Области на политики

ВЪЗМОЖНОСТИ

Транспортна свързаност

За осигуряването по-добра свързаност предвиждаме подобряване на транспортна схема на ж.к. Сердика и допълване на единствената линия Е60.

Предвиждаме повдигнато кръстовище на ул. „Пиротска“ с ул. „Димитър Петков“ с изнесени спирки на трамваите, повече пешеходна площ в самото кръстовище и никакви места за спиране. 

Подобряване на общия облик на кварталите

За подобряване на градската среда в кварталите планираме въвеждане на строг контрол върху работата на сметосъбиращите фирми, както и разчистване на незаконните сметища. Поетапно изграждането на тротоарни джобове за контейнерите за отпадъци. В момента те са разположени върху тротоари, което затруднява преминаването на гражданите или върху уличните платна, което създава неудобство на преминаващите моторни превозни средства. Планираме извършване на цялостен преглед на дървесната растителност на района и предприемане на действия по премахване на сухи и опасни дървета. Ще осъществим поетапна подмяна на счупените пейки в парковете и площадките в района, както и поставяне на нови пейки и подмяна на съществуващите пред блоковете.

Подобряване на пътната и транспортна инфраструктура

Проектите ни за подобряване на пътната и транспортна инфраструктура, включително и изграждането на равни тротоари в район „Възраждане“ включва ремонт на ключови пътни артерии - ул. “Опълченска”, ул. “Цар Симеон”, ул. “Охридско Езеро”, ул. “Гюешево”, ул. “Камен Андреев”, ул. ”Одрин” и др.

Насърчаване на иновативен бизнес с висока добавена стойност

За да насърчим икономическото развитие на „Възраждане“, ще работим за публично-частни партньорства и привличане на бизнеси с висока добавена стойност, които да повишат качеството на инвестиционната среда и да разкрият много повече перспективи пред младите и образовани хора в района.

Привличане на инвестиции

Фокус върху изграждането на бизнес среда ще бъде върху средния и малкия бизнес. Насърчаването на такъв тип бизнеси ще бъде с предоставяне на добри условия за труд, които започват първо от добрия транспорт в и до района, добрата среда, чист въздух, спокойствие, тишина и сигурност и създаване на локални места за рекреация и почивка, които да са лесно достъпни за служителите 

Насърчаване на туризма като част от икономиката на града 

За да стимулираме туризма, предвиждаме мерки за насърчаване на целодневни събития и спортни мероприятия в парковете, както и организиране на събития съвместно с читалищата в района, и хоровите и танцови състави.

Активиране на неизползваните публични места и превръщането им в туристически дестинации за изкуство и средище  за творчески индустрии.

Открити пространства за култура

Пространства за култура трябва да има във всички квартали в района. Ще работим за развитие на такива пространства и изграждането на открити тематични сцени в парковете, на които ще се провеждат културни и фолклорни фестивали и събития.

Специално внимание ще се обърне на пешеходната зона на улица “Пиротска” и на пространството около “Женския пазар”, за да покажем историята на Стара София и бохемския дух на района. Ще активираме потенциала на тези места и ще ги превърнем многофункционални пространства за изкуство и занаяти, места с истории и за хората. 

Детски градини и ясли

За да решим проблема с липсата на места в детските ясли и градини предвиждаме строителството на нови детски заведения и разширение на съществуващите в района.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK