Области на политики

РЕД

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

  • Столичния инспекторат следва да се преструктурира, като част от инспекторите преминат изцяло на подчинение на кметовете на райони, с цел осъществяване на контрол на работата им на терен, а в резултат - подобряване качеството на живот на гражданите, облагородяване на градската среда и стриктно изпълнение функциите на инспектората. С преструктурирането на Инспектората ще се осигури по-добър контрол на работата на инспекторите, работещи на терен, както и контрол и поддръжка на прилежащите терени към дворовете на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. 
  • Контролът по опазване от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общински зелени площи, площади, улици и паркове значително ще се повиши,  когато на терен работят кметове и главни специалисти съвместно с районните инспектори. Към настоящият момент това представляват две напълно отделни институции с трудна комуникация, водеща до понижаване на ефективността от работата им. 
  • При липса на осигурен бюджет за опазване чистотата в района, в момента работата на районните инспектори представлява контрол върху работата на районния кмет. Целта е след промяната в резултат от съвместната работа да са видими добре поддържани тротоари, улици, подменени съдове за отпадъци където е необходимо, добре поддържани паркове, зелени площи, детски площадки и спортни игрища. С преструктурирането на Столичен инспекторат и работата на терен на инспекторите с кметове и главни специалисти по места, ще бъде възможно и намаляването на безстопанствените кучета, пуснати на свобода от стопани, отглеждащи нерегистрирани кучета.

Сигурност

  • Изграждане на видеонаблюдение: На всички вход-изходи на населените места в района; Пред детски градини, училища,  кметства, детски площадки, паркове;  В гробищните паркове

Първостепенна улична мрежа

  • Изграждане на надлез на пътя над железопътна линия между кв. Челопечене, кв. Кремиковци, кв. Сеславци, при ЗСК Кремиковци; 
  • Транспортно обслужване на поземлени имоти, находящи се на територията на м. Хан Богров, с отваряне на кръстовище и изграждане на локално платно по посока бул. „Ботевградско шосе“, при м. Хан Богров и изграждане на локално платно от кръстовището на север посока ТИР паркинг м. Горни Богров – „Богровски убрещ“; 
  • Активна работа по приключване на процедурите по отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждането на инфраструктурни обекти от първостепенно значение за района, включени като предложения в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023г., както и стартиране на нови такива, където е необходимо; 
  • Изграждане на улично осветление частично в гр. Бухово, частично в кв. Ботунец, частично в кв. Кремиковци, частично в кв. Челопечене, частично в кв. Враждебна и частично в с. Долни Богров.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

  • Може да бъде постигнато чрез изграждане на локални паркинги  в междублоковите пространства в кв. Ботунец, кв. Кремиковци и гр. Бухово

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

Подаване на сигнали

  • Улеснение за гражданите, би било създаването на мобилно приложение, чрез което лесно и бързо да сигнализират администрацията.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK