Георги
Тодоров

Район Люлин

Биография
 • Кандидат за район “Люлин”
 • Издигнат от “Продължаваме Промяната”
 • Възраст: 34 г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Право“ | Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит

 • Над 10 г. опит като юрист във водещи български и чуждестранни адвокатски кантори и търговска банка. Понастоящем е адвокат на свободна практика.
 • Професионалният му фокус е правното обслужване и консултиране в сферата на недвижимите имоти и дела, административното право, банковото и търговското право и сделки.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Като лична кауза припознава осигуряването на повече и по-адекватна грижа за децата и подрастващите. Организатор на протести и инициативен комитет за справяне с недостига на места в детските градини и ясли в София.
 • Учредител на местен инициативен комитет “Света Троица” за подобряване състоянието на парк “Света Троица” и премахване на необезопасения лунапарк, разположен в него.
 • Учредител на Инициативния комитет “Заедно срещу безумията по пътищата”. Организатор на протестите на бул. “Сливница” след трагичния инцидент с двама загинали на 08.05.2023г.

Дейност за София до момента

 • Участник в множество граждански инициативи, привлекли общественото внимание върху проблемите на малките деца и подрастващите – създаване на компенсация за неприети деца в детски ясли и градини.
 • Личен принос за редица законодателни промени и мерки относно пътната безопасност.
 • Създател на проекти за облагородяването на зелени площи в София.

Планове за района

 • Трайно разрешаване на проблема с паркирането на територията на район „Люлин“ чрез краткосрочни и дългосрочни мерки.
 • Насърчаване на добрите извънкласни и допълнителни практики на учителските колективи и учениците, както и интегрирането на културни и спортни мероприятия в ежедневието на учениците.
 • Запазване и облагородяване на зелените площи като част от общата му визия за района за спокойна среда за живот на младите семейства и отглеждане на деца.
 • Особен акцент върху повишаване на пътната безопасност чрез предприемане на мерки на терен – повдигнати кръстовища, по-добра осветеност, легнали полицаи, физически ограничители срещу паркиране непосредствено около кръстовищата.

Мотив и амбиция

„Адвокат, женен, баща на две деца. Идеалист, борещ се за обществени каузи и цели, които обединяват хората. Убеден съм в силата на активните граждани и нашата отговорност към изграждането на благоприятна среда на живот.“

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Премахване на калните точки в квартала. Мерки в тази посока са запазване на  зелените площи и преустановяване на неправомерно паркиране в тях, чрез постоянен контрол, но също и чрез създаване на нови площи и паркинги за паркиране, както и затревяване или трансформиране на калните точки в двуетажни паркинги (смесен подход, чрез който ще бъде подпомогнато разрешаването на проблема с паркирането). Изграждането на паркинги на тези точки чрез полагане на бетонни елементи за паркинг не е най-ефективното решение на този проблем, защото не се оползотворява напълно ефективно наличното пространство и, следователно, следва да се прибягва до прилагането му в ограничен вариант;
 • Контрол над строителството и спазване на нормативната база за измиване на превозните средства при строително-монтажни работи. Въвеждане на превантивен и последващ контрол, както и глоби при строителството и ремонтните дейности, така че всеки един строителен обект от най-началната до финалната фаза да бъде под постоянен контрол и спазване на общинските разпоредби. Това ще се случи, както с активното участие на мобилните групи на Столичния инспекторат, така и под прякото наблюдение от страна на районната администрация от отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“;    
 • Редовен график за поддържане, измитане и миене на улиците целогодишно, за да се избегнат образуването на кални петна под колите и в края на пътното платно. Редовно машинно измитане и измиване на главните пътни артерии, но също и малките улици и паркинги. Ще бъде подсигурено сезонното почистване и на есените листа, които също се превръщат в проблем за въздуха, ако се оставят да се разлагат на пътната и пешеходната инфраструктура;
 • Дистанционно измерване на емисиите, които отделят МПС-тата от транзитния трафик, но също и от изходно-входните точки на район „Люлин“ (бул. „Европа“, бул. „Царица Йоанна“ и бул. „Петър Дертлиев) в реално време за моделиране на проблема;
 • Създаване на системата от зелена вълна, особено в изходна посока, за да не се задържат МПС-та на светофарите и по този начин да допринасят за допълнително замърсяване;
 • Създаване на зелен горски пояс и засаждане на допълнителна растителност около натоварените булеварди с цел да ограничават замърсяването.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Необходимост от саниране на 97 СУ, 27 СУ, 33 СУ, 57 ДГ; 139 ОДЗ „Панорама“ – филиал на ул. „Луи Пастьор“; 86 ДГ „Асен Босев“, филиал на XII ДКС на бул. „ген. Александър Станишев“

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Най-големият жилищен комплекс в страната има най-малко цялостно санирани сгради (около 8-10) по различните програми за енергийна ефективност.

 • Анализ и систематизиране на публичните и на частния сграден фонд с цел изготвяне на конкретен план за обновяване на общинските сгради и промяна облика на район „Люлин“;
 • Осигуряване на допълнително финансиране за обновяване и саниране, включително чрез общинско съфинансиране на жилища на определени целеви групи; разработване на финансови механизми, насочени към различни целеви групи (енергийно бедни домакинства, малцинства и др.), за да може санирането на частните многофамилни сгради да се превърне в желан стандарт от страна на собствениците;
 • Въвличане на професионалните домоуправители и асоциации в процедурите, за да се подпомогнат и етажните собствености за преодоляване и подпомагане на административните предизвикателствата при процедурите за цялостно саниране на частния сграден фонд.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

Основният източник на замърсяването на въздуха, особено през зимния период, е нерегламентираното изгаряне на битови отпадъци от стопански обекти, изоставени сгради с живеещи самонастанили се граждани, както и от кв. „Филиповци“ в непосредствена близост до Околовръстния път и района на Околовръстния път в непосредствена близост до жк „Люлин“.

 • Следва да бъде прилаган строг контрол от страна на Столичен инспекторат със служители, пряко подчинени на районния кмет, както и със съдействието на Общинска полиция със служители на терен в район „Люлин“;
 • Нужни са насърчителни мерки и програми за замяна на уредите за отопление на твърдо гориво, както и контрол върху сметосъбирането и изхвърлянето на отпадъци;
 • Необходимо е продължаване на разяснителната информационна кампания, за да се обяснява постоянно на населението какви са рисковете за здравето и защо се налагат да се приложат работещи решения и да се прекратят бездействията както от страна на районната администрация, така и от Столична община, за да има трайно преодоляване на този проблем;
 • Въвеждане на ефективен контрол върху физически и юридически лица във връзка с изгарянето на отпадъци в бита (включително и чрез проследяване с дронове).

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Контрол над строителството и спазване на нормативната база за измиване на превозните средства при строително-монтажни работи. Въвеждане на превантивен и последващ контрол, както и глоби при строителството и ремонтните дейности, така че всеки един строителен обект от най-началната до финалната фаза да бъде под постоянен контрол и спазване на общинските разпоредби. Това ще се случи, както с активното участие на мобилните групи на Столичния инспекторат, така и под прякото наблюдение от страна на районната администрация от отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.    

Насърчаване на пешеходен и велосипеден транспорт

 • Изграждане на свързана мрежа от велоалеи, които са обезопасени и означени по адекватен начин. Подходящи трасета: по протежението на основните булеварди – бул. „Петър Дертлиев“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Панчо Владигеров“, както и изграждане на веломаршрут към гр. Банкя и към района под яз. „Суходол“, където е подходящ терен за изграждане на зона за спортно колоездене.
 • Допълнително изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, свързвани с основния пешеходен поток и осигуряващи пряк и безопасен пешеходен достъп до зони за отдих, парк „Люлин“, транспортна инфраструктура и др. Нужно е изграждането на 2-3 пешеходни прелеза по трасето на трамвай № 8 по бул. „Панчо Владигеров“, които са с необходимата звукова и осветителна сигнализация при наближаването на трамвай, така че да се обезопаси преминаването на пешеходци на тези места, които в момента преминават нерегламентирано трамвайните линии и създават предпоставки за инциденти.

Разчистване на незаконни сметища

 • Незаконни сметища са установени в района на кв. „Филиповци“ до Околовръстния път, в района под яз. „Суходол“, във в.з. Смърдана, както и в отделни вътрешноквартални улици, около контейнери за смет и в междублокови пространства. ; 
 • Оглед на всички точкови замърсявания, анализ на техния произход и формиране, извозване на събраните отпадъци и строг контрол за предотвратяване на тяхното последващо формиране. Създаване на инициативи по почистване на тези пространства, в които са ангажирани общински структури и местната общност от граждани.

Подобряване на градския транспорт

 • Рехабилитация или поставяне (там където липсват) на спирки с навеси. На спирката на Т8 на МС Люлин няма табло за информация, на редица спирки липсват кошчета за боклук;
 • Нужно е поставянето на камери за видеонаблюдение на всяка спирка, както и осветление. Често достъпът до спирките е затруднен поради разбитите тротоари;
 • Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. ‚Добринова скала“ и ул. „Филиповско шосе“. Към момента при засилен трафик преминаването е изключително трудно и това създава условия за ПТП.

Паркове и градини

Липса на цялостна модерна, добре управлявана и свързана зелена система, обхващаща и свързваща територията на Западен парк с големите междублокови пространства в различни микрорайони на жк „Люлин“;

 • Основен приоритет е създаването на парк „Люлин“, за което е нужно провеждането на отчуждителни процедури за около 30 дка частни терени. Паркът може да бъде притегателен социален център с изградена система за видеонаблюдение, напоителна и отводнителна система, соларно осветление и събиране на различни социални групи, включително и разработване на концепция за изграждане на тоалетни и публични чешми в парка;
 • Поставяне на централни места (около храм „Св. Климент Охридски“, около Кооперативния пазар, спирките на градския транспорт и т.н.) на повече цветя, които да бъдат устойчиви и нискоразходни от към поддръжка и поливане;
 • Изготвяне на цялостен проект за озеленяване на линията на трамвай № 8 по бул. „Панчо Владигеров“ със сухолюбиви растения (седуми) или затревяване с чимове и друга подходяща тревна растителност;
 • Изграждане на зелени спирки, които да бъдат зелените острови в най-застроените частни на район „Люлин“;
 • Благоустрояване на големите зелени петна във всеки микрорайон, запазвайки тяхната зелена функция, но също така давайки и повече смисъл на тяхното ползване. В момента те представляват всъщност ливади, които нямат дървета и гражданите не ги ползват по предназначение. Такива има във всеки микрорайон на район „Люлин“ – пред бл. 517, до ул. „611-та“, зад бл. 334, зад бл. 983 и т.н.;
 • Изграждане на обществени тоалетни (в района на Кооперативен пазар, МС „Люлин“, парк „Люлин);
 • Вторият по големина градски парк в София – Западен парк, на практика не обслужа и е с много труден достъп за гражданите на най-големият столичен район – „Люлин“, но и на другите заобикалящи го райони;
 • Цялостно устройствено планиране за по-добър, лесен и безопасен достъп на Западен парк извън неговия централен вход. Осигуряване на достъп, включително и с места за паркиране, за ползване на необлагородената част от парка на югозапад от тунела по линия на Суходолска река;
 • Цялостно социализиране и облагородяване на района около Суходолска река – велотрасета за спортно колоездене, кучешки парк, градско земеделие, зони за уроци на открито, наблюдение на диви видове, еднодневни разходки на ученици, свързване на тази площ с езерото в Суходол и големите зелени площи в микрорайоните на Люлин, създавайки естествени клинове на зеленина.

Спортни площадки

 • Район „Люлин“ е с размерите на голям български град и липсата на обществена спортна зала се отразява изключително негативно за развитието на спортната дейност и за множеството спортен потенциал, който районът притежава. Нужно е изграждането на многофункционална спорта зала с поне 1000 седящи места, пригодна за практикуването на различни видове спорт и провеждането на спортни турнири. Възможните терени за осъществяване на това инвестиционно намерения са бъдещият парк „Люлин“, в част от големия двор на 90 СУ, както и в покрайнините на район „Люлин“ (кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ и Околовръстния път или в района на последната спирка на трамвай № 8); 
 • Откритите спортни площадки са основната материална база за практикуването на масов спорт. В междублоковите пространства във всеки един микрорайон на район „Люлин“ съществуват предназначени пространства за спортна инфраструктура, които в момента са в изключително окаяно и амортизирано състояние - в жк „Люлин“ 4 до ул. „407-ма“, в жк „Люлин“ 3 до ул. „Никола Обретенов“,  в жк „Люлин“ 6 до ул. „605-та“, в жк „Люлин“ 5 зад бл. 517 до 97 СУ.  

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Преобразуване на 27 СУ в елитна гимназия с приоритет спорт. В район Люлин е налице голям потенциал за развитие на масов и професионален спорт, като така би се подпомогнал интеграционният процес на отделни групи от населението, би имало превантивен ефект срещу зависимости и престъпност. Затова с моя екип предлагаме сериозна стъпка в тази посока, като едно от дванадесетте училища в район „Люлин“ бъде преобразувано в специализирана гимназия с приоритет спорт, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката. По този начин ще се увеличи драстично броят на учениците в училището, които сега са изключително малко на брой, както и ще създадем условия за младежите бъдат ангажирани активно в спортни занимания. Ще се използва пълноценно цялостната материална база на училището и плувният басейн, като в двора на училището следва да бъде допълнително изградена нужната спортна инфраструктура;
 • Подпомагане и подкрепа за спортните клубове, работещи с деца и младежи на територията на район „Люлин“. Налице са множество спортни клубове, които работят с деца и младежи, които следва да бъдат активно подкрепяни чрез конкретни проекти по привличане на деца за практикуване на различни спортове – организиране на турнири, подобряване на материалната база, поемане на разходи за транспорт и спортни лагери и т.н.;
 • Спорт в училищата и детските градини. Създаване на необходимите условия за координирана и интензивна работа между администрацията на район „Люлин“, спортните клубове и техните треньори, както и учителите по физическо възпитание в училищата/персонала на детските градини. Нужно е създаването на кампании, спортни турнири между училищата, училищни отбори и др. с цел активното привличане на децата към спорта като форма на извънкласна дейност, която е достъпна, евтина и обезпечена с нужната организация.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • При зелените площи е нужно поставянето на физически ограничители, които са естетични, видими и се вписват елегантно в градската среда, включително и чрез засаждане на дървесна и храстова растителност. Ограничаването на паркирането на тези площи следва да бъде координирано и съпътствано с постепенното изграждане на паркоместа в съответните части на район „Люлин“, за да бъде дадена реална възможност на гражданите да паркират в периметър от около максимум 300м. от дома си.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • По бул. „Панчо Владигеров“, районът на Кооперативния пазар, по бул. „Царица Йоанна“, непосредствено до всички спирки, зелени спирки – в тези направления е налице голям поток от хора и съществено замърсяване от автомобилния трафик;
 • Най-устойчивото и най-работещото решение е масирано повсеместно засаждане на растителност, нови дървета и ограничаване на новото строителство, за да може да се постигне баланс в температурното нагряване и ограничаване на ефекта на топлинните острови в урбанизираните райони.

 

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Осигуряване на адекватна достъпност до двете сгради на XII ДКЦ, осигуряване на асансьори и рампи за инвалиди. Нужна е цялостна реновация на сградата на бул. „ген. Александър Станишев“, като се ремонтират и оформят по подходящ цветен начин педиатричните кабинети и се оборудват със съвременно оборудване за преглед на деца и бебета;
 • Приоритет е създаването на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Най-големият район в София в момента не разполага с такъв и множество граждани са принудени да пътуват до съседни райони, които създава извънредни неудобства за тях, бидейки особено в неравностойно положение.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

Вътрешнокварталният и довеждащ транспорт в район „Люлин“ е приоритет, който следва да се осъществява чрез изграждане на цялостна и свързана система от транспортни решения. В най-значителна част този проблем касае микрорайоните 3, 4, 5 и 6.

 • Нужно е да се използва по-целенасочено и активно за тази цел трасето на трамвай № 8, като се въведе допълнителна вътрешна за района линия от последната спирка в „Люлин“ 5 до МС „Люлин“ или МС „Западен парк“ с изграждането на стрелка за обратно движение на трамвая, като особено в пиковете часове се осигури трамваи с интервал на движение от 2-3 минути;
 • Допълнително следва бъдат предвидена поне една или две редовни автобусни вътрешни линии от жк „Люлин“ 5 и кв. „Филиповци“, които минават през 6, 4 и 3 микрорайон и осигуряват бърз достъп на гражданите до МС „Люлин“ и бъдещите МС до Околовръстния път;
 • Допълнително решение е осигуряването на по-малки електрически бусове, включително и на повикване от гражданите, които да покриват по ненатоварените с пътникопоток райони;
 • Съществуващите линии на градския транспорт следва да бъдат с оптимизирано и съгласувано разписание, така че да се осигури равномерно и достатъчно често поемане на пътници към останалите части на район „Люлин“ и останалите части на София.

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Превръщане на междублоковите пространства в център на общността. Цялостна реновация и изграждане на инфраструктура – тротоари, пейки, беседки, осветление, видеонаблюдение, кошчета, площадки за деца от всяка възраст, както и за възрастни (фитнес уредите);
 • Озеленяване: Идентифициране и използване на подходящи устойчиви видове, които да отговарят на неблагоприятните климатични и атмосферни условия в градска среда. Изготвяне на цялостна концепция за озеленяване – цветя (многодишни и перенни), храсти и висока растителност, както и обособяване на градинки за кучета;
 • Насърчаване на практики за управление и дизайн на озелените площи;
 • Малките градинки пред входовете – привличане и ангажиране на етажните собствености в грижата за тях (постига се опазване в по-голяма степен на подобренията);
 • Увеличаване на разнообразието като компоненти на градската природа, подобряване на тяхната свързаност и  постигане на устойчивост на зелената инфраструктура. Увеличаване на площите с високо качество и разнообразни местообитания и подобряване на свързаността на отделните компоненти на зелената система;
 • Редовно поддържане и окастряне на растителността и дърветата, проследяване и подновяване на високата растителност (обезопасяване на средата, но и запазване на зеленината);
 • Актуализиране на териториални стойностни показатели за осигуряване на зони за отдих в градската природа.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Разширение на Околовръстния път от кръговото кръстовище от АМ „Струма“ до кв. „Бояна“. Достъпът от Люлин до южните квартали е изключително затруднен в момента и на практика е невъзможно използването на южната част на Околовръстния път на София като бърза изходна точка от града без да се навлиза в централната градска част;
 • Изграждане на ул. "Западна тангента". Свързване на бул. “Монтевидео” в жк „Овча купел“ и с бул. “Д-р Петър Дертлиев” жк „Люлин“. Ако не се реализира подобна връзка между двата квартала преди започването на разширението на западната част на Околовръстен път движението в направление юг от квартала ще бъде изцяло блокирано. Дори в момента без строителни дейности на западен околовръстен път трафикът е постоянен и силно натоварен. Този булевард се оказва трета връзка на жк „Люлин“ с останалата част на София;
 • Разширение на бул. „Царица Йоанна“ до кръговото кръстовище с Околовръстния път, както и изграждане на две метростанции по това трасе заедно с изграждането на с буферен паркинг и интермодален терминал за крайградските автобуси в района на Околовръстния път и последната метростанция;
 • Рехабилитация на бул. „Европа“. Основна пътна артерия на София и западен вход на града. Не е ремонтиран над 30 години. Множество дупки и пропадания на трасето. Слабо осветен и опасен за пешеходци. След ремонта на бул. „Ломско шосе“ и тунела на Люлин този участък остава единственият неремонтиран основен булевард в окаяно състояние в западна София;
 • Рехабилитация и разширение на бул. „Петър Дертлиев“. Основна път връзка между тунел Люлин и магистрала Струма. В ужасно състояние с множество дупки и недостатъчен капацитет. Всеки ден между Перник и София пътуват множество хора и тази отсечка се използва активно. Голям процент от тях използват магистрала Струма;
 • Изграждане на пътен пробив между бул. „Царица Йоанна“ и бул. „Джавахарлал Неру“. Ще се осигури по-голяма свързаност на жк „Люлин“ 6 и 7 с останалите микрорайони, което ще разтовари трафика в района на кръстовището на бул. „Луи Пастьор“ и бул. „Царица Йоанна“;
 • Разширяване на бул. „Панчо Владигеров“ в участъка от бул. „Царица Йоанна“ до  бул. „Петър Дертлиев“. Ще бъдат осигурени две активни ленти за движение, както и допълнителни места за паркиране. Разширението е възможно да се извърши чрез усвояване на пространството между трамвайните релси и пътното платно в момента;
 • Цялостно подновяване на асфалтовото покритие е нужно за множество вътрешноквартални улици, включително, но не само: ул. „109“, жк „Люлин“ 1; ул. „Ген. Михаил Савов“, жк „Люлин“ 2; ул. „303“, жк „Люлин“ 3; ул. „401“, жк „Люлин“ 4; ул. „501“, жк „Люлин“ 5, ул. „Трети март“ в кв. „Филиповци“ заедно с изграждането на стандартизирани тротоари, маркировка, оптимизиране на пространство за паркоместа и т.н.;
 • Мрежата от тротоари в район „Люлин“ се нуждае от цялостно подновяване и рехабилитация по съвременни стандарти, заедно с изграждане на линейни джобове за паркинг и рехабилитация на съответните булеварди и вътрешноквартални улици. Примери за належащи тротоари за подновяване: по протежението на целия бул. „Райко Даскалов“, както и по бул. „Панчо Владигеров“ около трасето на трамвай № 8, по ул. „Търново“, ул. „Момково“, ул. „Крим“, районът на храм „Св. Климент Охридски“, ул. „Стефана Клинчарова“, ул. „310-та“, ул. „Трети март“ в кв. „Филиповци“.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Приоритет е създаването на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Най-големият район в София в момента не разполага с такъв и множество граждани са принудени да пътуват до съседни райони, които създава извънредни неудобства за тях, бидейки особено в неравностойно положение;
 • Създаване и насърчаване на дейността на пенсионерски клубове и центрове за интеграция и превенция срещу зависимости и противообществени прояви.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Иницииране на създаване на работна група към Столична община за изграждане на стратегия с конкретни мерки за подпомагане, както и приоритетно административно обслужване на подобни инвестиции;
 • Интензивни разговори и преговори с Община Божурище относно развитието на Индустриален парк „София-Божурище“.

Привличане на инвестиции

 • Организиране на форуми и събития в сътрудничество със Столична община, правителството на Република България и представителите на търговски дружества и предприятия с фокус върху условията и възможностите за развитие на бизнес инициативи;
 • Подобряване на транспортната достъпност и административното обслужване в района. 

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Подходящи са терени, разположени около кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ и Околовръстния път – налице ще бъде връзка с продължението на метролиния, разширението на бул. „Царица Йоанна“, интермодален терминал за автобусен транспорт и буферен паркинг.;
 • Индустриален парк „София-Божурище“, който е и най-големият по-площ индустриален парк в България и граничи с район „Люлин“ (намира се в Община Божурище). Непрекъснатото му разрастване и концентрация на големи и водещи международни компании там следва активно да се използва като бизнес зона за район „Люлин“ чрез изграждане на директна пътна и транспортна връзка от кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ и Околовръстния път. Към момента множество жители на район „Люлин“ работят в индустриалния парк. Подобряването на инфраструктурата и развитието на района са отлична предпоставка за привличане на високотехнологични компании и производствени предприятия.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Облагородяване и обособяване на зона под яз. „Суходол“ като място за спортно колоездене, музикални фестивали, примери за градско земеделие и алтернативни форми на спорт и културни занимания;
 • Иницииране на ежегоден детски фестивал на изкуствата и занаятите в парк „Люлин“;
 • Иницииране на ежегоден музикален фестивал за електронна и алтернативна музика.

Открити пространства за култура

 • Възстановяване на откритата сцена в парк „Люлин“ с изграждане на допълнителни удобства (тоалетни, зона за кетъринг) за провеждане на концерти и фестивали на открито;
 • Превръщане на училищните дворове в сигурно и защитено място за културни мероприятия и събития. Изграждане на видеонаблюдение, засилване на контрола и сигурността около и на територията на училищата, както и изграждане на качествено осветление.

Детски градини и ясли

 • Изграждане на допълнителни места в детските ясли. Към настоящия момент този проблем все още не е преодолян в значителна степен в район „Люлин“;
 • Разработване в сътрудничество със Столична община и Министерство на образованието и науката на стратегия и прилагането на конкретни мерки относно кариерното израстване и подпомагане на персонала на детските градини и ясли. Нужно е значително повишаване на финансовия ресурс в тази посока, както и подобряване на подбора на персонала и повишаване на изискванията към него. Това е съществен проблем, който затруднява значително нормалното функциониране на съществуващи детски ясли и градини на пълен капацитет.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Децентрализация на Столичен инспектор чрез създаване на районен инспекторат с инспектори, пряко подчинени на районния кмет;
 • Въвеждане на публична система за по-добро разпределение, обработка и проследяване на подадените сигнали, както и за отчитане на дейността на инспекторите;
 • Осигуряване на съдействие от Общинска полиция за инспекторите при изпълнение на правомощията им.

Сигурност

 • Поставяне на видеокамери за постоянно видеонаблюдение на алеите и междублоковите пространства;
 • Изграждане на мрежа от видеонаблюдение в парк Люлин, основни кръстовища и пътни артерии, Кооперативен пазар, районът на всички МС, както и на всички междублокови пространства, които претърпят цялостна реновация.

Първостепенна улична мрежа

 • Изграждане на 2-3 пешеходни прелеза по трасето на трамвай № 8 по бул. „Панчо Владигеров“, които са с необходимата звукова и осветителна сигнализация при наближаването на трамвай, така че да се обезопаси преминаването на пешеходци на тези места, които в момента преминават нерегламентирано трамвайните линии и създават предпоставки за инциденти;
 • Осигуряване на успокоено автомобилно движение в радиус от 300-500 м около училища и детски градини чрез физически ограничители, както и въвеждане на практика за помощ при пресичане на натоварени улици от служители, които спират трафика преди и след училищните часове;
 • Въвеждане на зона за скорост от 30 км/ч за всички вътрешноквартални улици на отделните микрорайони;
 • Осигуряване в сътрудничество със Столична община и СДВР на камери за постоянно засичане на скоростта на нарушения на правилата за движение по пътищата;
 • Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на всички съществуващи пешеходни пътеки, както и осигуряване на допълнително осветление и светлинна сигнализация;
 • Изграждане на препятствия за ограничение на скоростта по бул. „Царица Йоанна“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Захари Стоянов“, бул. „Петър Дертлиев“, бул. „Добринова скала“ и бул. „Европа“;
 • Полагане на специални бордюри заедно с рехабилитацията на тротоарите, които предотвратяват навлизането на автомобили на пешеходните зони при ПТП;
 • Осигуряване на асансьорен достъп до метростанциите от всяка страна на съответния булевард (асансьор на изхода на МС „Люлин“ към спирката на трамвай № 8);
 • Проверка и обезопасяване на шахти, ел. табла и ел. стълбове в сътрудничеството със съответните дружества и собственици на обектите;
 • Обезопасяване с ограждения на трасето на трамвай № 8, както и на най-натоварените и конфликтни за пешеходците точки с пътния трафик, които ограничават неправомерното пресичане на пътното платно

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Обезопасяване на основните и най-натоварени кръстовища и спирки на градски транспорт, така че да е невъзможно паркиране непосредствено до кръстовищата и на самите спирки;
 • Основните конфликтни точки в район „Люлин“ са кръстовищата при Кооперативния пазар, пешеходните пътеки по бул. „Захари Стоянов“, бул. „Джавахарлал Неру“, бул. „Луи Пастьор“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Райко Даскалов“ и ул. „проф. д-р Александър Станишев“, както и кръстовищата със споменатите булеварди и малките вътрешноквартални улици. По най-натоварените и използвани спирки на градския транспорт е обичайно паркирането на самата спирка – спирките, разположени на бул. „Панчо Владигеров“, районът на Кооперативния пазар и повечето от спирките по протежението на горепосочените булеварди и улици. Значителна част от зелените площи се използват за паркинги – пред бл. 517 в „Люлин“ 5, пред бл. 817 в „Люлин“ 8, пред бл. 911 в „Люлин“ 9 и други;
 • Поставяне на физически ограничители и разделите, които не позволяват паркирането непосредствено около кръстовища и пешеходни пътеки. Относно спирките на градски транспорт следва да се приложат физически разделите на платното, които да не позволяват престоя на редица от автомобили там. При зелените площи е нужно поставянето на физически ограничители, които са естетични, видими и се вписват елегантно в градската среда. Наложително е осигуряването на достатъчен брой технически средства „паяк“, и изграждането на наказателен паркинг в район „Люлин“, както и изграждането на безплатна контролирана (жълта) зона в най-натоварените части на района (Кооперативен пазар и главните булеварди).

Осигуряване на паркоместа. Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

 • Репатриране на автомобили извън движение;
 • Разчертаване на паркоместа;
 • Въвеждане на еднопосочно движение в най-проблемите вътрешноквартални улици;
 • Изграждане на джобове за паркиране (едноредов паркинг, полуперпендикулярно на пътното платно извън активните ленти за движение), което налага реконструкция на прилежащите тротоари и усвояване на минимална част от зелените площи (които е момента се ползват именно за паркиране). Подобни решения за подходящи по протежението на бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Луи Пастьор“, ул. „ген. Асен Николов“, ул. „Търново“ и други.
 • Пускане в експлоатация и проучване на възможности за разширение и надграждане на буферния паркинг при МС „Сливница“;
 • Изграждане на буферен многоетажен паркинг при МС „Люлин“ (изходът към спирката на трамвай № 8 – налице е голям общински имот там, но ще са нужни отчуждителни процедури за някои по-малки съседни частни имоти);
 • Изграждане на буферен многоетажен паркинг при кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ и Околовръстния път (заедно с проекта за изграждане на метростанция там и разширението на бул. „Царица Йоанна“ до кръстовището).

На следните терени, съгласно градоустройствените параметри на район „Люлин“, е възможно изграждането на по-мащабни многоетажни, подземни или вкопани двуетажни паркинги:

 • Двуетажен полувкопан паркинг пред бл. 734;
 • Двуетажен полувкопан паркинг пред бл. 302;
 • Двуетажен полувкопан паркинг бл. 957;
 • Подземен паркинг и етажен паркинг между бл. 344 и бл. 345; 
 • Подземен паркинг зад бл. 549;
 • Подземен паркинг между бл. 542 и бл. 544; 
 • Подземен паркинг пред бл. 535;
 • Етажен гараж пред бл. 981; 
 • Подземен гараж пред бл. 915.

Подаване на сигнали

 • Създаване на прозрачна, дигитална и функционална система за подаване, проследяване на обработката на сигнали за корупция, лошо обслужване и нередности в районната администрация на „Люлин“;
 • Оптимизиране на дейността на Столичния инспекторат, като бъдат зачислени екипи от инспектори, отговарящи за район „Люлин“, които директно получават сигнали и предоставят публичен отчет за своята работа на районния кмет.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Изграждането на виртуална деловодна система и архив, включително и електронна система за проследяване на отговорите и обработката на преписките;
 • Осигуряване на допълнителни услуги чрез egov.bg;
 • Въвеждането на електронен подпис за всички ръководители в районната администрация;
 • Задължително публикуване и поддържане на актуална информация за всички инвестиционни намерения (държавни, общински и частни), заповеди на кмета и публични документи на районната администрация, подредени по лесен, разбираем и достъпен начин;
 • Ефективен, публичен и актуален регистър на общинската собственост с данни за предназначението, ползвателите, състоянието и друга информация за имотите;
 • Преглед на структурата, функциите и взаимовръзките между отделите и премахване на дублиращи дейности и/или необхванати функции, които не са разпределени на отговорен служител.

Децентрализация

 • Самостоятелен бюджет за осъществяване на малки и средни инфраструктурни проекти и програми (ремонт на тротоари; мероприятия за пътна безопасност; ремонт на малки вътрешноквартални улици; дейности по обезпаразитяване и озеленяване; програми за извънкласни дейности на ученици – спорт и образователни инициативи);
 • Районен инспекторат с инспектори на пряко подчинение на районния кмет;
 • Служители на общинска полиция и градска мобилност на пряко подчинение на районния кмет заедно с осигуряването на няколко технически средства „паяк“;
 • Промени в съответните закони и нормативни актове на Столична община, които осигуряват директно кандидатстване на районната администрация по проекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и създаване на комисия по Закона за устройство на територията за събаряне на сгради в опасно състояние.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • жк „Люлин“ – зелен, подреден, разполагащ с инфраструктура и градска среда, която е привлекателна за отглеждане и развитие на деца.
 • кв. Филиповци – чист въздух, спокойствие, бърз достъп до града и успешен пример за интеграция на малцинствена етническа общност.

Люлин

Люлин е районът с най-много население на територията на Столична община. Районът има по-скоро жилищни функции, като концентрира сравнително малка част от икономиката на столицата – компаниите в Люлин допринасят за 2,4% от приходите и 3,3% от работните места в София.

№19 на картата, 25 МИР

Официален уебсайт: lyulin.bg

Население

Население на район Люлин по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Люлин живеят 106 хил. души, което е 8,3% от населението на Столична община (2021 г.). Люлин е районът с най-много население в трудоспособна възраст (15-64 г.) в рамките на Столична община – близо 70 хил. души, или 65,8% от населението на района. Децата (0-14 г.) в Люлин са близо 15 хил. (14,0%), а населението на 65 и повече години е над 21 хил. души (20,2%). Районът има по-нисък дял на децата и по-висок дял на населението на 65 и повече години от средните нива за Столична община.

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Люлин (%, 2021 г.)

Образование

Населението на район Люлин има по-нисък дял на висшистите от средните нива за столицата. Близо 34,6 хил. души в района имат висше образование, като това са 34,8% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Други 48,4% са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 16,8%. Образователната структура предопределя по-ниската икономическа активност на жителите на района, като коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години достига 62,2% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Люлин и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Люлин е 53 157 души, което е 8,0% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в района е 58,3% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 г. достига 72,4%. Най-голям дял от заетите жители на район Люлин работят в сферата на търговията (20%) и преработващата промишленост (10%). В рамките на 6-8% са заетите в сферите на държавното управление, информационните и комуникационните технологии, транспорта, строителството, професионалните дейности и административните дейности. Други 4-5% са заетите в сферите на образованието, туризма, здравеопазването и финансовия сектор. По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Люлин са 959 души, като коефициентът на безработица в района е 1,6% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 27% от всички жители на Люлин, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Над половината пътуващи използват градския транспорт – 29% се придвижват с метро, 18% пътуват с автобус, а 10% пътуват с трамвай/тролей. Около 14% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 0,8% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 6% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Броят на жилищните сгради в район Люлин е 2 886, като 707 (24%) от тях са на шест и повече етажа. Близо 19% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а едва 11% са построени преди 1959 г. Общият брой на жилищата в район Люлин е 55 377. Делът на необитаваните жилища е 18%, на фона на 30% средно за Столична община. Около 36% от жилищата в район Люлин използват за отопление топлинна енергия от централен източник, а 41% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Общо 37% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 54% нямат външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK