Области на политики

ЗДРАВЕ

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Продължаване на  проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.
 • Подпомагане на дружествата за започване на дейности по газификация на района.

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • подмяна на отоплителната инсталация в сградата на 159 ОУ „Васил Левски“ – кв. Челопечене, както и спортната зала, находящи се на ул. „Ангел Маджаров“ № 31;
 •  подмяна на отоплителната инсталация в сградата на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бухово, ул. „Младежка“.
 •  подмяна на отоплителната инсталация в сградата на 147 ДГ „Славейче“, с. Горни Богров, ул. „Трайчо Костов“ № 1.

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • Необходимост от саниране имат многофамилните жилищни сгради, панелна или ЕПК конструкция, находящи се в кв. Ботунец, кв. Кремиковци и гр. Бухово, както и блок в лошо състояние в с. Яна, построен през 1978 г.

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Стимулиране на домакинствата, които все още не са преминали на отопление чрез екологични източници за участие в проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, за да се сведе до минимум този вид замърсяване.

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Замърсяването от строителни обекти се наблюдава при изграждането на логистични бази и складови обекти, с разрешение за изграждане на временен път, на етап извършване строително монтажните дейности на обектите,  което не е добре регламентирано в ЗУТ и останалите нормативни актове, в това число самият строителен процес, както и включването в главни пътища създава редица проблеми за транспортната инфраструктура. Последната и без допълнително отежняващи мероприятия е в достатъчно лошо състояние, а при гореизложеното става не само технически негодна, а и замърсена в особени размери. Контролът по време на строителство е изцяло на Столичен инспекторат, които явно към днешна дата са абдикирали от това си задължение.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • От Столична община е предложен проект за основен ремонт на ул. „Челопешко шосе“, една от основните пътни артерии на района, в който е включено изграждане на велоалея.
 • Удачно е да се изградят  пешеходни и велоалеи около водните обекти, разположени в близост до населените места района, за  създаване на условия за по-здравословен начин на живот.
 • Съществува идея за изграждане на велоалея по трасето от ул. „Челопешко шосе“, ул. „Кремиковско шосе“, ул. “Георги Победоносец“ /кв. Кремиковци/ до Кремиковския манастир. Същата следва да бъде подложена на обществено обсъждане на жителите на кв. Кремиковци, предвид това, че ул. „Кремиковско шосе“ и ул. „Георги Победоносец“ (част от трасето на МГТ) са двупосочни и с по една лента за движение в посока, като засега не се предвижда основен ремонт на същите. 
 • Смятам, че е ефективно да бъдат изградени планински велоалеи, част от които успоредни на съществуващите пътища, които да създадат условия за безопасно движение и подобряване здравето на велосипедистите.

Разчистване на незаконни сметища

 • с. Горни Богров – ъгъла на ул. „Трети март“ и ул. „Шипка“
 • с. Долни Богров – 1) по продължението на ул. „24-та“ след ул. „31-ва“ (м. Вадата); 2) по асфалтов път покрай езерата, м. През Искъра, ПИ с идентификатор 22304.7980.275
 • кв. Челопечене – 1) на ул. „Йордан Димчев“ № 62; 2)  по пътя за манастир  "Рождество Богородично"-ПИ с ид. 68134.8400.974;
 • кв. Ботунец –1) По пътя около язовира – ПИ с ид. 68134.8363.153; 2) По пътя за хвостохранилището; 3)  ул. „Балкан“ и ул. „Мусала“ – бивше военно поделение; 4) на ул. „Балкан“ – срещу спедиторския склад; 5) Бивш техникум „Бардин“; 6) в парка откъм ПУЦ – Кремиковци;
 • кв. Кремиковци – 1) ул. „Гергана – посока рудник Кремиковци; 2) по ул. „Митрополит Кулевит“; 3) на ул. „Пробуда“ и ул. „Стефан Караджа“; 4) на ул. „Цар Калоян“ ;
 • гр. Бухово – 1) ул. „Мина Бухово “; 2) по ул. „Стефан Витков“ – зад болницата; 
 • с. Яна – 1) под моста на автомагистрала „Хемус“ и по продължение на пътя към м. Друма и от двете страни; 2) в парковото пространство на ул. „Буховско шосе“; 3) от двете страни на ул. “Керамична“; 4) на ул. „Свети Никола“ в частта зад къщите, находящи се на ул. „Миньорска“; 5)  на ул. „Света Ана“ опираща с ул. „Борис Николов“; 6) на ул. „Юрий Гагарин“ № 38, спирката на автобусна линия 90 и 118; 7)  в зелените площи на ул. „Св. Ана“ от № 1 до кръстовището с ул. „Ботевградско шосе“;
 • кв. Враждебна – 1) около гробищния парк; 2) при ул. “5-та“; 3) при ул. „30-та“.

Подобряване на градския транспорт

 • Градския транспорт в отдалечените от центъра населени места е от изключително голямо значение за местното население. Жителите ежедневно са принудени да сменят по 3-4 различни превозни средства за достигане до училища и месторабота, поради което имаме готовност да предложим оптимизация на разписанието им.  Предлагаме интервалът на движение в пиковите часове – сутрин, обяд и вечер да се намали, предвид по-голямата натовареност.  Други проблеми са късния час на тръгване сутрин на първия автобус, ранния час на тръгване на последния автобус и времето за движение от първа до последна спирка, съгласно съществуващото разписание, за които също имаме предложения за промяна.
 • Целесъобразно е да бъде осъществена и връзка на автобусите с Метролъч 3, в район „Подуяне“.
 • Изграждане на спирконавеси на спирки

Паркове и градини

 • кв. Челопечене – изграждане на парк на ул. „Стари Искър“ – 2000 кв. м
 • кв. Ботунец – изграждане на парк при кръстовище ул. „Искър“ и ул. „Здравец“
 • гр. Бухово – изграждане на етап II от парка зад Дом на културата
 • кв. Враждебна – парк при ул. „25-та“ и „5-та“ – 2500 кв. м
 • с. Яна – възстановяване на алеите в парка на селото и облагородяване на парковата среда
 • Разширяване и облагородяване на гробищните паркове.

Спортни площадки

 • гр. Бухово – в долната част на парк, находящ се зад Дом на културата.
 • кв. Враждебна – 1) в местност „Япаджа“; 2) две детски площадки към сградата за яслени групи в ДГ 89 „Шарена дъга“ .
 • Реновиране на съществуващо футболно игрище в кв. Кремиковци, като се поднови настилката, с подходяща изкуствена такава.
 • с. Яна – ремонт и възстановяване на комбинирано спортно игрище в парка.
 • кв. Сеславци – изграждане на ограда и осветление на футболното игрище в парка.
 • с. Долни Богров – изграждане на ограда и осветление на футболните игрища 

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • организиране на спортни празници и състезания за деца и ученици, турнири за ученици по различни видове спорт за Купата на кмета (волейбол, бойни изкуства, футбол и бадминтон); традиционни демонстрации по стрийт - фитнес за младежи и възрастни; интерактивни уроци на открито по БДП за деца и ученици; турнир по шахмат и табла за възрастни; турнир по народна топка за възрастни; уроци на открито „Гимнастика за малки и големи“;

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Ограничаване на паркирането в зелени площи ще се преустанови чрез изграждане на локалани паркинги  в междублоковите пространства в кв. Ботунец, кв. Кремиковци и гр. Бухово.

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • гр. Бухово – пред хранителна верига „Фреш маркет“  и при площада;
 • с. Яна – при кметството;
 • с. Горни Богров – кръстовището на ул.“3-ти март“ и ул. „Шипка“, в близост до 117 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ и при площад пред кметството;
 • с. Долни Богров – при обръщалото на автобус № 12, в центъра, терена на неделния пазар;
 • с. Желява – площадът при влизане в населеното място;
 • кв. Сеславци – площадът пред НЧ „Пробуда“ – 1908“;
 • кв. Кремиковци – ул. „Алея Свежест“ и ул. „Райна Княгиня“
 • кв. Челопечене – площадът пред кметството
 • кв. Враждебна –до футболното игрище, имот с идентификатор 68134.8550.5256 и  при ул. „20-та“ и ул. „16-та“, имот с идентификатор 68134.8550.1668
 • кв. Ботунец – имот с идентификатор 68134.8360.1004

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Основен ремонт на покрив, канализация и вътрешни ремонти в ДКЦ XVI – кв. Ботунец

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK