Области на политики

ВЪЗМОЖНОСТИ

Транспортна свързаност

 • Изготвяне на маршрути и разписания за разкриване на довеждащи автобусни линии с електрически автобуси,  да бъде изработени, така че  да има допирна точка с Линия М3

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Саниране сградата на кметството в кв. Сеславци - към днешна дата има само сключен договор за ремонт на покрива, в сградата се помещават както кметството, така и лекарски кабинети и офис на „Български пощи“.
 • Саниране на сградите на кметството в кв. Кремиковци и кмеството в кв. Враждебна, към днешна дата за същите има депозирани проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
 • Облагородяването на т.нар. „Кални точки“ в междублоковите пространства

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Основен ремонт на ул. „Челопешко шосе“, ул. „Кремиковско шосе“, ул. „Буховско шосе“
 • Реновиране долната част на площада при НЧ „Светлина“ – кв. Кремиковци,  площада пред НЧ „Мургаш“ – с. Желява и площада при кметството в кв. Челопечене 
 • кв. Кремиковци:  
 • ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Алея Металург“ и ул. „Чавдар“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по алея „Снежанка“ – 330 кв. м,  по ул."Крали Марко" от ул. "Радивоя" в южна посока – 180 кв. м, по ул. "Крали Марко" и ул. "Радивоя" – 375 кв. м, по ул. "Св. Георги Победоносец" от ул. "Радивоя" до ул. "Панайот Волов" – 600 кв. м
 • гр. Бухово:  
 • ул. „Атанас Спасов“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Шипка“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. "Никола Бонев" – 1200 кв.м
 • с. Желява: - ул. „24-ти май“, ул. „Герена“, ул. „Васил Левски“
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. Стоян Мечката (от ул. "24-ти май" и до ул. Васил Левски) - 250 кв.м и по ул. Васил Левски (от спирка на МГТ до площада) - 320 кв.м
 • кв. Враждебна:  
 • ул. “44-та“, ул. „28-ма“, ул. „29-та“, ул. „54-та“, ул. „38-ма“, ул. „58“ от ул. „55-та“ на изток
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. 28-ма (от ул. 59  до ул. 8-ма) – 400 кв.м, по ул."8-ма"; ул."9-та" и ул. "12-та" – 500 кв. м, по ул. 8-ма (от ул. 27-ма до ул. "32") – 500 кв.м и между ул.”1-ва” и "2-ра" – 300 кв.м
 • кв. Челопечене: 
 • ул. „Латинка“ – от „Ангел Маджаров“ до ул. „Стари Искър“, ул. „Яне Стоянов“ – в участък от ул. „Гилица“ до ул. „Ангел Маджаров“ и ул. „Стари Искър“
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. „Ангел Маджаров“ (от ул. „Кежова“ до ул. „Гилица“) – 930 кв.м,  по ул. „Ангел Маджаров“ (участъци от ул. „Латинка“ до ул. „Лесновска“) – 160 кв.м и по ул. „Лесновска“ (от ул. "Слънчево утро“ до ул. „Яне Стоянов“ ) – 220 кв.м
 • с. Долни Богров: 
 • ул. „31“, ул. „26“ и ул. „40“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. 1-ва (от ул. 8-ма до ул. 10-та) – 900 кв.м
 • с. Яна: 
 • ул. „1-ви май“, ул. „Стара планина“ и ул. „Никола Атанасов“ 
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. „1-ви май“ ( от ул. "Стефан Стамболов“ до ул. „Готен“) – 200 кв. м, по ул. „В. Левски“ (от ул. „Янко Вельов“ до началото на училището) – 300 кв.м и от ул. "Никола Атанасов" до ул. "Димитър Стоичков" – 300 кв.м
 • с. Горни Богров: 
 •  ул. „Христо Ботев“, ул. „Шипка“ и ул. „Кладенците“
 • Цялостен ремонт на тротоари:  по ул. 3-ти март (от ул. Черковна до ул." Стубела") – 950 кв.м
 • кв. Сеславци: 
 • ул. „Пробуда“, ул. „Детелина“ и ул. „Стара планина“ от № 47 до № 77
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. „Стара планина“ (2 бр. спирки ) – 200 кв.м, и по ул.“ Стара планина“ (от ул. „Ягода“ до ул. „Иван Боримечката“ ) – 300 кв.м, по ул. „Иван Боримечката“ (от спирката до кметството – 200 кв.м) и по ул. Пробуда – 340 кв.м 
 • кв. Ботунец: 
 • ул. „Българка“ –  от ул. “Васил Левски“ до ул. „Балкан“, ул. „Здравец“ – между ул. „Васил Левски“  и ул. „Тракийска могила“,  ул. „Извор“ – от ул. „Витиня“ до ул. „Балкан“, включително ул.“Мусала“ и ул. „Зорница“
 • Цялостен ремонт на тротоари: по ул. „Свобода“ (от ул. „Балкан“ до ул. „Васил Левски“) – 360 кв.м, по ул. „Васил Левски“ (от спирка на МГТ "Челопешко шосе" до ул. Балкан) – 500 кв.м и по ул. „Зорница“ (от ул.„В. Левски“ до ул.„Извор“) – 340 кв.м

Частично изграждане на дъждовна канализация за отвеждане на повърхностни води в участъци от улици от в кв. Враждебна, кв. Ботунец и  с. Долни Богров.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Разширение на 159 ОУ „Васил Левски“ – кв. Челопечене – четири класни стаи; Разширение на ДГ 58 „Слънчево утро“ – кв. Челопечене – една група и салон; Разширение на ДГ 147 „ Славейче“ – с. Горни Богров – една група;
 • Саниране сградата на НЧ "Просвета - 1904" – гр. Бухово; Саниране сградата на Дом на културата – гр. Бухово;
 • Обособяване на клубове на пенсионера в кв. Враждебна, кв. Ботунец, кв. Кремиковци,  гр. Бухово, с. Горни Богров и с. Долни Богров – до момента имаме откази от Столична община за регистрация клуб на пенсионера на територията на целия район, поради липса на средства за финансиране.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Стартиране на процедури по чл. 16 за зоните СМФ1 и СМФ2 в землището на кв. Враждебна; Възлагане  изработването на Подробни устройствени планове (ПУП), за обособяване терени за развитие на бизнес в гр. Бухово и кв. Кремиковци-кв. Сеславци (м. Корбул и м. Сърбин); 
 • Предложения за привличане на инвестиции - в новите ПУП-ове да бъдат заложени петна за трафопостове, с цел подобряване ел. захранването на района и подобряване работата на бизнеса

Привличане на инвестиции

 • В новите ПУП-ове да бъдат заложени петна за трафопостове, с цел подобряване на ел. захранването на района и подобряване работата на бизнеса.

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Изграждане на транспортна инфраструктура за подобряване на достъпа до новоизградените индустриални и логистични терени в м. „Голямата локва – Търговски парк София“.

Индустриални паркове

Терени подходящи за изграждане на индустриални паркове са:

 • Околовръстен път срещу „Голямата локва“ – идентификатор 68134.8422.3, СМФ2; Терен срещу стопански двор Челопечене – идентификатор 68134.8487.102, СМФ2; Терен, находящ се в с. Долни Богров, ситуиран по пътя за с. Горни Богров (Хан Богров) – идентификатор 22304.7944.27, СМФ2; Терен, находящ се на изхода на с. Горни Богров – с идентификатор 16448.7760.6, СМФ2; Терен, находящ се между населените места кв. Кремиковци и кв. Сеславци –идентификатор 68134.8222.322, ПМС

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • изграждане на Еко-пътека до Светите места - Кремиковски манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец“, Сеславски манастир „Св. Николай Мирликийски“, Буховските манастири „Св. Мария Магдалена“ и „Св. Архангел Михаил“ като обекти на територията на района и част от Софийската Мала Света гора за възраждане и социализиране на обителите;
 • информационни табла - дигитализация, маркетинг и реклама на културно-историческите ресурси и потенциал на района – паметници, църкви, манастири, Средновековна крепост „Градището“, Древна крепост „Кулата“, Праисторическо селище в местност „Урсул“ и др.; 
 • организиране на събития и инициативи като шествия и поклонения на големи християнски празници; 
 • приключенски туризъм – обучения по ориентиране, велопоходи, обозначаване/маркиране на  маршрути по Южния склон на Стара планина; обучения по планинарство; ежегодно организиране на традиционни походи по южните склонове на Стара планина за деца и ученици, иницииране създаването на местно Туристическо дружество

Открити пространства за култура

 • изграждане на открити сцени – с. Яна; Парк гр. Бухово; с. Долни Богров; кв. Враждебна и кв. Челопечене.
 • Неделни хорà в район Кремиковци (по населени места)

Детски градини и ясли

 • Изграждане на нова детска градина в кв. Ботунец – 2, ул. „Зорница“; Разширение на ДГ 58 „Слънчево утро“ – кв. Челопечене – една група и салон,  Разширение на ДГ 147 „ Славейче“ – с. Горни Богров – една група

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK