Области на политики

РЕД

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Преструктуриране на Столичния инспекторат, като се премине към децентрализация. От основно значение ще е инспекторите да са на пряко подчинение на районната администрация, която значително ще подобри качеството на контрол;
 • Седмично отчитане на инспекторите на терен за констатирани нередности;
 • Публично обявяване на резултати от проверки;
 • Оптимизация на сметоизвозването;
 • Оптимизация на миенето на улици;

Сигурност

 • В сътрудничество с Министерство на образованието и директорите на училища да се търси вариант за осигуряване на физическа охрана на дворовете, като се даде възможност за ползването им от граждани в извънучебно време (уикенди и ваканции);
 • Осигуряване на физическа охрана на пазар „Младост 1“;
 • Видеонаблюдение в парк „Младост 3“;
 • Видеонаблюдение в парк „100 години София“;
 • Видеонаблюдение на всички реновирани спортни площадки;
 • Видеонаблюдение на детски площадки;
 • Поетапно изграждане на видеонаблюдение на основни булеварди и улици в района:
 • Бул. „Александър Малинов“;
 • Бул. „Андрей Ляпчев“;
 • Бул. „Андрей Сахаров“;
 • Ул. „Филип Аврамов“;
 • Ул. „Самоковско шосе“ в района на 82 ОУ „Васил Априлов“ и Читалище „Васил Левски“.
 • Видеонаблюдение на Околовръстен път в участъка преди кръговото кръстовище за влизане ж.к. „Младост 4“ с цел предотвратяване на организиране на незаконни надпреварвания.

Първостепенна улична мрежа

 • За район „Младост“ от основно значение е свързването на бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Копенхаген“;
 • Реорганизация на кръстовището на ул. „Самара“ и ул. „д-р Атанас Москов“. След изготвяне на трафик анализ е целесъобразно да се проучи възможността за трансформацията му;
 • Изграждане на връзка между ул. „Александър Паскалев“ и бул. „Александър Малинов“, която ще е от значение и за кръстовището на ул. „Самара“;
 • Изграждане на връзка между бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Андрей Сахаров“ в ж.к. „Младост 1А“.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Паркирането върху тротоари и в зелени площи е масово явление в район „Младост“, като за решаване на проблем ще обособим удобни и достъпни места за паркиране. Необходимо е първо предприемане на действия в дадена зона, с ясни решения, след което да се премине към ограничения и санкции.
 • В момента именно липсата на регламентиране и създаване на условия за удобно паркиране са предпоставка за нарушаване на съществуващите правила, но в голяма част от случаите гражданите са оставени без алтернатива;  

Изграждане на подземни и етажни квартални паркинги

 • За район „Младост“ е целесъобразно изграждането на етажни квартални паркинги, като значителен социален ефект ще има използването на покривната конструкция за рекреация на гражданите, чрез подходящо озеленяване, поставяне на пейки и навеси. Този тип конструкция ще запази и усещането за функционалност на пространствата по подобие на множеството междублокови пространства;
 • Подходящи локации за реализиране са вече обособени паркинги, като чрез новите конструкции се увеличи капацитета им. Такива локации са:
  • Съществуващите паркинги, успоредно на ул. „Самара“ в ж.к. „Младост-4“ пред бл. 440, бл.442 и бл.444
  • Съществуващият паркинг пред бл.364 в ж.к. „Младост 3“;
  • Съществуващият паркинг до бл.218 и бл. 239 в ж.к. „Младост 2“;
  • Съществуващият паркинг пред бл.508 в ж.к. „Младост 1А“;
  • Съществуващият паркинг при бл. 39 в ж.к. „Младост 1“, успореден на бул. „Йерусалим“;

Подаване на сигнали

 • За подаване на сигнали е целесъобразно да се създаде ново интерактивно мобилно приложение, което да дава и обратна връзка за предприети действия, по възможност и конкретни отговорници по изпълнението;
 • Необходима е засилена информационна кампания след интеграция на мобилно приложение за популяризиране на функциите му;
 • Стимули за активност, като публично (включително и в самото приложение, на сайта на общината, на информационни табла) да се огласяват най-активните граждани в даден месец – подали най-много сигнали.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK