Области на политики

ЕКОЛОГИЯ

Поради „влошаващи се тенденции“, свързани с мръсния въздух, през последните години Съдът на ЕС е установил, че България не е изпълнила задълженията по европейските директиви за качеството на въздуха. Основно това са нивата на фини прахови частици и липсата на достатъчно мерки за решаване на проблема. София рискува финансови санкции. Необходимо е да бъдат предприети мерки, който да предпазят и гарантират нормални условия на живот на най - чувствителните групи от населението – децата, възрастните хора и лицата с хронични заболявания.

На територията на район „Кремиковци“  има разположени множество обекти, представляващи екологичен риск, които могат да бъдат разделени на три групи:

  • Държавна собственост – стари баластриери и кариери, които не се използват. По Програмата по опазване и възстановяване на околната среда, следва да бъде извършена техническа и биологична рекултивация на нарушените терени. 
  • Обекти общинска собственост - необходимо е да бъдат предприети спешни мерки по техническа и биологична рекултивация на обекти, които са изведени от експлоатация. За обекти, които работят следва да бъдат предприети мерки, които да гарантират спазване на екологичното законодателство. Към този момент  администрацията на район „Кремиковци“ не разполага с информация за състоянието на обектите, няма възможност да извършва проверки и да налага санкции. Бездействието на Столичният инспекторат поражда социално напрежение, което се отразява на работата на района. Необходимо е да бъде променен правилникът  за организацията и дейността на Столичният инспекторат към Столична община  и  да бъде променена структурата и организацията на дейността. Инспекторите, отговарящи за  дейности свързани с отговорностите  на районните кметове да бъдат прехвърлени административно на тяхно подчинение.
  • Обекти частна собственост - след преминаване на процедурите по несъстоятелност на ДСО „Редки метали“  и „Кремиковци“ АД активите на тези дружества станаха собственост на юридически лица. Необходимо е МОСВ да предприеме всички необходими действия , които да гарантират , че собствениците ще гарантират безопасна експлоатация и ще предприемат всички необходими дейности, които да гарантират живота и здравето на живеещите в района.
  • Периодичното чистене на речните корита  на реките, преминаващи през територията на района, също е от особена важност, за да бъде избегнато тяхното преливане и нанасяне на щети на населението

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK