Области на политики

ЗДРАВЕ

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

 • Ограничаване на отоплението с твърдо гориво
 • Стимулиране на пешеходния и вело транспорт, както и ползването на градския транспорт
 • Премахване на калните точки за паркиране

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 • Разработка и изпълнение на текущи програми за осведомяване и разясняване на гражданите на възможностите за достъп до финансиране за рехабилитация и подобряване на енергийната ефективност и архитектурния облик на съществуващия жилищен фонд, вкл. пред и около жилищните пространства
 • Подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти за подобряване на енергийната ефективност и модернизация на жилищния фонд, финансирани със средства по НПВУ, ОПРР 2021 – 2027 и национални програми
 • Подпомагане на няколкото стари кооперации в ж.к. Малинова долина за саниране, посредством изготвяне на идейни проекти - бл.27, бл. 2 бл. 29 вх. А, бл. 21, бл. 23, бл. 1

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ СТРОИТЕЛНИ И ДРУГИ ОБЕКТИ

 • Контрол на изхвърлянето на строителни отпадъци. Налагане на глоби. Видеонаблюдение на входовете и изходите на черните пътища
 • Подмяна на контейнерите за смет с такива, които възпрепятстват ваденето на отпадъци.
 • Обособяване на местата за контейнери и публикуване на схемата за разпределение на контейнерите
 • Контрол на мръсните камиони при излизане от обекти
 • Контрол и трайно изискване за поддържане чистотата на района на дискотеките по ул. "Атанас Манчев"
 • Осигуряване контейнери в ж.к. Малинова долина за строителни или по-големи отпадъци и извозването им два пъти в месеца в рамките на една година след влизане в експлоатация
 • Насърчаване на изграждането на мобилни автомивки на изходите на строителните обекти и входовете и изходите на незавършените улици, посредством постоянен контрол и налагане на глоби в максимален размер на строителите и възможност за публично-частно партньорство

РАЗЧИСТВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА

 • Продължаване на практиката за разчистване на незаконните места, където се горят отпадъци в ж.к. Малинова Долина
 • Въвеждане на измервания на чистотата на въздуха и реален контрол върху замърсителите
 • Контрол върху изхвърлянето на отпадъците около контейнерите и образуването на сметища зад контейнерите за смет в район Студентски

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛО ТРАНСПОРТ

 • Оптимизиране на околните обществени паркинг зони и монтаж на вело-паркинги.
 • Проучване възможностите за изграждане на велосипедна алея, която да свързва парка до Кауфланд, НСА и парка в Студентски
 • Изграждане на тротоар по ул. "проф. Атанас Иширков" в частта до НСА и ул. "Димитър Стефанов"
 • Изграждане на пешеходни алеи на мястото на естествено оформилите се пътеки за преминаване през зелени площи и междублокови пространства

ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

 • Голяма част от спирките в района са без навеси и пейки- ще се направи подробно обследване и ще се предприемат съответните действия по поставянето на такива

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

 • Одит на състоянието и ефективността на системите за улично и парково осветление и изготвяне на средносрочна програма за модернизация. Към този момент огромна част от районна е тъмен или некачествено осветен, което пряко влияе върху сигурността на гражданите.
 • Обновяване и модернизация на съществуващите паркове и градини. Проектиране и изграждане на нови съвременни градски микропаркови оазиси за отдих и социални дейности в оживени публични пространства с вискоинтензивен пътникопоток.
 • Обновяване, модернизация и създаване на нови кучешките градинки.
 • Запазване на Парк Въртопо - цялостно изчистване, поддръжка и обсъждане с голяма столична община за изграждането на парк за отдих, който да се ползва от цяла София
 • Разрешаване на казуса със статута на "парка с жирафа" - между 8-мо СОУ и бл. 98А в ж.к. Мусагеница
 • Поддържане на новопосадените дръвчета на ул. “Живко Сталев”

СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

 • Разширяване на сега съществуващата единствена детска площадка зад блок 25 в ж.к. Малинова долина
 • Ремонт и обновление на детски площадки пред общежития - бл. 59, бл. 60, бл. 61, както и др. в Студентски град.
 • Облагородяване на зоната около Зимен дворец и превръщането му в своеобразен площад/ център около сърцето на квартала - да съвместява ефективен паркинг, детска площадка и зелена площ/ площад за разходка
 • Ремонт на площадката зад бл. 55 (ВУЗ отказват да поемат отговорност)
 • Изграждане на площадка/игрище, подходяща за деца над 12 г. в общинския терен в ж.к. Малинова долина, бл. 2
 • Функционално свързване на площадките пред и зад бл. 25 (ж.к. Малинова долина)  в смесена пешеходна и зона и еднопосочни улици с намалена скорост
 • Футболно игрище пред бл. 103 в ж.к. Мусагеница
 • Проучване на възможностите за изграждане на стрийт фитнеси и слагането на допълнителни тенис маси, където е възможно

РАЗВИТИЕ НА МАСОВ СПОРТ ЗА ДЕЦА, МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ

 • Организиране на спортни турнири между училищата в района и съответно висшите училища
 • Спортни мероприятия, свързани с опорно двигателната система
 • Открити уроци за правилата за движение съвместно с органите на МВР
 • Локални маратони и състезания по бягане

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАРКИРАНЕТО В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ТРОТОАРИ

 • Анализ на наличната паркинг инфраструктура, потребностите и възможностите за подобряване условията за паркиране.
 • Функционална оптимизация на съществуващите обществени паркинги.
 • Обособяване на парко места “kiss&ride” за краткосрочно спиране пред детските градини и училищата.
 • Планиране, проектиране, финансово обезпечаване и анализ на възможностите за изграждане на нови подземни гаражи в урегулирани поземлени имоти общинска собственост.
 • Физическо ограничаване на паркирането върху тротоарите и пешеходните зони чрез антипаркинг елементи на градското обзавеждане.

ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ И ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

 • Проучване възможностите за модернизация и ремонт на Студентска поликлиника
 • Достъп до паркинга на Студентска поликлиника за ползващите здравното заведение.
 • Популяризиране на т. нар. здравен календар - за профилактика и превенция

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK