Емил
Бранчевски

Район Илинден

Биография
 • Кандидат за район “Илинден”
 • Издигнат от “Спаси София”
 • Възраст: 34 г.

Образование

 • Магистър | „Здравна политика и здравен мениджмънт“ | Медицински университет София
 • Магистър | Специалност „Хуманна медицина“ – обща, коремна и минималноинвазивна хирургия | Медицински университет София
 • Специализация „Обща и коремна хирургия” | Хановер, Германия

Професионален опит

 • Специалист хирург и зам.-ръководител на Център по хернийна хирургия в болница “Клементиненхаус”, Хановер, Германия
 • Лекар специализант в болница “Клементиненхаус”, Хановер, Германия със статут на международен обучителен център по минималноинвазивна хирургия.

Гражданска ангажираност и лични каузи

 • Защитник на спазването на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и забраната за достъп на непълнолетни до психоактивни вещества.
 • Личната му кауза е популяризирането на здравословен начин на живот и спорт сред подрастващите и превенцията на агресията сред младежите.

Дейност за София до момента

 • Основател на екип „Здравеопазване“ в гражданска организация “Спаси София”, изработила подробна стратегия за общинско здравеопазване.

Планове за района

 • Мечтае да живее в град, в който майките с колички не трябва да се борят всекидневно с разбитите тротоари, а възрастните хора – с непреодолими бордюри. Да има къде да паркираме и да караме колело, без да си пречим и създаваме рискови ситуации на пътя.
 • Има желанието да направи най-голямата детска площадка в София – в Западен парк – изцяло от естествени материали.

Мотив и амбиция

„За мен, като лекар и баща, основен приоритет е нашите деца да бъдат заобиколени от здравословна и безопасна градска среда. Ще работя за град, който се грижи за хората и служи за пример на останалите градове, както подобава на една европейска столица.“

Актуално

Програма

ЗДРАВЕ

+ -

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

За да подобрим чистотата на въздуха, предвиждаме въвеждане на зони с ограничение на скоростта до 30 км/час във вътрешността на кварталите, както и изграждане на зелени пояси покрай големите пътни артерии. Също така предвиждаме строг контрол над горенето на боклук за отопление. 

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

На първо време предвиждаме да подобрим енергийната ефективност на сградата на ДКЦ 6 и Народно читалище „Г. С. Раковски-1925“ в ж.к. Света Троица.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Ще работим активно с жителите в панелните блокове в кварталите, за да улесним и ускорим максимално процеса по изготвяне на проект и кандидатстване по програмите за саниране за подобряване енергийната ефективност на домовете им. 

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

Стимулиране и съдействие на гражданите в прехода от отопление с твърдо гориво към отопление от незамърсяващи източници. Наред с това, поетапно ще разчистим и нерегламентираните сметища в района.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

Няма да допускаме замърсяване от строежите, разнасяне на строителни отпадъци и кал от строителните площадки.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

Мерките, които предвиждаме за насърчаване на велосипедния и пешеходен транспорт включват, но не са ограничени до: изграждане на велосипедна алея по ул. Цар Симеон и преместване на съществуващата велосипедна алея по бул. “Сливница” от активното в локалното платно, и нейното  физическо отделяне от БУС лентата върху мост Захарна фабрика. Приоритетно ще подходим и към изграждането на спиркови перони за трамваите по ул. ”Скопие” при ул. “Пловдив”.

Разчистване на незаконни сметища

Ще работим активно за разчистване на незаконните сметища в района като стартираме по протежението на река ”Суходолска” в близост до ул. “3020”.

Подобряване на градския транспорт

За да стимулираме използването на градски транспорт и подобрим неговата достъпност, предвиждаме изграждането на ново трамвайно трасе по ул. “Божурище” и бул. “Вардар”, което да свърже съществуващото трасе от ул. “Хайдут Сидер” до трамвайното трасе при метростанция Вардар, както и преместване на трамвайното обръщало на трамвай № 3 в предгаровия площад на ж.п. гара Захарна фабрика. Нова довозваща кръгова линия за ж.к. Гевгелийски, както и нова тролейна линия до центъра на кв. Захарна фабрика.

Паркове и градини

С най-голям приоритет е изработването и реализирането на цялостен проект за реконструкция на градинката Света Троица с възстановяването на езерото и отделен кучешки парк. В плановете ни влизат изграждането на няколко по-големи квартални градинки, като ще стартираме с междублокови пространства на ж.к. “Св. Троица”.  

Детски площадки

В плановете ни влиза изграждането на най-голямата площадка за игра на деца до 6 г. в Западен парк, изцяло от естествени материали и с добавена стойност за двигателното развитие на децата.

Спортни площадки и развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

За да насърчим спорта и движението сред гражданите, ще изградим комбинирани спортни площадки в ж.к. Света троица (например между блок 313 и 315) и пред блок 147 в ж.к. Илинден. В Западен парк ще изградим трасе за планински колела, както и разчертаване по алеите на трасета за мини-, полу- и пълен маратон.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

За да ограничим паркирането в зелените площи и разнасянето на кал и прах, ще изградим монтажни паркинги в кварталите. Наред с това ще обособим нови места за паркиране при облагородяването на междублоковите пространства.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

По бул. “Сливница”, бул. “Константин Величков” и бул. “Тодор Александров”. По отделни участъци на някои вътрешноквартални улици сме идентифицирали топлинни острови, където има нужда от засаждане на дървета с цел намаляване на прегряването.

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

С цел подобряване на здравната профилактика сред гражданите и промотиране на общинската здравна помощ, предвиждаме оптимизация на дейността и рехабилитация на сградния фонд на 6 ДКЦ.

ВЪЗМОЖНОСТИ

+ -

Транспортна свързаност

Предвиждаме оптимизиране на организацията на движение на по ключови кръстовища на бул. “Константин Величков” - например с бул. ”Сливница” и бул. “Тодор Александров”. Необходима е реорганизация на кръстовището на ул. “Габрово” и “Щросмайер”. Обособяване на локален интермодален терминал между трамваен, автомобилен, железопътен и автобусен транспорт при ж.п. гара Захарна фабрика. Ще работим за поетапно свързване на трамвайните трасета от ул. “Хайдут Сидер” до бул. “Вардар”.

Подобряване на общия облик на кварталите

За подобряване на градската среда в кварталите планираме въвеждане на строг контрол върху работата на сметосъбиращите фирми, както и поетапно изграждането на тротоарни джобове за контейнерите за отпадъци. Извършване на цялостен преглед на дървесната растителност на района и предприемане на действия по премахване на сухи и опасни дървета. Поетапна подмяна на счупените пейки в парковете в района.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

Проектите ни за подобряване на пътната и транспортна инфраструктура в район Илинден, включват приоритетно изграждане на неизградени улици като например ул. “Богданци” и южното платно на ул. “Майор Векилски”. Отделно планираме пробив на ул. “Билянини извори” под бул. “Сливница” като изход от квартала и отварянето ѝ за десен завой от бул. “Сливница” към ж.к. “Захарна фабрика”.

Подобряване на социалната инфраструктура

Предвиждаме реновирането на Народно читалище “Г. С. Раковски: - 1925; 45.ОУ “Константин Величков” в ж.к. “Света Троица”, Народно читалище „Роден край – 1931“ в ж.к. “Гевгелийски”.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

За да насърчим икономическото развитие на район “Илинден” ще работим за да се възстанови комплекс Захарна фабрика в оригиналния му вид и да подобрим условията за бизнес в индустриалната зона при ул. “Кукуш”.

Развитие на индустриалните и логистични терени

Ще анализираме възможността бившите складове на МВР да бъдат превърнати в индустриален парк.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

Ще работим за възстановяване на комплекс Захарна фабрика като архитектурен паметник на културата с национално значение. Целта е да превърнем района в нестандартна туристическа атракция от обществено значение, без накърняване на частния интерес.

Открити пространства за култура

Пространства за култура трябва да има във всички квартали в района. Затова ще работим сцената в градинката “Св. Троица” да е с улеснен достъп, развитие на пространства за култура в Западен парк. Ще работим да реализираме пространство за култура и при комплекс Захарна фабрика.

Детски градини и ясли

За да решим проблема с липсата на места в детските градини, предвиждаме строителството на две детски градини - в ж.к. “Света Троица” и ж.к. “Илинден”, както и разкриване на яслени групи в детските градини, в които липсват и има възможност.

РЕД

+ -

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

Цялостна дигитализация на контролните процеси на инспектората, като непосредствено след съставяне на протокола от проверката, съответно акта за установяване на административно нарушение, данните автоматично да влизат в деловодната система на Столичен инспекторат. Публикуване на актуална статистика за наложените и събраните глоби за нарушения.

Сигурност

Предвиждаме да се изгради видеонаблюдение и засилване на охраната в парк “Света Троица” и Западен парк, с което да подобрим сигурността и реда в района. Поставяне на камери за скорост на бул. “Сливница” - на моста “Захарна фабрика” и при ул. “Русе” двупосочно, както на бул. “Тодор Александров”. 

Първостепенна улична мрежа

В плановете ни влизат и реализиране на пътен възел Захарна фабрика при бул. “Сливница” и ул. “Хайдут Сидер” като ключово съоръжение от първостепенната улична мрежа. Приоритетно трябва да се изгради и интегрирано трамвайно трасе по ул. “Габрово”, както и да се оптимизират светофарните фази по бул. “Константин Величков”.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

За да отстраним практиката с паркирането върху тротоари и зелените площи предвиждаме строг контрол и при необходимост репатриране на неправилно паркиралите автомобили. Създали сме планове за обособяване на джобове за паркиране по уличната мрежа.

Решаване на проблема с паркирането смятаме да реализираме чрез изграждане на монтажни паркинги. Подходящи терени за това сме идентифицирали при ж.п. гара Захарна фабрика с капацитет около 250 места, в ж.к. “Св. Троица” при ул. “Бургас” и Гимназия Хенри Форд, в  ж.к. “Илинден” до метростанция Вардар.

Подаване на сигнали

Call Sofia -  трябва да има едно приложение, един номер, един портал, един имейл, една Фейсбук страница. Гражданите да избират как да сигнализират за проблема, а общината да реагира своевременно на подадените сигнали.

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

+ -

Дигитализация на услугите

Всички подавани от гражданите молби, заявления и т.н. да могат да се приемат по електронен път в единна за Столична община система. 

Децентрализация

Контролът по почистване, сметосъбиране и обществен ред да се извършват съвместно с районен общински инспекторат. Районният кмет да може да дава насоки на районния инспекторат. Районния кмет е важно има по-голям бюджет и свобода да го разпределя спрямо потребностите и приоритетите на района си. Необходима е финансова и техническа възможност да реагира на спешни и малки дейности за подобряване на ежедневието на гражданите.

ИДЕНТИЧНОСТ НА КВАРТАЛИТЕ

+ -

Ще работим за това всеки от кварталите на територията на район “Илинден” да има своята самостоятелна идентичност: 

ж.к. Гевгелийски да бъде зеленият квартал граничещ с парка. 

комплекс Захарна фабрика да стане привлекателна туристическа дестинация като капсула на времето от началото на 20ти век.

ж.к. Света Троица и ж.к. Илинден да се възприемат като модерни и удобни квартали на една крачка от центъра.

Илинден

Район Илинден се намира в северозападната част на София. Районът е сравнително малък по мащаб, но има своя принос за икономиката на София. Компаниите в район Илинден допринасят за 1,9% от приходите и 2,3% от работните места в София.

№12 на картата, 25 МИР

Официален уебсайт: ilinden.bg

Население

Население на район Илинден по възраст (2021 г.)

Население

На територията на район Илинден живеят 30,3 хил. души, което е 2,4% от населението на Столична община (2021 г.). Районът се характеризира със сравнително застаряващо население. Броят на хората в трудоспособна възраст е 19,3 хил. души, или 63,7% от жителите на района (65,8% средно за СО). Делът на децата е 13,6% (14,6% средно за СО) , а населението на 65 и повече години е 22,7% (19,6% средно за СО). Делът на населението на 65 и повече години в района е сред най-високите в столицата.

Образование

Образователна структура на населението на 7 и повече години в район Илинден (%, 2021 г.)

Образование

Образователната структура на населението на района отговаря на общия профил на Столична община. Около 12,2 хил. души имат висше образование, като делът на висшистите сред населението на 7 и повече години е 42,9% (43,6% средно за СО). Делът на населението със средно образование е 43,5% (40,5% средно за СО), а делът на населението с основно и по-ниско образование е 13,6% (15,9% средно за СО). Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече години е под средния за столицата – 61,4% при средно 63,7% за СО.

Заетост

Коефициент на заетост в район Илинден и Столична община (2021 г.)

Заетост

Работещите жители на район Илинден са 15,3 хил. души, което е 2,3% от всички заети в Столична община (2021 г.). Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в района е 58,3% (60,9% средно за СО), а коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 г. достига 74,7%. Най-голям дял от заетите жители на район Илинден работят в сферата на търговията (18%) и информационните и комуникационните технологии (10%). В рамките на 7-8% са заетите в сферите на преработващата промишленост, държавното управление и професионалните дейности, а 5-6% са заетите в сферите на здравеопазването, административните и спомагателните дейности, образованието, транспорта, финансовите услуги, туризма и строителство. По данни на Агенцията по заетостта към края на 2022 г. регистрираните безработни в бюрата по труда в район Илинден са 226 души, като коефициентът на безработица в района е 1,3% (1,6% средно за СО).

Транспорт

Данните от преброяването показват, че 27% от всички жители на Илинден, които пътуват до работното си място или учебното заведение, се придвижват с лек автомобил. Над половината пътуващи използват градския транспорт – 25% се придвижват с метро, 17% пътуват с автобус, а 11% пътуват с трамвай/тролей. Над 15% се придвижват до работното си място или учебното заведение пеша, а 1,3% използват велосипед/тротинетка. Към момента на преброяването над 7% е делът на хората, които работят или учат предимно от вкъщи.

Сграден фонд

Илинден е районът с най-нисък брой жилищни сгради в Столична община – 413 сгради, като от тях 168 (41%) са на шест и повече етажа. В района се наблюдава висок дял на старите сгради и сравнително малко ново строителство. Общо 34% от сградите в района са построени преди 1959 г., а едва 10% са построени в периода 2000-2021 г. Броят на жилищата в района е 15 787, от които само 2 217 (14%) са необитавани – най-ниският дял на необитаваните жилища в Столична община. Над половината (53%) от жилищата в район Илинден използват за отопление топлинна енергия от централен източник, а други 31% използват за отопление електрическа енергия. Минимален е процентът на жилища, които използват за отопление природен газ от централен източник. Общо 32% от жилищата в района нямат енергоспестяваща дограма (41% средно за СО), а 53% нямат външна изолация (56% средно за СО).

Всички райони

Кандидати за районни кметове

Вижте повече

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK