Области на политики

ЗДРАВЕ

Мерки за подобряване чистотата на въздуха

Ограничаване ползването на твърдо гориво за отопление

 • Специален фокус към северната част на "Фондови жилища" (малките тухлени блокове), както и кварталите "Орландовци" и "Бенковски", които ползват най-много отопление с твърдо гориво;
 • Мониторинг на зоните със замърсен въздух - увеличаване на точките с датчици - в момента липсват такива именно в най-замърсените зони във "Фондови жилища", "Орландовци" и "Бенковски";
 • Активна работа и комуникация с гражданите за участие в програмата за замяна на уредите на твърдо гориво;
 • Съдействие за контрола на качеството в складовете за продажба на дърва и въглища;
 • Съдействие за контрол и санкции при установяване горенето на вредни материали;
 • Инициативи за популяризиране и развитие на програми за енергийна независимост на домакинствата с използване на възобновяеми енергийни източници (слънчеви панели, геотермални помпи и др.)
 • Стимулиране на създаването на енергийни общности - бъдещето на ефективното и екологично ползване на енергия;

Повишаване на енергийна ефективност на публични сгради, детски градини и училища - приоритетни:

 • Ремонт и саниране - 100 ОУ "Найден Геров", ж.к. "Фондови жилища";
 • Саниране на 59 ОУ "Васил Левски", кв. “Орландовци”;
 • 58 ОУ “Сергей Румянцев”, кв. "Орландовци";
 • Проучване на възможностите за въвеждане на ВЕИ решения на всички общински сгради, училища и детски градини;

Стимулиране на програми за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради:

 • Панелните блокове в южната част на кв. "Фондови жилища", западната част на кв. "Банишора" - по ул. "Подполковник Калитин“, високите блокове до магазин "Дар", както и блоковете между ул. "Опълченска" и бул. "Христо Ботев", няколко малки зони в кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски". Старите кооперации в района на кв. "Банишора" и кв. "Драз махала" и по протежението на бул. "Сливница";
 • Насърчаване на програми за саниране на еднофамилни къщи, които да подпомогнат гражданите от кв. "Орландовци" и  кв. "Бенковски".

Ограничаване на замърсяването от строителни обекти

 • Редовен контрол на големите строителни обекти в района – в момента такива текат в кв. “Банишора” и зад Централна гара
 • Контрол и на по-малките новопоявили се строителни обекти в кв. “Банишора” и кв. “Драз махала”.

Подобряване на градския транспорт

 • Разглеждане на възможностите за въвеждане на локални вътрешни линии (минибусове) в кв. “Орландовци” и “Бенковски” за връзка с последната трамвайна спирка на № 3,4 и 18, както и директно свързване с други периферни райони на града;
 • Нов анализ на изготвени вече предложения за реализацията на идеята за трамвай до кв. "Бенковски" и придвижване за изпълнение на най-оптималния вариант;  
 • Изграждане на навеси/заслони на спирките на публичния транспорт. Почти всички спирки в кварталите "Орландовци", "Бенковски" и индустриалната зона на "Военна рампа" са без навеси, което прави ползването на публичен транспорт още по-неатрактивно;
 • Основен ремонт на пешеходната алея по протежение на оградата на тролейбусно депо "Надежда", откъм ул. "Скопие" от спирка "Надлез Надежда" към метростанция "Мария Луиза". Това е единственият пешеходен подход от целия квартал "Фондови жилища (вкл. и "Света Троица") към метростанцията и не се ползва поради ужасното си състояние, бурени и потенциални опасности. 

Насърчаване на вело транспорта чрез следните инициативи:

 • Спешен ремонт на настилката на велоалеята "Надежда - Лъвов мост" по бул. "Княгиня Мария Луиза", включително вело светофарната секция при надлез "Надежда".
 • Преосмисляне на начина на провеждане на вело движението по бул. "Сливница". Необходима е физически отделена и по-широка велосипедна алея.
 • Изграждане на велосипедна алея по ул. "Опълченска" от бул. "Сливница" за свързване с велоалеята по бул. "Княгиня Мария Луиза"
 • Свързване на кв. "Орландовци" с центъра на града с велоалея от бул. "Първа българска армия" до района на "Сточна гара" 
 • Проучване и проектиране на велосипедна връзка през кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски" до гр. "Нови Искър".
 • Проучване и проектиране на велоалеи, вкл. чрез промяна на организацията на движение по широките булеварди, вкл. използване на потенциала на приречните територии.

Разчистване на незаконни сметища

 • Почистване и облагородяване на парк "Братска могила" - северозападен край, след ул. "Димитър Гущанов"

Паркове и градини

 • Реновиране на съществуващ терен, затревена площ с дължина 600м. и ширина 20 м., със стара асфалтова алея в ж.к. "Фондови жилища" - ул. “Скопие”, зад блокове от №214 до № 217. Оформяне като градина с ремонт на алеята и "заключване" на зелените площи в бордюри, премахване на старите разбити пейки и оборудване с нови, подмяна и добавяне на кошчета и изграждане на градинско осветление - има съществуващи детска площадка, стрийт фитнес и кучешка градинка в относително добро състояние, но в занемарена среда;
 • Реновиране и преоборудване с пейки, кошчета и осветление на градина в кв. "Бенковски", ул. "Оралица";
 • Довършване на парк "Братска могила", северната част е във неприемлив вид и превърната в сметище. Предвиждаме разчистване на боклуците, премахване на старите изпочупени съоръжения за фитнес в парка, изграждане на нови и доизграждане на алеи за достъп;
 • Залесяване на терени със статут Тго - ул. "Биримирски извор", кв. "Бенковски";
 • Следва да се проучват и възможностите за приречни паркове, например по коритото на р. Суходолска;
 • Анализ на всички възможности за изграждане на малки паркове и градини на общински терени или облагородяване осигуряване на публичен достъп до съществуващи такива, които не са общинска собственост;

Спортни площадки

 • Подобряване на поддържането и почистването на всички съществуващи спортни площадки;
 • Изграждане на спортни съоръжения на общински терен до югоизточния край на парк "Братска могила" в кв. “Орландовци” - проучване на планове и проекти към момента;
 • Проучване на варианти за взаимодействие със съседния спортен клуб "Орландо" за базата и възможността за по-широкото ѝ ползване от деца, младежи и възрастни;
 • Ремонт на съществуваща стара площадка - баскетбол/ хандбал/ минифубол в кв. “Банишора”, бл. 25А, до ул. "Иван Тургенев";
 • Проследяване на качественото изпълнение на ремонта на съществуваща стара площадка - за минифубол в кв. “Орландовци”, ул. "Христо Батанджиев" и ул. "Свързочник";
 • Мониторинг на всички терени отредени за спортни площадки и такива с потенциал за придобиване на подобен статут с цел планиране, проектиране и изграждане на нови съоръжения.

Развитие на масов спорт за деца, младежи и възрастни

 • Стимулиране на спортни клубове за обучение на деца в по-ранна възраст на място в реновирани училищни дворове с изкуствени игрища или квартални такива. Предоставяне на слотове, осветление, поддръжка и т.н.
 • Проучване на възможностите за подпомагане на клуб "Бенковски" и единствения футболен терен (стадион) в района в кв. "Бенковски" за развитие на по-масов младежки спорт
 • Проучване на статута на затвореното към момента игрище по ръгби на ул. "История Славянобългарска" (частна собственост) с полагане на усилия да не се застрои, а да се развие като стадион.

Ограничаване на паркирането в зелени площи

 • Изграждане на паркинги с екотела  - в кв. "Фондови жилища" има много “кални точки” които следва да се премахнат (във всяко каре на малките тухлени блокове).
 • Ремонт на зони за паркиране, които не са зелени площи, но са покрити с прах и чакъл, което е генератор на фини прахови частици  - ФПЧ (междублокови пространства при панелните блокове във "Фондови жилища" и на определени места в "Банишора").  Ефектът на генериране на ФПЧ се получава и от паркиране по разбитите тротоари в кв. "Орландовци" и кв. "Бенковски", които следва да се ремонтират, като се определят места за паркиране на улицата. На повечето места има възможност за това, а при нужда и с въвеждане на еднопосочно движение (след обсъждане с гражданите).

Нужда от засаждане на дървета по улиците, с цел намаляване на прегряването

 • На ул. "Скопие", от ул. "Габрово" до ул. "Подполковник Калитин" на два пъти се проваля засаждането на фиданки и в момента следва да се следи състоянието на новите, които още са малки;
 • Бул. "Мария Луиза" от Централна гара до "Лъвов мост" е в същата ситуация;
 • Бул. “Мария Луиза” - от Надлез Надежда до Централна гара е за допълнително засаждане на дървета.

Общински болници и диагностично-консултативни центрове

 • Проследяване на проектите за изграждане на нов медицински център на ул. "Железопътна" в кв. "Орландовци" и ремонта на досегашната сграда на ДКЦ 9 за детска ясла, като бъде гарантирано качествено изпълнение и в срок.
 • В кв. "Бенковски" медицинското обслужване като част от този център има сходен и свързан проблем и ще се подходи към неговото решаване комплексно.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK