Области на политики

ЗДРАВЕ

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

 • Стимулиране на жителите в района да използват все по- рядко личните си автомобили, като се разкрият допълнителни улеснения за:
  • Използване на конвенционални и електрически велосипеди и тротинетки- чрез изграждането удобни паркоместа и зарядни станции около и във метростанциите в района
  • Използването на градски транспорт, чрез организиране на довеждащ електротранспорт до и от метростанциите в района, както и вътрешноквартален електротранспорт- за удобно връзка, която в момента липсва, на кварталите „Дружба 2“, „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци с кв. „Дружба 1“- където се намират всички административни сгради, както и 28 ДКЦ
 • Приоритет ще бъде преминаването към изцяло електрифициран градски транспорт, обслужващ района
 • Изграждане на допълнителни зарядни станции- в отделни паркинг зони в района, с цел стимулиране употребата на електроавтомобили
 • Поетапна подмяна на общинския автопарк с електрифицирани превозни средства 
 • Друг приоритет ще бъде стриктен контрол на горенето на боклуци в кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци
 • Ще се обследват и приоритизира премахването на „кални точки“, нерегламентирани сметища в района
 • Стриктен контрол на строителните обекти в района, заедно с тяхната строителна транспорт и механизация

Енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища

 • 21 ДГ "Ежко Бежко", филиал, жк. „Дружба” 1, ул. „5016” № 3
 • Филиал на 185 ДГ „Врана”, кв. Врана, бул. ”Цариградско шосе” 387
 • 89 ОУ „Христо Стамболски”, ж.к. „Дружба”, ул. Полк. Чудомир Топлодолски“ № 4
 • 150 ОУ „Цар Симеон Първи”, ж.к. „Дружба”, ул. „Делийска воденица” № 11
 • 163 ОУ „Черноризец Храбър”, ж.к. „Дружба”, ул. „Обиколна“ № 36
 • 68 СУ „Акад. Никола Обрешков”, ж.к. „Дружба”, бул. „Проф. Цв.  Лазаров” 122
 • 69 СУ „Димитър Маринов”, жк. „Дружба”, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски“ № 2
 • Професионална гимназия по транспорт, ул. „Мюнхен” 12
 • Кметство с. Бусманци
 • Район Искър- Социална Служба
 • Читалище „Елин Пелин”, с. Бусманци
 • Общински културен институт- Искър
 • 28 ДКЦ- задължително саниране и вътрешна реконструкция

Енергийна ефективност на жилищни сгради

 • В кварталите „Дружба 1“ и „Дружба 2“ все още са единични случаи на напълно санирани кооперации 
 • Необходимост от саниране имат повечето жилищни сгради в района, с панелна и ЕПК конструкции
 • Ще проведем активни обучения сред домоуправителите на сгради за възможностите за саниране и енергийна ефективност
 • Всяка сграда, която подготви нужните документи и ги предостави ще бъде приоритетно придвижване към следващите одобрителни инстанции

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Основните места, където все още се използва твърдо гориво са кварталите „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци
 • Може твърдото гориво да бъде заменен с пелетно
 • Възможност за изграждане на общински производства за пелети от зелени отпадъци- всеки ден в София се изхвърлят повече от 20 тона дървен материал
 • Включване на кварталите „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци в програмата за „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, за да се сведе до минимум този вид замърсяване
 • Изграждането на соларни станции и паркове в общинските терени (ниви)

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • В последните няколко години се наблюдава засилено строителство между жк „Дружба 1“ и „Дружба 2“, което довежда до замърсяване с фини прахови частици в района
 • За да се осъществява по- стриктен контрол, трябва да се промени правилника на инспектората и да има щатни бройки към районните кметове
 • Трябва да се следят: входовете и изходите на строителните площадки, преминаващата тежка техника, камиони с чергила, превозващи изкопен материал и др.

Насърчаване на пешеходен и вело транспорт

 • Наличната велоалея, по улица „Обиколна“ е крайно недостатъчна- огражденията й са постоянно чупени от преминаващите автомобили и градски транспорт
 • Свързване на велоалеите в района с останалите в градската мрежа
 • Изграждане на нова велоалея по цялото продължение бул. „Цветан Лазаров“, който е достатъчно широк и няма да има нужда от допълни уширения
 • Изграждане на велоалея по ул. „Димитър Пешев“
 • Изграждане на вело и пешеходна алея до река Искър, и по поречието ѝ в района
 • Изграждане на вело и пешеходна алея до парка Врана
 • Изграждане на подходящи вело паркинги и навеси, в комбинация със зарядна станция около и в метростанциите в района

Разчистване на незаконни сметища

 • По поречието на р. Искър (в района на кв. „Димитър Миленков“)
 • Между парк Врана и кв. „Абдовица“
 • Сметище за автомобилни гуми- до р. Искър, кв. „Димитър Миленков“
 • Купчини битов отпадък в района на ул. „Канала“ в жк Дружба 1

Подобряване на градския транспорт

 • С приоритет трябва да се изградят трасета на довеждащ електротранспорт до и от метростанциите в района
 • Изграждане на вътрешноквартален електротранспорт- за удобна връзка, която в момента липсва, на кварталите „Дружба 2“, „Димитър Миленков“, „Абдовица“ и с. Бусманци с кв. „Дружба 1“- където се намират всички административни сгради, както и 28 ДКЦ
 • Голяма част от спирките в района са без навеси и пейки- ще се направи подробно обследване и ще се предприемат съответните действия по поставянето на такива

Паркове и градини

 • Район „Искър“ е богат на потенциални терени за нови паркове и градини, както и за разширение на съществуващите
 • В жк „Дружба 2“ все още няма изграден нито един парк. Там потенциал да се изгради такъв има на мястото на т. нар. Кучешка градина (Парк „Таралежите“). Трябва да се премине през процедура на отчуждаване на нужните имоти
 • Река Искър е най- дългата река в България и преминава през целия ни район. Ще инициираме облагородяване и изграждане на крайречни паркове и алеи, които да са удобни за разходки и спорт.
 • Изграждане на достъпна връзка на кварталите „Дружба 1 и 2“ с парк „Врана“
 • Подобряване на инфраструктурата и допълнително развитие на парк „ Дружба“, заедно с едноименното езеро

Спортни площадки

 • В повечето междублокови пространства на кварталите „Дружба 1“ и „Дружба 2“ има изградени детски площадки, като голямата част от тях са със стари и силно амортизирани съоръжения за игра, което ги прави опасни за децата
 • Екип на районната администрация ще обиколи и обследва всички такива съоръжения, след което ще се премине към поетапна подмяна на всички детски площадки с модерни съоръжения, както и с ударопоглъщаща настилка
 • Изграждане на ново игрище от смесен тип (футбол, баскетбол, волейбол) в карето ул. „Канала“- ул „Тирана“- ул „Илия Бешков“
 • Изграждане на футболно игрище- на входа на кв. „Абдовица“
 • Изграждане на малка спортна зала- ул. „Илия Бешков“

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Организиране на спортни празници за ученици и деца от детските градини
 • Турнири на открито и закрито по: народна топка, футбол, баскетбол
 • Турнири по шах и табла в парк „Дружба“
 • Масов спорт- тичане, велопоходи, ходене до парк „Врана“
 • Демонстрации на различни спортове с цел запалването на децата на любов към спорта

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Изграждането на по- високи бордюри, както и поставянето на физически ограничители в зелените площи
 • Изграждане на паркинги в т. нар. „кални точки“ и там, където е възможно
 • Въвеждане на еднопосочна система на движение в локалните междублокови пространства, което ще освободи едната лента за паркиране на автомобили
 • Маркиране на паркоместата около жилищните сгради
 • Активно следене, стикиране и вдигане на неподвижните МПС, както и такива с неплатени данъци и излезли от употреба моторни превозни средства

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • В района се наблюдават няколко сериозни топлинни острова и това са големите булеварди
 • Засаждането на дървета по цялото продължение на бул. „Цветан Лазаров“ е от абсолютна необходимост
 • Също и улиците „Илия Бешков“ и „кап. Димитър Списаревски“
 • В цялата индустриалната зона НПЗ Искър
 • В парк „Дружба“ има необходимост да се залеси с допълнителна растителност

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • 28 ДКЦ е в критично състояние и има нужда от редица подобрения:
  • Пълно саниране, смяна на дограма и топлоизолация
  • Вътрешни ремонти- освежаване на подова настилка, стълбища и врати на кабинети
  • Изграждане на асансьор
  • Достъпна среда за майки с колички и хора със специфични потребности

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK