Области на политики

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

Дигитализация на услугите

 • Създаването на онлайн публичен регистър на общинската собственост за района – публична и частна;
 • Създаването и имплементирането на онлайн платформа, в която да бъдат публикувани всички сделки с общинско имущество, поверено и управлявано от район „Младост“. 
  • Достигане до максимална публичност и прозрачност при разпореждането с публичния ресурс в това число недвижими имоти или други материални активи на общината.
 • Дигитализиране на тръжните процедури и конкурсите с предмет разпореждане с общинско имущество
  • Като добра практика могат да се вземат примери от съществуващите вече платформи за  търгове провеждани от ЧСИ
  • Чрез дигитализация на тръжните процедури ще се избегне непрозрачност, фаворизиране на участници и сключване на съмнителни сделки
  • Дигитализирането на услугите ще даде възможност за лесна стандартизация на набора от документи, необходим за участие в процедурите.

Децентрализация

 • Децентрализацията би стимулирала създаването на местни общности, които познават най-добре локалните проблеми и могат по най-добър начин да дефинират общностния си интерес. Това ще даде мотивация и на местната общност за активно участие в определянето на политиките за инвестиране на средствата. 
 • Децентрализацията би засилила изграждането на местни общности с демократични рефлекси, което е ключово за по-високото качество на живот по места.
 • Създаване на звена и организация за санкциониране на неправилното паркиране, неправилно пресичане и изхвърляне на боклуци на нерегламентирани за това места и др. (или действия по намиране ба съдействие на органите на властта при проверки и санкциониране на подобни административни нарушения)
 • Действия по осигуряване на възможност всички приходи от глоби да остават в района с цел подобряване организацията на движението, сигнализацията и маркировката, почистване и поддръжка на междублоковите пространства, тротоарите и улиците.
 • Част от приходите (20% до 30%) от местни данъци и такси, приходи от наеми и други услуги да се връщат в районната община директно. Това ще даде възможност за бързо решаване на конкретни проблеми в района, независимо от централните бюджети;
 • Даване на възможност за по-голям контрол над дейности, които се извършват от Столичен инспекторат (Сметоизвозване, миене на улици, снегопочистване)

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK