Области на политики

ВЪЗМОЖНОСТИ

Транспортна свързаност

 • Районът е сравнително добре снабден с транспорт и свързаност с останалите части на града. Наред с обществените проекти за продължаване на мрежата на метрополитена и прокарването на трамвайно трасе по бул. „Тодор Каблешков“, районът може да бъде проактивна страна в обособяването или оптимизирането на нови улични и пешеходни трасета. Пример в тази насока са проектите на Триадица за пробиви при безименната улица, свързваща „Ген. Кирил Ботев“ и бензиностанцията на бул. „България“, както и на ул. „Кестенова гора“ при бул. „Гоце Делчев“. 
 • Пешеходните алеи, които обособихме в кв. „Кръстова вада- запад“, свързващи участъци на ул. „Емилиян Станев“ с търговския център на бул. „Хенрих Ибсен“ ще бъдат развити в тротоарни площи с реализацията на основния ремонт на „Емилиян Станев“ и пробива на бул. „Тодор Каблешков“. 
 • Реализацията на две важни артерии могат да подобрят значително свързаността и комуникацията в два квартала на Триадица- ул. „Иван Кирков“ в кв. „Манастирски ливади- изток“ и ул. „Славовица“ в кв. „Гоце Делчев“. Последната се явява свързваща бул. „България“ и бул. „Костенски водопад“, като с въвеждане на двупосочност по нея ще понижим значително трафика във вътрешнокварталните улици и ще улесним достъпа на живущите, особено тези в Експерименталните блокове.

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Създаденото към района звено за поддръжка на междублоковите пространства има капацитет и възможност да реагира на сигнали, както и да осъществява текущ ремонт на пространствата и намиращите се там детски и спортни съоръжения. Наред с горното, районът има добри практики за съвместни акции с граждански организации или представители на неправителствения сектор за обновяване и освежаване на детски площадки. 
 • Районната администрация е деен и проактивен партньор в редица проекти за регламентирано изпълнение на стенописи и графити в публичната среда, измежду които графитите на читалище „Светлина“, в подлезите по бул. „България“- този на „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ и този на бул. „Тодор Каблешков“, стенописа на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“, както и графита на трафопоста при новата детска площадка на ул. „Йордан Йовков“. Тази програма на района ще бъде доразвита и надградена с нови проекти и съвместни събития с нови артисти, обхващащи обекти като подлеза на пазара „Иван Вазов“, трафопоста при бл. 14 в кв. „Иван Вазов“ или подлеза на жк „Бокар“. 
 • Предстои реализацията на нов паметник, посветен на големия български спортист и футболист на „Левски“ Георги Соколов- Соколето, предвиден за позициониране при колелото на трамваите на ул. „Краище“.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Планират се разширения и оптимизиране на пространствата и трасетата на важни и интензивно ползвани улици, за част от които бяха провеждани обществени обсъждания или процедури по отчуждаване: „Ген. Кирил Ботев“, „Деян Белишки“, „Славовица“, „Иван Кирков“, „Васил Стефанов“, „Флора“, „Д-р Борис Бълчев“, „Асен Йорданов“ и бул. „Костенски водопад“- в частта, попадаща в кв. „Манастирски ливади- изток“.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Предстои изграждане на два нови корпуса към съществуващите сгради на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“ и 73 СУ „Владислав Граматик“. Двете нови постройки ще подпомогнат образователния процес, както и ще благоприятстват за преминаване към едносменен режим в училищата. 
 • Планира се и изграждане на нов филиал към 131 ДГ „Флора“ на ул. „Луи Айер“. 
 • След приключване на градоустройствена процедура на ул. „Тодор Джебаров“ може да започне изграждане на ново основно училище. 
 • Районната администрация планира обособяване на трети Клуб на пенсионера, локализиран в кв. „Гоце Делчев“.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Чрез дигитализирането на услугите на районната администрация, Триадица е място където всеки прогресивен и законосъобразен бизнес може да развие и надгради дейността си. 
 • В своята централна градска част, но и с разпознаваеми и търсени офис сгради, районът предлага отлични условия за развитие на установени или започващи (старт-ъп) компании.
 • Предвид наличието на условия за спорт и отдих на открито, районът се явява и важна локация за бизнес-проекти, фокусирани върху здравето и физическата активност. 
 • Големият брой културни обекти привличат интереса на компании, занимаващи се със сферата на културното наследство, услугите и развлеченията.

Привличане на инвестиции

 • Предвид острата нужда от нови места за паркиране, налице са редица възможности за реализиране на надземни или подземни паркинги в условията на публично-частно партньорство. С подобен механизъм е реализиран и проектът за монтаж на фотоволтаици на покрива на 73 СУ „Владислав Граматик“, който може да бъде приложен и при други общински обекти на територията на района.

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Предвид географската и демографска специфика, Триадица не разполага с открояващи се индустриални зони. Въпреки това, в част от развиващите се квартали- „Манастирски ливади-изток“ и „Кръстова вада-запад“ има обособени и традиционно разпознаваеми локации за логистика и складова дейност, чието обслужване ще бъде подобрено с по-добра свързаност на уличната мрежа, при стриктно съблюдаване на нормите за шум и интензивност на трафика, така че да не смущават жилищните обекти в съседство.

Индустриални паркове

 • Подобни терени биха могли да се обособят, според спецификите на пазара, в кварталите „Манастирски ливади-изток“ и „Кръстова вада-запад“, при отчитане интересите на живущите в съседство.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • В района се намират едни от най-разпознаваемите културни и социални обекти на София. Въпреки това, районът е фокусиран върху обособяването на културен календар по квартали, възстановяване на кварталните кина (читалище „Д-р Петър Берон – 1926“, читалище „Светлина“), както и квартални събития със социален или обществен характер, като концерта за именуването на ул. „Боян Петров“.

Открити пространства за култура

 • Една от най-важните задачи на районната администрация е именно развитие на социалните места по квартали. Предвид силно развитата гражданска общност в Триадица, усилия в тази насока могат да бъдат насочени към обособяването на нов площад при кръстовището на улиците „Деян Белишки“ и „Силиврия“, градинката пред читалище „Светлина“, новия парк „Боряна“ при улиците „Бурел“ и „Забърде“, парк „Буката“, новия парк при кръстовището на улиците „Йосиф Брадати“ и „Гатьо Шишков“, на ул. „Нишава“ при бл. 128 и между бл. 97 и бл. 98, на ул. „Чужденец“, в карето при улиците „Шарл Шампо“ и „Златни мостове“, колелото на трамваите на ул. „Краище“ или на бул. „Гоце Делчев“- между улиците „Боянски водопад“ и „Бадемова гора“, където районът планира изграждане на паметник, посветен на Гоце Делчев.

Детски градини и ясли

 • Едно от основните предизвикателства пред района е липсата на места за изграждане на нова социална инфраструктура. Този дефицит се преодолява с градоустройствени процедури, които отнемат време и ресурс, но понастоящем част от тях са в напреднал етап.
 • Обособен е нов общински терен за изграждането на филиал за поне три нови групи към 131 ДГ „Флора“. 
 • След приключване на процедурите по обжалване на новия устройствен план за западната част на кв. „Кръстова вада-запад“ общината ще получи възможност за изграждане на ново детско заведение, като подобна е и хипотезата при успешно приключване на преговорите с Драгалевския манастир за учредяване право на строеж за нова детска градина и училище в терена, собственост на метоха на ул. „Ген. Иван Колев“. 
 • Районната администрация проведе успешни преговори за изкупуване на разумни цени на терен за детска градина в кв. „Манастирски ливади-изток“, на ул. „Иван Кирков“. В случай на положително становище от страна на Столична община, тази сделка ще добави нов имот за детско заведение, разположено на границата с бъдещия линеен парк по поречието на река Боянска бара.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK