Области на политики

РЕД

Подобряване на ефективността на Столичен инспекторат

 • Необходимо е преструктуриране на Столичния инспекторат, като инспекторите преминат на подчинение на кметовете на райони. Целта е да се осъществява контрол на работата им на терен. 
 • Осъществяване на ефективен контрол по опазване от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общински зелени площи, площади, улици и паркове.  
 • Осигуряване на бюджет за опазване чистотата в района, и да бъдат поддържани парковете, зелените площи, детски площадки и спортни игрища

Сигурност

 • Изграждане на видеонаблюдение на всички входове и изходи на населените места в района.
 • Видео наблюдение пред детски градини, училища,  кметства, детски площадки, паркове, както и в гробищните паркове.
 • Периодични срещи и подкрепа на дейността по охраната и сигурността съвместно кварталните инспектори, представители на МВР, както и на фирмите оказващи охранителна дейност на територията на район „Нови Искър“. 

Първостепенна улична мрежа

 • Предвижда се да се извърши одит на състоянието и ефективността на системите за улично и парково осветление и изготвяне на средносрочна програма за модернизация. Към този момент огромна част от района е тъмен или некачествено осветен. Особено валидно е това за вилните зони в кварталите, където улично осветление почти липсва.
 • Основен приоритет за район „Нови Искър“ е водопроводът и канализацията. Ще предприемем всички необходими действия, така че при одобряване на регионален - пред инвестиционно проучване (ПИП) за интегриран воден цикъл (водопровод и канализация) на Столична община, в това число район "Нови Искър" от финансиращия орган, ще имаме пълна готовност за подпомагане и осъществяване на всички етапи от реализацията на проекта, които са от нашата компетентност.
 • В почти всички има нужда от смяна на водопровода и изграждане на нови инсталации за чиста вода и отпадни води. Сериозен е проблемът с отпадната вода. Има изградени незаконни канализации, домакинствата са със септичните ями. 
 • Одит на тротоарните настилки, като в някои населени места тротоари почти липсват, като в с. Житен например. Изграждане на нови тротоари, озеленяване и ремонтиране на некачествени настилки с осигуряване на достъп за хората с увреждания и детски колички.

Ограничаване на паркирането върху тротоари и в зелени площи

 • Полагане на маркировка навсякъде, където е позволено паркирането, така че жителите да бъдат сигурни къде е разрешено да паркират
 • Строг контрол срещу паркирането по тротоари, зелени площи и пътното платно - чрез постоянни проверки, видеонаблюдение и физически бариери за неправилното паркиране.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK