Зарко
Клинков

Район Витоша

Биография
 • Кандидат за район “Витоша”
 • Издигнат от “Спаси София”
 • Възраст: 33 г.

Образование

 • Магистър | Специалност „Архитектура“ | УАСГ София

Професионален опит

 • Проектант и консултант. Над 10 години опит в сферата на инвестиционното проектиране и строителство във всички етапи на процеса – от проект до изпълнение
 • Собствена практика в сферата на инвестиционното проектиране и консултантска дейност
 • Инвестиционен бизнес с недвижими имоти

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Като част от екипа на “Спаси София” активно участва във всички инициативи, свързани с градоустройствени и строителни казуси.
 • Участвал е в редица идейни проекти: многоетажни паркинги; ремонт на улици, така че да бъдат по-безопасни и зелени; градоустройствени решения за развитие на северната част на София; модернизиране на зоните за платено паркиране и обособяването на пешеходни зони.

Дейност за София до момента

 • Участва в организацията на различни граждански инициативи като ремонт на детски площадки в София, почистване на междублокови пространства и засаждане на дървета.
 • Участва активно в проследяване на казуси срещу презастрояването в София, в екипа по градска среда на “Спаси София”.

Планове за района

„Ще работя за това София да бъде град за хората, град, който да вдъхновява, място, в което човекът и природата ще са приоритет.“

Мотив и амбиция

„Като жител на града всекидневно се сблъсквам с неговите проблеми. Като архитект всекидневно си представям решенията им. Имам критично око за градската среда и желанието ми е тя да бъде максимално добра.“

 

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Насърчаване на гражданите да преминат към отоплителни уреди, които не замърсяват въздуха
 • Въвеждане на енергийно ефективни мерки - саниране на сгради, монтаж на фотоволтаични инсталации за собствени нужди
 • Развитие на мрежата на градския транспорт, за да се намали автомобилния трафик

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Повишаване на енергийната ефективност на яслите, детските градини, училищата и читалищата 
 • Сградата на районната администрация - да се заложат енергийно ефективни мерки като саниране и монтаж на фотоволтаична инсталация

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • Повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради, които са над 20 годишна възраст, конкретно в кв. “Бъкстон-Павлово”. 
 • Селата Владая и Мърчаево са места, където е необходимо да се повиши енергийната ефективност на еднофамилни сгради и къщи.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Основно отопление на твърдо гориво се употребява в районите с по-стари еднофамилни къщи. Стартиране на инициативата от с. Владая, защото там концентрацията на по-стар сграден еднофамилен фонд е най-голяма и употребата на отопление на твърдо гориво най-много. Предвиждане на подмяната на отоплителни уреди с модерни, енергоефективно и незамърсяващи и кампания за въвеждане на мерки за енергийна ефективност - саниране на еднофамилни сгради и монтаж на фотоволтаични инсталации за собствени нужди.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Недопускане на замърсяване от строежите, разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки. Приоритетно ще се следят изграждането на канализационна инфраструктура в кв. “Драгалевци” и ремонтът на трасето на трамвай номер 5.

Насърчаване на пешеходен и велотранспорт

 • Изграждане на велоалея, която да свързва Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново, както и велоалея по бул. “Пушкин” от Околовръстен път до бул. “Цар Борис III”.
 • Изграждане и маркиране на веломаршрути в парк Витоша с проучване на възможност за развитие на вело-парк.

Разчистване на незаконни сметища

 • Почистване на боклуците и праха около големи строежи (примери с ремонта в кв. Драгалевци, ремонта на бул. “Цар Борис III” на трамвайното трасе)
 • Строг контрол и редовни проверки на коритото на Владайската река, като редовно ще се почиства, за да не се стига до аварии и замърсяване на коритото по протежението и.

Подобряване на градския транспорт

 • Адекватен довеждащ транспорт, който да осигурява бърз достъп до трамвайни линии по бул. “България” и бул. “Цар Борис III”, както и до метростанция “Витоша.
 • Регулиране на графика на трамвай 5, който е най-удобният и бърз транспорт на гражданите на Гърдова глава, Карпузица, Княжево и Владая за достигане до центъра на София. 
 • Спирките на повечето места в квартали като Симеоново, Драгалевци и Бояна  липсват, а просто са маркирани с табели. Разработване на специален типов проект за тях отговарящ на спецификата на мястото, тъй като са квартали, близо до планина и природа.

Паркове и градини

 • Изграждане на парк на ул. “Мур” в кв. “Манастирски ливади”. Обновяване на спортното игрище и детската площадка.
 • Отваряне на парк Бояна и развитието му като районен парк
 • Уреждането на статута на Боянското блато като защитена зона и подготовка за създаването на еко-парк.

Спортни площадки

 • Модернизирането на стадион “Кривуля” в кв. “Бояна” с изграждане на зелена зона за отдих и рекреация около стадиона, обособяване на писта за бягане и реновиране на самото футболно игрище. Като допълнение, при наличие на място, може да се добави волейболно или баскетболно игрище и да се обособи самото място като своеобразен спортен център не само на квартала, но и на района.
 • Обновяване на стадиона в кв. “Княжево” с реновация на терена, като се обособят първо игрища, а след това се монтират трибуни, други спортни съоръжение и осветление.

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Парк Витоша е най-ценният актив, който трябва да се развие за спорт, защото потенциалът е огромен, не само зимно ползване, а целогодишно. Трябва да се организират два типа занимания - летни и зимни. Зимните са ски и сноуборд. Летните са планинарство, ориентиране, катерене и др. За да се развият успешно ще се организира освен по-ефективен транспорт до Витоша, така и насърчаване на децата към спорт, с активната подкрепата на районната администрация и голямата община.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Налагане на по- строг контрол върху нерегламентираното спиране в зелените площи и осигуряване на нови уредени паркоместа в кварталите
 • Въвеждане на ограничения и платено паркиране в най-натоварените точки.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • Засаждането на дървета по булевардите, като най-изразени топлинни острови и във вилна зона “Симеоново”

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Ремонт на сградния фонд, който е остарял и загубил своята функционалност както за работещите в сградата, така и за посетителите.
 • Цялостна модернизация на сградите и оборудването, и методите на работа на лекари в рамките на нова общинска концепция за здравеопазване би привлякла, както по-млади специалисти, така и по-опитни и тогава здравеопазването в района ще почувства сериозна промяна.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Преосмисляне на уличното пространство с изграждане на тротоарната инфраструктура, която на места изцяло липсва, а на други е в лошо състояние. Оформяне на тихи квартални улици за споделено ползване и възможност за безопасна игра на децата.
 • Поддръжка и ремонт на зелените площи и ново парково обзавеждане в тях (пейки, кошчета, детски и спортни съоръжения)

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Ремонт на площад “Сред Село”, в кв. “Княжево”

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Ремонт на читалищата в кварталите “Драгалевци”, “Симеоново”, “Павлово” и “Владая”.
 • Ремонт на банята в квартал “Княжево”

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Фокусът върху подобряването на бизнес среда ще е към малкия и среден бизнес. Насърчаването на такъв тип бизнеси ще бъде с предоставяне на добри условия за труд, които започват първо от добрия транспорт в и до района, добрата среда, чист въздух, спокойствие, тишина и сигурност и създаване на локални места за рекреация и почивка, които да са лесно достъпни за служителите

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Район Витоша, в частта си от Околовръстен път има възможност за изграждане обслужващи населението дейности, които изискват достъп с автомобил - пример са големи магазини.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града

 • Мърчаево, Владая, Бояна, Драгалевци и Симеоново имат своите локални празници и популяризирането им ще доведе след себе си икономически ползи за кварталите.
 • Международният културен фестивал, който да се провежда ежегодно, на територията на район “Витоша”, с подкрепата на районната администрация и СО. 
 • Развитието на целогодишен туризма в парк “Витоша” е от изключителна важност за София. Първи стъпки в тази посока са подобряване на инфраструктурата и достъпът до планината в комбинация с активното участие на районната и централната администрация в провеждане на мероприятия за спорт и туризъм на територията на планина Витоша.

Открити пространства за култура

 • Мърчаево, Владая, Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново имат свои своеобразни пространства, изпълняващи функциите на квартален център. На тези пространства се изпълняват повечето мероприятия за квартала. Модернизирането и облагородяването на тези пространства би дало шанс за по-добра обстановка за провеждане на събития.

Детски градини и ясли

 • Идентифицирани са 2 имота за изграждане на детски градини

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Подобряване на взаимодействието на районите инспекторати с районните кметове, така че районните инспекторати да работят в синхрон и в помощ на районните кметове.

Сигурност

 • Околовръстен път, бул. “България”, площад “Сред Село” в кв. “Княжево”, бул. “Цар Борис III”, площад на Симеоново и Драгалевци. С охрана и наблюдение на тези ключови места ще се постави основа за добро развитие и извън тях в квартала, с приоритет главните транспортни артерии.

Първостепенна улична мрежа

 • Изграждане на Околовръстен път в частта от бул. “Братя Бъкстон” посока Северна тангента

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Ограничаването на паркирането върху тротоари и зелени площи трябва да започне от кварталите “Бъкстон-Павлово” и “Манастирски ливади - Запад”. Част от мерките за справяне с проблема са чести проверки и налагане на глоби, изграждане на паркинги и урегулиране на паркирането в междублоковите пространства

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

 • Предвижда се изграждане на подземни и надземни паркинги в “Бъкстон-Павлово”.

Подаване на сигнали

 • Провеждане на срещи с квартални инициативни структури, с които минимум веднъж на тримесечие ще се обсъжда належащи проблеми на съответния квартал, както и техните решения, краткосрочни и дългосрочни.
 • Отворени приемни, на терен, на всяко тримесечие, където районния кмет и негов екип ще се среща с тях и ще събира информация за належащи проблеми, които имат нужда от вземане на отношение от районната администрация.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

 • Подаване по електронен път на всички молби, заявления и т.н. в единна за СО система / портал, за да се сложи край на опашките по гишетата в общината и да се въведе реална отчетност на свършеното.

Децентрализация

 • Предвидената децентрализация предполага районният кмет да има по-голям бюджет и свобода да го разпределя спрямо потребностите и приоритети на района си. Контрол по почистване, сметосъбиране и обществен ред да се извършват съвместно с районен общински инспекторат. Районният кмет да може да дава насоки на районния инспекторат. Необходима е финансова и техническа възможност да се реагира на спешни и малки дейности за подобряване на ежедневието на гражданите.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -
 • Манастирски ливади - Модерен, нов, млад, жив и пълен с деца, енергия и идеи за светло бъдеще квартал.
 • Павлово - Бъкстон - Спокоен, тих, уреден квартал, запазил атмосферата и носталгията в себе си.
 • Симеоново - Добре уредено място за спокоен живот в полите на Витоша.
 • Бояна - Център извън центъра. Динамичен, бързо развиващ се, млад и модерен квартал, на крачка от природата.
 • Драгалевци - Модерен квартал за спокоен живот, близо до природата.
 • Княжево - Минералната вода и лифта за парк Витоша.
 • Владая - Посреща и изпраща гостите на София, с уредена инфраструктура, спокойствие и природа.
 • Мърчаево - Тихо и спокойно място за живот в гората, изолирано от шума и хаоса на големия град, но и съвсем близо до него.

Витоша

Район Витоша обхваща големи територии в подножието на планината Витоша, като включва в състава си няколко жилищни квартали, които са в непосредствена близост до планината и се характеризират с ниско строителство. Приносът на Витоша към икономиката на Столична община е относително висок, което се дължи на факта, че районът граничи със Софийския околовръстен път, по който е концентрирана висока икономическа активност. Компаниите в район Витоша допринасят за 6,7% от приходите и 6,3% от работните места в София.

№17 на картата, 23 МИР

Официален уебсайт: raionvitosha.eu

Други населени места в района:

Владая, Мърчаево

Население

Население на район Витоша по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Витоша живеят 76,8 хил. души, което е 6,0% от населението на Столична община (2021 г.). Районът се отличава с висок дял на децата и нисък дял на най-възрастните. Хората в трудоспособна възраст (15-64 г.) са 50,8 хил. души, или 66,1% от населението (65,8% средно за СО). Делът на децата (0-14 г.) е 17,4% (14,6% средно за СО), а делът на населението на 65 и повече години е 16,5% (19,6% средно за СО).

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Витоша (%, 2021 г.)

Образование

Населението на район Витоша има добра образователна структура. Над 34,6 хил. души имат висше образование, като това са 49,2% от населението на възраст 7 и повече години (43,6% средно за СО). Други 35,1% са със средно образование, а делът на населението на 7 и повече години с основно или по-ниско образование е 15,7%. Добрата образователна структура води до много висока икономическа активност на жителите на района, като коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години достига 67,6% (63,7% средно за СО).

Заетост

Коефициент на заетост в район Витоша и Столична община (2021 г.)

Заетост

Броят на работещите жители на район Витоша е 41,2 хил. души, което е 6,2% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост сред населението на 15 и повече години е 65,0% (60,9% средно за СО), като само в район Лозенец стойността му е по-висока. Заетостта на населението от 15 до 64 г. достига 77,5%. Най-голям дял от заетите жители на район Витоша работят в сферата на търговията (18%), информационните и комуникационните технологии (13%), професионалните дейности (10%) и преработващата промишленост (8%). По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Витоша са 540 души, като коефициентът на безработица в района е 1,6% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 43% от всички жители на район Витоша, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Далеч под половината пътуващи използват градския транспорт – 8% се придвижват с метро, 18% пътуват с автобус, а 13% пътуват с трамвай/тролей. Около 13% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,9% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването около 12% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Броят на жилищните сгради в район Витоша е вторият най-висок – 18 177 сгради, от които само 409 (2%) са на шест и повече етажа. Близо 33% от сградите в района са построени в периода 2000-2021 г., а едва 8% са построени до края на 1959 г. Район Витоша има най-високия брой на жилищата в София – 58 603, от които 30 066 (51%) са необитавани. Процентът на необитаваните жилища в района е сред най-високите в столицата. За разлика от други райони, делът на жилищата, отопляващи се чрез топлинна енергия от централен източник, е много нисък – малко под 4%. Около 27% от жилищата използват за отопление електрическа енергия, а 10% използват природен газ от централен източник. Над 7% от жилищата се отопляват на дърва или пелети, а около 1% използват за отопление въглища. Жилищата в района без енергоспестяваща дограма са 47% (41% средно за СО), а делът на жилищата без външна изолация е 52% (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK