Области на политики

ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА

Дигитализация на услугите

  • Създаване на нова интернет страница на район „Нови Искър“, която да дава много повече възможности за кореспонденция с гражданите, както и за вътрешно управление на процесите в администрацията и между кметствата в района. Интернет страницата ще дава възможности да се заявяват уеб-базирани форми, за да могат гражданите да заявяват електронни своите заявления и да подават сигнали.
  • Предоставяните от администрацията на района услуги ще са достъпни чрез персонализираното пространство за Столична община.
  • С цел по-голяма прозрачност на дейността на администрацията и районния кмет, ще се дават ежеседмични новини за извършени дейности и постигнатите резултати. Освен това ще бъдат публикувани всички текущи сделки с общинско имущество, изразходваните средства от бюджети към дадения момент.

Децентрализация

  • Осигуряване на средства на районните кметове, с които да осъществяват местни политики. Това може да бъде обвързано с реализираните приходи от местните данъци и такси (МДТ); наеми от отдадени под наем помещения общинска собственост; и приходи от събирани такси и цени на услуги от администрацията, в това число физически и юридически лица. 
  • Със средствата на районно ниво ще могат да бъдат реализирани конкретните мерки за поддържане на зелени площи, междублокови пространства, дворове на училища и детски градини, както и други дейности, които към настоящия момент не е възможно да възложим ще можем да го правим. 
  • Децентрализацията ще предостави възможност на районните администрации да се справят с малките, но изключително значими проблеми на териториите си, които вълнуват гражданите.
  • Необходимо е осигуряване на средства за ремонт и поддръжка на гробищните паркове на територията на района. Със собствени средства ще се осигури частична възможност за извършване на задължителните дейности, като поетапно се възложи изграждане на видеонаблюдение, поддръжка на изградените помещения за тъжни обредни ритуали, както и кастрене, косене и др.
  • Децентрализацията ще доведе до по- бързо и ефективно ремонтиране и поддържане на детските площадки в района. В момента се извършва единствено при осигурени целеви средства и това е  предпоставка за налични опасни условия за ползването им, както и недоволство от страна на гражданите. 
  • Асфалтирането на вътрешноселищни улици в това число тротоарни настилки.

Области на политики

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK