Области на политики

ЗДРАВЕ

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Продължаване на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ с фокус върху район „Нови Искър“
 • Газификация на обществените и жилищни сгради
 • Насърчаване на използването на соларни фотоволтаични панели

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • Преглед на всички учебни заведения в район „Нови Искър“, които подлежат на саниране и създаване на необходимост за кандидатстване по програми и проекти за фотоволтаични системи с оглед на енергийната им ефективност на обществените сгради. 

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • Изграждане на велоалея Войнеговци- Световарчене- Кубратово с продължение към кв. Бенковски
 • Изграждане на велоалея от град Нови Искър, през кв. Славовци, с преминаване на река „Блато“ и използване на стар междуселски път от 2,5 км., пресичане на ЖП линия и река „Какач“ и включване във велоалеята от първи лъч при с. Кубратово, към квартал Бенковски
 • Изграждане на велопарк в Нови Искър, Курило в парка.
 • При ремонтирането на всички междуселските пътища задължително ще се планира изграждането и на велоалеи, така че да се насърчи спорта и велосипедния транспорт в района и столицата

Разчистване на незаконни сметища

 • с. Локорско  – табаните
 • с. Войнеговци - между селото и черен път към с. Локорско  
 • с. Световрачене на пътя за минералната вода
 • Рекултивация на кариерата в с. Подгумер 
 • Сметищата в района на с. Доброславци
 • Създаване на устойчиви зелени политики за Район „Нови Искър“, както по отношение на информираността за разделно събиране на отпадъците, така и за последващото им рециклиране и/ или правилно третиране. Осигуряване на повече контейнери за разделно събиране на боклук. В момента тези контейнери или са препълнени или не са достатъчно редовно обслужвани.
 • Ангажиране на Екопак България за значително увеличаване на броя на точките с цветни контейнери за разделно събиране по селата в района и гр. Нови Искър
 • Залагане в договорите със сметопочистващите фирми да се поставят такъв тип кофи, за да се увеличи честотата на миене и почистване, както и стриктно да се следи и контролира изпълнението.

Подобряване на градския транспорт

 • Градския транспорт в отдалечените от центъра населени места на район „Нови Искър“ е от изключително голямо значение за местното население. Жителите ежедневно са принудени да сменят по 3-4 различни превозни средства за достигане до училища и месторабота, поради което трябва да се предложи  оптимизация на разписанието им.  Предлагаме интервалът на движение в пиковите часове – сутрин, обяд и вечер да се увеличи, предвид по-голямата натовареност.  
 • Поставяне а навеси на всички спирки във всяко населено място.
 • Времевият интервал на автобусите между спирките да се намали (В момента се  пътува повече от 40 минути от едно населено място до крайна спирка на автобуса). 

Паркове и градини

 • Подобряване на парковите пространства в град Нови Искър, Световрачене, Доброславци, Негован и Мировяне около паметника в чест на загиналите за Родината.
 • кв. Славовци  - парк „Кестена“ е едно от малкото места, където децата могат да играят безопасно и подрастващите да спортуват активно. Паркът има нужда от допълнително облагородяване с нова паркова мебел, с цветна растителност, осветеност, разширяване на детската площадка, така че да бъде по-атрактивен за  ползване от гражданите. Необходимо е въвеждането на мерки за контрол над вандализма.
 • кв. Кумарица - изготвяне на проект за облагородяване на централния площад „Св. Дух“
 • Необходимост от въвеждане на контрол над незаконната сеч на територията на селата Балша, Доброславци, Кътина, Войнеговци и Локорско.
 • Разширяване и облагородяване на гробищните паркове, както и ефективното им управление от страна на кметствата в района.

Спортни площадки

 • Преди всичко фокусът на управление ще бъде да се управляват детските площадки ефективно, така че да се използват чисти и добре поддържани.  
 • Реновиране и изграждане на нови детски площадки ще бъде извършено в с. Мировяне при паметника в чест на загиналите за родината, както и в селата Кътина, Доброславци, Житен, Балша, Подгумер, Войнеговци, Локорско, Кубратово, Световрачене, Негован и Чепинци
 • Реновиране и изграждане на нови детски площадки в кварталите на град Нови Искър, както следва Славовци, Военни жилища, Кумарица, Курило и Изгрев
 • Реализиране на инвестиционен проект за изграждане на многофункционална спортна зала в кв. Курило, която ще даде възможност за развитие на различни видове спорт в района.

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Устойчиво управление на съществуващите спортни съоръжения.
 • Привличане на ръководители за извънкласни и спортни дейности към училищата
 • Построяване на спортна зала в района 

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Преустановяваното на нерегламентираното паркиране в зелените площи ще се извърши, чрез инвестиране в инфраструктурата с участието на гражданите, така че да се изгражда гражданска култура за опазване на зелените площи. Освен това ще се изградят  локални паркинги  в междублоковите пространства там където е необходимо, както и поставяне на ограничителни колчета. 
 • Трайно разрешаване на проблема с паркирането на ул. „Искърско дефиле“ в кварталите Кумарица и Курило. 

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • В рамките на мандата ще се направи конкретно картографиране на възможностите за засаждане на дървета по улиците на кварталите и селата в района, за да се намали прегряването. 
 • Всеки тротоар  от началото до края ще се търси възможност за засаждане на дървета.
 • В района има села, където има големи тревни площи в парковите пространства и няма висока растителност. Тези пространства ще бъдат оформени с необходимата висока растителност. 

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • На територията на района няма общинска болница. Предвижда се основен ремонт на цялата сграда където се намира 31-ви Медицинския център на улица „Искърско шосе“, където се намира и  районната администрация на Район „Нови Искър“. Цялата сграда трябва да се ремонтира вътрешно, саниране и преразпределяне, така че да бъде удобно за гражданите и за хора с увреждания, и майки с колички.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK