младост са 805 души, като коефициентът на безработица в района е 1,4% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 32% от всички жители на Младост, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Близо половината пътуващи използват градския транспорт – 23% се придвижват с метро, 20% пътуват с автобус, а 4% пътуват с трамвай/тролей. Около 16% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,4% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 11% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Броят на жилищните сгради в район Младост е 2 507, като 515 (21%) от тях са на шест и повече етажа. В района се наблюдава сериозна строителна активност в последните две десетилетия и съответно висок дял на новите сгради. Близо 27% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а едва 9% са построени преди 1959 г. Общият брой на жилищата в район Младост е 55 280. Делът на необитаваните жилища е 18%, на фона на 30% средно за Столична община. Над половината (53%) от жилищата в район Младост използват за отопление топлинна енергия от централен източник, а други 30% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Общо 31% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 45% нямат външна изолация (56% средно за СО). И по двата показателя район Младост е сред най-добре представящите се райони в София.

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK