Области на политики

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

Дигитализация на услугите

  • На практика всички, без сключване на граждански брак

Децентрализация

  • Финансова децентрализация- минимум 20% от постъпленията от местни данъци и такси да се връщат в районите за инвестиции в публична и образователна инфраструктура.
  • Задачи, които районният кмет може да решава в режим на оперативна самостоятелност- делегиране на правомощия от гл. архитект на СО към гл. архитект на района- често срещан подход в настоящия мандат, в който успешно съм договарял мандат от гл. архитект на СО към нашата администрация за обработване на конкретни задачи и преписки. Този диапазон ще бъде разширен. Аналогична е и ситуацията в частта изграждане на нови улици, която е прерогатив на СО- налице е напоителна практика на делегиране на правомощия от страна на ресорния зам.-кмет на СО към инженерния отдел на района за проектиране и изграждане на нови улични трасета. Този обем също ще бъде увеличен.
  • Обвързана компетентност- промени в структурните и подзаконовите документи на общината за постигане на оперативна децентрализация в най-важните направления: ремонти на улици и тротоари, ремонти на улично осветление, чистота и сметоизвозване, премахване на незаконни строежи от 5-та и 6-та категория по ЗУТ, както и поддръжка на зелени площи.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK