Цветомир Петров

Posted on September 26th, 2023

Притежава над 7 години опит в публичния сектор, където подобрява процесите свързани с административно обслужване, управление на собствеността и обществените поръчки. Иска София да развие своя потенциал с подредена и чиста градската среда, с повече спортни игрища и детски площадки за различни възрасти. Вярва, че чрез развитието на Витоша можем да направим София туристически и културен център.


Емилия Ангелова

Posted on September 26th, 2023

Притежава международен опит в сферата на финансите и инвестиционното банкиране. Отговаряла е за финансирането на частни инвестиции в размер от 200 милиона евро до 2 милиарда евро. София е мисия за нея. Иска да създаде среда, в която хора от различни професии и квартали работят заедно за конкретни решения на градските проблеми. Основните ѝ приоритети са свързани с прозрачното планиране и управление на бюджета на София. Като финансист знае, че бюджетът отразява стратегията на общината и приоритетите пред града. Ще работи и за решения в борбата с мръсния въздух и енергийния преход на София.


Андрей Зографски

Posted on September 26th, 2023

Работи в сферата на финансовия мениджмънт в компании в Словения и България. Като един от създателите на „Спаси София“ вече над 10 години се занимава ежедневно с проблемите на любимия му град София. Бори се градът да стане по-добро място за живот на всеки, независимо от възрастта и от това дали живее в центъра, или крайните квартали. Силно вярва, че градът принадлежи на всички поравно и затова като основен приоритет вижда инвестициите в кварталите.


Цветелина Симеонова-Заркин

Posted on September 26th, 2023

Университетски преподавател и консултант по международния сертификат FSC CoC. Народен представител в 47-ото и 48-ото Народно събрание. Ще работи за ефективно управление на отпадъците и стимулиране на кръговата икономика. Вярва, че всеки жител на столицата може да има достъп до планините и минералните води на града. Като майка ще се бори София да е добър град за децата, в който те да могат да разгърнат пълния си потенциал.


Марта Георгиева

Posted on September 26th, 2023

Повече от 20 години е граждански ангажирана и един от инициаторите за приемането на Закона за защита на животните през 2008 г. и инкриминирането на жестокостта към животните през 2011 г. Като общински съветник съумява, заедно с граждански организации, да опази Борисовата градина и лесопарк „Кошарите“ от застрояване. Успява да изпълни дългогодишния си ангажимент към демократичната общност за ново решение на общинския съвет за демонтиране на МОЧА. Основател и преподавател в дисциплината “От другата страна на Желязната завеса” в Højskolen Østersøen (Дания) за престъпленията на комунизма в Централна и Източна Европа.


Драгомир Иванов

Posted on September 26th, 2023

С дългогодишен опит на различни позиции в системата на енергетиката – от експерт по договорите с производителите и потребителите на електрическа енергия, финансово-стопански анализатор и ръководител отдел, до управител на дружество посредник на свободния пазар на електрическа енергия.

Ще работи за реализацията на енергийната трансформация на София – създаване на районни енергийни центрове, енергийно независими общности, увеличаване делът на ВЕИ, реална енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък.

Като икономист и финансист проактивно ще работи в посока оптимизация дейността на общинските дружества и гарантиране на прозрачност при разходването на публични средства.

Има лична кауза за развитието на училищния спорт.


Росица Николова

Posted on September 26th, 2023

Архитект с опит и умения в управлението на целия процес в инвестиционното проектиране. Развива собствено архитектурно студио и консултира независим строителен надзор. Граждански активна като участва в множество обществени обсъждания, приемни с граждани, проектни предложения за нова градска среда, облагородяване на пространства, различни квартални срещи и дискусии. Като архитект в общинския съвет ще се бори да се прекрати разпродаването на общински имоти и да се спре порочната практика с частичните изменения на подробни устройствени планове.


Христо Копаранов

Posted on September 26th, 2023

В публичния сектор работи като експерт в КЗК, където е участвал в изготвянето на проекта на действащия Закон за защита на конкуренцията, а впоследствие като директор в КРС, където изготвя първите в България пазарни анализи, развили конкуренцията на телекомуникационните пазари. От 2010 г. е адвокат в сферата на защита на конкуренцията, регулаторното съответствие, защита на потребителите. Ще работи за подобряване на процеса на местно нормотворчество в посока приеманите подзаконови нормативни актове да не бъдат отменяни от съда и да отговарят на актуалните потребности на града.


Стефан Спасов

Posted on September 26th, 2023

Професионалният му опит е в сферата на инвестиционното строителство и управлението на различни проекти в инфраструктурно и жилищно строителство. Непримирим е към разрушаването и обезличаването на архитектурното наследство на София. Изпълнен е с желание да променя града и заобикалящата ни среда, за да живеем заедно по-спокойни и щастливи в градска среда, която възпитава на ред, естетика и толерантност.


Грети Стефанова

Posted on September 26th, 2023

По професия хидроинженер. Общински съветник и председател на групата на ДБ в СОС. Участва в постоянните комисии на СОС с направления Устройство на територията, архитектура и жилищна политика; Образование, култура, наука и културно многообразие; Икономика, собственост и дигитална трансформация.


Благовеста Кенарова

Posted on September 26th, 2023

Притежава 27 години опит в една от най-големите банки в Европа, като достига до позиция регионален мениджър на банката за Централна и Източна Европа в областта на контрола, риска и предотвратяването на финансови измами във всички банкови дейности. Ще работи за прозрачност и спиране на финансовите злоупотреби с публични средства и противодействие на корупцията. Наред с това ще настоява за развитие и достъпност до Витоша за гражданите на София.


Димитър Шалъфов

Posted on September 26th, 2023

Действащ адвокат със собствена практика и над 10 години юридически стаж в областта на вещното, търговското, застрахователното и административното право. Специалист в сферата на търговската несъстоятелност, ликвидацията, преструктуриране и оздравяване на търговски дружества, както и в публичното изпълнение. Планира да се бори за един по-уреден, по-безопасен и по-приветлив град, в който няма да ни се налага да се притесняваме дали децата ни ще се приберат невредими. Друга негова кауза е оптимизацията на работата на общинските дружества и предприятия чрез реорганизация и публичност на процесите вътре в тях и реструктуриране на състава.


Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK