Области на политики

ВЪЗМОЖНОСТИ

Транспортна свързаност

Вътрешнокварталният и довеждащ транспорт в район „Люлин“ е приоритет, който следва да се осъществява чрез изграждане на цялостна и свързана система от транспортни решения. В най-значителна част този проблем касае микрорайоните 3, 4, 5 и 6.

 • Нужно е да се използва по-целенасочено и активно за тази цел трасето на трамвай № 8, като се въведе допълнителна вътрешна за района линия от последната спирка в „Люлин“ 5 до МС „Люлин“ или МС „Западен парк“ с изграждането на стрелка за обратно движение на трамвая, като особено в пиковете часове се осигури трамваи с интервал на движение от 2-3 минути;
 • Допълнително следва бъдат предвидена поне една или две редовни автобусни вътрешни линии от жк „Люлин“ 5 и кв. „Филиповци“, които минават през 6, 4 и 3 микрорайон и осигуряват бърз достъп на гражданите до МС „Люлин“ и бъдещите МС до Околовръстния път;
 • Допълнително решение е осигуряването на по-малки електрически бусове, включително и на повикване от гражданите, които да покриват по ненатоварените с пътникопоток райони;
 • Съществуващите линии на градския транспорт следва да бъдат с оптимизирано и съгласувано разписание, така че да се осигури равномерно и достатъчно често поемане на пътници към останалите части на район „Люлин“ и останалите части на София.

Подобряване на общия облик на кварталите

 • Превръщане на междублоковите пространства в център на общността. Цялостна реновация и изграждане на инфраструктура – тротоари, пейки, беседки, осветление, видеонаблюдение, кошчета, площадки за деца от всяка възраст, както и за възрастни (фитнес уредите);
 • Озеленяване: Идентифициране и използване на подходящи устойчиви видове, които да отговарят на неблагоприятните климатични и атмосферни условия в градска среда. Изготвяне на цялостна концепция за озеленяване – цветя (многодишни и перенни), храсти и висока растителност, както и обособяване на градинки за кучета;
 • Насърчаване на практики за управление и дизайн на озелените площи;
 • Малките градинки пред входовете – привличане и ангажиране на етажните собствености в грижата за тях (постига се опазване в по-голяма степен на подобренията);
 • Увеличаване на разнообразието като компоненти на градската природа, подобряване на тяхната свързаност и  постигане на устойчивост на зелената инфраструктура. Увеличаване на площите с високо качество и разнообразни местообитания и подобряване на свързаността на отделните компоненти на зелената система;
 • Редовно поддържане и окастряне на растителността и дърветата, проследяване и подновяване на високата растителност (обезопасяване на средата, но и запазване на зеленината);
 • Актуализиране на териториални стойностни показатели за осигуряване на зони за отдих в градската природа.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

 • Разширение на Околовръстния път от кръговото кръстовище от АМ „Струма“ до кв. „Бояна“. Достъпът от Люлин до южните квартали е изключително затруднен в момента и на практика е невъзможно използването на южната част на Околовръстния път на София като бърза изходна точка от града без да се навлиза в централната градска част;
 • Изграждане на ул. "Западна тангента". Свързване на бул. “Монтевидео” в жк „Овча купел“ и с бул. “Д-р Петър Дертлиев” жк „Люлин“. Ако не се реализира подобна връзка между двата квартала преди започването на разширението на западната част на Околовръстен път движението в направление юг от квартала ще бъде изцяло блокирано. Дори в момента без строителни дейности на западен околовръстен път трафикът е постоянен и силно натоварен. Този булевард се оказва трета връзка на жк „Люлин“ с останалата част на София;
 • Разширение на бул. „Царица Йоанна“ до кръговото кръстовище с Околовръстния път, както и изграждане на две метростанции по това трасе заедно с изграждането на с буферен паркинг и интермодален терминал за крайградските автобуси в района на Околовръстния път и последната метростанция;
 • Рехабилитация на бул. „Европа“. Основна пътна артерия на София и западен вход на града. Не е ремонтиран над 30 години. Множество дупки и пропадания на трасето. Слабо осветен и опасен за пешеходци. След ремонта на бул. „Ломско шосе“ и тунела на Люлин този участък остава единственият неремонтиран основен булевард в окаяно състояние в западна София;
 • Рехабилитация и разширение на бул. „Петър Дертлиев“. Основна път връзка между тунел Люлин и магистрала Струма. В ужасно състояние с множество дупки и недостатъчен капацитет. Всеки ден между Перник и София пътуват множество хора и тази отсечка се използва активно. Голям процент от тях използват магистрала Струма;
 • Изграждане на пътен пробив между бул. „Царица Йоанна“ и бул. „Джавахарлал Неру“. Ще се осигури по-голяма свързаност на жк „Люлин“ 6 и 7 с останалите микрорайони, което ще разтовари трафика в района на кръстовището на бул. „Луи Пастьор“ и бул. „Царица Йоанна“;
 • Разширяване на бул. „Панчо Владигеров“ в участъка от бул. „Царица Йоанна“ до  бул. „Петър Дертлиев“. Ще бъдат осигурени две активни ленти за движение, както и допълнителни места за паркиране. Разширението е възможно да се извърши чрез усвояване на пространството между трамвайните релси и пътното платно в момента;
 • Цялостно подновяване на асфалтовото покритие е нужно за множество вътрешноквартални улици, включително, но не само: ул. „109“, жк „Люлин“ 1; ул. „Ген. Михаил Савов“, жк „Люлин“ 2; ул. „303“, жк „Люлин“ 3; ул. „401“, жк „Люлин“ 4; ул. „501“, жк „Люлин“ 5, ул. „Трети март“ в кв. „Филиповци“ заедно с изграждането на стандартизирани тротоари, маркировка, оптимизиране на пространство за паркоместа и т.н.;
 • Мрежата от тротоари в район „Люлин“ се нуждае от цялостно подновяване и рехабилитация по съвременни стандарти, заедно с изграждане на линейни джобове за паркинг и рехабилитация на съответните булеварди и вътрешноквартални улици. Примери за належащи тротоари за подновяване: по протежението на целия бул. „Райко Даскалов“, както и по бул. „Панчо Владигеров“ около трасето на трамвай № 8, по ул. „Търново“, ул. „Момково“, ул. „Крим“, районът на храм „Св. Климент Охридски“, ул. „Стефана Клинчарова“, ул. „310-та“, ул. „Трети март“ в кв. „Филиповци“.

Подобряване на социалната инфраструктура

 • Приоритет е създаването на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Най-големият район в София в момента не разполага с такъв и множество граждани са принудени да пътуват до съседни райони, които създава извънредни неудобства за тях, бидейки особено в неравностойно положение;
 • Създаване и насърчаване на дейността на пенсионерски клубове и центрове за интеграция и превенция срещу зависимости и противообществени прояви.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

 • Иницииране на създаване на работна група към Столична община за изграждане на стратегия с конкретни мерки за подпомагане, както и приоритетно административно обслужване на подобни инвестиции;
 • Интензивни разговори и преговори с Община Божурище относно развитието на Индустриален парк „София-Божурище“.

Привличане на инвестиции

 • Организиране на форуми и събития в сътрудничество със Столична община, правителството на Република България и представителите на търговски дружества и предприятия с фокус върху условията и възможностите за развитие на бизнес инициативи;
 • Подобряване на транспортната достъпност и административното обслужване в района. 

Развитие на индустриалните и логистични терени

 • Подходящи са терени, разположени около кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ и Околовръстния път – налице ще бъде връзка с продължението на метролиния, разширението на бул. „Царица Йоанна“, интермодален терминал за автобусен транспорт и буферен паркинг.;
 • Индустриален парк „София-Божурище“, който е и най-големият по-площ индустриален парк в България и граничи с район „Люлин“ (намира се в Община Божурище). Непрекъснатото му разрастване и концентрация на големи и водещи международни компании там следва активно да се използва като бизнес зона за район „Люлин“ чрез изграждане на директна пътна и транспортна връзка от кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ и Околовръстния път. Към момента множество жители на район „Люлин“ работят в индустриалния парк. Подобряването на инфраструктурата и развитието на района са отлична предпоставка за привличане на високотехнологични компании и производствени предприятия.

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

 • Облагородяване и обособяване на зона под яз. „Суходол“ като място за спортно колоездене, музикални фестивали, примери за градско земеделие и алтернативни форми на спорт и културни занимания;
 • Иницииране на ежегоден детски фестивал на изкуствата и занаятите в парк „Люлин“;
 • Иницииране на ежегоден музикален фестивал за електронна и алтернативна музика.

Открити пространства за култура

 • Възстановяване на откритата сцена в парк „Люлин“ с изграждане на допълнителни удобства (тоалетни, зона за кетъринг) за провеждане на концерти и фестивали на открито;
 • Превръщане на училищните дворове в сигурно и защитено място за културни мероприятия и събития. Изграждане на видеонаблюдение, засилване на контрола и сигурността около и на територията на училищата, както и изграждане на качествено осветление.

Детски градини и ясли

 • Изграждане на допълнителни места в детските ясли. Към настоящия момент този проблем все още не е преодолян в значителна степен в район „Люлин“;
 • Разработване в сътрудничество със Столична община и Министерство на образованието и науката на стратегия и прилагането на конкретни мерки относно кариерното израстване и подпомагане на персонала на детските градини и ясли. Нужно е значително повишаване на финансовия ресурс в тази посока, както и подобряване на подбора на персонала и повишаване на изискванията към него. Това е съществен проблем, който затруднява значително нормалното функциониране на съществуващи детски ясли и градини на пълен капацитет.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK